Meniu Închide

Evacuarea silită a chiriașului, locatarului sau ocupantului – noțiune și procedura pe scurt

Locuirea într-un imobil, folosirea sau ocuparea unui imobil, fie că e casă/apartament, fie că e un teren unde există o magazie, un garaj, sau orice tip de construcție, este o aptitudine a proprietarului acelui imobil. Proprietarul este singurul îndreptățit să îl folosească sau să îl dea în folosință altei persoane.

Dacă proprietarul decide să îl dea în folosința unei persoane, folosința va fi cu titlu gratuit ori cu titlu oneros. Altfel spus, folosința unui imobil se poate ceda gratis sau pe bani. Daca folosința se cedează gratuit avem de a face cu un contract de comodat, daca se cedează contra unei sume de bani avem de a face cu un contract de închiriere sau locațiune.

Cedarea benevolă/contractuală a folosinței se deosebește de tulburarea folosinței care poate constitui infracțiune. Astfel că, ocuparea unui imobil fără drept, prin violențe, amenințări ori prin strămutarea ori desființarea semnelor de hotar, aflat în posesia altei persoane constituie faptă penală și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, la plângerea prealabilă a persoanei vătamate. Dacă un proces penal se va finaliza cu clasarea, achitarea sau încetarea procesului penal, și ocupantul în continuare va folosi acel imobil, proprietarul sau posesorul anterior, deposedat nelegal, se poate adresa doar instanței civile cu o acțiune în evacuarea ocupantului. Deci dacă prin procesul penal nu se poate obține o condamnare pe latura penală și o evacuare pe latură civilă a celui care a intrat abuziv în posesie, rămăne deschisă proprietarului doar calea instanței civile pentru evacuarea pe cale judiciară.

De cele mai multe ori însă luarea în posesie a unui imobil se face pașnic, printr-un contract (chiar verbal) între proprietar și cel care va folosi imobilul, indiferent de denumirea lor: chiriaș, locatar, comodatar ori simplu ocupant. Proprietarul remite cheile imobilului pe baza unei înțelegeri verbale sau scrise.

Ce ar fi de făcut pentru ca proprietarul să fie pregătit pentru un refuz de părăsire a imobilului de către cealaltă parte? Pentru siguranța sa, proprietarul ar trebui să încheie un contract scris în care să se menționeze, părțile, calitatea lor, titlul cu care i se dă în folosință bunul, termenul la care acel contract încetează. Aceste mențiuni sunt capitale și ar simplifica procedurile de evacuare judiciară, fiind un instrument probator solid. În toate cazurile proprietarului îi este recomandat să aibă o copie a buletinului sau cărții de identitate  a acelei persoane și a membrilor de familie cu care va locui.

Chiar dacă proprietarul nu a încheiat un astfel de contract, lucrurile nu sunt în defavoarea lui. Dreptul de proprietate este un drept constituțional, astfel că el poate proba lipsa dreptului de folosință a ocupantului chiar dacă nu are un contract cu acesta. Folosirea unui imobil este o stare de fapt ce poate fi probată prin orice mijloc de probă: martori, interogatoriu, înregistrări foto-video etc.

In procesul de evacuare proprietarul va fi reclamant iar chiarașul/locatarul sau cel care foloseste/ocupă bunul imobil va fi pârât. Prin raportare la art 643 din Codul Civil, în cazul co-proprietății, atunci când imobilul aparține mai multor proprietari, fiecare din aceștia poate sta singur în justiție, adică poate intenta singur procesul de evacuare, neavând nevoie de participarea și nici de acordul celorlalți.

Înainte de proba posesiei și folosinței abuzive a imobilului proprietarul trebuie să facă dovada proprietății acelui imobil. Dovada se face cu un extras de Carte Funciară, dacă acel imobil are Carte Funciară, sau cu orice titlu de proprietate, dacă acel imobil nu are Carte Funciară. În procedura de evacuare nu este necesar ca imobilul să aibă Carte Funciară, așa cum este în alte proceduri notariale sau judiciare. Ulterior stabilirii dreptului de proprietate în favoarea reclamantului, instanța va trebui să afle cu ce titlu a ajuns pârâtul în posesie, cât a durat posesia și de ce nu dorește să părăsească imobilul (adică cum iși justifică refuzul de a evacua benevol imobilul). Toate aceste chestiuni vor trebui temeinic probate.

Procedural, deodată cu evacuarea poate fi cerută și chiria restantă și/sau contravaloarea lipsei de folosință a bunului până la momentul evacuării, ori chiria restantă și/sau ontravaloarea lipsei de folosință a bunului până la momentul evacuării pot fi cerute pe cale separată printr-un proces de drept comun (acest lucru se practică doar dacă proprietarul este interesat de o evacuare mai rapidă, probatoriul privind creanțele (chirie, lispă de folosință, despăgubiri), putând încetini procesul de evacuare.

Pentru o evacuare rapidă, proprietarul are la indemână procedura specială de evacuare reglementată de Titlul XI din Codul de procedură civilă, titlu ce conține chestiuni procedurale specifice, menite să simplifice procesul judiciar de evacuare și să dea o protecție sporită drepturilor proprietarului.

Procedura judiciară de evacuare începe cu o procedură prealabilă de notificare privind evacuarea. Procedura prealabilă este obligatorie pentru proprietar, neparcurgerea ei putând conduce la respingerea cererii de evacuare pe procedura specială, și putând continua pe procedura de drept comun. Notificarea aceasta se face obligatoriu prin executor judecătoresc și are ca scop eliberarea benevolă pentru a nu se mai ajunge la proces. Notificarea este de fapt o somație de eliberare a imobilului în termen de 30 de zile de la primirea ei. Dacă locatarul/ocupantul părăsește imobilul și predă cheile, eliberând imobilul de bunurile ori mărfurile lui (dacă este comerciant), procesul judiciar de evacuare nu se mai impune. În această etapă poate fi oportună o negociere ori o mediere între părți. După ce părțile ajung în instanță, șansele unei înțelegeri amiabile sunt minimale.

Spre deosebire de dreptul comun unde competența instanței este cea raportată la domiciliul pârâtului, în această procedură specială de evacuare competența este raportată la locul situării imobilului folosit/ocupat pe nedrept, indiferent dacă pârâtul a părăsit imobilul sau contractul dintre el și proprietar a încetat. Astfel că normele procesuale stabilesc un domiciliu procesual forțat pentru pârât, domiciliu ce va fi la acel imobil.  O altă deosebire este aceea că în această procedură specifică de evacuare, pârâtul nu poate pretinde nimic de la reclamant, deci nu poate face cerere reconvențională la cererea de evacuare a reclamantului întemeiată pe această procedură specială. Pârâtul poate să își facă doar apărări cu privire la folosirea/ocuparea imobilului – întâmpinarea este facultativă, nu obligatorie. Aceste apărări pot privi nulitatea titlului de proprietate de care se folosește reclamantul, inexistența unui titlu de proprietate, inexistența dreptului de proprietate arogat de reclamant ori alte apărări/excepții procesuale. Orice pretenții va avea pârâtul față de reclamant va trebui să le invoce pe cale separată printr-un proces separat pe procedura de drept comun. Apărările trebuie făcute prin întâmpinare scrisă pentru că în unele cazuri cererea de evacuare se judecă fără citare (de exemplu când între părți este un contract ce are putere executorie)  și deci nu se mai pot face apărări orale în ședința de judecată. Tot o deosebire subtanțială față de procedura de drept comun este aceea că hotărârea primei instanțe este executorie, putând deci fi pusă în executare silită chiar dacă pârâtul care a pierdut face apel. În aceste cazuri, pârâtul, pe lângă dreptul de a face apel are și dreptul de a face contestație la executarea silită, dacă consideră că aceasta este nelegală. Cheltuielile de judecată (taxă notificare la executor, taxă de timbru, onorarii avocat, alte cheltuieli procedurale) i se vor imputa pârâtului.

Dacă nici la finalul procesului pârâtul nu eliberează benevol imobilul, reclamantul care a obținut o hotărâre de evacuare va apela la un executor judecătoresc pentru a iniția procedurile privind evacuarea silită și executarea silită a cheltuielilor judiciare și de executare. Executarea silită va atrage și alte cheltuieli și costuri pentru pârât, cheltuieli ce se vor fixa de executorul judecătoresc. Dacă va întâmpina refuzul pârâtului, executorul judecătoresc va chema forțele de ordine (din cadrul poliției, jandarmeriei) pentru a dispune evacuarea forțată din imobil a pârâtului. Ulterior evacuarii fortațe, executorul va continua executarea silită privind cheltuielile judiciare ocazionate de aceste procese și proceduri.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

326 de comentarii

   • Didi

    Buna ziua. Am un contract de inchiriere pe perioada nedeterminata, proprietarul ma terorizeaza cu mesaje ca la sfarsitul lunii noiembrie daca nu ii predau cheile apartamentului va opri utilitatile. Cunoaste faptul ca am cumparat recent un apartament dar necesita renovare si nu ma pot muta mai devreme de 20 decembrie. Chiria este achitata in avans inclusiv decembrie.

     • Catalina

      Am o problema cu un spațiu comercial dar in chirie a fost produs un incediu in acest moment nu se poate folosi spațiul de la 12 Februarie spațiu este închis nu vrea să-mi dea cheile am deschis proces împotriva lui! Nu pot intra in spațiu să-l renovez spațiul se strica pe zi ce trece se infiltrează apa in pereți! Ce pot face macar sa pot sa intru să-mi fac acoperișul! Proprietatea fiind a părinților tata decedat am făcut acte de moștenire săi revină tot surori mele! Am vr-o șansa dacă ies actele pe sora mea sa intru in clădire?

     • Avocat ILIE DORIN

      da, daca sora va avea acte puteti intra si dvs daca ea va lasa. Dar si acum puteti cere pe calea ordonantei presedintiale acces la imobil pentru reparatiile urgente de care faceti vorbire.

     • Adrian Jurca

      Faptul că proprietarul/locatorul reziliază contractul de furnizare energie electrică, constituie contravenție sau infracțiune?

   • Ioana Alenei

    Buna ziua. Noi reclamantii am castigat un proces de evacuare impotriva paratilor anul trecut in octombrie. Paratii au facut apel, in decembrie s-a facut intampinarea si de atunci tot asteptam. Aveti idee cat timp ar putea sa dureze pana se stabileste sedinta? Si cat ar putea dura cu totul acest apel? Apelul este nefondat dar nu stim cat ar putea dura.

   • Ioana Dara

    Buna ziua domnul avocat. Noi am castigat procesul de evacuare, am apelat la un executor insa acum asteptam incuviintarea. Nimeni nu ne informeaza cat ar putea dura, avand in vedere ca este si greva. ati mai avut cazuri, stiti cat ar putea dura?exista vreo metoda pentru a urgenta?

     • Camelia

      Bună ziua, si vă mulțumesc că existați.
      Fiul meu major de 38 de ani nu vrea să plece din apartamentul meu cumpărat de mine în 1994.
      Eu sunt plecata la munca în Spania și l-am tot întreținut până la 32 de ani.
      Vreau să-mi închiriez apartamentul sau să-l vând pentru că am nevoie de bani și nu ma lasă să întru în casă când vin în tara3si nu deschide ușa nici la agenți imobiliari.
      Are domiciliul acolo.
      M-a amenințat ca dacă îl scot din casa sparge tot și mă bate și pe mine…
      As dorii să știu cât costă acțiunea de evacuare cu totul și cât durează?
      Mulțumesc frumos!

 1. Eliza

  Un articol util.
  Va rog sa-mi comunicati daca dupa ce s-a afisat pe Ecris faptul ca paratii sunt evacuati din locuinta mea pot sa cer certificat de grefa si pe baza acesteia sa solicit evacuarea . Imi este teama ca redactarea hotarârii poate dura mai mult si eu voi fi nevoita sa suport in continuare plata utilitaților inclusiv a intretinerii. Mentionez ca nu au platit chirie niciodata, si nu au bani sa plateasca cheltuielile si in plus am aflat ulterior ca au dosar penal pentru talharie si furt. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez in continuare
  Cu stima

  • Veronica

   Am si eu o speta. Nepotul meu locuieste si are adresa in CI la imobilul pe care tocmai l-am dobandit in urma succesiunii. Ceilalti succesori si-au cedat partea lor mie. Acest nepot este o fire agresiva si refuza sa paraseasca imobilul.
   As dori sa imi spuneti, va rog, daca este corect ce am inteles.
   Pasii pe care ii am de urmat sunt urmatorii:
   1. Notificarea nepotului prin executor in baza noului act de proprietate, pentru a parasi locuinta in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
   2. Daca acesta refuza, chemarea lui in instanta pentru pentru evacuarea imobilului pe cale judecatoreasca.
   Specific ca in acel imobil a fost primit sa locuiasca prin prisma faptului ca tatal lui (fratele meu) locuieste in acest imobil. Insa a devenit agresiv cu propriul tata, care este grav bolnav si care acum are inclusiv un ordin de protectie impotriva fiului luib(nepotul), insa fara evacuare. Practic stau sub acelasi acoperis, despartiti de un perete.
   Va multumesc!

    • Aurica

     Buna dimineața ! O mare rugăminte , îmi puteri va rog frumos da un raspuns la următoarea întrebare :” Suntem in Germania ( eu cu al meu concubin ) contractul se închiriere a locuinței este pe numele lui , el are un proces de insolventa , au fost întârzieri de plata ale chiriei din motive financiare ,f plauzibile dar chiria este achitata la timp acum, iar întârzierea a fost plătită cu dobânda pt perioada de întârziere ! Întrebarea mea este pot rămâne doar eu stipulată in contractul de închiriere deci sa schimbe contractul pe numele meu având in vedere ca locuim de 8 ani e f greu sa găsim o alta chirie , iar serviciul meu e aproape pr a putea facă naveta deoarece concubinul meu a pierdut carnetul de conducere iar pt a-l recupera a cheltuit f mulți bani timp și nervi , de aceea s-au creat și întârzieri de plata la chirie !!Mentionez ca este in așteptarea recuperării carnetului de conducere iar eu am fost o perioada in concediu medical după un infart miocardic ! Întrebarea mea este dc nu găsim alta chirie suntem intr-adevăr evacuati ca pe niște ….. nu exista posibilitatea de o reînnoire a contractului de chirie pe numele meu acum pt a putea ramine in continuare ! ? Mulțumesc anticipat! Cu respect,

   • Daniela

    Buna seara , casa mea a fost cumparata la licitatie . Urmeaza sa eliberez casa . Sunt obligata sa predau toate actele locuintei sau ce anume acte sunt obligata sa predau un original ? Multumesc !

 2. Valentin

  Daca nu are bani să achite chiria+utilitățile se poate face plângere penală ,întrucât acesta comite o infracțiune pedepsita n.c.p. art.239 (2) și o sa fie cu siguranță condamnat daca continuă să ocupe apartamentul fara să achite ,trebuie plângerea prealabilă la parchet.

   • Cosmin

    Bună ziua as dorii sa știu o informație. Eu locuiesc în chirie iar noul coproprietar dorește sa eliberam locuință. Menționez ca contractul expira anul viitor. Pot sa fiu evacuat prin executor judecătoresc. Va mulțumesc

   • TopriceNu Doina

    Cum pot evacua un chirias ,o firma care nu a plătit de 6luni chiria?Pot fără un proces?Exista o clauza in contract care spune ca chiriașul este obligat sa evacueze spațiul dacă nu plătește chiria in 30de zile!L-am notificat dar nu raspunde!

  • Cristina

   Buna seara, cum poate fii data afara o persoana dintr-un imobil in care nu este proprietar, fara a incalca legea, fara violarea domiciliului? Deoarece aceasta persoana este plecata in strainatate si imobilul nu este locuit de acea persoana ci doar de lucrurile sale, iar noi am vrea sa vindem locuinta curand. Daca facem totul prin instanta si acesta nu primeste notificarea de evacuare personal cum se se procedeaza in acest caz, este valabila evacuarea ?Sau cu ar trebui sa procedam? Multumesc anticipat.

   • Avocat ILIE DORIN

    puteti sa ii scoateti lucrurile din casa ori sa faceti o evacuare legala a ei si a lucrurilor sale, daca dupa procesul de evacuare refuza sa isi ia lucrurile, acestea vor fi evacuare silit de catre executor care va face un inventar a lor și va dispune depozitarea lor in alta parte.

 3. Moldoveanu Paul

  Consiliul local are în domeniul privat o locuință .pe jumătate din ia s-a înființat un cabinet medical iar cealaltă jumătate a fost închiriată fostei postarite care a ieșit la pensie și nu este din localitate. Locuință închiriată în anul 2009 pe o perioadă de 15 ani a funcționat ca și oficiu poștal până la ieșirea la pensie a chiriașului. INTREBARE: CONSILIUL LOCAL poate rezilia contractul pentru extindere Cabinet medical?

   • Andrei

    Buna seara domnule avocat..
    penibil pot spune însă, adevărat .. sunt chiriaș , am tot plătit la zi efectiv !
    Unilateral proprietara a activat o clauza ca reziliază iar motivul a fost “dacă știam ca aveți copii vizitatori nu închiriam” și “ am fost notificata ca au fost gasiti pempersi pe scările blocului, probabil de la fiul dumneavoastră” deci.. in urma acestor imbecilități de mai sus a decis sa ma notifice ca am 30 de zile deși ambele motive sunt si discriminatorii si calomnioase .. Am drept la viata privată si familie protejat de lege , fiul de 9 luni poate vizita tatăl .. iar nu, bona lui nu a aruncat pempersi in propria mea scara a blocului cu chei de la casa in mina deci .. repet, tot este la zi plătit si clauza activata de posibila reziliere cu 30 de zile notificare a fost activata in baza unei minciuni unei înscenări , nu am nici cea mai vagă idee însă eu nu plec dar doresc sa îmi stiu pașii legali .. poate schimba yala cind sunt la birou si dacă face asta, pot re schimba yala cu poliția prezenta ? Ori poate poliția sa ma dea afara? Ori sa vina aici sa facă circ cu anumiți indivizi?

    Ma abțin sa îmi dau cu părerea de aceea întreb un specialist ..

    • Avocat ILIE DORIN

     poate schimba yala, dar mai bine o schimbati dvs inaintea lui. Nu va poate da afara decat in urma unui proces in care aveti dreptul sa va aparati. Abia apoi poate veni cu executor si politie.

     • Mintoi Daniela

      Buna seara!Proprietarul poate schimba yala atâta timp cât chiriașul locuiește acolo,pentru a-l determina sa plece?Orice proprietar poate inventa niște acuzații și să decidă schimbarea yalei sau oprirea utilităților?Va rog să mă lămuriți.Multumesc.

     • Avocat ILIE DORIN

      nu poate, este o lezare a drepturilor chiriașului. Dar dacă o face, nu prea există remedii pe dreptul pe penal (eventual o violare de domiciliu dacă a și pătruns în casă), ci doar remedii pe dreptul civil pentru recuperarea de daune-interese.

 4. Draghici Adina

  In cazul in care exista un contract inregistrat ANAF, pentru a evacua un chirias care nu achita chiria si utilitatile in aceasta stare de alerta, este suficienta interventia executorului? Mentionez ca eu am achitat ultimele facturi.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie făcut proces de evacuare, chiar dacă există contract avizat de ANAF. Faptul că e avizat de ANAF vă ajută ca probatoriu, se poate da o hotărâre de evacuare în mod rapid, fără citarea părților, dacă se merge pe procedura de evacuare specială.

 5. Ianco Daniel

  Din momentul sesizarii instantei in cat timp (daca puteti aprecia un interval) pot ajunge sa evacuez chiriasul ?

  • Avocat ILIE DORIN

   depinde cât de repede se termină procesul si cat de repede se redactează hotararea. Posibil 2 luni, 4 luni, 6 luni etc. Depinde de fiecare doar si fiecare instanta. Nu este un termen anume. Depinde cum vă apărați, depinde dacă câștigați, etc….

 6. Dana

  Daca proprietarul vrea sa ma evacueze pe motiv ca vrea sa vanda apartamentul, desi exista contract valabil inregistrat ANAF, iar chiria este achitata la zi, poate face asta? Mentionez ca din momentul in care mi-a spus ca vrea sa vanda trebuie sa ii stau la dispozitie la orice ora pentru a veni cu persoane la vizionari ceea ce nu imi convine. Ce pot face in aceasta situatie? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN (Baroul București)

   dacă vinde, cumpăratorul trebuie să respecte contractul de inchiriere pană acesta incetează conform termenului. Daca acest contract de inchiriere nu este cu termen, trebuie să vă dea o notificare/un preaviz de incetare a contractului să deci să vă dea termen să eliberati apartamentul.

   • Viorel

    Stimate domn avocat,am primit în urma apelului facut de mine în instanță, somație de evacuare din partea executorului în termen de 8 zile libere, eu primind plicul pe data de 14.12.2022,de fapt l am găsit în cutia poștală! Precizez ca locuiesc aici de circa 4 ani.Din câte știu evacuarea nu poate fi facuta între 1.12 -1.03 ,nu am unde sa plec! Va rog sa îmi spuneți cum trebuie sa procedez,va mulțumesc anticipat!!

 7. Daniela

  Bună ziua!
  Daca am luat un avans pentru vanzarea unui apartament,dar actul de v-c nu s-a finalizat timp de 5 ani,pot cere evacuarea (eliberarea apartamentului),restituind diferenta dintre avansul primit si contra valoarea chiriei pe 60 de luni cat a stat in acel apartament acest”cumpatator”?
  Multumesc!

 8. Cornel Pop

  Buna ziua, in cazul in care proprietarul dupa ce a notificat ocupantul care nu da curs notificarii de evacuare, intra in imobilul parasit dar cu bunuri prezente ale ocupantului si ulterior ocupantul reclama lipsa unor sume de bani, spre exemplu, fictiva bineinteles dar ca razbunare, este posibila tragerea la raspundere a proprietarului care a eliberat proprietatea sa de bunurile ocupantului si le-a depozitat la dispozitia ocupantului, intr-un loc anume? Exista vreo jurisprudenta in acest sens, care ar lamuri aceasta speta? Multumesc!

 9. Laura

  Buna ziua,

  Dacă nu exista niciun fel de contract si terenul, respectiv cladirea (in stare de degradare accentuata) sunt ocupate abuziv de cativa ani de catre o familie de oameni nevoiasi, iar intre timp terenul a fost cumparat de altcineva, care este procedura de evacuare? Mai au dreptul la cele 30 de zile sau pot fi dati afara de pe o zi pe alta?
  Multumesc!

   • Anica Costin

    Buna seara.Avem un frate care locuieste impreuna cu familia lui sotia si un copil in casa parinteasca impreuna cu mama care este vaduva.Mentionez ca in actul de proprietate a casei dupa decesul tatalui suntem trecuti toti membri familiei.Intre ei au inceput certuri frecvente cu agresare fizica din partea fratelui asupra mamei si ne ameninta pe toti mebri familiei ca da foc la casa daca noi incercam sa il dam afara din casa parinteasca.Va rog sa imi raspundeti cum sa procedam in acest caz pt ca fratele sa paraseasca domiciliul parintesc.Nu vrem sa se ajunga la un caz grav din partea noastra ( inchisoare)Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     fiind rudă si avand drepturi locative, nu va putea fi evacuat. Trebuie sa va impacati cu el sau sa va adaptati, sa il tolerati. Totusi, daca este agresor si va provoaca vatamari, leziuni, conflicte etc, puteti apela la politie si poate fi evacuat pe baza unui ordin de protectie dat in favoarea dvs si a celorlalte victime. In acest caz sunati la 112 cand este violent, reclamati violentele iar cand vine politia solicitati ordin de proctectie. Asa va fi evacuat în acel moment din casă.

    • Alexandra

     Buna ziua!
     Sunt chirias, Am avut un contract de inchiriere imobil pe perioada 15 feb 21-15 feb 23 dar continui sa locuiesc in el pana in prezent oct23. Deci oficial acum nu mai am contract, iar cel care s-ar fi prelungit automat este pierduta copia mea. Proprietara a tot facut ceva vizite in ultimele 3 luni, mi-a umblat prin lucruri etc, fara sa imi spuna clar ca nu ma mai vrea. Am intrebat-o de nenumarate ori daca vrea sa parasesc locuinta si am rugat-o sa imi dea 90 zile preaviz. Aceasta a negat, a zis ca totul e ok. Apoi am avut o situatie cu un colocatar care are ego ul mare cu referire la drepturile lui de a parca pe strada publica, in detrimentul meu, santajand-o pe proprietara ca ii va face sesizare la ANAF daca nu scapa de mine. Initial proprietara a incercat sa ma convingă sa plec in cadrul unei intalniri, ca sa evite o sesizare la anaf de la acel vecin, apoi a scris ca ma vrea ca si chiriasa si ca nu ma da afara cu copil mic, apoi mi-a scris sa eliberez jn 6 saptamani , urmand ca a doua zi sa isi ceara scuze si sa ma roage sa facem un contract pe care sa il inregistreze la anaf (aceste schimbari de pareri la fiecare 3-4 zile). Am confirmat telefonic si m-am oferit sa ii maresc suma oferita de la 300 eur la 450 eur, aceasta programand sa ne vedem sa semnam contractul pe inca 12 luni pentru ca ea sa il poata declara la Anaf. Cu 2 zile inainte de data stabilita a întâlnirii, pentru ca nu am putut raspunde in timpul programului de munca, mi a scris seara ca in termen de 5 zile sa ii predau cheile . (Iar schimbare de plan, dupa ce confirmase ca ma vrea chiriasa pe inca 12 luni).
     Acum eu fiind singura, i am scris si inteleg ca exista obligatia de notificare de minim 60 de zile. Este corect ? Daca m-a notificat pe 9 octombrie, teoretic pot sta legal pana pe 8decembrie ? Contract de inchiriere valid lipsa. Apoi, daca doreste sa ma evacueze pe 8 decembrie, inteleg ca nu are dreptul in perioada 1.12-1.03 , astfel incat i-am spus ca ii pot da cheile pe 01.03.2024 si platile la zi. Are dreptul sa ma dea afara din casa in aceasta perioada ? Poate sa schimbe yala? Am voie sa schimb eu yala sa ma asigur ca nu intra peste mine si copil? Pot continua sa locuiesc perioada de preaviz ? Inteleg ca m-ar putea evacua cu forta doar cu hotarare judecatoreasca . Ma gandesc sa o denunt si la anaf daca doreste sa ma elibereze asa abuziv fara motiv, din senin( aceasta mai are vreo 3 proprietati inchiriate a caror contracte nu le a declarat).

     • Avocat ILIE DORIN

      mesajul dvs e prea lung față de regulile forumului…dar totusi va raspund: nu mai e vorba de preaviz, poate sa initieze evacuare la instanta oricand. Nu va obtine o hotarare pana in decembrie si deci nu va poate evacua pana in martie 2024, aveti timp suficient sa va cautati chirie, e clar că la un astfel de proprietar nu mai aveti de ce să stati. Cat despre yală, mai bine o schimbati dvs inainte ei…

 10. Andrei

  caz ipotetic:

  un parinte isi ameninta de cateva ori ca-si da copilul adult/major din prima casatorie afara din domiciliu, dupa ce l-a ajutat sa-si schimbe adresa din buletin la domiciliul detinut de drept (cu act de proprietate) de parintele respectiv.

  deci, parintele are act de proprietate pe garsoniera, a chemat fiul de 25 ani la stea la el, fiul a mers la evidenta persoanelor si-a schimbat in cartea de identitate noua adresa de domiciliu.

  parintele isi ameninta copilul ca-l da afara din garsoniera… fiului ii este teama ca nu cumva parintele sa-i fura sau sa-i distruga unele din obiectele personale si sta cu stres psihic ca nu se poate exprima cu libertate emotionala si intelectuala.

  daca intr-o zi copilul isi face curaj si comenteaza la amenintarile respective, si parintele decide sa-l evacueze…

  1. are preaviz 30 zile? sau e posibil ca acest preaviz sa fie de 5 zile sau mai putin (adica evacuare instantanee, in aceeasi zi)? (prima intrebare, in legatura cu durata preavizului; e posibil ca parintele sa aduca 2-3 vecini sa sustina o poveste prejudicioasa inventata, pentru a incerca sa evacueze mai rapid fiul)

  2. de asemenea, daca parintele ia/ascunde cheile fiului de la garsoniera si refuza sa i le dea, cum poate proceda fiul sa obtina acces in garsoniera, unde are adresa de domiciliu pe buletin? (ca tolerat)

  multumesc anticipat pentru raspunsuri.

  • Avocat ILIE DORIN

   2. dacă părintele schimbă yala și nu mai permite accesul in casă copilului, acesta nu are ce să facă.

   1. evacuarea se poate face doar cu o notificare prealabilă și ulterior doar cu proces de evacuare și ulterior cu executorul.

   • Andrei

    poate copilul chema un lacatus sa-i faca un model de cheie pentru yala proaspat schimbata? sau sa se duca la politie si sa faca o plangere ca i se interzice accesul in domiciliul inscris in adresa cartii de identitate (pentru a castiga inca 30 zile, daca se depune cererea de catre parinte pentru un ordin de evacuare) ?

 11. Margot431

  Buna ziua,
  ma aflu in situatia de a fi evacuata din imobilul in care locuiesc din 2007, nu am acte de propriatate cu toate ca am achitat pretul casei, dar asta este alta poveste.
  Imobilul a fost adjudecat la o licitatie de o firma. Eu nu am vrut sa parasesc imobilul deoarece pe rol am o contestatie la executare.
  Firma care a cumparat imobilul a facut prin BEJ cerere de executare silita in baza titlului executoriu care este actul de adjudecare, pe numele fostilor proprietari , care nu au locuit niciodata acolo. Ma pot evacua pe mine, care am alt nume si domiciliul acolo sau trebuie sa faca o alta actiune separata ? Mentionez ca nu am fost niciodata notificata , nici cand s-a facut licitatia si nici dupa adjudecare.
  Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   nu vă pot evacua pe dumneavoastră dacă nu au o hotărâre de evacuare împotriva dumneavoastră și dvs nu sunteți rudă ori membru de familie cu cei care ar trebui evacuați. Dacă sunteți membru de familie cu cei care apar în hotărârea de evacuare, atunci hotărârea vi se adresează și dvs si deci trebuie să evacuați imobilul.

   • Zahiu Magdalena

    Buna ziua,
    Va multumesc pentru raspuns, sper sa fie asa …
    Astazi am aflat ca a venit comunicarea de la instanta, cu incuviintarea executarii, fara cale de atac. Am vb cu executorul si spune ca nu conteaza daca nu sunt persoana executata caci tot ma evacueaza in baza actului de adjudecare unde spune ca e ,,impotriva oricarei persoane care are in posesiune ori detine in fapt, fara nici un titlu imobilul adjudecat,,
    Intre timp am mai aflat ca la adresa unde stau , figureaza cu sediul social doua firme, dintre care una in insolventa…
    Multumesc!

 12. Cristian Vladescu

  Buna ziua
  Am inchiriat un apartament unui notar care dupa 1 an nu are bani sa plateasca si a decis unilateral sa-mi plateasca 1000lei pe luna si utilitatile in loc de 550 E cat am stabilit in contract.
  exista un act aditional cu durata contractului nedeterminata.
  De asemenea eu care locuiesc in Canada si doresc sa ma stabilesc in Romania nu am unde locui.
  Cum pot sa fac sa-l evacuez?
  Multumesc

 13. MUSCELEANU GABRIEL

  – După divorțul notarial pronunțat in 10 iunie 2021, numita B.D. fosta soție(61 ani cu loc de munca ),având doi copii majori (din 5 in total) din căsătoria ei anterioară, ocupă momentan abuziv 2 camere din 3, plus folosință necuvenită de anexe, adică ¾ din locuința proprietarului, proprietarul(72 ani) fiind stânjenit in libera posesie a bunului sau privat de către aceste 3 persoane zgomotoase , persoane care acum nu mai sunt in drept de a locui gratuit si ultraconfortabil in spațiul proprietarului, dar refuzând categoric eliberarea locuinței sub pretext că proprietarul a consimțit in 2017 cei 3 să aibă adresa lor din CI pe locuința sa, acestea expirând prin 2025. B.D, fosta soție, posedă spațiu de locuit suficient cu copiii, la adresa mamei sale, unde anterior au mai avut adresa. Prin divorț si schimbarea numelui B.D. va trebui automat să își schimbe si adresa, dar ea intenționat tărăgănează .
  Menționez că proprietarul a avut încheiat in 2012 un contract notarial de întreținere cu B.D, pe care ea acum nu-l mai respectă, căsătoria survenind abia in 2013. Rezilierea acestui contract, cu drept de uzufruct viager al proprietarului, va dura mult timp din cauza numărului redus de complete de judecata(3 pe civil la tot județul).
  Cum pot proceda la urgență eliberarea imobilului meu,de aceste persoane zgomotoase, absolut neplatnice la cheltuielile casei, devenite recalcitrante si obraznice, viața mea devenind un calvar. Posibil clanul lor să fi făcut un scenariu ca să urgenteze moartea proprietarului si intrarea in posesie a apartamentului, ce să mai cred de schimbarea de atitudine a clanului lor ? Vă rog doamnă avocat, învățați-mă Cum să procedez cât mai urgent? Invocarea unei ordonanțe președințiale ar avea vreun efect ? Vă mulțumesc din suflet !

 14. Teodor

  Locuiesc cu contract de închiriere in imobilul unei firme, care imi emite factura si o plătesc lunar. Firma are un proces cu primaria pierdut (proprietarul nu a respectat autorizația de constructie) si este emis ordin de executare silită. Imi bate executorul la usa si imi zice sa eliberez imobilul, eu fiind chirias. Eu nu plec. Vine executorul si imi pune instintare pe usa, sa eliberez in 30 zile, altfel o sa fiu evacuat cu politia/jandarmeria. Ce pot sa fac? Avand in vedere ca eu am un contract de închiriere valid. Multumesc

 15. MUSCELEANU GABRIEL

  B.D. fosta mea soție de care sunt divorțat din 10 iunie 2021, care se consideră tot stăpâna casei , ca pană la divorț, vrea să mai introducă forțat in locuința mea încă 4 persoane , fiul ei RN din prima căsătorie , cu cazier, locuind de 6 ani in Roquetas, Spania cu concubina sa, aceasta având CI pe alt domiciliu in Romania, , împreună cu 2 copii ai lor sub 2 ani , ocupându-mi toată casa . Eu, proprietarul de drept, vreau să aduc si eu pe fiica mea cu 5 copii din București unde nu mai poate plăti chiria enormă. Cum să procedez domnule avocat ca sa nu-i primesc pe cei 4 din Spania si sa eliberez o camera pt. copilul meu ? Că dacă-i primesc câteva zile nu se mai muta in alta locuință

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca nu ati facut partajul sotia are dreptul sa aducă pe cine vrea in apartament, dar daca dvs vă opuneți, nu poate face ea ce vrea. Trebuie să discutati cu ea și să găsiți o solutie echitabilă.

 16. Dan

  Bună ziua,

  Am parcurs toate etapele unei evacuări pe proc. specială regl. de 1033 s.u., Mi-a fost admisă cererea…”dispune evacuarea paratilor….executorie…obligă la plata…etc…”, însă din păcate redactarea hotărârii nu a fost făcută nici la această dată ( de aproximativ 5 luni), deși procedura este „urgentă”… si evident că în acest fel eu sunt în continuare lipsit de posesia proprietății mele și prejudiciat, cei ce au ocupat abuziv și ilegal proprietatea mea continua să o ocupe fără nici un stres. Au chiar și dosar penal pe „tulburare de posesie”…se cercetează…de 2 ani în curând…
  Întrebarea mea este: – Există posibilitatea evacuării în vreun fel și fără că hotărârea să fie redactată? ( Am făcut cerere de urgentare….degeaba.)
  Întreb pentru că este clar că în baza Poliției Române, rămân cu „Siguranța și Încrederea” fix în mână, însă din câte se pare nu am pârghii nici cu „legea și dreptatea” în cealaltă mână…Ce pot face în situația această?

  Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

   • Dan

    Buna ziua,

    Revin cu o intrebare: – Deoarece a durat atat timp redactarea hotararii de evacuare (abia saptamana asta am legalizat-o si am dat-o spre executare la executor ) indivizii care mi-au ocupat abuziv proprietatea au deschis actiune in instanta pentru „Actiune posesorie” in conditiile in care au dosar de cercetare penala din 2019 si o hotarare de evacuare executorie de anul asta…ce sanse au cu aceasta actiune pe care au pus-o pe rol?

    Multumesc anticipat pentru raspuns

 17. Ana

  Buna ziua,
  Am un spatiu comercial inchiriat unei societati comerciale. Exista contract de inchiriere semnat de ambele parti, este inregistrat la Anaf. In fiecare luna port discutii cu locatarul pentru a-si achita chiria lunara stabilita prin contract dar de fiecare data intarzie. Acum refuza sa mai plateasca furnizorul de energie electrica sustinand ca facturile emise sunt pe numele meu, cel de Locator (persoana fizica), ca eu trebuie sa le platesc, chiar daca este consumul lui si ca doreste o refacturare si detaliere a facturii originale. Exista o modalitate prin care sa il oblig sa plateasca sau sa elibereze spatiul?

  • Avocat ILIE DORIN

   spatiul il eliberează ori benevol ori daca nu, dupa un proces de evacuare prin executor judecatoresc, adica silit. Daca nu plateste energia electrica și nici chiria, mergeti la furnizor si faceti cerere de suspendare a serviciilor de furnizare a energiei electrice. Dar mai intai NOTIFICATI-L prin avocat sau executor sa elibereze benevol spatiul.

 18. Pătrașcu Emil Eugen

  24.08.2021 sa depus la judecătorie cerere de executare silită pentru neachitarea chiriiei la spațiul de locuit, in condițiile in care ei mau asigurat ca pot plati cat pot pe luna pana la achitarea sumei pot eu sa atac executarea silita de evacuare daca de doua luni am inceput să platesc. Mai am o șansă sa stiu ca nu am unde să ma duc cu un copil de 3 ani in stradă

 19. Viorel

  Bună ziua,stimate domn ! Am și eu o problema! În urma cu 4 ani jumătate am găsit un imobil în care sa ma mut ,cheia fiindu mi data de fiica proprietarilor, de fapt tatăl ei era decedat! Am investit circa 3000 euro în imobil pentru ca era sub orice critică! M a asigurat ca 10 ani nu ma va deranja ,de aceea am și investit.Acum sora ei pe care nu am văzut o niciodată ar vrea sa ies afara sa se mute ea.Cum ar trebui sa procedez ca să nu fiu evacuat? Va mulțumesc anticipat!

 20. Bianca

  Bună ziua,
  Am închiriat un apartament cu 2 camere acum ceva timp. Am aflat a doua zi ca sunt probleme cu plosnitele dar deja plătisem și am crezut ca sunt zvonuri. I-am întrebat pe proprietari și ei au negat
  Pe parcursul șederi copilul a fost muscat frecvent dar ma crezut ca sunt mușcături de țânțari. Acum 2 luni maxim am găsit o plosnita și am bănuit ca este din vecini pt ca stau între 2 apartamente cu aceste probleme. Luna aceasta am descoperit ca sunt mult mai multe insecte de genul acesta in casă și am sursa mușcăturile de acolo provenea. Am discutat cu proprietari și le-am spus ca ma mut. Discuția a avut loc pe data de 14 iar pe 15 era data de plata. (au fost chemati mai devreme de 14,dar nu au venit) și ei așteaptă ca eu sa le fac plata pe încă o luna și apoi sa plec. Am o luna garanție plătită și as vrea sa stau o parte din luna și o parte sa le rămână pt facturi și dacă este necesar am sa completez… Dar ei nu vor. Eu am contract cu ei dar nu are nici o stampila… Ce as putea sa fac?
  Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!

 21. Ella91

  Buna ziua.am cumparat un imobil ce i a apartinut bunicii, banca a dat la fiecare cota parte,parintii lui au ramas in apartament, de curand li s a facut ci urile si vreau sa stiu daca exista o varianta sa le anulez domiciliul si sa ii evacuez. Mentionez ca m au injurat, jignit, dat afara, mi au distrus mobila si aruncat obiectele personale. Domnul are probleme cu alcoolul, au un limbaj vulgar. Eu am urmat o procedura fiv care s a terminat cu succes dar nu pot sta cu asemenea oameni in casa deoarece am nevoie de liniste.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu am inteles speta dvs. Daca nu e casa lor ci e proprietatea dvs, puteti sa ii dati afara chiar dacă ei au domiciliul legal acolo. Doar prin procedura evacuarii silite, daca ei nu parasesc voluntar imobilul.

 22. Ella91

  Sunt propietara impreuna cu sotul meu si parintii lui nu vor sa plece de buna voie cauzand multe discutii. Au domiciliul legal la noi si unde am fost mi s a spus ca nu am ce sa fac decat sa vindem apartamentul. Daca schimb butucul este o solutie?

 23. Ella91

  Presupun ca un astfel de proces este si foarte costisitor si de durata, nu? Singura varianta este vanzarea sau asteptarea expirarii ci ului.

 24. Aura

  Buna ziua, in calitate de chirias am subinchiriat o parte dintr-un imobil teren unei firme cu activitati horeca pe post de teresa si au construit un bar din OSB; contractul a fost pe perioada deterimanata. In timpul derularii contractului in urma unor neintelegeri am facut notificare prin avocat prin denuntare unilaterala pt reziliere(care era stipulata in contract) la care nu au raspuns. In aceasta perioada nu au functionat decat vreo saptamana, apoi si-au dus aparatele electrice abandonad chicineta cu ce mai ere in ea, frigidere,etc. Cu 30 zile inainte de incheierea contractului am facut notificare de incetare in calitate administrator, fara sa apelez la avocat. Au refuzat notificarea neridicand-o de la posta. Au fost solicitati in mod amiabil sa inlature constructia de pe imobil si sa elibereze terenul, dar nu raspund. Cum pot fi evacuati? Avand in vedere ca a expirat contractul proprietarul poate demola constructia si elibera spatiul sau nu poate aduce atingere bunurilor amplasate de ei ? Ce drepturi are proprietarul? Calitatea de proprietar ii da dreptul sa inlature lucrurile de pe proprietatea sa daca contractul a expirat si subchiriasul nu raspunde intentionat apelurilor proprietarului si chiriasului. Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   de principiu nu, calitatea de proprietar nu va da voie sa va apropiati de bunurile lor, pentru că vă pot acuza ulterior de distrugere sau furt sau altele. Trebuie făcută procedura legală de evacuare: notificare prin executor, si apoi proces de evacuare. Evacuarea inseamna nu numai plecarea unei persoane dintr-un imobil ci și ridicarea tuturor bunurilor ei. Aceste bnunuri se ridica prin evacuarea silită de către executor, prin proces verbal, dacă ea benevol, după un proces de evacuare, nu le ridică.

 25. Cadar Monica

  Buna ziua, ca si chirias firma am subinchiriat o suprafa de teren unei alte firme cu contract pe perioada detrminata. Au construit o ghereta pe post de bar-terasa. La expirarea contractului am facut notificare de incetare dar ei nu raspund la solicitarea de a-si ridica constructia si a preda spatiul liber. Cum pot fi evacuati? poate chirasul(proprietarul) sa demoleze constructia si sa elibereze spatiul fara a mai da nici o socoteala daca contractul nu mai este in vigoare?

 26. Adrian

  Bună seara am luat în chirie o locuință în conservare de la CFR după 12 am terminat renovarea introducerea utilităților și mobilarea soția a introdus divorț și acum dorește evacuarea.Mentionez ca proprietar este CFR.Va mulțumesc!

 27. MARIA

  Buna ziua,
  Am intrat in posesia unei propietati dupa decesul tatalui meu, dupa succesiune fiind unicul mostenitor, iar concubina acestuia refuza sa elibereze apartamentul in care locuiau cei doi, invocand tot felul de aberatii, am notificato pe aceasta de 3 ori sa elibereze apartamentul prin executor judectoresc si am deschis proces de evacuare prin procedura speciala, aceasta este in stadiul de pronuntare. Puteti sa imi spuneti va rog dupa pronuntare, ea poate face apel iar timpul se poate amana din nou? sau dupa pronuntare eu as putea sa merg la un exectutor sa o evacuez? mentionez ca pronuntarea este in 4.11 si stiu ca evacuari nu se pot face de la 1 decembrie pana in 1 martie? va multumesc mult pentru raspuns

 28. Andreea Aherghelegitii

  Bună ziua. Sunt chiriașă Intr un apartament de o luna de zile,am făcut contract ANAF și am platit in avans pentru 6 luni,proprietarul mi a făcut o viză de flotant iar a doua zi m am trezit cu bunica acestuia peste mine in casa spunandu mi că trebuie să părăsesc locuință. A venit proprietarul și vrea să mă de-a afara. Ar putea să mă scoată afară ținând cont că este în timp de iarnă și am și doi copii mici ? Vă mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   vă poate scoate afara doar cu hotarare judecatoreasca de avacuare, altfel in nici un caz. Deci daca nu sunteti chemata intr-un proces de evacuare, nu are cum să va scoata afara decat daca iesiti dvs, benevol sau constransa.

 29. Mecla

  Bună ziua, am cumpărat un teren de curând în București cu 7 garaje pe el ce nu sunt intabulate în cf, acele garaje sunt de 10 15 ani puse pe acel teren, nici firma care a vândut nici cel de la care am cumpărat nu știu cine sunt proprietarii acelor garaje, au mai fost notificați dar nu au plecat, iar zilele trecute am găsit o duduie la unul din garaje , care pe care l au modificat la ușa, are și curent tras din bloc , I am cerut nr soțului și nu a vrut sa mi-l dea spunând ca ei plătesc chirie la primărie! Ce pot face în mod legal ?! Garajele nu au autorizații și nici proprietari reali

 30. Mihai Salicean

  Buna ziua. Am obtinut in instanta evacuarea ( sentinta definitiva) chiriasilor mei. Nu vreau sa mai apelez la executor ca stim bine ca pot contesta executarea si se mai intinde cateva luni. La ce riscuri ma expun daca pur si simplu intru eu cind ei nu sunt acasa si schimb yalele? Multumesc

 31. Ionela Maria

  Bună dimineața, am o întrebare în urma cu doi ani am închiriat un spațiu comercial,acum 3 luni de zile a decedat propietarul și au rămas moștenitori contractul cu propietarul se termina pe 28 decembrie, moștenitori mi.au făcut în august altul contract de comodare peste cel a propietarul, acum a venit unul dintre moștenitori sa eliberez spațiu în termen de 10zile,precizez că ei nu au dezbătut succesiunea, doi dintre moștenitori sunt de acord sa locuiesc aici pana la expirarea contractului, dar cel de al treilea nuu, ce este de făcut,

 32. Alecu Sorina

  Buna dimineata!Am si eu o intrebare dețin un teren cu casa (casa părintească a soțului) in care au locuit socri mei de 55 ani .În 2006 am titlu de proprietate pe teren .Verișoarei soacrei mele i s a eliberat si ei titlul de proprietate pe acest teren in 2017 .M-a dat in judecata sa parasesc eu locuinta care imi apartine in mod legal si terenul pentru care detinem un titlu de proprietate .Judecatoria nu mi a anulat titlul spunand ca este mai bine caracterizat si pe ea sa o puna primaria pe alt teren in posesie . Ce pot face mai departe daca ea nu doreste sa ma lase sa locuiesc imi inerzice sa mai intru in locuinta ?
  ce pasi sa urmez in continuare ? Multumesc frumos!

 33. Monica

  Buna seara, locuiesc la domiciliu,sunt in divort,fostul sot tot vrea sa ma dea afara, a mai incercat odata si cererea de evacuare a fost reapinsa.
  Apartamentul este dobindit inainte de casatorie cu cateva luni pe numele lui.
  Suntem in proces si de partaj unde am cerut eu casa . Inca nu sa finalizat divortul cu minor,am cerut sa se faca apel.
  Indata ce se finalizeaza apelul el spune sa plec pentru ca asa trebuie. Ca sa plec Trebuie sa ma evacueze iar? Sau trebuie sa ma mut ca asa spune el ca trebuie?
  Multumesc!

 34. Elena

  Bună seara vreau sa cumpăr un ap iar vânzătorul cere un termen de 3 luni înainte de eliberarea ap
  In caz ca el nu eliberează ap după termenul de 3 luni trecut în contract:
  1 Care sunt pasi pt evacuare?
  2 Căt durează ?
  3Care sunt șansele de câștig și ce drepturi are el sa conteste?
  Îl pot scoate forțat? Pt bunul este al meu pina la urma sau pot sa locuiesc și eu în ap cu cine vreu pt am dreptul casa fiind dr drept a mea
  Va rog sa ma sfătuiți pt nu am timp, bani și resursele necesare nici fizic nici psihic având mamq cu probleme grave de sanatate sa aștept pronunțarea de lunga durata unui proces
  Și unde se poate rezolva mai repede în caz d3 ceva la ce Judecătorie?
  Mulțumesc frumos și tot respectul pt tot ce faceți!

  • Avocat ILIE DORIN

   daca va refuza, trebuie facut proces de evacuare (dureaza 2-4 luni). Trebuie ca acel contract de vanzare si clauzele să fei foarte clar. Cred ca ar trebuie sa aveti un avocat la semnarea contractului pentru a-l analiza înainte.

 35. Maria

  Acum 3 zile am semnat și plătit un contract de închiriere. Astăzi îmi bate la ușă un coproprietar (fost concubin al doamnei de la care am închiriat) și avocatul (doamna nu ne-a spus că ar fi 2 proprietari) spunând să evacuam de bună voie (fără vreun ordin judecătoresc) pentru că coproprietarul nu este de acord ca imobilul comun să fie închiriat. Mai mult, a precizat că ar trebui să evacuam de bună voie, pentru că dacă implică instanța noi chiriașii, cei prinși la mijloc, ar trebui să plătim alte prejudicii și să suportam costul procesului de evacuare (și să vorbim noi cu doamna după pentru restituirea chiriei, spunând că ea nu este clientul lui și nu ne poate garanta banii restituiti). Am sunat-o pe doamnă, spune că ea a câștigat copilul a cărui domiciliu ar fi casa pe care am închiriat-o, că bărbatul ar avea restricție de a mai vizita apartamentul, și că luni ar trebui ca cei doi să se întâlnească în instanță pentru partaj (avocatul bărbatului spunând că nu s-a început încă niciun partaj). Ce e de făcut într-o astfel de situație?

   • Marica Manuela

    Bună ziua !Am moștenit un apartament în care exista și un chiriaș..ni sa spus ca l-am moștenit și pe el . Ma rog am înțeles și am acceptat ,noi l -am notificat cu doua luni înainte ca expira contractul și trebuie sa elibereze apartamentul. Cu 3 zile inainte sa expire contractul de închiriere, chiriașul ne notifica și trimite și bani de chirie pe luna octombrie, decizia a luat o de unul singur fara sa ne intrebe daca suntem de acord sau nu am refuzat bineînțeles și am mers la executor sa ii facem ordin de evacuate .Executorul ne-a informat ca poate sa facă asa în fiecare luna ,pana în lunile de iarna ..și ca nu avem dreptul sa îl dam afara deși contractul a expirat și nu suntem de acord sa îl mai ținem mai ales pe suma de mizerie.. este normal ca chiriașul sa aibă mai multe drepturi decât proprietarul și sa nu îl poți da afara decât cheltuind bani si timp pierdut ?
    Ce ne sfătuiți?
    Mulțumesc!

 36. A.O.

  Bună ziua. Părinții mei dețin o casa care este împărțită ca mod de posesie: 10 părți din 16 reprezinta bun propriu al mamei, obținut prin moștenire, 6 parti din 16 reprezinta bun comun obținut prin contract de vânzare cumpărare( cotele aferente fiecăruia nu sunt mentionate).Casa respectiva nu este locuita de peste 15 ani de niciunul dintre ei, ambii parinti locuind în străinătate. Părinții sunt separați fizic de peste 3 ani, acțiunea de divorț nu a fost depusa încă, se va depune curând. Acum 2 ani mama a venit în tara și a încheiat un contract de comodat cu titlu gratuit unei familii care se ocupa de întreținerea casei, reparatii, plata cheltuielilor, etc. Tatal a fost informat de venirea acestei familii și a fost de acord cu ocuparea spațiului. Contractul de comodat este în vigoare, el prelungindu-se automat de la an la an. Tatăl doreste sa provoace probleme și solicita în prezent plata unei chirii cu care mama nu este de acord și în caz contrar evacuarea respectivei familii din locuință, acțiune cu care din nou, mama nu este de acord. Ce soluții avem în acest moment pentru a putea impiedica evacuarea acestei familii și acțiunile abuzive ale tatalui?

  • Avocat ILIE DORIN

   daca unul din co-proprietari se opune folosinței gratuite si cere o chirie, trebuie intai sa ceara rezolutiunea contractului de comodat, si abia apoi poate obtine evacuarea. Fara să se desfiinteze contractul de comodat, nu se poate cere evacuarea. LUati un avocat daca el va intreprinde demersuri.

   • A.O.

    Va multumesc pentru raspuns. Va rog sa imi transmiteti si ce actiuni putem demara in cazul in care tatal depune plangere la Politie si ameninta ca vine pe proprietatea respectiva si obliga comodatarii sa paraseasca locuinta, fara acordul lor si fara acordul mamei. Cum ne putem apara de o astfel de actiune ?

 37. Cristi

  Buna ziua! Intampin o problema cu chiriasii ca nu vor sa plece. Le am zis ca nu vreau niciun ban. Stau din noimebrie, acum este sfarsit de ianuarie, chiria la zi, facturile si intretinerea aproape deloc. Am avut ceva contre cu ele, sunt mama si fiica, dar cu probleme psihice, fara bani, plus acum ne au blocat numerele. Cum sa procedez, mai ales ca este si iarna?

  • Avocat ILIE DORIN

   trebuie făcut proces de evacuare, oricum procesul durează si se va ajunge in martie – aprilie (daca incepeti procesul acum) cu o hotarare de evacuare cu care sa demarati evacuarea silita la un executor.

 38. POPESCU BOGDAN

  Buna ziua,
  Am avut un contact de inchiriere a unui apartament pe o periada de 4 luni inregistrat la ANAF care s-a incheiat de drep (la termen). In tot acest timp chiriasul nu a platit utilitatile. Ca sa nu fiu debransat , o parte le-am platit eu. Acum refuza sa paraseasca locuinta. Intre timp au venit preavize de debransare de la furnizorii de utilitati. Cum pot sa scap de acest chirias cat mai rapid?
  Vă multumesc

 39. Tirla Elena

  Buna ziua! Am primit de la fiul meu, care nu locuieste in tara un apartament pe care mi l- a cedat sa fac ce vreau cu el. Eu nu doresc să mă mut în cel apartament! As putea eu se- l inchiriez legal sa nu stea degeaba?

 40. Tirla Elena

  Multumesc frumos! Am acordul lui in totalitate sa- l inchiriez ,daca pot ! Mi- a facut un contract de comodat in care se stipuleaza ca pot sa- l inchiriez cui doresc si la ce pret doresc!
  In 2022 e obligatorie declararea contractelor de inchiriere la Anaf sau e suficienta depunerea declaratiei unice?

 41. Anca

  Buna ziua. Ma aflu intr o situație pe care sper sa ma ajute cineva sa o rezolv.
  Am stat intr un apartament luat in chirie(3 luni care au fost plătite n curs +garanția) iar proprietarul avea niște datorii la întreținere de care am fost anuntați abia când ne am mutat. Cu timpul nu primeam facturile acasă, așa ca l am anunțat pe proprietar. Soluția a fost sa vina el sa citească contoarele, însă acest lucru se întâmpla doar când in locuința nu eram nici eu, nici soțul meu. Practic venea doar când plecam de acasă. Intrase o data fără înștiințarea noastră și m am trezit ca mi a schimbat yala de la usa, rămasă fiind afara cu copilul de 2 ani. Începuse sa caute motive pentru care sa i plătim o anumita suma de bani, dar pentru niște obiecte care nu existau de la bun început in ap. M a amenințat, jignit, ma tine fără lucrurile mele personale si ale copilului ( haine, papuci, tot ce tine de igiena, acte). Menționez ca singura condiție pentru a mi recupera toate acestea este sa i dam o suma de bani. Nu avem contract, si m continuare ma amenința ca mi va vinde tot ce se afla in casa. Ba chiar mai mult mi a si spus ca mi a umblat in actele mele, trebuie sa văd dacă nu cumva mi a extras ceva de acolo. Normal și omenește era sa ne anunțe ca nu mai dorește sa locuim in acel apartament, nu sa ma dea afara fără sa mi iau lucrurile. Precizez ca n am distrus nimic din el.
  Va rog, dacă se poate, sa mi spună cineva cum trebuie sa procedez. La poliție nu am fost încă, se afirma a fi un “ om foarte influent in oraș, cu cunoștințe pe la primar si poliție”și nu știu ce sansa as avea sa rezolv astfel.

 42. Androne Grigore Gabriel

  Bună seara! Mă aflu într-o situație mai puțin plăcută și apelez la dumneavoastră pentru un sfat dacă se poate vă rog. Eu locuiesc împreună cu fetița mea într-un apartament inchiriat in 2020 fara forme legale (deoarece proprietatul nu a vrut contract, dar nu ar fi asta problema fiecare cum vrea).In luna ianuarie am ramas fara loc de muncă si nu am reusit sa plătesc chiria si utilitățile la asociatia de locatari. Iam comunicat proprietareisi presedintelui de asociație si leam sous ca o sa platesc cand voi primi primul salariu. Dl presedinte de asociatie a spus canu e problemă, in schimb proprietara m-a sunat si mi-a sous ca am trei ze la dispozitie sa părăsesc apartamentul pe motiv ca vrea sa il vanda. Din ce stiu eu se da un preaviz de 60 de zile pentru ca eu sa ma pregatesc sa imi caut apartament .In plus a venit la mine acasa cu un domn si mi-a inmanat o foaie in care scria ca nu am platit chiria din luna decembrie desi eu am dovada transferului bancar in data de 16 decembrie. Cum nu am avut contract doamna nu stiu prin ce metode a reusit sa faca un contract la un cabinet notarial incepand cu data de 7.10.2020 pana in 7.05.2020 fara ca eu sa semnez vreun act sau sa fiu prezent folosindu-se doar de datele mele. Eu leam spus ca nu pot pleca pentru ca nu dispun de bani fiind proaspat angajat(31.01.2022 m-am angajat) si am sous ca eu plec fara probleme doar ca trebuia sa mă anunte din timp pentru ca eu sa mamorganizez si sa imi caut alta chirie. Acum astept in termen de 15 zile sa fiu evacuat spun ei. Ce ar trebui sa fac si unde ma pot adresa ? Mulțumesc

 43. Latiu Bogdan

  Buna ziua, am achizitionat un teren prin licitatie publica, liber de sarcini. Pe terenul respectiv fostul proprietar a lasat un domn sa isi depoziteze niste piese de masina. Fiind noul proprietar, am cerut eliberarea terenului dar respectivul domn refuza sa il elibereze. Cum se procedeaza in acest caz? Va multumesc.

 44. Iulia

  Bună ziua! Vă rog să mă ajutați și pe mine cu un răspuns la următoarea situație:
  În urmă cu aproape trei ani, locuiam în apartamentul fratelui meu, care era pe numele socrului meu. Fratele meu a decedat în februarie 2019, fapt care a condus la apariția unor tensiuni în familie. Drept urmare, fosta mea cumnată, care este în străinătate, l-a pus pe tatăl ei să schimbe yala într-o zi, când eu eram la serviciu. Deși i-am rugat să îmi dea lucrurile rămase în apartament, aceștia au refuzat și au râs de mine.
  Neștiind cum să procedez, am făcut o plângere penală, dar polițistul care a anchetat cazul a dat clasarea dosarului, spunându-mi că nu m-am adresat cui trebuie și să merg în civil, să îi dau în judecată.
  Între timp, a murit și mama mea, s-au adunat și alte probleme (fiind singură, cu doi copii minori), iar eu nu am deschis proces civil. Nu am îndrăznit să urc în pod pentru a-mi lua lucrurile atunci când aveam acces, deoarece membrii familiei fostei cumnate sunt agresivi cu mine. Apartamentul nefiind al meu, m-am temut să nu fiu acuzată de furt, chiar dacă acolo sunt doar lucrurile mele.
  Cum să procedez pentru a-mi recupera bunurile? O altă fiică a proprietarului din acte mi-a spus că a aruncat lucrurile la gunoi.
  Menționez că este vorba de foarte multe lucruri personale, ale copiilor mei, ale mele și ale părinților mei decedați, pe care fratele meu decedat le-a urcat în podul apartamentului.
  Este posibil să se fi prescris fapta? Dacă nu, cum să procedez?
  Vă rog să mă lămuriți, deoarece nu îmi permit consultanța unui avocat, acesta fiind și motivul principal pentru care nu am intentat proces civil.
  Mulțumesc mult!

 45. Cristian

  Buna ziua!
  Am rugamintea de a ma ajuta si pe mine cu un sfat intr o problema.
  Am inchiriat un apartament, avand un contract de inchiriere inregistrat la Anaf.
  Faptul ca sunt mai mult de 2 luni de neplata a chiriei si nu vor sa avem un dialog, chiar daca am dovada ca au primit somatie de parasire a domiciliului pt neplata chiriei, ce at urma sa fac?
  Daca se va ajunge la tribunal mesajele pot fi folosite ca dovada pt neplata a chiriei?
  Va multumesc!

 46. Marius

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un sfat/recomandare referitor la evacuarea fratelui meu, sotiei si copilului lui din apartamentul meu proprietate personala.
  In 1999 am plecat in strainatate (unde in present locuiesc) si parintii mei m-au rugat sa il las pe fratele meu sa locuiasca in apartamentul meu. Am lasat citeva procuri tatalui meu (care au expirate de ani de zile, dar nu le-am revocat pe toate), insa la asociatia de locatari fratele meu nu a presentat niciodata nici un act de inchiriere sau posesie sau luare in locatie etc. , facut intre el si tatl meu (in calitate de imputernicit). I-am dat bani gheatz/cache si prin CEC-uri ca sa mentina apartamentul, de asemenea le-am platit mii de RON pt intretinere is penalitati, si totusi, de-a lungul anilor, consumind alcool au creat probleme vecinilor, au deranjat de de multe ori linistea publica (de citeva ori a venit sectoristul chemat de vecini) si pe baza ca refuz sa le vind apartamentul, fratele meu m-a amenintzat ca daca nu obtine apartamentul va da drumul la gaz si il va arunca in aer. Am anuntat asociatia de locatari (prin email si telefon) in legatura cu aceasta amenintare , de asemenea verbal i-am comunicat fratelui meu ca as dori sa imi elibereze apartamentul in citeva luni (mai ales ca sotia fratelui meu a mostenit un apartament locuibil). Din ce am citit mai sus, in cazul in care nu ajung la o intelegere amiabila va trebui sa apelez la lege. Din pacate avind domiciluil in strainatate nu imi este usor sa calatoresc si intreb care sunt variantele legale (un avocat, un representant un proxy etc. nu sunt familiar cu terminologia juridica), va rog sa imi raspundeti/ghidati/sfatuiti, Multumesc in avans

 47. Alex f

  Buna ziua! Desfasor activitatea comerciala a 2 firme,ca PJ,intr-un spatiu proprietatea unei alte PJ,al carei administrator este o ruda de gradul intai. Folosesc acest spatiu de cca 15ani,fara a avea un contract de inchiriere,ci doar platind cota parte din cheltuieli.Am punct de lucru pentru ambele firme la adresa aceasta,precum si contracte de internet si telefonie. Am angajati cu contract de munca,care isi desfasoara activitatea in acest sediu. Primesc o factura lunara (cota parte din curent si gaze),din partea PJ,proprietara imobilului,pe care o achit lunar. De aproximativ un an,sunt amenintat constant cu evacuarea,prin schimbarea yalei. De cateva ori,mi-au fost scoase din priza echipamente electronice sensibile,fapt ce mi-a cauzat pierderi.Am fost fortat sa trimit unul din angajati acasa,pe motiv ca deranjeaza cu prezenta.Mi-au fost puse lucruri in saci,la intrarea in imobil,cu amenintarea ca daca nu le duc in alta parte,imi vor fi aruncate in strada. Eu vreau sa ma mut,insa incerc sa trag de timp cat pot de mult,deoarece imi voi pierde mare parte din clienti,avand 15 ani de activitate in acest sediu. As dori sa stiu care sunt procedurile legale de urmat,daca proprietara imi schimba yala intr-o zi. Eu as mai avea nevoie de 3-4 luni pentru a avea timp sa imi fac alt punct de lucru. Nu as vrea sa invoc un proces pentru daune sau pierderi decat ca ultima procedura,dar nici nu imi pot permite ca intr-o buna zi sa gasesc usa inchisa,iar angajatii in strada. Totusi,in acest caz,ce as putea sa fac? Imi pot dovedi desfasurarea activitatii acolo,in mod indirect,prin martori,facturi,alte acte contabile? Sau ma pot trezi ca nu mai am acces la sediu si nu am ce face? Cat timp as castiga prin aceste proceduri? Eu as avea nevoie de 3-4 luni,dar proprietarul imi lasa 1 luna,sau nici macar atat. Daca il dau in judecata pentru distrugere si amenintare,pot castiga cele 3-4 luni care imi sunt necesare?

  • Avocat ILIE DORIN

   nu are dreptul sa va schimbe yala, daca o schimba, puteti si dvs sa o fortati si sa o schimbati din nou. Nu poate sa va dea afara de acolo decat daca dvs benevol parasiti imobilul sau doar prin executor judecatoresc. Ideal ar fi sa discutati amiabil cu ei si sa le spuneti că urmează sa va mutati, sa stabiliti un termen ori o chirie, poate că vă lasa in continuare. Vedeti ce doresc ei cu adevarat.

 48. Mara

  Buna ziua,
  Am o constructie de lemn fara fundatie pe un teren inchiriat de tatal meu in anul 1996 prin contract de inchiriere de la o firma pe perioada de un an facandu-se act aditional de inchiriere in fiecare an. Constructia este a mea, platesc impozit la primarie , contractul de curent pe mine. Anul trecut tatal meu a murit si eu am solicitat preluarea contractului si mi-au zis ca nu pot prelua daca nu este intelegere intre mostenitori, desi in codul civil spune ca lacatorul poate desemna un chirias dintre ei daca acestia nu se inteleg. Azi am primit ordin de evacuare in 30 zile de pe teren cu specificatia ca ne da in judecata si ne cere daune.
  Mai putem face ceva in acest sens tinand cont ca ei au stiut de constructie, am cerut cesionarea pe cand traia chiriasul si nu s-a realizat din nepasarea lor. Multumesc!

 49. Andrei

  Buna ziua. Daca in calitate de proprietar nu mi-am dat acordul pentru chirias sa tina animale de companie in casa, dar el face asta, am baza legala pentru un proces? Nu am in contract trecut aspectul animalelor dar verbal (cu martor) mi a spus ca nu are animale la semnarea contractelor. 2 sapt mai tarziu tine un animal mare si spune ca il tine pentru o matusa

 50. Razvan

  Buna ziua. Daca dau notificare 24-48h chiriasului, pot intra in proprietate fara acordul lui pt inspectie sau efectuare de reparatii la centrala de exemplu?

 51. Maier Mihaela Maria

  Bună ziua.Ma aflu într-o cumpănă și nu știu cum să procedez.In 2021 oct.am închiriat un apart. preț 1000 lei.Am plătit , cheltuieli la fel însă am spus proprietarului că nu îi mai plătesc pina nu îmi dă chitanță sau un cont bancar.Pe luna martie 2022 nu am platit .Facturile de gaz și curent merg la adresa mamei lui Eu sun să mă interesez la E.ON și ELECTRICA să îmi dau indexurile și să vad apoi cît am de plată.Cu mama lui am făcut un contract de mînă (ea este împuternicită).După ce am plătit în februarie chiria ,fiul doamnei a început să mă hărțuiască cu tel(el fiind plecat din tara).Am spus că am platit el spune că nu .Mi-a spus sa părăsesc apartamentul.In contract am data expirării 1,10,2022.Am cerut să înregistreze apart la ANAF.De atunci s-a înfuriat.Azi am primit o notificare redactată cu data de 21,03,2022 primită azi că la data de 1.04.2022 sa părăsesc apart.Am făcut o sesizare luna trecută la ANAF pe aceasta tema ,plus la poliție ptr hartuire.Pe lîngă notificare în care fiul doamnei a impuernicit o anume avocata mai este o alta notificarea care de la un birou executor.Ce sa fac ?Sint derutată.Va rog să îmi trimiteți răspuns urgent .Va mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   pai nu prea aveti protectie legală…Daca nu parasiti apartamentul se va ajunge la proces de evacuare si tot veti fi executata, doar ca se vor adauga costurile cu procesul si cu onorariile de avocat, de executor judecatoresc, etc…Sfatul meu e sa va cautati alta chirie.

 52. Calentaru Florin

  Buna ziua domnule avocat
  Sunt proprietarul unui apartament din Bucuresti, sectorul 2, in care l-am inchiriat in Iunie 2021, unei doamne cu contract de inchiriere pe o perioada de 2 ani, contract inregistrat ANAF, si in care platesc impozit pe venit chirie
  Din luna Octombrie, aceasta chiriasa nu a mai platit chiria, avand 5 luni de neplata a chiriei, si 4 luni de neplata la intretinere
  Am facut in nume propriu o prima notificare de plata, nu a respectat termenul, dupa care am facut o a doua notificare de reziliere si evacuare, care tot nu a respectat o, dupa care am facut o alta notificare de plata prin executor, si tot nu a respectat o, a urmat o ultima notificare tot prin executor, notificare inainte de a incepe procedura pentru proces, si nimic….
  Tin sa mentionez faptul ca acestei persoane nu i-am facut resedinta/buletin pe aceasta adresa, si practic si fizic sta fara forme legale
  Conform clauzei din contractul de inchiriere, faptul ca nu si a respectat termenele de plata a chiriei/intretinere, si ca nu a dat curs notificarilor, dansa sta ilegal
  Imi spune tot felul de mincini, ma tot amana cu plata, plus ca am verificat persoana, si dansa mai are la activ un proces de executare silita, tot pentru neplata chiriei.
  Doamna are un istoric de tepar, in sensul in care am vorbit si cu domnul care a fost pagubit
  Eu pot sa o dau afara cu politia pe baza contractului de inchiriere, si acestor notificari ?
  Adica sa nu mai pierd 3-5 luni cat ar dura un proces de evacuare.
  Singura plata pe care o face, este de as plati curentul, dar aici m a sfatuit o persoana sa intrerup curentul, si asa am facut, dar tot nu vrea sa place
  Doresc sa o dau afara, pentru a nu mai face datori care tin de apartament, si pe care o sa trebuiasca sa le platesc eu in calitate de proprietar
  Datoriile pe care le are fata de mine, prin neplata chiriei, sa pot sa le obtin prin instanta
  Acum ce vreau este doar evacuarea
  Ce ma sfatuiti
  Multumesc

  • Calentaru Florin

   Tin sa mentionez faptul ca doamna stie ca pe perioada de iarna(Octombrie-Martie), nu o pot da afara, si a mizat si pe treaba asta
   Dansa stie foarte bine toate aspectele acestea, pentru ca atunci cand a inchiriat la mine, respectiv luna Iunie, se daduse si hotararea pentru executare silita
   Daca calculez, se muta cam prin Iunie-Iulie, face 2 plati in avans la chirie, si dupa care vine perioada de iarna Octombrie-Martie in care nu o poti evacua, din martie incepe procedura pentru proces, la care se mai aduna 3-4 luni de neplata, si asa se face anul

   • Avocat ILIE DORIN

    trebuia facut proces pe timpul iernii si la 1 martie o evacuati. Contractul se reziliază la momentul notificărilor, el este desființat pentru neplată, dacă asa ati scris in contract. Deci ce va plati, va plati din creanța restanta nu din chiria datorată. Astfel că o puteti evacua daca veti avea o hotarare.

    • Calentaru Florin

     Acum imi dau seama ca din noiembrie trebuia sa incep procedura, dar am tot zis ca poate are probleme(asa imi spunea), ca plateste peste 2 saptamani, si tot asa….am mai avut chirias in decurs de 17 ani, si in care au mai fost intarzieri de o saptamana, 2 chiar, dar au platit, am inteles eventualele intarziere, de aceea in aceasta speta nu am facut din luna noiembrie

 53. Bogdan

  BUNA SEARA
  Cum pot evacua o persoana care locuieste intr un imobil compus din doua camere una a lui si una mie .In urma unui proces de succesiune in instanta un imobil a fost partajat in doua eu dreptul asupra casei cu 2 camere si teren si varul meu tot o casa cu 2 camere si teren . Persoana care ocupa camera din casa mea nu are contract de inchiriere este o ruda care m a rugat pe mine si pe var sa o lasam o perioada de timp pana isi gaseste ceva mai bun iar acum nu vrea sa mai plece .Cum il pot da afara din camera aceea.

 54. LENUS

  Buna seara.

  Mama si tatal meu au vandut casa prin contract de vanzare cumparare cu drept viager si drept de habitat., surorii mele.
  La aceasta adresa locuieste mama si sora mea.
  Dupa moartea tatalui in 2013 fratele nostru a fost primit intr o camera sa locuiasca, dupa divort si are adresa pe CI la vechea lui adresa din Bucuresti.
  In anul 2017 fratele a cumparat o casa pe aceeasi strada in zona.
  Mama si sora I au comunicat sa elibereze de buna voie camera si sa se mute vizavi la noua lui locuinta
  dar fratele a devenit agresiv verbal cu mama, o ameninta pe mama, nu putem comunica cu el.
  Am facut o declaratie la politie pt a rezolva aceasta problema , dar I s a comunicat sorei ca ei nu pot interveni , ca a fost primit de mama , si ca el poate sta acolo.
  Ei au spus ca este nevoie de ordin de evacuare.
  Mama ar dori sa ii stranga hainele sa I le duca la casa lui si sa schimbe butucul.
  Mama ar putea sa fi acuzata de fratele nostru recalcitrant , razbunator si mincinos in vreun mod periculos.
  Mama nu vrea sa ii faca rau , discuta cu el zilnic sa se mute la casa lui in iniste si pace.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu este indicat ca mama sa ia hainele lui si sa i le mute… Indicat e sa urmati calea legală: daca nu vrea sa se mute, faceti proces de evacuare impotriva lui, sau, daca este si violet, cereti ordin de protectie impotriva lui cu obligatie de evacuare imediata si il va evacua politia la prima violenta pe care o veți reclama prin 112.

 55. Chira Bogdan

  Buna ziua,locuiesc alaturi de inca 9 familii intr-un bloc din comuna Apahida,jud Cluj,bloc aflat in administrarea RAAPPS.Locuim de peste 30 ani,suntem fosti angajati ai regiei.De o saptamana,am primit din partea regiei o notificare,prin care suntem instiintati,ca blocul urmeaza sa fie scos la licitatie publica in data de 27 mai 2022.Mentionez ca regia nu a schimbat nici un bec in acest bloc,noi ne-am amenajat pe cheltuiala noatra apartamentele,de la instalatii sanitare,electrice,geamuri,usi,inclusiv revizia la gaze pe bloc,tot noi am achitat-o.Dupa 4 zile s-a prezentat la bloc cel care vrea sa cumpere blocul (a cumparat un motel care a apartinut regiei lipit de blocul nostru,motel Victoria Apahida),evaluat de regie la 617.200 euro,spundu le vecinilor (eu eram la serviciu),ca nu o sa ne dea afara din prima,ne mai lasa sa stam 2,3 luni,sa nu ne facem probleme ! Mentionez ca acum mai multi ani RAAPPS a vandul fostilor angajati la valoarea lor contabila,nu prin licitatie la pretul pietei cum fac cu noi. A aparut si un articol despre cazul nostru in GAZETA DE CLUJ (zeci de clujeni urmeaza sa fie dati afara…)Ce sfat ne puteti da ? Multumim

 56. Chira Bogdan

  Buna seara,le putem cumpara individual,dar nu avem cu ce .Chiar daca am avea 60 mii de euro,putem licita cu un nene cu Porsche decapotabil ? Acum cativa ani ,v-am spus,bloc de acest fel s-a vandut fostilor angajati la pret contabil,atunci cand directorul regiei era de culoare rosie ! Acum cand este galbena s-a schimbat legea cu care se vinde blocul,nu mai este nici drept de preemtiune,nici protectie sociala,patronul care a cumparat fostul motel al regiei (nu stim in ce conditii) care este lipit de blocul nostru,vrea si blocul, sa fie un hotel,nu motel !In articolul din ziar directorul intervievat zice ca ,,nu s-a putut sa le facem contracte de inchiriere,pentru ca nu permite legislatia „.Adineauri i-am trimis pe whatsapp poza cu o adresa pe care dumnealui ne a trimis -o in 04.09.2018,in care ne cere ca pentru continuarea relatiilor contractuale,ne roaga sa ne manifestam in scris intentia de a incheia un contract.In adresa apare si pretul.Intre timp se schimba directorul (vine actualul din partea pnl),cererile noatre ,cred ca sunt aruncate la gunoi,tripleaza chiria,si trage sforile pentru organizarea licitatiei.Modernizarea motelului s-a oprit,nu au acces la strada ,noi avem,nu au parcare,noi avem.Suntem ca si niste pui de gaina in fata uliului ! Multumesc

 57. Ovidiu Ionut

  Buna ziua,

  Am cumpărat un apartament de la cineva cu intelegerea scrisa in contractul facut la notar ca poate sa mai locuiasca acolo pana la 15.06.2022, fara niciun fel de pretentie financiara sau de alta natura din partea noastra. Acum zice ca nu pleaca in niciun caz in vara asta pe motiv ca inca are santier acolo unde se va muta si ca citez „nu stie” cand termina.el poat termina si un 10 ani dupa gandirea asta. Ce se poate face legal ca 15.06 sa fie 15.06 fara o secunda in plus ?

  Mulțumesc

 58. Alexandra

  Bună ziua, sunt tutorele legal al mamei mele , pusa sub interdicție din cauza boli psihice de care suferă, ea este proprietar . Fratele meu locuiește în casa ei fără sa plătească nimic , în calitate de tutore al proprietarului îl pot evacua ? Menționez ca are buletinul făcut la adresa .mulțumesc

  • Valentina Chiriac

   Buna ziua. Locuiam impreuna cu mama mea si bunicii mei, la proprietatea bunicilor mei. Bunicii
   mei s-au imbolnavit amandoi de alzheimer si matusa mea, fiul si concubina au profitat de situatie si s-au mutat acolo. Fiul matusii asculta muzica f tare, se certa in miezul noptii
   cu concubina, bunicii mei nu aveau liniste. Impreuna cu mama mea, i-am luat pe bunicii mei de acolo si stam in chirie. Am deschis proces de evacuare impotriva lor, mentionez ca au ajuns la datorii la utilitati de peste 5000 ron, avem mai multe plangeri impotriva lor, nu au nici domiciliul la aceea adresa. Sg problema este ca matusa mea le-a scos bunicilor mei certificate ca nu au discernamant si le-a adus in instanta. Urmeaza a treia infatisare in instanta, in care vom aduce plangerile de la politie si inregistrare audio din tp noptii cand el se certa cu concubina. Considerati ca avem vreo sansa de castig?

 59. Dragusinoiu Ion

  Buna ziua,

  Am avut un contract de inchiriere care a aexpirat ieri,dar chiriasul desi nu mai locuieste acolo,refuza sa ne predea locuinta.Mentionez faptul ca nu stim unde s-a mutat si ca in urma cu o saptamana ne-am intalnit cu chiriasul la locuinta,sa vedem starea locuintei si am costatat ca marea majoritate a lustrelor erau luate,ca masina de spalat rufe nu mai functiona si locuinta era intr-o stare de mizerie avansata.Mai erau cateva lucruri de care cred ca nu mai este interesat,iar la acea intalnire a zis ca rezolva toate problemele,dar saptamana a trecut,nu a facut nimic si telefonic ne-a comunicat ca legea s-a schimbat si ca nu ne mai preda casa.Azi nu ne-a mai raspun la telefon si e-mail si intrebarea mea este,ce putem face in aceasta situatie?Care sunt pasii de urmat,in cazul in care refuza sa ne predea locuinta?

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca nu mai locuiește acolo și aveți chei, puteti intra și filmați tot ce e acolo. Dupa caz, dacă sunt duane sau v-a furat ceva, puteti face imediat plangere la politie pentru furt si distrugere, si cereti politiei sa vina de indata sa constate tot ce e de constatat. Daca nu aveti chei sau el mai are lucruri acolo – trebuie să faceti procedură de evacuare si sa intrati in casa doar cu executor.

 60. Mihnea Cristian

  Buna ziua d-le avocat,

  Parintii mei au obtinut o hotarare definitiva de evacuare dintr-un spatiu comercial al unei societati aflate in insolventa care nu mai desfasoara activitate in acel spatiu, dar a carei administrator refuza sa predea cheile, fiindca intre timp s-a racordat fara aprobare la alimentarea cu apa si are nevoie sa isi continue activitatea (patiserie) intr-un spatiu alaturat care nu are utilitati, vecin cu cel in cauza. Au apelat la un executor judecatoresc (singurul dintr-un oras mic de provincie), iar instanta a incuviintat executarea silită in dosarul de executare a evacuarii, deja de doua saptamani din cate am vazut pe portalul instantelor. Dar se pare ca executorul tergiverseaza inceperea procedurii de evacuare, si intrebat fiind de parintii mei care fiind mai in varsta nu cunosc procedurile, le-a raspuns mai intai mirat ca nu stia ca dosarul a fost incuviintat dupa care a completat ca s-ar putea sa mai dureze cateva luni… ma rog, respectivul administrator fiind cu conexiuni in politia locala si avocati probabil ca s-a ocupat sa-si asigure continuitatea afacerii macar pe perioada de vara.
  Ce se poate face in acest caz pentru a dispune inceperea procedurii de evacuare de catre executor? Tot demersul facut de parintii mei au fost la indicatiile mele, cu cheltuilei de judecata si executare si deja si-au pierdut speranta ca isi mai pot recupera proprietatea la modul in care se misca lucrurile..

  Va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   faceti cerere de urgentare la acel executor, apoi faceti i reclamatie la camera executorilor judecatoresti. Este pasibil de răspundere penală dacă nu pune in executare in conditii de urgenta hotararea de evacuare. Lauti-va avocat ca sa vă apere in aceste demersuri.

 61. Magda Vasilescu

  Buna ziua,

  Intentionez sa particip la o licitatie pentru achizitionarea unui imobil care in momentul de fata este inca locuit de catre proprietarii executati. Temerea mea este ce se va intampla daca acestia nu vor sa evacueze de buna voie imobilul. Din informatiile mele, in situatia in care imobilul se afla in posesia debitorului sau a altei persoane, iar aceasta refuza predarea voluntara, in virtutea fortei executorii a actului de adjudecare, adjudecatarul poate solicita evacuarea din imobil, fara a fi necesar a se obtine o hotarare judecatoreasca in acest sens, deoarece actul de adjudecare trebuie sa contina mentiunea ca pentru adjudecatar, acesta constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau, dupa caz, a tertului dobanditor, ca si impotriva oricarei persoane care poseda ori detine imobilul adjudecat, fara a putea invoca un drept opozabil in conditiile legii.
  Rugamintea mea este sa-mi confirmati daca este asa.
  Multumesc anticipat

 62. Andreea

  Buna ziua! Speta mea este mai ciudata: am semnat in 2019 un contract de cumparare a unui imobil , de la proprietar, in rate, pe o perioada de 8 ani de zile. Am posibilitatea sa il vand in situatia aceasta? Sa gasesc cumparator, sa discut cu cel de la care am cumparat , sa facem act notarial, sa scoata extrasul de carte funiciara, sa ii achit mai intai lui datoria ramasa si apoi sa imi ramana mie diferenta? Va multumesc frumos!

 63. Popescu

  Bună ziua ,va rog dacă puteți sa mi răspundeți și mie Mama mea are o locuință de servici(un apartament)și are o horatarare judecătorească definitiva ptr.el .Fosta firma este în insolventa și nu știe unde sa și plătească chiria de câțiva ani, sau sa l cumpere dar nu știm unde .Cum sa procedam ptr fosta firma a dorit evacuarea dar instanta a dat hotărâre la recurs în favoarea mamei.Risca sa o evacueze ptr neplata ? Are impozit la zi plătit sa investit acolo ,ce sfat ne puteți da ,va rog ? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   nu o poate da afara nimeni decat daca se va initia un nou proces de evacuare. Daca e in insolventa vorbiti cu administratorul judiciar al firmei si vedeti daca este in activele acelei firme.

   • Popescu

    Multumesc frumos ptr răspuns, nu știu unde sa ma adresez administratorului judiciar și dacă nu ar fi în activele firmei ce ar putea face ? Firma apare în insolventa din 2012 și pana acum nu am reușit sa aflam, am gasit doar un articol ca cei care au cumpărat activele firmei sunt cercetați de ANAF.

 64. Vrabie ramona

  Bună ziua, am hotarare judecatoreasca de evacuare împotriva cuiva pentru a elibera un teren . Am mers la executorul judecatoresc pentru a face evacuarea . Executorul judecatoresc a făcut toate demersurile și a trimis somatia de eliberare a terenului în 8 zile dar cel care ocupa refuza sa plece . În cât timp poate veni executorul cu politia de la expirarea celor 8 zile ?

 65. Marius Timofte

  Buna ziua. Iubita mea care locuieste cu mine si-a schimbat buletinul anul trecut si am acceptat sa o iau in spatiu ca sa poata folosi adresa apartamentului meu, proprietate personala. Din pacate relatia nu prea mai merge, iar ea refuza sa paraseasca apartamentul spunand ca este domiciliul ei din buletin. Cum pot sa o evacuez? Se poate anula luarea in spatiu? Apartamentul este cumparat de mine cu banii mei in urma cu cativa ani cand eram tot impreuna cu ea. Mentionez ca nu suntem casatoriti, doar iubiti. Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu poate invoca faptul că are adresa în buletin dacă ea nu are nici un drept locativ. Puteti face actiune in evacuareaa ei pentru faptul că nu are nici un drept locativ și dvs nu o mai tolerați în acel spațiu. Dar…poate o rezolvați amiabil…

 66. Ionica Laura

  Buna ziua, as dori sa stiu, in cazul in care chiriasul nu si-a platit in mod repetat chiria si cheltuielile pentru utilitati, pot sa ii pun sechestru pe lucruri si sa nu ii mai dau voie sa intre in locuinta, Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu. Sechestrul bunurilor imobile sau mobile se pune doar de executorul judecătoresc si doar in baza unul titlu executoriu. Nu aveti nici un drept asupra bunurilor chiriașului. Mai mult puteti risca dosar penal pentru violarea de domiciliu dacă intrati în locuinta lui fara acordul lui si dosar penal pentru furt daca ii veti lua din bunuri.

 67. Ana Cristina

  Buna ziua domnule avocat, Am lăsat o prietena sa stea în apartamentul fiicei mele care e căsătorită în străinătate și mereu am probleme cu ea nu plătește întreținerea cu lunile mereu plătesc pentru ea lumina la fel , mereu zice ca are probleme și i-am împrumutat bani mulți zice ca mi da dar nimic și vreau sa plece din casa fiica mea m-a certat , nu are mutație. Cum pot sa o dau afara? Va mulțumesc anticipat

 68. Pirvoiu Silvia

  Buna ziua,dle avocat! Puteti,va rog,sa ma ajutati cu un raspuns? Care este modalitatea prin care pot fi evacuata din apart in care locuiesc,in care am intrat la propunerea cumnatului meu?( apart a fost al mamei mele,care a fost inselata de cumnatul si sora mea,care,sub pretextul ca li-il pune gaj,i l-au luat,nu stiu exact prin ce fel de contract).Acum,in urma unor discutii legate de apartament,mi-au cerut evacuarea,pt care nu sunt pregatita in momentul acesta.Ce solutii am sa prelungesc sederea in apart pana voi avea solutie pt mutare? Va multumesc mult,anticipat!

 69. Gabi

  Buna seara domnule avocat va rog mult sa ma ajutati cu un raspuns. Stau in casa parintilor impreuna cu familia mea si mama mea casa mamei de fapt fiind titulara dar neavand acte pe imobil doar o chitanta sunt mostenitor impreuna cu sora mea. Iar acum mama vrea sa ma dea afara din casa amenintandu-ma ca face actele imob. Prin ordinul prefecturii si ma da afara cu ordin judecatoresc cum sa procedez ? La notar daca merg sa facem actele o sa iasa pe numele ei si ma da tot afara nu as vrea sa pierd casa am investit foarte mult in ea si nu am nici o dovada ce pot sa fac?

 70. Alex

  Buna ziua domnule avocat,

  Chirasul meu are probleme cu plata chiriei si a intretinerii. Doresc rezilierea unilaterala a contractului, intrucat si-a pierdut bonitatea. Un prim pas este instiintarea chiriasului prin aplicatia whatsapp, iar apoi doresc sa fac o cerere de suspendare a serviciilor de furnizare a energiei electrice. As dori sa stiu, daca cererea de suspendare a energiei electrice trebuie insotita de o notificare prealabila prin avocat ?

  • Avocat ILIE DORIN

   nu stiu daca este legală suspendarea serviciilor de furnizare a curentului electric…. Cred că mai degrabă mergeti pe procedurile legale care impun notificare prin executor iar apoi proces de evacuare. Orice alte proceduri, la limita legii, se vor putea întoare împotriva dumneavoastră…

 71. Andreea

  Buna ziua!
  Ce se întâmplă dacă am un chiriaș care nu vrea sa plece deși am avut un contract de închiriere pe perioada fixa care s-a încheiat? Și a schimbat și yala de la ușă fara să anunțe. Pot sa merg la poliție sa denunț o ocupare abuzivă a locuinței?
  Mulțumesc!

 72. Dorin

  Bună ziua, domnule avocat!
  Am adjudecat un imobil, a gust o contestatie la adjudecare pe care am castigat-o, apoi, sfătuit de executor, am făcut cerere prin executor pentru evacuarea imobilului, deși acolo nu locuia nimeni.
  Cererea a fost contestata, iar acum s-a pronunțat instanta favorabil.
  Imobilul a fost spațiu comercial și mai are în el câteva rafturi goale. Executorul mi-a spus ca intra cu politia, dar bunurile găsite o sa mi le lase mie în custodie pe baza unui PV. Este corect?
  Eu nu vreau sa le păstrez. Atât timp cât am plătit o evacuare silita, este de datoria mea sa am grija de bunuri sau este obligația executorului sa le depoziteze undeva?

 73. Ilona

  Bună ziua!
  Mama mea locuiește în chirie, într-un apartament al primăriei de 25 de ani. În toți anii aceștia a vrut sa îl cumpere în rate, cum au făcut și alți locatari, dar tot timpul au avut un motiv sa nu îl putem lua în rate.are contrat din 5 în 5 ani,la sfârșitul lunii expira contractul… Am plătit lunar chiria. Acum câteva zile am văzut ca apartamentul a fost scos la licitație. Părinții mei au investit în apartament vreo 20 de mii de euro, crezând că îl vor putea cumpăra în rate.prețul apartamentului este de 1miliard jumate, mama mea nu are atâția bani. Ce se poate face? Ce se poate întâmpla? Cum putem proceda? Vă mulțumesc!

 74. Kovacs Adrian

  Bună ziua,
  Mi-a fost dat în chirie un apartament și contractul a fost făcut pe data și an greșit. (2021 in loc de 2022)
  Cand am ajuns în apartament, eu m-am ocupat de unele stricăciuni, curatenie și înlocuit lucruri prin casa(exemplu somiera de la pat)
  Am părăsit apartamentul și acum sunt sunt acuzat ca de fapt eu am făcut unele stricăciuni și trebuie sa fac și curățenie. Menționez ca niciunul din obiectele din casa nu a fost stricat și ce era, se poate înlocui (exemplu canapeaua rupta de când m-am mutat, am menționat și am poza ca asa am găsit-o). Le-am spus ca pot păstra ei garanția pentru jumatate de luna cât am mai stat acolo și restul de curățenie. Credeți ca se poate ajunge în instanta?

 75. Anonim

  In teorie suna frumos ! In practica daca ocupantul are cunostinte juridice sau apeleaza la avocati el poate face atac la titlul propietarului lungind procesul de evacuare prin suspendarea acestuia . O astfel de aparare poate amana evacuarea chiar si 5 ani . Deci ,si asta ar trebui sa spuneti , ca dreptul la propietate este inferior dreptului la aparare , instantele romanesti se apleaca cu prioritate asupra drepturilor la aparare a ocupantilor si lasa in subsidiar dreptul la propietate , desi chestiunea este prejudiciabila ,amanarea evacuarii aducand costuri privind contravaloarea lipsei de folosinta ,care in general nu se recupereaza . Eu am un asemenea caz in care fac dovada dreptului meu de propietate cu extr. de CF si cu alte acte de propietate , iar ocupantii au atacat pe cale separata aceste acte si au obtinut suspendarea procesului de evacuare si deci procesul de evacuare este suspendat de mai bine de 5 ani ., timp in care ocupantii depun recursuri,apeluri si alte cereri incidentale la procesul cu actele . Avocati am avut 5 la numar , toti buni ?

  • Avocat ILIE DORIN

   da, in practică pot exista o sumedenie de probleme…care însă NU SE DATOREAZĂ avocaților ci actelor de proprietate ori situatiilor juridice…complexe, încurcate, stufoase… Avocații vin să descâlcească și să repare, pe cât posibil, aceste probleme. Da, procesele durează cu atât mai mult cu cât problemele sunt mai complicate….

 76. MARY

  Bună ziua am și eu o mare problemă am primit o cere de evacuare dar nu am primit notificare a zis ca a fost pusa în cutia poștală eu nu am văzut acea notificare nu a fost pusa pe ușa sau recomandata acum am câștigat din lipsa de procedura dar a făcut apel credeți ca va câștiga?

   • Ioana Popescu

    Buna ziua domnul avocat. Tocmai am
    castigat un proces de evacuare insa paratii
    au facut apel. Cu sentinta primita as putea sa contactez executorul judecatoresc sau trebuie sa astept sentinta finala de dupa judecarea apelului?

    • Avocat ILIE DORIN

     da, puteti incepe evacuarea, daca e hotarare data in baza procedurii speciale de la art. 1033 si urmatoarele Cod Procedură civilă – fiind executorie provizoriu. Dacă e hotărâre de evacuare pe procedura de drept comun, nu puteti începe evacuarea silită, pentru că nu are putere executorie provizorie.

 77. Nicoleta Pascu

  Buna ziua!
  Am citit nenumarate articole, am intrebat si doi alti avocati si sunt foarte confuza din cauza contradictiilor care mi-au fost comunicate.
  1) In cazul in care nu exista un contract scris, ci doar o intelegere intre parti, are proprietarul obligatia sa dea preaviz de 60 de zile chiriasului, pentru a-i pune in vedere sa paraseasca locuinta?
  2) Daca da, ce forma trebuie sa aiba acest preaviz? Un simplu SMS?

  Multumesc.

 78. Elena

  Bună dimineața Domnule avocat,eu am luat in gestiune o pizzerie am contract pe un an de zile,dar văzând că nu prea merge perioada aceasta am vorbit cu proprietarul si i am spus de la începutul lunii ca eu vreau să termin pe data de 30 a acestei luni,a fost de acord dar,a sa gândit el ca ar fi mai bine să închidă mai devreme,a fost la locație a pus pe cineva să sară geamul și să schimbe iala de la ușă.Este normală treaba asta am si filmare si poze ,eu cred ca este abuz cum ar trebui să procedez, mulțumesc frumos!

 79. Bogdan

  Buna ziua,
  Am dat in chirie un apartament pe perioada contractuala un an. Chiriasi nu au stat atat, au stat numai 6 luni. Acuma nu imi mai achita ultimele cheltuieli pe motiv sa le scad din garantie si sa le restitui diferenta din garantie. Dar in contract este specificat ca daca nu se respecta perioada contractuala se pierde garantia. Ce pot face pentru recuperarea cheltuielilor?
  Sa ii chem in instanta?
  Multumesc.

 80. Grigoraș

  Bună ziua domnule avocat am și eu o întrebare dacă actuala soție a fostului soț locuiește în imobilul pentru care eu și fostul soț ne judecăm pentru partajare, există posibilitate legală să o scot afară din casă pe actuala soție a fostului soț până la pronunțarea hotărârii definitive de partaj? Mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   dacă ea foloseste imobilul cu acordului fostului sot, deci practic are un contract de comodat, chiar si verbal. nu puteti să o evacuați, dar puteti cere la partaj contravaloarea lispei de folosintă în ceea ce vă priveste, adică cuantumul cotei din chirie ce vi s-ar fi cuvenit.

 81. Maria Ioana

  Buna seara! Se pot obtine odata cu evacuarea si chiriile restante din trecut, pe procedura speciala de evacuare?Sau doar pe procedura de drept comun? Multumesc

 82. Damian

  Bună ziua domnule avocat,,,,in urma unui proces de partaj,cu o decizie definitivă am câștigat imobilul,am toate actele necesare itabularea in cartea funciara, cu procedura se notificare a unui executor judecătoresc ca în termen de 30 de zile sa părăsească locuință mea ,,oare il pot evacua fără a mai deschide un proces de evacuare?ce ar trebui să fac
  Mulțumesc

 83. Virgil Neagos

  Excelent articol. Mi-a clarificat multe necunoscute. Am dobandit in dec. 2022 un beci intr-o cladire de patrimonui, din Brasov, prin care trec pe la suprafata si prin atrnare pe tavan tevile de apa ale altor coprprietari ai cadirii, eu fiind singurul proprietar al apartamentului ( spatiu comercial ) si al becilui . Din cauza acelor tevi, instalate cu mult inainte de a fi eu proprietarul beciului, nu pot folosii beciul. Mai mult candva, cineva, a zidit din exterior si ferestrele de aerisire a beciului, acesta ducand la o mare egrasie ( tevile nici macar nu sunt izolate hidro ) efectiv fiind apa pe jos si deteriorand peretii din caramida ai cladirii

 84. Emma

  Buna ziua, in timpul casatoriei am cumparat impreuna cu sotul meu un teren, cu vanzare cumparare unde apare doar el ca cumparator… Dupa divort el poate cere evacuarea mea?

  • Avocat ILIE DORIN

   evacuarea se dispune doar din imobilele locuințe/case/clădiri/birouri/spații comerciale. De pe un simplu teren nu se poate cere evacuarea. Dacă va referiti la ideea de a va scoate din acte ca proprietar, este destul de dificil, si nu o poate face. Dar ar fi bine să vă intabulati si dvs dreptul de co-proprietate sau să clarificati in cartea funciara acest aspect.

 85. Alin

  Buna ziua,

  Din cauza ca divorteaza, chiriasa mea imi cere sa o ajut sa isi faca buletin(nume nou, domiciliu nou) pe locuinta mea, dar am temeri. Exista vreo diferenta intre flotant si buletin in privinta problemelor la care s-ar expune un proprietar? Va multumesc anticipat.

 86. MIHAILA VASILE

  buna seara
  AM PRIMIT IN LOCUINTA MEA PERSONALA, O PERSOANA DOAR IN BAZA UNEI INTELEGERI VERBALE, PENTRU CATEVA ZILE. LOCUIESTE ACOLO FARA FORME LEGALE SI AM NOTIFICAT-O PRINTR-UN MESAJ PE MESSENGER CA ARE 3 ZILE LA DISPOZITIE SA PARASEASCA LOCUINTA.
  REFUZA CATEGORIC INVOCAND O OBLIGATIE MATERIALA A MEA FATA DE EA, FICTIVA, PE CARE NU O POATE DOVEDI IN VREUN FEL. CUM AR TREBUI SA PROCEDEZ? CINE MA POATE AJUTA?

 87. Cristina

  Buna ziua! Locuiesc de 9 ani cu chirie intr-un apartament, impreuna cu sotul si copiii. In primul an am avut contract de inchiriere, iar in urmatorii 8 ani, proprietarul nu a mai solicitat contract, noi platind o chirie mai mica. Anul acesta proprietarii au nevoie de contract, fiind obligati prin lege sa-si declare veniturile din chirii. Sunt unele clauze in noul contract care nu ne convin, asa ca i-am rugat pe propriatri sa vina sa discutam. Nu au venit, in schimb, au mers la un avocat si ne-au trimis notificare prin care ne solicita sa semnam contractul, sau sa evacuam in 30 de zile. Totodata proprietarii doresc sa vina sa vada starea apartamentului si sa ne puna sa platim eventuale reparatii care dupa parerea mea intra in sarcinile lor. In 9 ani nu au venit deloc si nu au ajutat cu reparatiile pe care le-am solicitat . Daca ne dau in judecata pentru stricaciuni care exced uzura normala a imobilului, aici nu stiu ce vor dumnealor sa includa, cum pot dovedi ca am stricat voit cand multe s-au defectat fiind vechi si utilizate zilnic? Cat ar dura acest proces? Am avea sanse de castig avand in vedere ca stam de 9 ani si nu au venit sa se intereseze deloc pana acum?

 88. Carmen

  Buna ziua, eu sunt chirias intr-un spatiu care se vinde. Avem contract de inchiriere semnat si inregistrat la ANAF.Contractul expira in luna decembrie, chiria este achitata la zi si as dori sa stiu daca proprietarul cel nou ma poate obliga sa parasesc spatiul mai devreme de sfarsitul perioadei contractuale.

 89. Zatreanu marius

  Buna ziua!locuiesc Intr un imobil de 25de ani,timp in care am fost căsătorit cu fiica ,la actualul proprietar.In urma relației a rezultat un copil,care la ora actuala are 15ani,având buletinul de identitate la aceasta adresa.In urma cu puțin timp,soția divorțând de mine,vrând să mă de-a afara din imobil cu tatăl ei ,proprietarul.Dupa divorț,ea mi a păstrat numele.Eu având sediul social al firmei la aceasta adresa,și facturile Digi tot la aceeași adresă vin.In baza acestor lucruri,ce drepturi legale am ?pentru a nu fii dat afara din imobilul în care stau de atâta timp.Cum am menționat și mai sus,eu având contract de închiriere pe firma ,valabil inca 20 de ani.Va rog să mă ajutați cu un răspuns legal.Multumesc frumos.

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu aveti drept de proprietate, nu aveti dreptul de a locui acolo,, decat pe maxim 1 an de la divort. Firma poate avea sediul acolo in baza contractului de închiriere, dar dvs nu puteti locui acolo daca ei nu vor mai dori acest lucru.

 90. Ionela Cercel

  Buna ziua
  As avea o simpla întrebare, daca un propietar moare si intre el si chirias nu exista contract, intre timp apar copii unei verisoare fara titlu de mostenitori si fara acte de propietate ar putea sa intreprinda ceva de la chiriasi?

  • Avocat ILIE DORIN

   doar cel care are acte de proprietate poate avea pretentii de la chiriasi, altfe, juridic vorbind, nu este parte in raportul cu chirasii. Pana nu isi face acte de mostenitor, nu poate pretinde nimic de la chiriasi.

 91. Popa Corina

  Buna ziua, va rog frumos sa imi spuneti:
  1. Daca eu in calitate de proprietar evacuez chiriasul cu executor am sanse reale sa recuperez cheltuilile de judecata? ( pe langa toate datoriile mi se mai aduna si acestea)
  2. Cum il pot determina sa plece fara sa aplezez la executor ?
  ( nu a platit utilitati, chirie, locuiesc mai multe persone decat a declarat, am un contract din 2019-cand s a mutat, unde este trecut doar el, a locuit singur o perioada nu am fost informata ca locuiesc 5 intr o garsoniera)
  3. Pot sa il dau afara cu politia? Pot sa dau afara cu politia doar celelalte persoane?
  Va multumesc anticipat pentru ceea ce faceti!

  • Avocat ILIE DORIN

   1. da, daca el va fi solvabil la momentul executarii silite sau ulterior prin prelungirea executarii silite pana la recuperarea sumelor
   2. daca e un om de cuvant, aveti sanse sa paraseasca voluntar imobilul. Daca nu, nici o sansa.
   3. nu, politia nu are ce face. Evacuarea silita o face doar executorul si doar atunci cand nici somat de executor nu paraseste imobilul, executorul poate cere ajutorul jandarmeriei sau politiei pentru evacuare.

 92. Catalin Corj

  Buna ziua, am inchiriat cu contract inregistrat ANAF, unei „doamne” care nu mai achita chiria si utilitatile, spunand mereu aceiasi poveste ca va achita peste cateva zile… Pe langa asta, vorbeste tare la telefon, noaptea foarte tarziu, si deranjeaza vecinii si totodata se banuieste ca se ocupa cu „cea mai veche meserie”, deoarece vin la ea mai multi barbati, mereu altii noi, majoritatea ramanand peste noapte, spun vecinii. Cand am incercat sa port o discutie cu dumneaei, explicandu-i ca nu as fi de acord ca in casa mea sa se desfasoare astfel de activitati, aceasta a inceput sa devina isterica spunandu-mi ca barbatii care vin la ea, vin de fapt la tuns. Avand in vedere nemultumirea vecinilor dar si faptul ca chiriasa nu a achitat chiria, garantia si nici utilitatile la termenul stabilit in contract, am formulat o notificare de reziliere a contractului de inchiriere, care arata clar motivele deciziei incetarii contractului si data limita la care aceasta va evacua imobilul (dupa 15 zile de la notificare). Mentionez faptul ca, chiriasa a acceptat si semnat notificarea, si nu a parasit imobilul la data limita stipulata in notificare, ocupand in continuare locuinta. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns cat mai complex in ceea ce ar trebui sa fac pentru o evacuare cat mai pasnica si rapida. Va multumesc anticipat.
  Stima, David.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie sa inițiati proces de evacuare silită rapidă, în baza procedurii speciale. Daca pe parcursul proceului evacuează benevol imobilul, atunci v-ati atins scopul. Daca nu evacuează benevol spațiul, atunci va trebui ca după proces, în baza hotărârii de evacuare, să o evacuați silit prin executor judecatoresc. Mai multe detalii va pot oferi pe e-mail dorin@avocatu.ro

 93. Dan

  Buna ziua. Soacra mea a stat intr-o casa nationalizata si dupa evacuare a fost primita in spatiu de o verisoara dea iei care a crescuto de la nastere (pe verisoara), mama ei murind cand a nascuto.A primit-o intr-un apartament care il avea gol. Mentionez ca verisoara sta in Germania, soacra mea sta singura si are 84 ani, ea sta de 10 ani acolo si din 22.08.2017 verisoara ia facut buletin la adresa unde sta dandu-si acordul la Evidenta persoanelor de primire in spatiu spunandu-i ca o tine acolo cat traieste. Soacra mea nu are nici un drept de propietate acolo la locatia respectiva. Acum dupa 6 ani sa trezit ca nu vrea sa o mai tina acolo si sa isi gaseasca unde sa stea si soacra la anii ei nu are deocamdata unde sa plece.Nu au facut nici un contract, nu a platit chirie numai utilitatile si intretinere, nu a facut pagube, nu a deranjat vecinii, nu a adus nici un prejudiciu locatiei respective. Are voie sa o scoata de acolo oricand sau dpdv legal trebuie sa deschida proces de evacuare.

 94. Ioana

  Buna dimineață!In 2021 am închiriat un spatiu comercial și am deschis un bar cu aparate!In momentul in care am semnat contractul am platit pe loc 45 de milioane,,pe trei luni””Patroni spațiului foarte incantati si fericiți! După am platit chiria luna de luna punctual ! Am fost foarte corecta in ceea ce privea chiria și restul utilităților ! Scuze am uitat să menționez că contractul a fost semnat pe 5 ani! Ok….treabă a început să meargă foarte prost și am fost nevoită să-l închid ,am ajuns la o înțelegere cu patroni sa las lucrurile acolo până îmi revin un pic cu bani casa le plătesc ce mai aveam să le dau !Ok….azi mă trezesc cu mesaj de la părinți mei că ei fără să mă întrebe au scos tot ce mai aveam acolo ! Va rog sfatuitim ce sa fac ,că s-au dus și la părinți mei acasă săi deranjeze! Va implor

 95. MARIA

  Buna ziua,
  Am urmatoarea situatie:
  Barbat casatorit cu fiica mea, arestat cu bunurile imobile puse sub sechestru asigurator pana la definitivarea procesului.
  Barbatul poate da o declaratie notariala in penitenciar in care isi ia obligatia ca la scoaterea garsonierei de sub sechestru va face contract de vanzare cumparare sau donatie pe garsoniera pt soacra sa, iar fiica da declaratie ca renunta la cota parte ce-i revine de la sot dintr-un alt imobil pus sub sechestru asigurator? Au valoare juridica aceste declaratii in situatia actuala a sechestrului asigurator si ofera garantia ca ginerele se va tine de cuvant cf declaratiei ?
  -Soacra are spatiu in acea garsoniera (CI pe timp de 10 ani), luarea in spatiu sa facut printr-o declaratie notariala de luare in spatiu fara drepturi banesti inainte de arestarea lui.
  Se poate ca soacra sa fie scoasa din spatiul respectiv de ginerele arestat prin proces la instanta sau prin executor judecatoresc????

 96. Matei

  Buna ziua

  Am incheiat o hartie de mana cu o persoana in urma cu vreun an ca sa stea intr-o garsoniera de-a mea. Intre timp, a inceput scandaluri noptile in bloc, petreceri pana dimineata, intarzieri la intretinere si utilitati etc. I-am spus sa plece, spune ca isi cauta dar ca o sa plece cand o sa plece si cu asta basta, sa il las in pace.
  Intre timp, situatia escaladeaza, un vecin a facut plangere la politie ca a fost agresat de persoana asta, miroase a marihuana prin casa, politia vine de cate 2-3 ori pe saptamana noptile acolo etc.. Daca ma duc si schimb yala cu cativa martori, inclusiv vecini, e ok? Sa-i scot lucrurile si sa schimb yala? Ce se poate intampla?

  • Avocat ILIE DORIN

   riscati sa fiti sanctionata pentru infractiunea de violare de domiciliul daca intrati la el in casă, așa cum e, e casa lui, domiciliul lui. Va trebui intai sa aveti o hotarare de evacuare, apoi doar un executor poate sa il evacueze silit pe le si toate bunurile lui si puteti schimba yala doar la acel moment, de față cu executorul. Orice alte acțiuni, vă pot atrage sanctiuni penale, civile…

 97. Dicu Adrian

  Buna ziua,

  Eu locuiesc la casa unde mai am si un vecin ( in acelasi imobil) , care si-a facut fara acordul meu evacuarea tuturor tevilor ( de apa, de la WC , centrala termica ) din baia si bucataria sa prin camera mea proprietate privata din subsol. Care este procedura sa dezafecteze aceasta lucrare si cum pot obtine despagubire pentru toata perioada in care a beneficiat de aceste utilitati fara acordul meu ?

  Multumesc

 98. Constantin

  Buna seara,

  De 5 ani locuiesc impreuna cu sora, mama si nepotii mei (minori) in casa unchiului meu care ne-a lasat sa stam de bunavoie (unchiul meu nu locuieste aici). De curand a inceput sa o ameninte pe mama mea (sora lui) ca ne da afara si sa parasim casa in mai putin de 30 de zile, ce putem face in cazul in care unchiul meu incearca sa ne dea afara forta?

  Multumesc anticipat

 99. Marian

  Va salut.

  Am inchiriat un imobil de la proprietar, el fiind divortat dar nu s-au terminat procedurile de partaj. Contract la Anaf, am platit cu proprietarul ceva datorii pe care fosta le-a lasat in urma ei din 2022 inainte sa plece din locatie. Acum din ce inteleg ea ar vrea jumatate din chirie si el nu vrea sa ii dea pana nu se sting datoriile in valoare de aprox 15000 lei. Apartamentul apare t a fost cam jumatate de an gol, nu a locuit nimeni acolo. Eu stau de 4 luni in el , totul ok cu proprietarul, dar apare fosta sotie care imi trimite mesaj pe facebook sa eliberez apartamentul in 10 zile pentru ca nu am incheiat si cu ea actul de inchiriere. El isi cere scuze si soune sa nu o iau in seama, ea ma hartuieste si ma ameninta cu un executor judecatoresc ca ma va evacua silit deoarece este co proprietara dupa cum zice.
  Am un copil de 2 ani , proprietarul spune sa nu imi fac griji , dar nu imi place sa traiesc periculos. Sincer nu am posibilitatea sa ma mut in perioada asta si as vrea sa stiu cat ar dura si daca ar putea ca fost lui sotie sa aibe castig de cauza la un moment. I-am spus dansei sa il contacteze le fostul sot si sa se inteleaga, ca noi suntem de buna credinta, cu contract , prin agentie, achitat datorii si cheltuieli la zi!

  Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   nu va poate evacua daca el este de acord sa ramaneti si sa continuati relatiile contractuale de inchiriere; este treaba lor cum isi impart si daca isi impart banii primit drept chirie.

 100. Marian

  Buna ziua ,

  Imi cer scuze daca ma repet, am lasat azinoapte un mesaj si acum nu mai apare aici.

  Am inchiriat de la prorietar (el ) un apartament. Am platit ceva datorii la curent, la intretinere, totul ok. Dupa 4 luni primesc un mesaj pe facebook de la fosta sotie care spune ca este proprietara ( au divortat dar partajul nu este facut) sa parasim locatia in termen de 10 zile pentru ca locuim fara forme legale si fara acordul ei sau va apela la un executor judecatoresc pentru evacuare silita. Ulterior a spus ca mi-a trimis si o instiintare prin executor judecatoresc de 30 zile pe care nu am primit-o , probabil cand am fost plecati in vacanta…. Am sunat doamna, i-am spus ca locuiesc legal, am contract cu o agentie prin care am inchiriat, am contract la Anaf cu proprietarul ( ex sotul ei) si nu am posibilitatea sa ma mut din locatie in acest moment. Am vb cu cel care mi-a inchiriat, a spus ca in momentul in care se achita datoriile ce le-a lasat ea , o sa ii dea si ei probabil jumatate din chirie, sa ii spun sa il contacteze pe el sa ma lase in pace si sa nu imi fac griji. Avem un copil de 2 ani, doar ce s-a integrat la o cresa in zona, ne intelegem super cu vecinii care o urau pe fosta care cred ca are aproape 1 an de cand nu mai sta la locatie si dupa spusele proprietarului nici nu mai are in CI adresa aceasta. Probabil este un conflict intre ei pe chirie, dar stau cu disconfortul ca poate sa ne dea afara din locuinta. Ce ar insemna si cat ar dura o asemenea procedura de executare silita si ar avea sanse de succes ? Multumesc frumos

   • Marian

    Va salut, co-proprietarul (fosta sotie sotia ) ne-a dat in judecata pentru ca ea nu a fost de acord sa inchirieze imobilul , si ca ar fi domiciliul ei si al copiilor de drept printr-o conventie incheiata in procedura divortului cu copii minori in 2020. Intre timp fosta sotie cu copiii au parasit locatia in 2022 si are un alt domiciliu si in documentul de identitate. Copiii in acest moment nu mai vor sa stea cu dansa si sunt de 3 luni de zile cu fostul sotul. ( au ceva proces in noiembrie pentru custodie. Am primit amenintari din partea concubinului doamnei ca pe 6 decembrie o sa fim evacuati ca el o reprezinta in instanta pe dansa si i-am spus ca nu se poate on periaoda de dec-feb , a spus ca imi demonstreaza el ca o sa o faca, bineinteles dupa care dansa a spus ” sa ziceti mersi ca nu am venit sa intru peste voi in casa pana in momentul acesta” . Noi avem primul termen in 6 decembrie . Mentionez ca in cererea de judecata ea spune ca noi locuim ilegal , fara un contract de inchiriere , dar si ca fostul ei sot a inchiriat locatia proprietate comuna fara acordul ei. Am contract de inchiriere, Si inregistrat la Anaf cu proprietarul (sotul). As dorii sa depun la dosar contractul de inchiriere si cererea de inregistrare la Anaf, daca puteti sa imi spuneti parearea dumneavoastra in legatura cu situatia va rog si daca sa depun si cheltuielile facute intre timp la locatie? . Bineinteles ca i-am propus sa cumpar apartamentul daca se pun ambii de acord si a cazut pe ganduri … Situatia este putin complicata, as vrea sa stiu daca sa ma grabesc sa caut ceva sa cumpar, sau sa astept judecata si apoi sa imi planific urmatorul pas. Multumesc pentru informatii

 101. Daniel B

  Buna,foarte informativ si de ajutor articolul.Am si eu o intrebare.Am depus si eu o cerere de evacuare la executor judecatoresc si am fost sa le spun si la “chiriasii problema”.Cu doua luni inainte le-am spus ca nu mai vrem sa continuam cu inchirierea apartamentului pentru ca au intarziat mereu cu chiria,chiar si pe doua luni.Doamna cu care am incheiat contractul de mana,mi-a dat in scris o declaratie ca o sa elibereze apartamentul in doua zile si urmeaza sa imi dea cheile la ora 12:00 in acea zi,si acum imi trimite mesaj ca ea nu o sa mai plece.Pot sa ii scot la data respectiva ?Multumesc! (contractul nu este inregistrat la Anaf)

 102. Cecilia G

  Bună seara, domn avocat! Propietara are dreptul să modifice prețul chiriei în perioada contractuală? Menționez că perioada de închiriere este pentru un an la un preț convenit de comun acord în această perioadă.

 103. Albot Doina

  Buna ziua, va rog sa ma luminati in situatia care sunt….
  Am procurat apartament de la banca, banca avea drept absolut asupra apartamentului(confirmat prin extras de la ASP)
  In apartament locuiesc proprietarii vechi, nu vor sa-l elibereze…
  Spunetimi va rog care este procedura.
  Mersi anticipat

 104. Brandula Yvone

  Buna seara, dacă x a deținut o locuinta socială in chirie de la Primarie și a fost evacuat cu sentința judecătorească cu executor mai poate primi o alta locuinta?

 105. Dudau Daniela

  Buna ziua! Cum îl pot da afara din casa mea pe bărbatul cu care am copil minor? Nu suntem căsătoriți. Casa este proprietatea mea.Suntem impreuna de 15 ani. În aceasta casa, care este a părinților mei, decedați, locuim de 3 ani. El îmi face viata un calvar, fără a fi violent fizic sau verbal. Nu ii place sa muncească, si imi cheltuie toți banii, și tot nu ii ajung, oricâți as avea, ca ma face sa ma împrumut ca să ajungă.I-am tot spus sa plece de când suntem împreună, si nu vrea. Anterior am locuit tot intr-o casa proprietatea mea. El nu are locuință în proprietate.Multumesc!

 106. Mirela Holban

  Buna ziua,
  Am rugămintea dacă ma puteți ajuta in următoarea situație: am inchiriat un imobil in București și am calitatea de Chirias. Contractul este pe perioada determinata de 12 luni iar chirie se achita lunar. Au apărut niște probleme in imobil in sensul in care liniștea in imobil este grav tulburata de un vecin și am discutat cu proprietarii ca doresc încetarea contractului cu acordul părților. Au acceptat cu acordul părților,după câteva discuții, dar ma obliga sa mai stau încă 60 zile și sa le plătesc chirie. Este corect așa?! Cu acordul părților nu putem înceta la o data convenita de noi, părțile?! Mentionez ca imobilul este eliberat de mine, se afla in stare de predare. Va mulțumesc anticipat pt răspuns!

  • Avocat ILIE DORIN

   cu acordul partilor inseamna ca ambele parti trebuie sa agreeze un termen de preaviz mai scurt sau sa renunte la acel termen de 60 de zile ori la oricare alt termen. Daca proprietarii nu vor…nu este acord al partilor…

 107. Adrian L

  Buna ziua,
  Doresc sa cumpar un apartament dar vanzatorul doreste sa locuiasca acolo in continuare timp de inca 6 luni. Avand in vedere pretul foarte bun si alte aspecte, sunt de acord cu aceasta conditie pentru ca nu ma grabesc. Banca a spus ca termenul maxim cu care sunt ei de acord este 90 zile. In aceasta situatie s-a convenit ca pe actul de V-C sa nu trecem termenul de 6 luni si sa facem act separat la notar pentru a stabili ca eliberarea se va face dupa cele 6 luni. In aceasta situatie ce clauze trebuie specificate in actul de VC si in acordul de la notar pentru a ma proteja pe mine in cazul in care vanzatorul intarzie sau refuza eliberarea. Am inteles ca o eliberare cu executor judecatoresc ar dura aproximativ 3 luni de la demarare. Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   nu aveti ce clauză sa puneti, daca la termen nu va evacua benevol, tot trebuie sa faceti proces de evacuare pentru a apela la executor, un act notarial nu va fi suficient pentru evacuare silita ci va trebui o hotărâre judecătoreasca de evacuare.

   • Adrian L

    Am inteles, asadar actul cerut de vanzator nu o sa aibe nici o valoare pentru mine, probabil doar pentru el ca va sta „linistit”. Cat estimati ca dureaza in medie solutionarea unei evacuari prin executor? Este o solutie sa trec din prima utilitatile pe numele meu si in cazul in care apar probleme sa sistez contractele ca sa am o masura de constrangere pe termen scurt? Este legal asa ceva? Multumesc pentru timpul si raspunsurile acordate.

 108. Popescu Ion

  S-a efectuat divortul iar fata fostei sotii (in varsta de 40 de ani) nu vrea sa paraseasca domiciliul spunand ca sta pe partea cuvenita mamei…dar nu s-a efectuat un partaj pentru determinarea folosintei proprietatii.

 109. Claudia

  Buna ziua!
  Am inchiriat prin intermediar (fara procura) de aproape 2 luni un apartament de 2 camere (dintre care o camera este incuiata), fara contract de inchiriere,pentru o chirie mica. Vizitand dupa o luna apartamentul, am constatat ca reteaua electrica este grav avariata (anterior venirii locatarului) si trebuie inlocuita total. Chiriasul refuza sa plece, desi recunoaste pericolul, sau cere suma mare de bani ca sa plece. L-am notificat doar prin text pe telefon. Am citit pe site-ul dumneavoastra ca nu il pot evacua in perioada 01.12-01.03.
  Ce sa fac ca sa plece si sa demarez inlocuirea instalatiei electrice din apartament? Sa ii cer sa incheiem un contract in niste conditii pe care nu si le permite? Cum sa ma protejez de raspundere in caz de vreo problema cauzata de instalatia electrica pe perioada cat mai locuieste in apartament? Nu mai doresc sa ii reinchiriez dupa inlocuirea instalatiei electrice.

  • Avocat ILIE DORIN

   Ca sa va protejati de raspundere este suficient ca l-ati somat si i-ati spus de problema, el isi asuma consecintele. Daca se poate repara si cu el in apartament si dureaza cateva zile, poate e de acord cu aceasta varianta. Incercati sa discutati cu el sa se faca in timp ce sta el acolo, daca isi asuma deranjul, asta e.

   • Claudia

    Multumesc pentru raspuns prompt!
    Datorita faptului ca a aruncat, fara acceptul meu, mobile din camera pastrata pentru mine ca sa locuiesc pe perioada scurta in caz de nevoie, a faptului ca a folosit si acea camera, contrar intelegerii verbale dintre intermediar si el si a faptului ca am realizat cand l-am cunoscut ca este o persoana agresiva, vreau sa il evacuez, folosindu-ma si de aceasta necesitate de a inlocui instalatia electrica. Camera care nu este inchiriata nu am incuiat-o pentru a permite electricienilor sa evalueze si sa realizeze inlocuirea. Notificarea de evacuare trebuie facuta prin executor judecatoresc? In caz de reparatii urgente, poate fi efectuata evacuarea si in intervalul 01.12-01.03? El m-a amenintat ca nu il voi evacua nici cu proces. Intermediarul (care era si un fel de administrator, neoficial, dar platit, al apartamentului) a declarat ca nu se mai ocupa de apartament de la 1.12.2023 si ca va fi martor la proces de evacuare in favoarea chiriasului. Pot sa inchei contract de inchiriere pe o chirie mult mai mare decat cea pe care a platit-o pe primele 2 luni?

 110. Florentin

  Buna ziia,
  Va rog a ma ajuta cu un raspuns in situatia in care sunt acum.
  Am o garsoniera care am inchiriat-o in martie 2023, din luna iulie chiriasul nu a mai platit chiria. I am transmis o notificare ca am nevoie de apartamemt si sa l elibereze,de care nu a tinut cont, ulterior am apelat la un avocat pt a transmite o notificare de vacuare printr-un executor judecatoresc, la care chiriasul, la fel nu a tinut cont. Am vb cu avocata sa intocmeasca dosarul si sa-l dau in judecata pentru evacuare ,dar din pacate dossrul meu a fost inregistrat la judecatorie abia pe 14 noiembrie, nu stiu si nu inteleg de ce a durat asa de mult. De atunci tot incerc sa discut cu avocata care imi tot spune sa am rabdare ca voi primi citatie, chiar nu stiu de ce dureaza asa mult. Mentionez ca utilitatile mai putin enel (care a fost achitat de chirias chiar a doua zi dupa ce am reusit sa vb cu avocata si sa o intreb daca pot suspenda contractul enel, aici mi se oare cusut putin cu ata alba) toate utilitatile nu sunt achitate. Vreau sa termin o data cu asta ca nu mai rezist, sist ca sunt luat de prost, chiriasul sata in locatie pe banii mei sa zic asa, neachitand nimic. Intrebarea este cum ar putea sa se rezolve aceasta situatie mai repede? Pot anula contractul de energie electrica care in acest moment este de 1 luna neplatita? Chiar atat de mult sa dureze sa depuna un dosar (aproape 3 luni)? Citatia se primeste asa de greu? Dupa 3 saptamani inca nu aprimit-o? ( avocata spunandu-mi ca dupa depunerea dosarului la judecatorie ar dura 1 saptamana pana sa se transmita citatia)
  Nu stiu efectiv cum pot rezolva aceasta situatie? Cand discut cu avocata rar si asta ca nu-mi raspunde si doar prin mesaje nu doreste sa imi transmita cererea de chemare in judecata, este posibil asa ceva?
  Va rog a ma ajuta cu un raspuns
  Multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   de regula evacuarea pe procedura specială durează putin, poate a facut evacuare pe procedura de drept comun, care dureaza mai mult…Nu stiu. Dar putea si sper ca a cerut in proces si chiria la zi pana la momentul evacuarii…sa va fie platita chiria pana il evacuati. Despre curentul electric nu stiu ce sa zic, da, puteti cere sistarea lui, dar nu v-aș sfătui să faceti acest lucru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente