Meniu Închide

CEDO condamnă statul român la daune de 6000 euro pentru sancționarea penală nejustificată a 2 preoți protestanți pentru exercitarea fără drept a profesiei de preot

Cauza TOTHPAL și SZABO contra României a fost soluționată de CEDO pe data de 19.02.2019.

2 preoți protestanți dintre care unul lutheran și unul reformat au reclamat încălcarea de către statul român a Convenției privind drepturile omului în special privind libertatea religioasă.

În fapt aceștia au fost caterisiți de către conducătorii bisericii dar după caterisire au continuat să facă acte de cult și anume au continuat să oficieze cununii, botezuri și înmormântări. Preoții care au fost puși în locul lor au făcut plângere la parchet pentru infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii. Preoții s-au apărat atât în fața instanțelor române cât și în dezbaterile CEDO prin faptul că ei deși oficiau acele cununii, botezuri și înmormântări ei le oficiau după alte ritualuri, nu după cele reformate sau lutherane, fapt permis de cultul protestant. În fața instanțelor române primul preot a primit o condamnare la o amendă penală de 4.000 de lei. al doilea primind o condamnare la pedeapsa închisorii de 2 ani și două luni cu suspendarea executării.

CEDO apreciază că în cauză este vorba despre o încălcare a libertății religioase stipulată în articolul 9 din Convenție. De asemeni, Curtea reține că  rolul statului este de organizator neutru și imparțial al exercitării diferitelor religii, culte și credințe iar acest rol trebuie să conducă la menținerea ordinii publice, păcii și toleranței religioase într-o societate democratică. Prin prisma acestui rol statul trebuie să creeze cadrul pentru exercitarea unei libertăți religioase a oricărui cult, vechi sau nou. Atât timp cât cei 2 au avut susținerea unei comunități religioase și deci au exercitat anumite ritualuri la cererea credincioșilor sancționarea lor nu se impune ci trebuia respectat principiul libertății religioase tradus prin pluralismul religios propriu unei societăți democratice. Curtea notează și faptul că scindarea comunității în două tabere ce a condus la conflicte locale este inevitabil pluralismului religios, și deci este o consecință acceptabilă în atare situații.

În consecință CEDO consideră că cele 2 condamnări nu au fost justificate și a fost încălcat art 9 din Convenție. Pentru primul preot constatarea încălcării Convenției este suficientă și nu se acordă daune (acesta nu a solicitat daune ci doar constatarea încălcării drepturilor sale). Pentru cel de-al doilea (care a cerut 30.000 euro daune), Curtea decide că Statul Român să îi plătească daune morale de 4.000 euro și cheltuieli judiciare (taxe, onorariu avocat) în cuantum de 1.470 euro.

Hotărârea CEDO poate fi descărcată din următorul link: AFFAIRE TOTHPAL ET SZABO c. ROUMANIE

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente