Meniu Închide

30 de drepturi ale victimei unui accident rutier

30 de drepturi ale victimei unui accident rutier

Este bine-cunoscut că victimele accidentelor rutiere sunt, imediat după accident, într-o situație de vulnerabilitate juridică. Acestea se află deodată într-o nouă stare și situație socio-juridică, pe care nu o puteau preveni sau prevedea. De cele mai multe ori nu cunosc situația lor juridică nouă, nu își cunosc noile drepturi. Urgența și recuperarea medicală este urmată de urgența și recuperarea juridică.

Recuperarea juridică determinată de noua lor stare juridică se raportează la drepturilor lor. Statutul de victimă a unui accident este dobândit în momentul producerii accidentului și este recunoscut de către autorități (poliție, parchet, instanțe, asigurători, etc.) la momentul întocmirii actelor procesuale/procedurale (civile, penale, de daună) ce privesc acel accident.

În toată această situație, victimele accidentelor rutiere au foarte multe drepturi, dar din păcate acestea nu sunt cunoscute și deseori, în starea de vulnerabilitate (juridică și nu numai) în care se află, victimele uită să se ”îngrijească” de ele din punct de vedere juridic, îngrijindu-se de ele doar din punct de vedere medical-recuperator. Există cazuri, și nu rare, când de starea aceasta de vulnerabilitate profită în mod imoral și ilegal diverse persoane, societăți sau entități ce se oferă să ajute victima prin oferirea de servicii de consultanță sau asistență juridică, persoane care nu au calitatea de avocat. Aceste persoane, societăți sau entități numite de unii colegi ”entități impostoare”, sunt înființate și funcționează pe lângă lege, exercitând în mod ilegal profesia de avocat.

Victima ar trebui să verifice calitatea de avocat a celor cu care discută în vederea formulării de apărări în dosarele penale, civile și/sau de daună generate de accident. În cazul în care persoana cu care discută nu este avocat, victima, pentru protecția sa juridică, ar trebui să își caute un avocat în vederea reprezentării, asistării și formulării de apărări la standarde juridice și judiciare corespunzătoare.

Prezentul articol își dorește să contureze o listă de drepturi ale victimei unui accident rutier. Victima unui accident rutier poate suferi vătămări ușoare, medii, grave, sau decesul la momentul accidentului ori ulterior. În cazul decesului generat de un accident rutier sunt considerate victime indirecte soțul și rudele defunctului.

Cele 30 de drepturi din lista de mai jos au fost extrase din legislația penală/procesual penală, civilă, din legislația rutieră și contravențională, normele ASF, din legislația privind asigurarea auto obligatorie (RCA) și din jurisprudență. Majoritatea drepturilor din lista de mai jos se aplică tuturor victimelor accidentelor rutiere, însă sunt și unele drepturi ce aparțin numai unor categorii specifice de victime. Toate drepturile victimei au un conținut juridic complex, în funcție de particularitatea fiecărui caz, conținut pe care nu l-am analizat în prezentul articol. Fiecare avocat va analiza și va explica victimei conținutul fiecărui drept în funcție de particularități.

Orice victimă a unui accident rutier are un set de drepturi pe care le poate exercita în condiții legale. Cele mai importante drepturi ale victimei unui accident rutier sunt:

 1. Dreptul de a fi informată cu privire la drepturile și conținutul lor de către organele de poliție/de cercetare penală
 2. Dreptul de a-și alege, de a-și chema și de a fi asistată/reprezentată de un avocat cu drept de exercitare a profesiei
 3. Dreptul de a beneficia de un avocat din oficiu în cazul victimelor minore
 4. Dreptul de a fi ascultată/audiată
 5. Dreptul de a nu semna acte, cereri sau declarații decât prin asistarea sau cu încuviințarea avocatului
 6. Dreptul de a nu da nici o declarație în fața agentului de poliție ori a altor persoane/autorități decât asistată de un avocat
 7. Dreptul de a cere consemnarea în acte, cereri ori procese-verbale a mențiunilor/obiecțiilor/explicațiilor sale cu privire la faptă și dinamica acesteia
 8. Dreptul de a propune și aduce la dosar, în nume propriu sau prin avocat, probele prevăzute de normele procesuale și cele privind legislația RCA
 9. Dreptul de a cere, la momentul producerii accidentului, testarea sau expertizarea șoferului/șoferilor implicați în eveniment cu privire la consumul de alcool sau substanțe psihoactive
 10. Dreptul de a fi examinată de experți dintr-o instituție medicală ce face parte din Rețeaua națională de medicină legală
 11. Dreptul de a fi informată cu privire la stadiul dosarului penal, civil sau de daună de către cei în drept
 12. Dreptul de a consulta, în nume propriu sau prin avocat, dosarul penal, civil sau de daună deschis ca urmare a accidentului
 13. Dreptul de a participa, în nume propriu sau prin avocat, la administrarea probatoriului în aceste dosare: participarea se referă la adresarea de întrebări martorilor, persoanei responsabile de producerea accidentului, experților
 14. Dreptul de a face obiecții cu privire la expertizele din dosare și dreptul de a cere o contra-expertiză, drept ce poate fi exercitat în nume propriu sau prin avocat
 15. Dreptul de a avea un interpret/traducător pe parcursul procesului/procedurilor atunci când victima nu cunoaște limba română
 16. Dreptul de a cere și primi, în nume propriu sau prin avocat, daune/pretenții/despăgubiri civile pentru prejudiciile patrimoniale și/sau nepatrimoniale
 17. Dreptul de a cere tragerea la răspundere penală, contravențională sau civilă a vinovatului, în limitele legii
 18. Dreptul de a cere și primi, în nume propriu sau prin avocat, despăgubiri reprezentate de cheltuieli de judecată avansate de victimă pentru onorarii de avocat, onorarii de expert, etc, alături de cheltuielile medicale
 19. Dreptul de a negocia cu vinovatul de producerea accidentului și/sau cu asiguratorul, în nume propriu sau prin avocat, daunele/pretențiile/despăgubirile civile, drept ce implică și stoparea negocierilor atunci când nu se ajunge la rezultatul scontat, fără a suferi nici un prejudiciu pentru această opțiune
 20. Dreptul de a cere și de a propune, în nume propriu sau prin avocat, o ofertă privind daunele/pretențiile/despăgubirile civile de la asiguratorul RCA
 21. Dreptul de a apela la un mediator sau alte mecanisme alternative în vederea plății/negocierii acestor daune/pretenții/despăgubiri, atunci când legea permite o astfel de mediere
 22. Dreptul de a se constitui parte civilă în procesul penal pentru daunele/pretențiile/despăgubirile generate de accident, drept ce trebuie exercitat până la începerea cercetării judecătorești
 23. Dreptul de a formula plângere sau plângere prealabilă, în termenul și conținutul legal
 24. Dreptul de a contesta unele acte ale organelor de poliție sau ale altor autorități, drept ce de asemeni trebuie exercitat într-un anumit termen, atunci când acestea vatămă drepturile și interesele victimei
 25. Dreptul de a face plângere împotriva unor acte ale organelor de poliție sau altor autorități, drept ce de asemeni trebuie exercitat într-un anumit termen, atunci când acestea vatămă drepturile și interesele victimei
 26. Dreptul de a face, în nume propriu sau prin avocat, plângere contravențională în ceea ce privește despăgubirea menționată de agentul constatator al contravenției
 27. Dreptul de a notifica, în nume propriu sau prin avocat, asigurătorul de răspundere civilă eventualele obiecții referitoare la cuantumul despăgubirii, în termenul legal
 28. Dreptul de a beneficia de despăgubiri din Fondul de protecție a victimelor străzii, pentru vătămări corporale sau decese, în cazul în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule
 29. Dreptul victimei minore la o indemnizație lunară până la majorat, dacă accidentul s-a soldat cu moartea părintelui/părinților
 30. Dreptul de a beneficia de protecție legală împotriva intimidării, denigrării ori a represaliilor din partea persoanei ce se face vinovată de accident

Printre cele mai importante drepturi ale victimei este dreptul la un avocat, persoană împuternicită de lege să îi explice conținutul tuturor celorlalte drepturi, termenele și condițiile legale de exercitare a acestora, precum și orice chestiune necesară apărării victimei.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente