Meniu Închide

Încetarea executării silite. Acte de executare vs documente de executare

Prescripția executării silite poate curge și în cursul executării silite, de la data ultimului act de executare silită. Un act de executare silită este un act interuptiv al prescripției. Actul de încetare a executării silite este un act de executare sau un document procedural execuțional? Ce este un act de executare silită și ce este un document procedural al executării silite?

Încetarea executării silite nu este un act de executare și deci nu are efecte intreruptive ale prescripției. Nu orice document din dosarul de executare reprezintă act de executare în sensul legii. Actele de executare sunt acte prin care executarea este activată și activă, acte prin care executarea continuă, acte prin care executarea propriu-ziză produce efecte în ceea ce privește patrimoniul debitorului executat. Actele de executare sunt acțiuni concrete apte să conducă la executarea obligației/recuperarea creanței. Un act de executare trebuie să conducă la îndestularea/recuperarea creanței. Actele de executare sunt acte de valorificare a bunurilor debitorului precum sechestrul, indisponibilizarea, popriprea, valorificarea bunurilor la licitație publică, etc. Actele de executare au ca obiect executarea propriu-zisă a obligației din titlul executoriu, documentele de executare au ca obiect procedura de executare și protejarea drepturilor părților în această etapă. Încetarea executării silite nu este un act de executare tocmai pentru că nu este apt să conducă la executare, nu conduce la recuperarea creanței și nu are efecte în patrimoniul debitorului, fiind dimpotrivă un document ce constată insolvabilitatea și deci neputința de a executa debitorul. Actul de încetare a executării este deci un document prin care se încetează executarea și deci nu poate fi considerat un act de executare ci dimpotrivă un document de închidere a executării, un act de neexecutare. Așa cum încheierea prin care executorul judecătoresc dispune deschiderea dosarului de executare silită nu este un act de executare silită, ci un document procedural din cadrul procesului de executare silită, așa si încheierea prin care executorul închide dosarul de executare silită nu este un act de executare ci un document procedural din cadrul procesului de executare silită.

Articolul 624 din Codul de Procedură Civilă stabilește modalitățile de executare și anume urmărirea bunurilor, predarea bunurilor ori alte măsuri prevăzute de lege. Aceste modalități de executare fac obiectul actelor de executare sau altfel spus, actele de executare reprezintă acțiuni/instrumente ale modalităților de executare silită amintite anterior.

Articolul 646 Cod Procedură civilă diferențiază actele de executare de documentele de executare silită, astfel: ”creditorul și debitorul au voie să asiste, personal sau prin avocat/reprezentant, la efectuarea tuturor actelor de executare silită, să ia cunoștință de actele dosarului de executare silită și să obțină copii, adeverințe, etc”. Este evidentă aici distincția dintre actele de executare și actele (documentele) din dosarul de executare.

Actele de executare vizează bunurile debitorului, documentele de executare vizează procedurile de executare.

Locul actelor de executare este de asemeni menționat de lege. Articolul 683 menționează în mod clar că executarea silită se efectuează  (sau altfel spus – actele de executare au loc) la locul unde debitorul realizează venituri sau la locul unde se găsesc alte venituri ori bunuri supuse urmăririi, spre deosebire de documentele de executare ce se efectuează la sediul executorului judecătoresc și se comunică la domiciliul părților.

Timpul actelor de executare este de asemeni stabilit de lege. Astfel, conform art. 684  Cod de Procedură Civilăcă: ”nici un act de executare nu poate fi efectuat înainte de ora 06.00 și nici după ora 20.00”, cu anumite excepții. Pe de altă parte, documentele de executare pot fi făcute oricând de către executorul judecătoresc, acesta neavând îngrădiri legale decât în ceea ce privește comunicarea lor.

Mai mult, norma de la art 657 Cod Procedură civilă, cu titlul Încheierile Executorului Judecătoresc,  spune clar că la încetarea executării silite executorul va emite o Încheiere, și că aceasta este o măsură luată de executor și nu un act de executare: ”încetarea executării silite și alte măsuri prevăzute de lege se dispun prin încheiere”.  

Diferența dintre actele și documentele de executare este dată și de art 673 Cod Procedură civilă ce menționează: ”actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea”. La fel art. 679 din Cod Procedură civilă prevede diferența dintre acte de executare și documente de executare: ”dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele mențiuni”. Articolul 681 Cod Procedură civilă de asemeni menționează că actele de executare sunt acțiuni concrete în vederea realizării executării silite: ”executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile, și, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare”. Și articolul 682 face referire la acte de executare atunci când menționeză că dacă cineva se opune unui act de executare executorul poate cere sprijinul forței publice în realizarea acelor acte de executare silită.

Art 709 alin 1 punctul 4 Codul de Procedură civilă evidențiază că actul de executare intreruptiv al prescripției are loc în cadrul unei executări silite aflate în curs, adică în cadrului unui dosar de executare silită deschis și activ, nu în cadrul unui dosar de executare închis (ce nu mai este în curs). Ori, documentul prin care un executor judecătoresc închide executarea silită nu poate fi considerat act de executare tocmai pentru că în el se menționează că acțiunile de executare silită nu mai pot continua, chestiune sesizată/decisă de executorul judecătoresc înainte de redactarea acestui document de încetare a executării silite. Astfel, temporal vorbind, executarea silită încetează prin decizia executorului, decizie ce se conturează înainte de redactarea actului de încetare a executării silite și se materializează prin acesta. În atare condiții este clar că actul de încetare a executării silite nu este un act de executare silită ci un document procedural din cadrul procedurilor execuționale, fiind un veritabil act de neexecutare ce constată tocmai neexecutarea silită ( ivită din diverse motive).

Din toate aceste texte de lege amintite mai sus se observă clar diferența dintre acte de executare silită și documente de executare silită. Diferența dintre acte de executare si documente de executare este o diferență de substanță juridică ce conturează regimuri juridice diferite, cu efecte juridice extrem de importante pentru creditor și debitor. Având în vedere importanța termenului de acte de executare și a distincției făcute mai sus, considerăm că se impunea (sau se impune pe viitor), definirea și enumerarea legală a actelor de executare.

În concluzie, actele de executare sunt acțiuni concrete de valorificare a bunurilor debitorului și deci de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu, documentele de executare sunt procese verbale, încheieri ori alte înscrisuri ce se redactează/încheie în cursul procesului de executare silită. În acest context, încetarea executării silite nu este un act de executare ci o măsură/dispoziție din cadrul procesului de executare silită.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

2 Comments

  1. Asmarandei Nicoleta

    Buna ziua ! Scuzati-ma pentru ca va deranjez . Am un dosar de executare la care am pierdut termenul de contestare a incuviintarii executarii si as avea nevoie de niste sfaturi (deocamdata) , daca veti dori sa mi le dati . 1) Este legal ca, in baza aceluias titlu executoriu sa se solicite incuviintarea executarii silete de doua ori ? In primul dosar a intervenit prescriptia executarii (dar neconstatata de instanta intr-o contestatie, ci executorul nu a vrut sa riste, probabil) si a solicitat din nou incuviintarea executarii silite . 2) Titlul este prescris dinainte de a se solicita prima data executarea silita, dinainte de 2011 . Pot invoca prescriptia extinctiva in contestatia la infiintarea popririi (pe legea veche, cand era de ordine publica) , sau va fi calificata ca tardiva ? 3) Nu am primit cesiunile de creanta . Este tardiv sa invoc inopozabilitatea titlului in contestatia la infiintarea popririi ? 4) M-ati putea reprezenta in instanta ( Fetesti- Ialomita), cand voi primi instiintarea de infiintare a popririi (de fapt, pe sotul meu) ? Va multumesc mult pentru un eventual raspuns . Cu pretuire .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente