Meniu Închide

20 de modificări privind infracțiunile sexuale cu victime minori

Parlamentul a adoptat în ședința din 28.06.2023 modificări substanțiale privind infracțiunile sexuale cu victime minori. Legea 217/2023 a fost promulgată de Președinte în data de 10.07.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr 634 din 11.07.2023 și va intra în vigoare la data de 01.01.2024.

Acestea vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2024, dacă Legea va fi promulgată. Până la intrarea în vigoare a normelor, CNA va obliga operatorii mass-media să informeze publicul privind aceste modificări legislative, obligație stabilită tot prin acest proiect de lege.

Modificări cu privire la Codul Penal:

 1. Pragul de vârstă pentru orice infracțiune de natură sexuală va fi 16 ani. Actul sau raportul cu un minor cu vârsta sub 16 ani va fi considerat viol asupra unui minor, chiar dacă va fi consimțit. Dacă actul sau raportul cu un minor va fi neconsimțit, infracțiunea de viol asupra unui minor va fi una în formă agravată.
 2. Devin imprescriptibile (deci prescripția nu înlătură răspunderea penală) infracțiunile  de viol, viol asupra unui minor, agresiune sexuală și agresiunea sexuală asupra unui minor
 3. Se elimină amenda penală și se mărește pedeapsa pentru infracțiunea prevăzută la art. 216 indice 1 Cod Penal – folosirea prostituţiei infantile: întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Momentan infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.
 4. Se introduce o nouă variantă agravantă a violului, și anume atunci când făptuitorul se folosește de autoritatea funcției sale, pedeapsa fiind de la 7-12 ani
 5. Se introduc mai multe variante agravante pentru infracțiunea de viol, pedepsite cu închisoare de la 7-15 ani și anume cazurile în care: fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod, fapta a fost săvârșită asupra unei femei gravide, în urma faptei, victima rămâne însărcinată, victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzata de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situație de dependență, fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin amenințarea cu aceasta, victimei i s-a administrat, fără știința sa sau împotriva voinței sale, alcool sau orice substanță care îi afectează discernământul sau controlul acțiunilor sale.
 6. Se incriminează ca infracțiune de sine stătătoare violul asupra unui minor:
  Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. De aici reiese că orice raport sau act consimțit, comis de un major cu un minor va fi considerat viol asupra unui minor, infracțiune în forma de bază. Faptele nu constituie infracțiune dacă diferenţa de vârstă între făptuitor și victimă nu depăşeşte 5 ani.
  B. Forma agravată a acestei fapte de mai sus este fapta comisă de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de ași exprima voința sau profitând de această stare, și se va pedepsi închisoare de la 8-15 ani.
  C. Tot la aceasta infracțiune se incriminează și situația când făptuitorul este minor: raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de către un minor cu un alt minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă făptuitorul este minor, iar acțiunea se referă la un raport sau act consimțit de victima minoră, fapta nu va fi considerată infracțiune.
 7. Maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani dacă faptele au fost comise în schimbul unor remunerații, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii, precum și în situația în care minorul a fost constrâns la a conviețui cu făptuitorul.
 8. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
 9. Agresiunea sexuală se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani, până acum limitele fiind de la 2-7 ani. Forma agravată se va pedepsi cu închisoare de la 4-10 ani, până acum limitele fiind de 3-10 ani. Fapta va fi în formă agravată și atunci când făptuitorul se folosește de autoritatea funcției sale.
 10. Se incriminează ca infracțiune de sine stătătoare agresiunea sexuală săvârşită asupra unui minor.
  Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218 indice 1, comis asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Fapta nu constituie infracțiune dacă  diferenţa de vârstă între făptuitor și victimă nu depăşeşte 5 ani.
  B. Fapta de agresiune sexuală comisă între minori prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani
  C. Maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani dacă victimei i s-a administrat, fără știința sa sau împotriva voinței sale, alcool sau orice substanță care îi afectează discernământul sau controlul acțiunilor sale
 11. Se incriminează o nouă infracțiune: determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori.
  Fapta penală ce constă în fapta majorului care determină întreținerea unui raport sexual, a unui act sexual oral sau anal, precum și a oricăror alte acte de penetrare vaginală sau anală între minori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 218 indice 1 alin. (1)-(3), după caz, redusă cu o treime.
  Fapta majorului care determină comiterea oricărui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute mai sus, între minori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art.219 indice 1 alin.(1) – (3), după caz, redusă cu o treime.
 12. Infracțiunea de corupere sexuală a minorilor se modifică, ridicându-se pragul de limită de vârstă de la 14 la 16 ani.
  A. Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât violul, de către un major împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 16  ani, precum şi determinarea în orice mod a minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsește  cu închisoarea de la unu la 5 ani, în anumite condiții. Fapta nu constituie infractiune dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 5 ani. Limitele de pedeapsă sunt de la 6 luni la 3 ani dacă minorul are între 16-18 ani.
  B. Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
  C. Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
 13. Se introduce o nouă formă a infracțiunii de corupere sexuală a minorilor: fapta unui major de a incita un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, prin mijloacele de transmitere la distanţă, prin intermediul comunicării electronice sau al reţelelor sociale, la comiterea oricărui act de natură sexuală asupra sa, asupra unei persoane sau împreună cu o persoană, inclusiv atunci când actul de natură sexuală nu este comis se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
 14. Se elimină amenda și se modifică limitele de pedeapsă la infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale. Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act sexual de orice natură sau în scopul comiterii unui act de pornografie infantilă, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
 15. Se introduce o nouă infracțiune de pornografie infantilă: Fapta unui major de a solicita unui minor să înregistreze, să producă, să distribuie, să expună sau să transmită prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace de comunicaţii electronice sau pe reţele sociale, imagini, videoclipuri sau alte materiale pornografice care îl prezintă pe minorul respectiv având un comportament sexual explicit se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Modificări cu privire la Codul de Procedură Penală:

 1. Se introduce dreptul persoanei vătămate de a fi informată cu celeritate despre imprejurarea că persoana aflată in arest, urmărită penal sau condamnată pentru infractiunea care o afectează este eliberată sau a evadat din detenție, precum și cu privire la orice măsuri relevante adoptate pentru protecția sa în caz de eliberare sau evadare a autorului infracțiunii
 2. Asistența juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau când persoana vătămată sau partea civilă este victima uneia dintre următoarele infracțiuni: rele tratamente aplicate minorului, violență în familie, infracțiunile privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (Cap. VII din Codul Penal), precum și la toate infracțiunile contra libertății și integrității sexuale (Cap. VIII din Codul Penal). Așadar pentru toate aceste infracțiuni asistența juridică prin avocat devine obligatorie și atunci când victima este minoră și atunci când este majoră. 
 3. Audierea și, după caz, reaudierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului, violență în familie, infracțiunile privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (Cap. VII din Codul Penal), pornografie infantilă precum și la toate infracțiunile contra libertății și integrității sexuale (Cap. VIII din Codul Penal), precum şi în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana vătămată. Dacă acest lucru nu este posibil, fără a aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor, audierea acestor persoane vătămate şi, după caz, reaudierea lor poate fi realizată de o persoană care nu e de același sex cu persoana vătămată, cu acordul avocatului și al unui psiholog sau al altui specialist în consilierea victimelor.
 4. Dacă persoana vătămată este minor înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea video nu este posibilă, înregistrarea se realizează în toate cazurile prin mijloace tehnice audio.”
 5. Din oficiu sau la solicitarea expresă a persoanei vătămate sau a procurorului, ședința de judecată este declarată nepublică pentru tot cursul său dacă persoana vătămată este minoră și este victima uneia dintre infracţiunile rele tratamente aplicate minorului, violență în familie, infracțiunile privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (Cap. VII din Codul Penal), pornografie infantilă precum și la toate infracțiunile contra libertății și integrității sexuale (Cap. VIII din Codul Penal). La solicitarea expresă a persoanei vătămate sau a procurorului, ședința de judecată este declarată nepublică pentru tot cursul său dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente