Meniu Închide

Clauze abuzive – comisionul de rambursare anticipată (VI)

Clauzele abuzive reprezentate de comisionul de rambursare anticipată sunt întâlnite în aproape toate contractele de credit și de leasing financiar. Vom vedea mai jos în ce condiții acesta este un comision abuziv și temeiurile legale ce impun restricții privind cuatumul și perceperea lui. Am analizat anterior clauzele abuzive cele mai des întâlnite în contracte și constatate ca nule absolut de instanțe, și anume comisionul de administrare lunară,   comisionul de risc sau de urmărire riscuri ,  comisionul de gestiune , întocmire dosar, comisionul de acordare credit și comisionul de retragere a creditului,  indicând în acele materiale argumentele instanțelor când au constatat caracterul ilicit al acestor clauze/comisioane.

În general comisioanele în contractele de credit nu sunt de esența contractului și nici de natura lui, fiind chestiuni adiacente, neesențiale, dar care pot agrava situația consumatorului dacă banca/creditorul este de rea-credință.  Pentru orice comision de acest tip (neesențial contractului) creditorul trebuie să furnizeze un serviciu, o contraprestație care să îl justifice. Astfel că în analiza caracterului ilicit și abuziv se va verifica dacă acest comision este esențial contractului, dacă a fost negociat, dacă are o contraprestație/serviciu drept suport și dacă creează un dezechilibru contractual. De regulă, în contractele de credit prestația principală esențială este acordarea creditului pentru consumator (prestată de bancă) și perceperea dobânzii pentru bancă (prestată/plătită de consumator).

Dacă se ajunge la concluzia că un astfel de comision are aceeași natură ca dobânda, atunci el este o dobândă mascată, fapt ce atrage ideea că profesionistul/banca a acționat cu rea-credință.

O instanță menționează că un consumator își întemeiază alegerea băncii la care face un credit în principal pe valoarea dobânzii (ca element esențial în contractele de credit), fără a lua în calcul dobânzile mascate pe care nu le cunoaște. Existența unor comisioane echivalente unor dobânzi mascate denotă influența negativă și lipsa de bună credință de care se face vinovată banca. În speță instanța constată că nu se poate stabili o contraprestație specifică comisionului de rambursare anticipată. Mai mult, în contract nu sunt prezentate elementele avute în vedere la fixarea procentului acestui comision, existând certitudinea că stabilirea acestui comision s-a făcut exclusiv în folosul băncii, consumatorul fiind lispit de un serviciu aferent comisionului. Lipsa de negociere și lipsa transparenței în prezentarea rațiunilor fixării unui asemenea cuantum consolidează ideea de rea-credință a băncii. Instanța constată că normele legale prevăd interdicția de a se pune în sarcina consumatorului a unui astfel de comision în cuantumul contractului analizat. Banca a pus în sarcina exclusivă a consumatorului consecința plății anticipate deși acesta nu și-a dat acordul pentru perceperea comisionului în cauză, banca profitând de poziția sa de superioritate. Totodată banca a recunoscut implicit că a încălcat normele legale, prin faptul că a trimis o adresă consumatorului prin care îl înștiințează că a fost redus comisionul în conformitate cu cerințele legale.  Pentru toate aceste considerente instanța constată acest comision abuziv.

Cu referire la normele legale, sediul materiei privind comisionul de rambursare anticipată îl găsim la articolele 66-69 din OUG 50/2010. Aici se menționează dreptul consumatorului ca, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate

Totuși în cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul/banca este îndreptățit/ă la o compensație echitabilă și justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu condiția ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă. Dacă dobânda este variabilă nu se poate solicita o compensație pentru rambursare anticipată. Compensația/comisionul privind rambursarea anticipată nu poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an;
b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.
(3) Creditorul/banca stabilește o metodă de calcul a compensației clară și ușor verificabilă, pe care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.

În toate cazurile orice compensație/comision nu poate depăși cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit. Orice sumă ce depășește această limită legală este percepută abuziv, consumatorul putând să se adreseze instanței pentru constatarea caracterului ilicit și nulității absolute a acesteia. Tot ce s-a plătit, benevol sau în cursul executării silite, în baza uneui astfel de comision este supus restituirii.

 

Print Friendly, PDF & Email

3 comentarii

 1. Sebi

  Ordonanţă nr. 21/1992
  Art. 9 indice 3. – În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
  a) contractele vor fi redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
  b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate în contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt înscris;
  c) în situaţiile în care există drept de rambursare anticipată, comisionul de rambursare anticipată a creditului se determină în strânsă legătură cu pierderile creditorului aferente rambursării anticipate şi nu trebuie să constituie un obstacol disproporţionat în exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;

 2. Adrian K

  Buna ziua,
  Am facut un credit pe SRL la ING in luna august 2023.
  Am solicitat rambursare anticipata partiala cu optiunea de scadere a perioadei de creditare si mi-au spus ca la produsul lor plata anticipata nu se poate efectura cu scaderea perioadei, doar cu scaderea principalului.
  Este legal sa ignore legea in viigoare doar prin simplul fapt ca ei in contract mentioneaza ca la plata anticipata perioada ramane?
  Multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente