Meniu Închide

Deficiență legislativă: anihilarea dreptului la împăcare/mediere ca urmare a schimbării încadrării juridice în cursul judecății. De lege ferenda

La problemele de ordin procesual referitoare la schimbarea încadrării juridice într-un proces penal, am putea adăuga și situația referitoare la anihilarea dreptului la împăcare/mediere.

Este de la sine înțeles că în cursul judecății schimbarea încadrării juridice are loc după citirea actului de sesizare,  moment limită pentru mediere/împăcare. Deci dacă se re-recalifică fapta într-o infracțiune pretabilă împăcării, citirea actului de sesizare fiind făcută deja, părțile din procesul penal nu mai au dreptul la împăcare/mediere, drept fundamental…. Situația este deficitar reglementată la acest moment.

Dreptul la un mediator este un drept fundamental în procesul penal. La fel, dreptul la împăcare și retragerea plângerii prealabile sunt chestiuni esențiale în procesul penal. Aceste instituții procesual penale sunt esențiale deoarece ele au efect extinctiv asupra acțiunii penale și civile.  Acțiunea penală nu mai poate fi exercitată dacă părțile se împacă, semnează un acord de mediere ori persoană vătămată își retrage plângerea. Acțiunea civilă este stinsă ca urmare a împăcării ori semnării unui acord de mediere. Observăm cum latura penală și latura civilă a unui proces penal suferă modificări substanțiale ca urmare a împăcării, medierii ori retragerii plângerii prealabile. Ar trebui deci reglementate corespunzător și cu rigoare.

Art 386 Cod Procedură Penală reglementează doar situația referitoare la plângerea prealabilă, ca motiv pentru continuarea sau încetarea procesului penal, nu și situația împăcării ori medierii ca urmare a schimbării încadrării juridice. Astfel, dacă noua încadrare vizează o infracțiune cu privire la care acțiunea penală poate fi exercitată doar dacă există o plângere prealabilă, atunci instanța cheamă persoana vătămată și o chestionează cu privire la decizia ei de a continua procesul penal prin formularea unei plângeri prealabile ori de a înceta procesul penal prin decizia ei de a nu depune/formula o asfel de plângere prealabilă.

Dacă pentru infracțiunile urmăribile la plângere prealabilă lucrurile sunt cât de cât clare, pentru infracțiunile cu drept de împăcare/mediere tăcerea codului este absurdă. Lipsește cu desăvârșire orice reglementare privitoare la împăcare și mediere în situația schimbării încadrării juridice în cusul judecății. Cum în atare situații citirea actului de sesizare a avut deja loc, fiind momentul limită până la care se putea efectua/desfășura o împăcare/mediere, se pune întrebarea ce se întâmplă cu dreptul inculpatului, dreptul părții civile, dreptul persoanei vătămate la mediere/împăcare? Tăcerea codului ne dă răspunsul: acest drept dispare, este anihilat, nu există în aceste situații.

Problema survine ca urmare a schimbării legislației privind momentul împăcării în procesul penal. Înainte de 2014, în vechiul Cod Penal, împăcarea era posibilă până la sfârșitul procesului. Din acest motiv normele de atunci privitoare la schimbarea încadrării juridice nu aveau cum să prevadă situația împăcării, pentru că schimbarea încadrării juridice nu anihila dreptul la împăcare, el fiind viabil și activ până la sfârșitul procesului penal. În noua legislație, limitarea împăcării/medierii până la citirea actului de sesizare a instanței nu a mai fost coroborată cu problema schimbării încadrării juridice. Practic s-a copiat articolul din vechiul cod, fără a se opera corelările/reglementările necesare în situația schimbării încadrării raportată la împăcare/mediere, și astfel drepturi fundamentale în procesul penal sunt anihilate deplin. Inculpatul, persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente sunt lipsite de dreptul la împăcare, dreptul la mediere, dreptul la negocierea unei înțelegeri amiabile, drepturi fundamentale și de o importanță deosebită dacă ne gândim la unul din scopurile procesului penal: recuperarea prejudiciilor.

Este necesară o intervenție legislativă, asta în contextul în care oricum art 386 Cod Procedură Penală trebuie modificat ca urmare a Deciziei CCR referitoare la imposibilitatea instanței de a schimba încadrarea juridică direct prin hotărâre. Când se va reglementa această situație vor fi necesare și adăugiri privitoare la dreptul la împăcare/mediere în situația schimbării încadrării juridice.

O propunere ar fi în sensul acordării unui termen pentru împăcare/mediere, termen în care părțile din proces își pot exercita aceste drepturi ori pot iniția o mediere în vederea negocierii unei înțelegeri amiabile. O altă propunere ar fi deblocarea împăcării și prevederea posibilității de împăcare ca în vechea legislație până la finalul procesului.

Astfel s-ar putea adăuga un nou aliniat 3 la art 386 Cod Procedură Penală cu următorul conținut:
”(3) Dacă noua încadrare juridică vizează o infracțiune la care legea prevede împăcarea, instanța de judecată va acorda un termen în vederea exercitării dreptului la împăcare. Dacă părțile ori persoana vătămată inițiază o mediere cu privire la acea infracțiune, instanța va amâna cauza pentru desfășurarea medierii, dar nu mai mult de 60 de zile de la momentul inițierii medierii.”

De asemeni s-ar putea modifica conținutul art 159 Cod Penal astfel:
”(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la pronunțarea unei hotărâri definitive.” (prevederea ar fi la fel ca la retragerea plângerii prealabile și la fel ca în vechea legislație).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente