Meniu Închide

15 modificări importante la Codul Penal adoptate de Parlament și aflate în dezbatere la CCR

15 modificări importante la Codul Penal adoptate de Parlament și aflate în dezbatere la CCR

Curtea Constituțională va dezbate Legea în ședința din 16.10.2018.

 1. Abrogarea art 62, norma care se referea la posibilitatea judecătorului ca atunci când prin săvârșirea infracțiunii s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii să aplice și pedeapsa amenzii. Astfel judecătorul nu ar mai putea aplica amenda alături de pedeapsa închisorii în astfel de cazuri.
 2. Acoperirea integrală a prejudiciului va constitui o circumstanță atenuantă legală pentru aproape toate infracțiunile. Astfel se modifică art 75 alin 1 lit d si se dă posibilitatea plății prejudiciului până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești ( nu doar până la primul termen de judecată cum e acum) la toate infracțiunile cu excepția celor de tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice. Circumstanța se aplică dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de ea pe un termen de 5 ani dinaintea comiterii faptei.
 3. Se introduc două noi circumstanțe atenuante judiciare (la latitudinea judecătorului) prin completarea art art 75 cu lit.: c) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii; d) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, fără a se aprecia această circumstanţă în defavoarea inculpatului, dacă aceasta a adoptat o poziţie de nerecunoaştere a săvârşirii infracţiunii, deoarece s-a considerat nevinovat.”
 4. Se modifică durata pedepsei care trebuie executată pentru a beneficia de liberarea condiționată, durata fiind mai mică decât este în prezent
 5. Se reduc termenele de prescripție a pedesei închisorii de la 10 la 8 ani atunci când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani dar care nu depășește 20 de ani, si de la 8 la 6 ani când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani
 6. Se modifcă art. 155. alin.1 și va avea următorul conținut: ”cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe pentru fiecare faptă şi persoană prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul procesului penal.” Înainte era vorba de orice act al organului judiciar, acum efect intreruptiv va avea doar un act care conform legii trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.
 7. Se oferă dreptul la un mediator pe tot parcursul procesului penal, așadar un acord de mediere se va putea încheia și în faza de apel, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
 8. La articolul 175, alineatul (2) se abrogă, asta însemnând că în sensul legii penale nu va mai fi considerat funcționar public persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului sau supravegherii acestora.
 9. Funcționarii publici care se vor referi la o persoană suspectată sau acuzată ca ar fi săvârșit o infracțiune se vor pedepsi penal. Astfel la articolul 277, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3 indice 1 ) şi (3 indice 2 ), cu următorul cuprins: „(3 indice 1 ) Fapta funcţionarului public care înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca şi cum aceasta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă declaraţia se face în numele unei autorităţi publice, pedeapsa se majorează cu o treime.
 10. Nerespectarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii săvârşită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, sustragerea de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă va fi infracțiune.
 11. La infracțiunea de delapidare se va permite împăcarea părților și implicit și medierea, iar infracțiunea se va urmări la plângere prealabilă.
 12. Infracțiunea de neglijență în serviciu se dezincriminează complet.
 13. Se introduce o cauză specială de reducere la jumătate a limitelor de pedeapsă la infracțiunile de corupție și serviciu comise de persoanele prepuse ale persoanelor juridice, conform art 308, dacă se acoperă integral prejudiciul material cauzat. De această cauza beneficiază toți inculpații chiar dacă numai unul sau unii au făcut plata.
 14. Va fi infracțiune fapta căruțașilor care vor merge în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor pe drumurile publice. Astfel se modifică art 336. Alin (1): ”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu motor de propulsie sau cu tracţiune animală de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Alin.(2): cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau tracţiune animală.”
 15. Se definește mai substanțial grupul organizat. Astfel la articolul 367, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente