Meniu Închide

Banii cash nedeclarați la vamă nu se mai confiscă

Banii cash nedeclarați la vamă nu se mai confiscă conform Hotărârii de Guvern 1184/2021 din 10.11.2021

Dacă până acum cei care aveau bani (orice monedă) în echivalentul a 10.000 de euro ori mai mult și nu îi declarau riscau sancțiuni contravenționale și confiscarea sumei găsite asupra lor, de acum înainte nu se mai aplică măsura confiscării banilor ci doar o sancțiune contravențională sub forma amenzii de la 3.000 lei la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din suma găsită asupra lor.

Acest lucru înseamnă că maximul amenzii contravenționale este de 50.000 de lei, dar dacă se găsesc sume mai mici de 50.000 de lei, la acestea maximul amenzii este redus la 60% din suma găsită. Considerăm că pentru o sumă de 10-15.000 euro se va impune o amendă de 3.000 lei, amenda crescând proporțional cu suma găsita asupra persoanei. Acest lucru pentru că minimul amenzii – 3.000 lei se va aplica la minimul sumei găsite  – 10.000 euro, amenda crescând direct proporțional cu suma găsita la contravenient. Dacă amenda este nelegală ori nu respectă principiul proporționalității se poate face plângere împotriva procesului verbal la judecătoria competentă, pentru a-l desființa/anula.

În topica normelor din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 a fost introdus un articol distinct pentru această contravenție, având următorul conținut:

Art 653 (1 indice 1): Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului sau a obligaţiei de informare cu privire la
numerarul neînsoţit prevăzute la art. 4 din acelaşi regulament. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.

Norma anterioară stipula ca sancțiune contravențională complementară confiscarea sumei. Conform noilor modificări s-a eliminat această sancțiune complementară și deci sumele nedeclarate rămân la contravenient, nu se mai confiscă. 

Obligațiile persoanei privind declararea numerarului pe care îl are este stipulată la art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului, articole pe care le redăm mai jos:

Articolul 3

(1)   Purtătorii care transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult declară numerarul respectiv autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune și pun numerarul la dispoziția acestora pentru control. Obligația de declarare a numerarului nu se consideră îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1) cuprinde informații despre următoarele:

(a)

purtător, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate;

(b)

proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA), în cazul în care proprietarul este persoană juridică;

(c)

dacă este cazul, destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, date de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul vizat este persoană juridică;

(d)

natura și cuantumul sau valoarea numerarului;

(e)

proveniența economică a numerarului;

(f)

utilizarea preconizată a numerarului;

(g)

ruta de transport; și

(h)

mijloacele de transport.

(3)   Informațiile enumerate la alineatul (2) din prezentul articol se furnizează în scris sau electronic, folosind formularul de declarație menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (a). O copie vizată a declarației se furnizează declarantului, la cerere.

Articolul 4

Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit

(1)   În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declarație de informare, în termen de 30 de zile. Autoritățile competente pot reține numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declarația de informare. Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit nu se consideră îndeplinită în cazul în care declarația nu este făcută până la expirarea termenului, informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

(2)   Declarația de informare cuprinde informații privind următoarele:

(a)

declarant, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, naționalitatea și numărul actului de identitate;

(b)

proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care proprietarul este persoană juridică;

(c)

expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care expeditorul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care expeditorul este persoană juridică;

(d)

destinatar sau destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană juridică;

(e)

natura și cuantumul sau valoarea numerarului;

(f)

proveniența economică a numerarului; și

(g)

utilizarea preconizată a numerarului.

(3)   Informațiile enumerate la alineatul (2) de la prezentul articol se furnizează în scris sau electronic folosind formularul de declarație de informare menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (a). O copie vizată a declarației de informare se furnizează declarantului, la cerere.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente