Meniu Închide

Blocarea accesului la justiție în materie contravențională – plângerea tipizată

Mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege care s-ar putea intitula – justiția contravențională tipizată. Ei spun că existența unui formular tipizat pentru plângerile contravenționale împotriva Proceselor Verbale ce conțin sancțiuni de până la 10.000 de lei ar facilita accesul la justiție al celor care încă scriu de mână plângerile și/sau al celor care nu își permit un avocat. Majoritatea contravențiilor se încadrează în acest prag, deci problema ar fi una capitală pentru majoritatea proceselor contravenționale.

Problema plângerilor olografe și problema lipsei posibilității de a angaja un avocat sunt probleme false. Peste 90% din plângeri sunt formulate conform standardelor, printate, iar mai puțin de 10% sunt neconforme. Cele mai multe plângeri în materie rutieră, de mediu, turism, construcții, muncii, etc, se redactează în conformitate cu legea. Poate că 1% sunt scrise de mână, deci această problemă este fals pusă ca motiv al inițiativei legislative.

Cât privește asistența juridică, consider că preocuparea legislativului ar trebui să fie cum să îmbunătățească dreptul cetățeanului la un avocat, și nu cum să înlocuiască/ocolească avocatul cu un tipizat, mai ales când vorbim de o acuzație penală (contravenția). Avocatul dă vigoare drepturilor cetățeanului, nu tipizatul.

Expunerea de motive este plină de erori de logică juridică. Astfel, se spune că instanțele au un volum mare de dosare în materie contravențională și că măsura aceasta va avea ca efect imediat simplificarea activității instanțelor. Nu sunt oferite date statistice, ci sunt prezentate simple afirmații. Totuși, dacă coroborăm acest scop cu textul de lege propus, vom vedea că măsura mai mult încurcă instanțele și justițiabilii.

Textul de lege impune standardizarea plângerii contravenționale prin tipizat.  Dacă tipizatul nu este conform/corect completat, instanța îi pune în vedere contravenientului-petent să rectifice formularul ori să completeze lipsurile într-un termen maxim de 10 zile, sub sancțiunea anulării plângerii contravenționale. La această soluție de anulare se poate face cerere de reexaminare în termen de 15 zile. În acest context, având în vedere problemele ce se vor ivi odată cu completarea (corectă sau nu) a tipizatelor, activitatea instanțelor se complică. Încărcătura instanțelor nu se simplifică, ci dimpotrivă se amplifică.

Dacă justițiabilului i se va anula plângerea/cererea tipizată pentru completarea neconformă, acesta va fi lipsit de dreptul de acces la justiție din cauza tipizatului. Ceea ce la început ar părea în beneficiul lui, este de fapt în detrimentul lui.

Totul depinde însă și de gradul de dificultate al tipizatului. Tipizatele statului sunt de obicei extrem de complexe și este imposibil ca un cetățean de rând (acel cetățean care ar fi depus plângerea scrisă de mână) să completeze formularul corect de la început. Chiar și pentru o persoană cu experiență în tipizate, un tipizat nou este greu de completat perfect din prima. Cu siguranță acel cetățean ce se vrea protejat de această lege va fi și mai vulnerabil, va completa tipizatul mai prost decât atunci când și-ar fi scris singur plângerea contravențională. Pentru a completa perfect/corect tipizatul, el va trebui să apeleze la avocat, dar tocmai legea spune că acea persoană este din categoria celor care nu își permit un avocat… Deci atunci când tipizatul va fi imperfect și necoform completat, plângerea  va fi anulată pentru neconformitate. Este clar că acesta este scopul proiectului de lege – de anulare a acestor plângeri încă din fașă – adică din procedura prealabilă, fără a mai încărca instanțele cu obligatia motivării și fără ca acestea să mai judece pe fond aceste plângeri. Obstrucționarea accesului la justiție în acest mod este șocantă, mai cu seamă că vorbim de sancțiuni cvasipenale importante/severe.

Procedura scrisă în contravențional ce se dorește a fi introdusă prin acest proiect de lege este de asemeni frapantă  și lipsește de apărare (și de muniție) justițiabilul. Deseori în aceste procese este nevoie de audiere de martori, de administrare de probe audio-video, de înscrisuri ce se cer de la diverse autorități, de expertize, chestiuni ce necesită apărare, dezbateri și contradictorialitate. O procedură scrisă ar suprima contravenientului drepturi procesuale elementare. Lipsirea contravenientului de material probator îl pune pe acesta din start într-un proces ca și pierdut. Și la acest moment sunt mari probleme privind sarcina probei în contravențional. Intrarea în vigoare a proiectului ar agrava și mai mult aceste probleme.

Susținerile inițiatorilor cum că tipizatul  și procedura scrisă vor oferi un acces mai facil la justiție și dreptul de acces la justiție va fi consolidat (mai ales pentru persoanele care formulează plângeri scrise de mână și fără avocat), sunt de asemeni șocante. Tocmai tipizatul le va încurca și mai mult. Nu doar aceste persoane vor fi afectate de aceste noi măsuri, ci și  persoanele care acum depun plângeri conforme și corecte, se apără singure și nu au nevoie de avocat și nici de tipizat. Aceste persoane care acum se apără singure vor avea o sarcină și mai dificilă și mai complexă în a formula plângeri tipizate, pe lângă persoanele vulnerabile de care fac vorbire inițiatorii.

În contextul celor de mai sus, considerăm că proiectul de lege aduce mari beneficii organelor care aplică sancțiuni contravenționale (poate că acestea stau în spatele inițiativei?!), mici beneficii pentru instanțe care vor anula repede și nemotivat plângerile neconforme tipizatului, dar și mari dezavantaje pentru justițiabili, fiind un proiect de lege impotriva justițiabililor și impotriva dreptului acestora de acces la justiție. De dreptul la un proces echitabil nici nu mai poate fi vorba în aceste condiții.

Dacă va intra în vigoare, proiectul de lege va conduce în mod cert la lipsa de apărare a cetățeanului față de abuzurile agenților constatatori în materie contravențională și deci la blocarea accesului la justiție pentru a repara aceste abuzuri. Se va consolida și mai mult poziția de putere a statului în dauna drepturilor justițiabilului, drepturi ce se diminuează și se diluează îngrijorător.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

  1. Herchi stefan

    Domnule coleg. Ar trebui publicata lista imbecililor care au semnat aceasta initiativa legislativa
    Nu ne mai dezbracam odata de acessta birocratie formalizatoare si fara cap ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente