Meniu Închide

Amenzi contravenționale drastice pentru nerespectarea măsurilor dispuse pe timpul stării de urgență

În Monitorul Oficial 268/31.03.2020 a fost publicată OUG 34/2020, act ce modifică substanțial regimul contravențional referitor la nerespectarea măsurilor dispuse în legătură cu starea de urgență, regim reglementat de OUG 1/1999.

Cele mai importante modificări și chestiuni referitoare la faptele contravenționale privind regimul stării de urgență sunt următoarele:
1. Limitele amenzii contravenționale aplicabile persoanelor fizice sunt cuprinse între 2.000 lei și 20.000 lei, iar cele aplicabile persoanelor juridice sunt cuprinse între 10.000 lei și 70.000 lei. Astfel că o persoană fizică poate lua o amendă contravențională pentru nerespectarea măsurilor impuse de autorități de 20.000 de lei, dacă organul constatator consideră că fapta e gravă. În aceleași condiții o persoană juridică poate fi amendată cu 70.000 lei. Dacă sunt săvârșite mai multe fapte contravenționale, pentru fiecare faptă se va aplica o amendă, chiar prin același Proces Verbal. Amenzile mărite conform limitelor de mai sus se vor aplica începând cu 03.04.2020.
2. Pe lângă sancțiunea principală a amenzii, organele pot aplica și următoarele sancțiuni complementare (chiar și cumulativ): a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate (de ex. sigilarea unui locaș de cult); c) suspendarea temporară a activității (aplicabilă unor persoane juridice, PFA, II); d) desființarea unor lucrări; e) refacerea unor amenajări. Aceste sancțiuni complementare se pot aplica doar dacă sunt prevăzute expres în Ordonanțele militare.
3. Amenzile contravenționale se vor aplica dacă c
onducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice,  și persoanele fizice nu respectă și/sau nu aplică măsurile stabilite prin OUG 1/1999, prin actele normative conexe acestei ordonanțe, prin ordonanțele militare sau prin ordine ale autorităților responsabile, măsuri specifice stării instituite. Amenzile se aplică de poliția națională, poliția locală, jandarmerie, agenți ISU, etc, prin persoane abilitate în acest sens.
4. Amenzile contravenționale se vor aplica și conducătorilor autorităților publice și administratorilor operatorilor economici dacă nu-și respectă obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării ( servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi). Avem aici o răspundere contravențională in personam stabilită pentru persoanele fizice conducători/directori/manageri/administratori ai  autorităților publice ori operatorilor economici.
5. Astfel cum am menționat și mai sus, spre deosebire de sancțiunea contravențională principală a amenzii (care poate fi aplicată dacă persoanele fizice sau juridice nu respectă și/sau nu aplică măsurile stabilite prin OUG 1/1999, prin actele normative conexe acestei ordonanțe, prin ordonanțele militare sau prin ordine ale autorităților responsabile), sancțiunile complementare nu pot fi aplicate decât dacă sunt prevăzute expres în Ordonanțele Militare. Aplicarea prin Procesul Verbal de contravenție a unor sancțiuni complementare va trebui să aibă ca temei un articol dintr-o Ordonanță Militară, în caz contrar Procesul Verbal de contravenție va fi lovit de nulitate. Doar o Ordonanță Militară poate fi temei pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale complementare.
6. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.  Aici este vorba de o schimbare de regim contravențional, în sensul că pentru contravențiile săvârșite în mod normal (ce exced cadrului stării de urgență) contravenientul poate achita jumătate din minimul prevăzut de actul normativ ce incriminează contravențional fapta, beneficiu pe care nu îl mai au cei care comit fapte contravenționale în legătură cu starea de urgență; aceștia din urmă vor avea un beneficiu mai mic, în sensul că nu vor putea plăti jumătate din minimul prevăzut de actul normativ ci jumătate din amenda aplicată lor de agentul constatator.
7. Împotriva Procesului Verbal contravenientul poate face plângere contravențională în termen de 15 zile de la comunicare (comunicarea se face prin înmânare, prin poștă ori prin afișare la domiciliu), plângere ce va fi soluționată de judecătoria de pe raza căruia s-a săvârșit fapta contravențională. Plângerea suspendă doar executarea pedepsei amenzii contravenționale.
8. Plângerea contravențională nu suspendă executarea/aplicarea sancțiunilor contravenționale complementare; acestea se vor duce la îndeplinire indiferent de introducerea sau nu a unei plângeri contravenționale.  Dacă contravenientul câștigă procesul prin care a solicitat anularea/constatarea nulității Procesului Verbal de contravenție prin care se dispuneau sancțiuni complementare, raportat la acestea, instanța judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor la momentul confiscării și care se asigură din bugetul autorităților și instituțiilor publice beneficiare.
9. Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul: legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, erorii de drept, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită. Aceste cauze vor fi analizate exclusiv de instanțele de judecată și doar o instanță de judecată poate decide anularea/constatarea nulității Procesului Verbal de contravenție dacă constată incidența acestora în situația de fapt. Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Minorul cu vârsta între 14 – 18 ani răspunde contravențional, dar minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită de acesta se reduc la jumătate (se înjumătățesc limitele de pedeapsă/sancțiune). Astfel, pentru o faptă contravențională la regimul stării de urgență, unui minor i se poate aplica o amendă cuprinsă între 1.000 lei și 10.000 lei.
10. Tot instanța poate înlocui sancțiunea amenzii cu avertismentul, indiferent de cuantumul amenzii, dacă constată că fapta nu este gravă, în funcție și de situația personală a contravenientului. Echilibrarea sancțiunii contravenționale și transformarea amenzii în avertisment se va dispune în baza principiului proporționalității sancțiunii, având în vedere că o faptă contravențională este asimilată unei fapte penale, contravenția fiind considerată o acuzație în materie penală.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente