Meniu Închide

Victimele infracțiunilor vor beneficia de compensații și vouchere pentru acoperirea prejudiciilor

Victimele vor putea recupera integral prejudiciile cauzate de infracțiuni. Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a fost modificată recent prin Legea 230/2022, instituind noi drepturi pentru victimele infracțiunilor.

Conform noii legi, promulgată în data de 19.07.2022 de Președinte și publicată în Monitorul Oficial nr 734/21.07.2022, persoanele vătămate pot cere compensații de la stat pentru daunele morale generate de infracțiune. Înainte de aceste norme nu exista această posibilitate pentru victime, ci compensațiile se plăteau doar pentru daune materiale.

De asemeni se elimină plafonul de compensații pentru daunele materiale suferite de victime, plafon ce era stabilit la 10 salarii minime brute. În acest context, de acum, persoanele vătămate pot beneficia de compensații financiare pentru toate prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii, indiferent de cuantumul acestor prejudicii. Așadar victimele vor putea recupera integral prejudiciile cauzate de infracțiuni.

Pentru nevoi urgente victima poate beneficia de un voucher ce valorează 5 salarii minime brute și se oferă victimei în 3 zile de la referirea ei către un centru de protecție.

Este vorba doar de anumite persoane vătămate și anume: 
a)persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor calificat, prevăzute la art. 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă;
b)soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor de mai sus.

Persoanele juridice sunt excluse de la aceste compensații.

Cererile pentru acordarea compensațiilor financiare prevăzute mai sus se formulează și se soluționează potrivit dispozițiilor art. 21 – 34 din Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor. Cererea de compensaţie financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripţie domiciliază victima şi se soluţionează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, constituite în fiecare tribunal.

În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensaţia financiară poate fi acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a)victima a formulat cererea de compensaţie financiară în termen de un an, după caz:
1.de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanţa penală a pronunţat
condamnarea sau achitarea în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b)-d) din Codul de
procedură penală şi a acordat despăgubiri civile ori încetarea procesului penal în cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. f) şi h) din Codul de procedură penală;
2.de la data la care procurorul a dispus clasarea, în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1)
lit. b), c), d), f) şi h) din Codul de procedură penală;
b)victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu excepţia cazului în care s-a dispus clasarea potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală;
c)făptuitorul este insolvabil sau dispărut;
d)victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensaţie financiară în termen de 3 ani de la data săvârşirii infracţiunii, dacă nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda victimelor infracțiunii un avans din compensația financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul. Voucherele se folosesc exclusiv de către victimele infracțiunilor
pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal. V

oucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Selectarea entităților publice și private se va realiza cu respectarea criteriului distribuției geografice pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste vouchere. Lista entităților publice și private implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor se publică și se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Metodologia stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înțelesul Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Print Friendly, PDF & Email

8 comentarii

 1. Irinei Doinita

  Buna ziua !
  Pe 30 aprilie 2022 am fost victima unor violențe fizice din partea unei persoane a străzii. La urgente a venit poliția si dupa investigatii am fost la sediul lor si am depus plângere penala ,necerand despăgubiri.
  Dosarul este si acum in cercetare , am depus si un certificat medico legal ,35 de zile cu imobilitate .Citind articolul dv.vreau sa revin la plângere si sa solicit despăgubiri.
  Ma puteti ajuta cum sa fac ?

 2. Adriana

  Buna ziua! In urma unui furt in valoare de 160 de lei(rochie) mi s-a deschis un dosar penal precizez ca sunt la prima abatere. Încă nu am fost sunată de la poliție , dar patronul magazinul a spus ca a dat o declarație precum dorește împăcarea și ca nu se considera parte civilă in proces . Ce se poate întâmpla acum cu mine?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente