Meniu Închide

Sesizare ÎCCJ cu privire la acțiunea în constatarea prescripției dreptului de a obține executarea silită

UPDATE 31.10.2022, SOLUȚIA ICCJ:

Decizia nr.70 în dosarul nr. 1626/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova -Secţia I civilă, în dosarul nr. 9790/225/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 125, art. 651 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, se consideră că cererea având ca obiect constatarea prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a unui titlu executoriu reprezintă o cerere în pretenţii de drept comun, în sensul art. 94 pct. 1 lit. k) din Codul de procedură civilă, supusă criteriului valoric sau o cerere în materie de executare silită, supusă regulilor speciale de procedură în această materie?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 31 octombrie 2022.

 

____________________________________________

Executarea silită provoacă în continuare diverse interpretări în pratica judiciară. Curtea de Apel Craiova a sesizat ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă – pentru a da o lămurire privind prescripția care operează în cursul executării silite.

În concret se dorește clarificarea naturii juridice a acțiunii prin care se solicită constatarea intervenirii prescripției dreptului de a mai obține/continua executarea silită în cursul executării silite: fie acțiunea are natura unei cereri de drept comun, cu regimul juridic specific (compenteță, termene, taxă de timbru, căi de atac etc), fie acțiunea are natura juridică a unei contestații la executarea silită, cu regimul juridic aferent (compenteță, termene, taxă de timbru, căi de atac etc).

În concret, Curtea de Apel Craiova a solicitat ICCJ să clarifice dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k, art. 125, art. 651 alin. 3 şi 4 Cod procedură civilă, se consideră că cererea având ca obiect constatarea prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a unui titlu executoriu reprezintă o cerere în pretenţii de drept comun, în sensul art. 94 pct. 1 lit. k, supusă criteriului valoric sau o cerere în materie de executare silită, supusă regulilor speciale de procedură în această materie.

Sesizarea a fost înregistrată pe 21.07.2022, iar ICCJ a fixat termen pentru soluționarea dosarului format ca urmare a acestei sesizări pe data de 31.10.2022.

Punctul de vedere al completului de judecată în care s-a ridicat problema de drept. În cea ce priveste Curtea de Apel Craiova, până la acest moment, nu există o opinie unitară în cadrul Sectiei I Civile, opinia majoritară fiind în sensul că acțiunea în constatarea prescripției dreptului de a obtine executarea silită este una în pretenții de drept comun.
Pe rolul Curții, la acest moment, sunt înregistrate trei astfel de cauze. Cea pendinte, precum și alte două similare – nr. 2004/267/2019 si nr. 2383/318/2021 – repartizate spre soluționare altor două completuri de judecată din cadrul Sectiei, ce imbratiseaza opinia majoritară. Prezentul complet impărtăseste însă opinia minoritară, apreciind că  prescriptia dreptului de a obtine executarea silită este distinctă de prescripția dreptului material la acțiune deoarece în cazul celei dintâi partea pierde doar posibilitatea legală de a obține concursul forței coercitive a statului în realizarea creantei sale, asadar pierde doar un drept procedural, creanța sa împotriva debitorului continuând să existe și putând fi executată benevol, pe când, în cel de-al doilea caz, creditorul pierde insăsi dreptul subiectiv civil, creanța stingându-se prin prescripția dreptului material la actiune. Prescripția dreptului de a obține executarea silită este reglementată de legiuitor în Capitolul V al Cărtii a V-a ,,Despre executarea silită” a Codului de procedură civilă, find un incident în cursul executării silite, ce se invocã, de principiu, prin intermediul contestației la executare, a cărei solutionare revine instantei de executare competente. În aplicarea dispozitiilor art. 125 Cod procedură civilă, în situatia in care debitorul nu are deschisă calea acțiunii în realizare, cum este cazul in speță, competenta de a soluționa acțiunea în constatarea prescripției dreptului de a obtine executarea silită revine instantei de executare ce ar fi fost competentà să judece contestatia la executare cu acest obiect.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente