Meniu Închide

10 elemente esențiale privind noul Registru Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

În M Of Partea I nr 1040 din 07.12.2018  s-a publicat decretul de Promulgare a legii privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară ( denumit RNPM). Legea 297 2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară abrogă OG 89/2000 privind unele măsuri de autorizare a operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de…

Notarea posesiei în Cartea Funciară sau posesia tabulară – un nou mod de dobândire a proprietății. Noțiune, condiții și procedură

Situația posesorilor de terenuri extravilane sau extravilane este foarte răspândită în România. Există diverse litigii între posesorii de fapt și proprietarii de drept. Instabilitatea acestor raporturi juridice a făcut ca legiuitorul să prevadă un nou mod de dobândire a proprietății care să profite posesorului. Pasivitatea proprietarului care nu își revendică…

Ordonanța de Urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – Ajutorul public judiciar reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara, inclusiv pentru executarea silita…

Decizia CCR Nr. 454/2018 privind admisibilitatea recursurilor în dosarele cu cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1 milion de lei

DECIZIA Nr.454 din 4 iulie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.37 [cu referire la art.402 din Codul de procedură civilă] și pct.58 [cu referire la art.497 din Codul de procedură civilă], precum și art.III pct.3 [cu referire la art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013] și pct.4 [cu…

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, în vigoare începând cu 28.09.2018 La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 23 iulie…