Meniu Închide

Cât trebuie plătit din amenda contravențională aplicată pe durata stării de urgență. Despre decăderea din termenul de ablațiune

Amenzile contravenționale pot fi plătite la jumătate pe toată durata stării de urgență plus încă 15 zile după încetarea stării de urgență. Vedeți mai jos în ce condiții operează decăderea și cât anume trebuie plătit.

Ablațiunea este o instituție de drept contravențional care se conturează ca un beneficiu juridico-financiar acordat contravenientului. În baza ablațiunii, contravenientului i se dă de către legiuitor posibilitatea achitării unei amenzi mai mici decât cea aplicată, dacă achită acest cuantum diminuat într-un termen de 15 zile de la comunicarea amenzii/procesului verbal prin care s-a constatat contravenția și s-a aplicat amenda.

Regimul general al contravențiilor indică un termen de decădere de 15 zile de la comunicarea amenzii, termen în care contravenientul poate plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Astfel că, indiferent de amenda primită, contravenientul are beneficiul legal al plății unei sume mult mai mici raportată la minimul amenzii prevăzut de actul normativ nerespectat. Acest minim al amenzii se găsește în Legea/Ordonanța/Hotărârea care reglementează acea faptă ca o faptă contravențională. Minimul amenzii și fracția de 1/2 din acest minim trebuie indicate în Procesul Verbal de Contravenție de către agentul constatator. Acest lucru a fost valabil și pentru amenzile aplicate până pe 02.04.2020 în baza OUG 1/1999 cu privire la nerespectarea măsurilor stabilite pe durata stării de urgență.

Cu titu derogatoriu, anumite acte normative pot prevedea excepții de la regula de mai sus. Acesta este și cazul OUG 34/2020 care modifică OUG 1/1999, prin care se stabilește o altă formă de ablațiune pentru contravențiile săvârșite pentru nerespectarea măsurilor reglementate de autorități în legătura cu starea de urgență, așa cum am indicat și în articolul precedent. Astfel că beneficiul contravenientului nu mai este raportat la minimul amenzii prevăzute de actul normativ incriminator, ci beneficiul se raportează la amenda efectiv aplicată de agent. Normele se aplică începând cu 03.04.2020. Acest lucru afectează major contravenienții care vor trebui să plătească mult mai mult decât în regim contravențional normal chiar și în cazul în care vor plăti benevol. Astfel că, dacă jumătate din minimul prevăzut de OUG 1/1999, astfel cum a fost modificat prin OUG 34/2020, era de 1000 de lei și putea fi achitat de oricine fiind o sumă plătibilă, jumătate din amenda aplicată este o sumă greu plătibilă și împovărătoare. Dacă se aplică amenda maximă de 20.000 de lei, pentru a beneficia de o plată redusă contravenientul trebuie să plătească 10.000 de lei, deși în cadrul regimului normal al contravențiilor ar fi plătit, astfe cum indicam și mai sus, suma de 1.000 de lei. Diferența dintre 1.000 și 10.000 de lei este colosală. Înțelegem că norma dorește descurajarea comportamentului nelegal și protejarea cetățenilor, dar considerăm că sancțiunile pecuniare trebuie raportate și la venitul minim și mediu pe economie, nu numai la potențiala gravitate a faptei. Considerăm că prin OUG 34/2020 a fost lezat principiul proporționalității sancțiunilor contravenționale.

Trebuie specificat că termenul de 15 zile în care se poate face plata acestui minim este un termen de decădere suspendat pe perioada duratei stării de urgență instituite de președinte, conform art. 42 din Anexa la Decretul prezidențial 195/2020.  Acest lucru înseamnă că orice amendă primită pe parcursul stării de urgență poate beneficia de ablațiune atât pe întreaga durată a stării de urgență cât și 15 zile de la încetarea stării de urgență. Practic, abia de când încetează legal starea de urgență începe să curgă acest termen de 15 zile, și până la curgerea celor 15 zile de la încetarea stării de urgență poate fi plătit acel minim, indiferent de amenda aplicată ori de regimul contravențional aplicabil. Bineînțeles, minimul ce va fi plătit de contravenient va fi raportat la actul normativ, fiind posibilă plata minimului amenzii prevăzute în actul normativ ori plata minimului amenzii aplicate de agentul constatator.

Aceleași considerente sunt aplicabile și în ceea ce privește plângerea contravențională împotriva procesului verbal, plângere ce poate fi introdusă la judecătorie în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea procesului verbal prin care s-a aplicat amenda. Plângerea se poate introduce dacă sunt lezate/afectate drepturile contravenientului printr-un abuz al organului constatator.  Termenul de 15 zile pentru contestarea amenzii este un termen de decădere, astfel că plângerea contravențională împotriva oricărui Proces Verbal de Contravenție (indiferent că este o sancțiune la regimul rutier, forestier, privind starea de urgență, etc) comunicat contravenientului pe perioada stării de urgență, poate fi introdusă pe toată durata stării de urgență, cel mult până în a 15-a zi de după momentul încetării stării de urgență. Aceste lucru este valabil indiferent de data săvârșirii contravenției (poate fi vorba de o contravenție săvârșită în luna februarie 2020 dar pentru care se aplică o sancțiune în aprilie 2020), termenul de introducere a plângerii contravenționale (de contestare a amenzii, a Procesului Verbal) raportându-se strict la ziua comunicării Procesului Verbal. După trecerea celor 15 zile de la momentul încetării stării de urgență nu se mai poate face o plângere contravențională admisibilă decât dacă se cere repunerea în termen și sunt motive justificate de repunere în termen. Instanța este singura în drept să analizeze aceste motive și să judece cererea de repunere în termen cu plângerea contravențională aferentă.

Odată introdusă în termen plângerea contravențională, instanța va analiza legalitatea și temeinicia Procesului Verbal. Procesele judiciare contravenționale nu se judecă pe perioada stării de urgență. În funcție de caz și dacă consideră oportun, instanța poate dispune transformarea amenzii în avertisment.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente