Meniu Închide

Cum se transformă un drept civil de preempțiune într-o procedură lipsită de orice substanță juridică? Prin Lege.

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan ar fi trebuit să conducă la o reglementare care să dea substanță dreptului de preempțiune în cazul terenurilor agricole. În realitate însă această lege a condus la o procedură administrativă seacă și lipsită de noimă,…

Ce posibilități juridice există când o persoană nu ne restituie banii pe care i-am dat împrumut? Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat

O situație foarte des întâlnită în România este cea a împrumuturilor în bani între cunoscuți, prieteni, rude, împrumuturi care deseori nu mai sunt respectate și creează mari probleme de ordin juridic celui care rămâne cu paguba, adică cu suma împrumutată nerestituită. Împrumutul este definit ca fiind contractul prin care o…

Puterea juridică a unei tranzacții întocmite de avocat vs puterea juridică a unui acord de mediere. Neconcordanțe legislative privind tranzacția executorie

Conform unor modificări la legislația medierii aflate într-un proiect legislativ (PL-x nr 483/2016/Camera Deputaților) ce a trecut de filtrul Curții Constituționale, acordul de mediere va fi titlu executoriu dacă va urma una din 5 proceduri legale. Momentan pentru a fi titlu executoriu un acord de mediere trebuie să fie consfințit la…

Ordinul de protecție provizoriu – cum trebuie să procedeze poliția în cazul unei violențe domestice cu risc iminent

Măsurile și procedurile se regăsesc în ORDINUL nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, emis de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 146 din 11 decembrie 2018 și MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.578 din 18 decembrie 2018, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018.…

Modificări în legislația leasingului- sesizare de neconstituționalitate. Proiectul prevede un drept de preempțiune al utilizatorului în privința bunului

Parlamentul a adoptat în 19.12.2018 noi norme privind regimul juridic al contractelor de leasing. Proiectul legislativ 164/20018 aduce elemente juridice noi privind contractele de leasing si executabilitatea lor. Legea prevede efecte juridice atât pentru contractele de leasing în derulare cât și pentru contractele care se vor încheia după intrarea ei…

Împăcarea nu mai este permisă la infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție. Câteva aspecte noi privind violența domestică.

În înțelesul Legii 174/2018, lege care vine să modifice chestiuni elementare ale Legii 217/2003, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau…

Modificări substanțiale la procedura civilă aduse prin Legea 310/17.12.2018

Prin Legea 310/2018 publicată în Monitorul Oficial Partea I  nr  1073 din 18.12.2018  au fost aduse câteva modificări importante la Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Ele vor intra în vigoare și se vor aplica din 21.12.2018. Legea în forma pentru promulgare o găsiți aici – Modificări Codul de Procedură…

Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului care face o notificare în sensul Legii dării în plată – proiect legislativ

UPDATE O serie de modificări sunt dezbătute în Parlament zilele acestea. Conform unor noi amendamente la Legea dării în plată nr 77/2016, impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului care face o notificare de dare în plată. Proiectul a fost adoptat de Senat în ședința din 19.12.2018 și merge spre dezbatere…

Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite (actualizată până la data de 18 ianuarie 2017*) Articolul 1 (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor…