Meniu Închide

Decizie fabuloasă de la CCR: pronunțarea hotărârii penale odată cu motivarea

Întrunită în data de 07.04.2021 Curtea Constituțională a soluționat și a admis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală, constatând că acestea sunt neconstituționale.

Astfel, pronunțarea hotărârii penale trebuie să se facă odată cu motivarea. Practicile sovietice prin care întâi se redacta minuta/dispozitivul și peste luni bune de zile se redacta și motivarea vor înceta. Practicile în care întâi se găsea vinovatul și apoi vina vor înceta. În acest sens executarea unei hotărâri penale se va face doar în baza hotărârii complete (minută + motivare).

Deși Decizia nu privește decât dispozițiile din Codul de Procedură Penală, considerăm că legiuitorul va trebui să aplice aceste reglementări, mutatis mutandis și la procedura civilă.

Presupunem că problema și situația colegului nostru avocat Roșu Robert a contribuit în bună măsură la această viziune a CCR. Colegul nostru a fost condamnat deși nu știa motivarea și deci nu știa pe baza căror motive, argumente și probe a fost condamnat. Motivarea ”minutei” a venit după 111 zile de la condamnarea și începerea executării pedepsei în regim penitenciar. Ironia sorții este că această decizie CCR a venit chiar în ziua în care colegul nostru a primit motivarea hotărârii penale în baza căreia stă încarcerat…

Totuși Curtea Constituțională însăși ar trebui să se supună acestui principiu de a emite Deciziile sale odată cu motivarea lor, fapt ce nu se întâmplă acum. Pronunțarea ”minutei” deciziilor CCR printr-un comunicat de presă ca mai apoi peste luni de zile să fie redactată și publicată motivarea este o practică care ar trebui stopată.

La fel, prezentarea ”minutelor” deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție privind Recursurile în interesul Legii și Hotărârile Prealabile prin comunicate de presă, ca mai apoi peste luni de zile să se redacteze/publice argumentarea, e o practică ce aduce grave prejudicii actului de justiție.

Extras Din comunicatul CCR din data de 07.04.2021:
Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale
 au următoarea redactare:

– art.400 alin.(1): „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

– art.405 alin.(3): „(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

– art.406 alin.(1) și (2): „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală încalcă atât prevederile art.1 alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) și art.124 alin.(1) din Constituție, cât și prevederile art.5 paragraful 1 și art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1) și ale art.405 alin.(3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art.23 alin.(11) din Legea fundamentală.

Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept.

Prin urmare, Curtea a constatat că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării.

În privinţa efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, potrivit art.147 alin.(1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente