Meniu Închide

Eroarea de fapt – cauză care înlătură caracterul contravențional al faptei. Speță privind anularea Procesului Verbal de contravenție

Petenta a formulat plângere contravențională și a cerut anularea Procesului Verbal de Contravenție pe motivul erorii de fapt. În concret, aceasta a fost amendată pentru lipsa rovinietei, deși avea cunoștință că a plătit o astfel de taxă. La analiza atentă a chitanței de plată a rovinietei, la momentul primirii sancțiunii, și-a dat seama că operatorul de la oficiul de unde și-a achiziționat rovinieta trecuse greșit datele de identificare a mașinii, astfel că mașina figura cu rovinieta neplătită.
Instanta de fond a apreciat corect ca mentionarea gresita a autoturismului petentei ca fiind XXXXXXXX, in loc de XXXXXXXXX pe rovinieta de catre operatorul OMV Petrom Marketing S.R.L. reprezinta o eroare materiala care poate fi neobservata foarte usor de catre petenta, fiind practiv vorba de lipsa unei cifre. Aceasta împrejurare este de natura a-i crea apelantei credinta ca detine o rovinieta valabila,  astfel ca,  în mod corect instanța de fond a apreciat că aspectele invocate si justificate de petent constituie un caz de eroare de fapt care inlatura caracterul contraventional al faptei, făcând o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

Sentința primei instanțe a fost menținută și în apel de către Tribunalul București.

De reținut că în cazul în care este incidentă o cauză care înlătura caracterul contravențional al faptei, doar instanța de judecată poate interveni și anula Procesul Verbal, dacă este sesizată de contravenient cu o plângere contravențională.

Art 11 alin (5) din OUG 2/2001: cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată. 

 

Decizie nr 7177/2017/Tribunalul București  – Anulare proces verbal de contraventie 

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2017:032.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXX

 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A II-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DECIZIE NR. 7177/2017

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 27 NOIEMBRIE 2017

COMPLETUL CO NSTITUIT DIN:

P_________ I_____ T____

JUDECĂTOR C______ A_____

GREFIER  J___ D______

 

La ordine fiind soluționarea cererii de apel formulată de apelanta C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______ SA împotriva sentinței civile nr.1232 din data de 02.03.2017  pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în contradictoriu cu  intimata L_____ D____ I_____, având  ca obiect  anulare proces verbal de contravenție.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prezenta cauză este la primul termen de judecată în calea de atac.

Tribunalul, față de lipsa părților legal citate dispune  lăsarea cauzei la sfârșitul ședinței de judecată.

La apelul nominal făcut în ședința publică la   sfârșitul ședinței de judecată au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită cu părțile pentru acest termen de judecată.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prezenta cauză este la primul termen de judecată în calea de atac , lăsat la strigarea a II-a .

Tribunalul , având în vedere procedura legal îndeplinită cu părțile la acest termen, constată că nu mai sunt cereri de formulat și reține cauza în pronunțare pe cererea de apel formulată.

 

 

INSTANȚA

Asupra cererii de apel de fata:

Prin plângerea înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXXX la Judecătoria Sectorului 1 București, petenta L_____ D____ I_____ a solicitat, în principal , anularea procesului-verbal de contravenție _________ nr. xxxxxxx/27.09.2016 încheiat de către intimata C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______ S.A. – prin C.E.S.T.R.I.N., iar, în subsidiar , înlocuirea amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului.

Prin sentinta civila nr. 1232 din 02.03.2017, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis plangerea formulata de petenta L_____ D____ I_____ , a anulat procesul verbal de contraventie contestat si a exonerat petenta de plata amenzii aplicate.

Instanta de fond a retinut ca petenta s-a aflat într-o eroare de fapt cu privire la legalitatea situației sale în trafic, în sensul că a crezut că deține o rovinietă valabilă, achiziționată chiar cu 24 ore anterior zilei în care s-a deplasat în jud. B_____, fiind incidente dispozițiile art. 11 alin. 1 din OG nr. 2/2001, care menționează eroarea de fapt drept cauză care înlătură caracterul contravențional al faptei.

In termen legal, intima ta a declarat apel, aratand ca imprejurarea existentei unei erori materiale cu privire la numarul de inmatriculare nu este de natura a exonera petenta de raspundere contraventionala, intrucat nu au fost respectate cerintele legale in privinta efectuarii corectiei.

 

Tribunalul, analizând sentința ce face obiectul apelului de față, în raport de criticile formulate, susținerile părților, actele și lucrările dosarului, dispozițiile legale incidente, dispozițiile art. 476 și următoarele din Noul Cod de procedură civilă, constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

 

Prin procesul-verbal _________ nr. xxxxxxx/27.09.2016 încheiat de către intimata C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______ S.A. – prin C.E.S.T.R.I.N., petenta L_____ DOIN A I_____ a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 250 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002.

S-a reținut în sarcina petentei că, la data de 02.04.2016, ora 15:53, a circulat cu autoturismul înmatriculat sub nr. XXXXXXXXX pe DN1 km149+500 m, în zona localității Timișul de Sus, jud. B_____, fără a deține rovinietă valabilă.

Potrivit art. 11 alin. 1 din OG nr. 2/2001 „Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită.”

Avand in vedere probele administrate in cauza, tribunalul retine ca nu a fost dovedita vinovatia petentei in ce priveste aceasta fapta si apreciaza ca in mod corect instanta de fond a retinut ca aceasta  s-a aflat in situatia erorii de fapt, care in conformitate cu art. 11 alin. 1 din OG nr. 2/2001 inatura caracterul contraventional al faptei.

Instanta de fond a apreciat corect ca mentionarea gresita a autoturismului petentei ca fiind XXXXXXXX, in loc de XXXXXXXXX pe rovinieta de catre operatorul OMV Petrom Marketing S.R.L. reprezinta o eroare materiala care poate fi neobservata foarte usor de catre petenta, fiind practiv vorba de lipsa unei cifre.

Aceasta imprejurare este de natura a-i crea apelantei credinta ca detine o rovinieta valabila,  astfel ca,  în mod corect instanța de fond a apreciat că aspectele invocate si justificate de petent constituie un caz de eroare de fapt care inlatura caracterul contraventional al faptei, făcând o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.

In speta de fata, date fiind imprejurarile concrete ale savarsirii fapte,  tribunalul retine ca neparcurgerea de catre apelanta a procedurii prevazuta de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 611/2015 privind corectia erorilor strecurate in rovinieta nu poate duce in mod automat la excluderea retinerii  erorii de fapt drept cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei.

Astfel, corect a retinut instanta de fond ca petenta nu a observat eroarea strecurata, data fiind perioada scurta care a trecut de la data achizitionarii rovinietei si pana la data savarsirii contraventiei.

In raport de toate aceste considerente, se constată că apelul este nefondat și va fi respins ca atare, conform art. 480 alin. 1 C.pr.civ.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge cererea de apel formulată de apelanta C_______ NAȚIONALĂ DE A___________ A I______________ R______ SA cu sediul în București, sector 6, ____________________. 401A, împotriva sentinței civile nr.1232 din data de 02.03.2017  pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în contradictoriu cu  intimata L_____ D____ I_____, domiciliată în  București, sector 1, ____________________, având  ca obiect  anulare proces verbal de c ontravenție, ca nefondata.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 27.11.2017.v

Sursa www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente