Meniu Închide

Ce tarif se percepe de către OCPI pentru intabularea dreptului de proprietate al vânzătorului după rezoluțiunea contractului de vânzare cumpărare?

Având pe rolul cabinetului o speță privind înscrierile (mai precis intabularea) în Cartea Funciară și fiind în contradicție cu un birou OCPI cu privire la tariful de carte funciară datorat (mi se cerea plata unui tarif calculat procentual la valoarea contractului iar această valoare era una foarte mare), am transmis (în luna ianuarie 2023) către directorul ANCPI o adresă clarificatoare având următorul conținut:

<<<<<Ce tarif se percepe de către OCPI pentru intabularea dreptului de proprietate al vânzătorului după rezoluțiunea contractului de vânzare cumpărare? Avem în vedere speța în care în anul 2015 s-a încheiat un Contract de vânzare cumpărare cu plata în rate, cu clauză de rezoluțiune pentru neplata ratelor. Clauza a fost activată, rezoluțiunea a produs efecte, contractul a fost desființat cu efect retroactiv, iar acum vânzătorul din acel contract (proprietarul inițial) dorește intabularea dreptului său de proprietate și radierea cumpărătorului (proprietarul din cartea funciară). În acest context intabularea se va face în baza declarației notariale de rezoluțiune. Dacă anularea contractului s-ar fi făcut pe cale judecătorească, hotărârea definitivă ar fi fost suficientă. Care este valoarea taxei OCPI pentru această intabulare? Se raportează ea la suma din contractul inițial (taxă ce s-a calculat și perceput o dată pentru acel contract și pentru acea intabulare a cumpărătorului) sau se raportează la declarația de rezoluțiune, ce nu are nici o sumă, și deci se va percepe tariful minimal de 75 lei?>>>>>

Doamna Director General Hajnalka Ildiko Vig și domnul director general adjunct Mircea Viorel Popa, ne-au transmis următorul răspuns (atașat în format pdf):

<<<<<În baza convenției de rezoluțiune nu are loc un transfer al dreptului de proprietate, efectul fiind acela de punere a părților în situația anterioară încheierii contractului, conform art. 1.554 Cod Civil. Astfel în cartea funciară se va efectua rectificarea înscrierilor în sensul radierii cumpărătorului (proprietarul din cartea funciară) și activării vânzătorului din acel contract (proprietarul inițial). Tariful aferent acestei intabulări este de 75 de lei, conform serviciului cod 2.4.1 din Anexa la Ordinul 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI.>>>>>

ANCPI a preluat așadar integral raționamentul meu transmis către biroul OCPI (eu refuzând plata tarifului procentual calculat de ei pentru că în opinia mea tariful de 75 de lei era cel datorat ) și mi-a dat dreptate cu privire la interpretarea mea juridică, interpretare respinsă de către biroul OCPI. Evident, răspunsul ANCPI este obligatoriu pentru acel biroul OCPI, care va trebui să-și revizuiască optica și practica în aceste situații.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente