Meniu Închide

Evacuarea silită a chiriașului, locatarului sau ocupantului – noțiune și procedura pe scurt

Locuirea într-un imobil, folosirea sau ocuparea unui imobil, fie că e casă/apartament, fie că e un teren unde există o magazie, un garaj, sau orice tip de construcție, este o aptitudine a proprietarului acelui imobil. Proprietarul este singurul îndreptățit să îl folosească sau să îl dea în folosință altei persoane.

Dacă proprietarul decide să îl dea în folosința unei persoane, folosința va fi cu titlu gratuit ori cu titlu oneros. Altfel spus, folosința unui imobil se poate ceda gratis sau pe bani. Daca folosința se cedează gratuit avem de a face cu un contract de comodat, daca se cedează contra unei sume de bani avem de a face cu un contract de închiriere sau locațiune.

Cedarea benevolă/contractuală a folosinței se deosebește de tulburarea folosinței care poate constitui infracțiune. Astfel că, ocuparea unui imobil fără drept, prin violențe, amenințări ori prin strămutarea ori desființarea semnelor de hotar, aflat în posesia altei persoane constituie faptă penală și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, la plângerea prealabilă a persoanei vătamate. Dacă un proces penal se va finaliza cu clasarea, achitarea sau încetarea procesului penal, și ocupantul în continuare va folosi acel imobil, proprietarul sau posesorul anterior, deposedat nelegal, se poate adresa doar instanței civile cu o acțiune în evacuarea ocupantului. Deci dacă prin procesul penal nu se poate obține o condamnare pe latura penală și o evacuare pe latură civilă a celui care a intrat abuziv în posesie, rămăne deschisă proprietarului doar calea instanței civile pentru evacuarea pe cale judiciară.

De cele mai multe ori însă luarea în posesie a unui imobil se face pașnic, printr-un contract (chiar verbal) între proprietar și cel care va folosi imobilul, indiferent de denumirea lor: chiriaș, locatar, comodatar ori simplu ocupant. Proprietarul remite cheile imobilului pe baza unei înțelegeri verbale sau scrise.

Ce ar fi de făcut pentru ca proprietarul să fie pregătit pentru un refuz de părăsire a imobilului de către cealaltă parte? Pentru siguranța sa, proprietarul ar trebui să încheie un contract scris în care să se menționeze, părțile, calitatea lor, titlul cu care i se dă în folosință bunul, termenul la care acel contract încetează. Aceste mențiuni sunt capitale și ar simplifica procedurile de evacuare judiciară, fiind un instrument probator solid. În toate cazurile proprietarului îi este recomandat să aibă o copie a buletinului sau cărții de identitate  a acelei persoane și a membrilor de familie cu care va locui.

Chiar dacă proprietarul nu a încheiat un astfel de contract, lucrurile nu sunt în defavoarea lui. Dreptul de proprietate este un drept constituțional, astfel că el poate proba lipsa dreptului de folosință a ocupantului chiar dacă nu are un contract cu acesta. Folosirea unui imobil este o stare de fapt ce poate fi probată prin orice mijloc de probă: martori, interogatoriu, înregistrări foto-video etc.

In procesul de evacuare proprietarul va fi reclamant iar chiarașul/locatarul sau cel care foloseste/ocupă bunul imobil va fi pârât. Prin raportare la art 643 din Codul Civil, în cazul co-proprietății, atunci când imobilul aparține mai multor proprietari, fiecare din aceștia poate sta singur în justiție, adică poate intenta singur procesul de evacuare, neavând nevoie de participarea și nici de acordul celorlalți.

Înainte de proba posesiei și folosinței abuzive a imobilului proprietarul trebuie să facă dovada proprietății acelui imobil. Dovada se face cu un extras de Carte Funciară, dacă acel imobil are Carte Funciară, sau cu orice titlu de proprietate, dacă acel imobil nu are Carte Funciară. În procedura de evacuare nu este necesar ca imobilul să aibă Carte Funciară, așa cum este în alte proceduri notariale sau judiciare. Ulterior stabilirii dreptului de proprietate în favoarea reclamantului, instanța va trebui să afle cu ce titlu a ajuns pârâtul în posesie, cât a durat posesia și de ce nu dorește să părăsească imobilul (adică cum iși justifică refuzul de a evacua benevol imobilul). Toate aceste chestiuni vor trebui temeinic probate.

Procedural, deodată cu evacuarea poate fi cerută și chiria restantă și/sau contravaloarea lipsei de folosință a bunului până la momentul evacuării, ori chiria restantă și/sau ontravaloarea lipsei de folosință a bunului până la momentul evacuării pot fi cerute pe cale separată printr-un proces de drept comun (acest lucru se practică doar dacă proprietarul este interesat de o evacuare mai rapidă, probatoriul privind creanțele (chirie, lispă de folosință, despăgubiri), putând încetini procesul de evacuare.

Pentru o evacuare rapidă, proprietarul are la indemână procedura specială de evacuare reglementată de Titlul XI din Codul de procedură civilă, titlu ce conține chestiuni procedurale specifice, menite să simplifice procesul judiciar de evacuare și să dea o protecție sporită drepturilor proprietarului.

Procedura judiciară de evacuare începe cu o procedură prealabilă de notificare privind evacuarea. Procedura prealabilă este obligatorie pentru proprietar, neparcurgerea ei putând conduce la respingerea cererii de evacuare pe procedura specială, și putând continua pe procedura de drept comun. Notificarea aceasta se face obligatoriu prin executor judecătoresc și are ca scop eliberarea benevolă pentru a nu se mai ajunge la proces. Notificarea este de fapt o somație de eliberare a imobilului în termen de 30 de zile de la primirea ei. Dacă locatarul/ocupantul părăsește imobilul și predă cheile, eliberând imobilul de bunurile ori mărfurile lui (dacă este comerciant), procesul judiciar de evacuare nu se mai impune. În această etapă poate fi oportună o negociere ori o mediere între părți. După ce părțile ajung în instanță, șansele unei înțelegeri amiabile sunt minimale.

Spre deosebire de dreptul comun unde competența instanței este cea raportată la domiciliul pârâtului, în această procedură specială de evacuare competența este raportată la locul situării imobilului folosit/ocupat pe nedrept, indiferent dacă pârâtul a părăsit imobilul sau contractul dintre el și proprietar a încetat. Astfel că normele procesuale stabilesc un domiciliu procesual forțat pentru pârât, domiciliu ce va fi la acel imobil.  O altă deosebire este aceea că în această procedură specifică de evacuare, pârâtul nu poate pretinde nimic de la reclamant, deci nu poate face cerere reconvențională la cererea de evacuare a reclamantului întemeiată pe această procedură specială. Pârâtul poate să își facă doar apărări cu privire la folosirea/ocuparea imobilului – întâmpinarea este facultativă, nu obligatorie. Aceste apărări pot privi nulitatea titlului de proprietate de care se folosește reclamantul, inexistența unui titlu de proprietate, inexistența dreptului de proprietate arogat de reclamant ori alte apărări/excepții procesuale. Orice pretenții va avea pârâtul față de reclamant va trebui să le invoce pe cale separată printr-un proces separat pe procedura de drept comun. Apărările trebuie făcute prin întâmpinare scrisă pentru că în unele cazuri cererea de evacuare se judecă fără citare (de exemplu când între părți este un contract ce are putere executorie)  și deci nu se mai pot face apărări orale în ședința de judecată. Tot o deosebire subtanțială față de procedura de drept comun este aceea că hotărârea primei instanțe este executorie, putând deci fi pusă în executare silită chiar dacă pârâtul care a pierdut face apel. În aceste cazuri, pârâtul, pe lângă dreptul de a face apel are și dreptul de a face contestație la executarea silită, dacă consideră că aceasta este nelegală. Cheltuielile de judecată (taxă notificare la executor, taxă de timbru, onorarii avocat, alte cheltuieli procedurale) i se vor imputa pârâtului.

Dacă nici la finalul procesului pârâtul nu eliberează benevol imobilul, reclamantul care a obținut o hotărâre de evacuare va apela la un executor judecătoresc pentru a iniția procedurile privind evacuarea silită și executarea silită a cheltuielilor judiciare și de executare. Executarea silită va atrage și alte cheltuieli și costuri pentru pârât, cheltuieli ce se vor fixa de executorul judecătoresc. Dacă va întâmpina refuzul pârâtului, executorul judecătoresc va chema forțele de ordine (din cadrul poliției, jandarmeriei) pentru a dispune evacuarea forțată din imobil a pârâtului. Ulterior evacuarii fortațe, executorul va continua executarea silită privind cheltuielile judiciare ocazionate de aceste procese și proceduri.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

90 Comments

 1. Eliza

  Un articol util.
  Va rog sa-mi comunicati daca dupa ce s-a afisat pe Ecris faptul ca paratii sunt evacuati din locuinta mea pot sa cer certificat de grefa si pe baza acesteia sa solicit evacuarea . Imi este teama ca redactarea hotarârii poate dura mai mult si eu voi fi nevoita sa suport in continuare plata utilitaților inclusiv a intretinerii. Mentionez ca nu au platit chirie niciodata, si nu au bani sa plateasca cheltuielile si in plus am aflat ulterior ca au dosar penal pentru talharie si furt. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez in continuare
  Cu stima

  • Veronica

   Am si eu o speta. Nepotul meu locuieste si are adresa in CI la imobilul pe care tocmai l-am dobandit in urma succesiunii. Ceilalti succesori si-au cedat partea lor mie. Acest nepot este o fire agresiva si refuza sa paraseasca imobilul.
   As dori sa imi spuneti, va rog, daca este corect ce am inteles.
   Pasii pe care ii am de urmat sunt urmatorii:
   1. Notificarea nepotului prin executor in baza noului act de proprietate, pentru a parasi locuinta in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
   2. Daca acesta refuza, chemarea lui in instanta pentru pentru evacuarea imobilului pe cale judecatoreasca.
   Specific ca in acel imobil a fost primit sa locuiasca prin prisma faptului ca tatal lui (fratele meu) locuieste in acest imobil. Insa a devenit agresiv cu propriul tata, care este grav bolnav si care acum are inclusiv un ordin de protectie impotriva fiului luib(nepotul), insa fara evacuare. Practic stau sub acelasi acoperis, despartiti de un perete.
   Va multumesc!

 2. Valentin

  Daca nu are bani să achite chiria+utilitățile se poate face plângere penală ,întrucât acesta comite o infracțiune pedepsita n.c.p. art.239 (2) și o sa fie cu siguranță condamnat daca continuă să ocupe apartamentul fara să achite ,trebuie plângerea prealabilă la parchet.

 3. Moldoveanu Paul

  Consiliul local are în domeniul privat o locuință .pe jumătate din ia s-a înființat un cabinet medical iar cealaltă jumătate a fost închiriată fostei postarite care a ieșit la pensie și nu este din localitate. Locuință închiriată în anul 2009 pe o perioadă de 15 ani a funcționat ca și oficiu poștal până la ieșirea la pensie a chiriașului. INTREBARE: CONSILIUL LOCAL poate rezilia contractul pentru extindere Cabinet medical?

 4. Draghici Adina

  In cazul in care exista un contract inregistrat ANAF, pentru a evacua un chirias care nu achita chiria si utilitatile in aceasta stare de alerta, este suficienta interventia executorului? Mentionez ca eu am achitat ultimele facturi.

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie făcut proces de evacuare, chiar dacă există contract avizat de ANAF. Faptul că e avizat de ANAF vă ajută ca probatoriu, se poate da o hotărâre de evacuare în mod rapid, fără citarea părților, dacă se merge pe procedura de evacuare specială.

 5. Ianco Daniel

  Din momentul sesizarii instantei in cat timp (daca puteti aprecia un interval) pot ajunge sa evacuez chiriasul ?

  • Avocat ILIE DORIN

   depinde cât de repede se termină procesul si cat de repede se redactează hotararea. Posibil 2 luni, 4 luni, 6 luni etc. Depinde de fiecare doar si fiecare instanta. Nu este un termen anume. Depinde cum vă apărați, depinde dacă câștigați, etc….

 6. Dana

  Daca proprietarul vrea sa ma evacueze pe motiv ca vrea sa vanda apartamentul, desi exista contract valabil inregistrat ANAF, iar chiria este achitata la zi, poate face asta? Mentionez ca din momentul in care mi-a spus ca vrea sa vanda trebuie sa ii stau la dispozitie la orice ora pentru a veni cu persoane la vizionari ceea ce nu imi convine. Ce pot face in aceasta situatie? Multumesc!

 7. Daniela

  Bună ziua!
  Daca am luat un avans pentru vanzarea unui apartament,dar actul de v-c nu s-a finalizat timp de 5 ani,pot cere evacuarea (eliberarea apartamentului),restituind diferenta dintre avansul primit si contra valoarea chiriei pe 60 de luni cat a stat in acel apartament acest”cumpatator”?
  Multumesc!

 8. Cornel Pop

  Buna ziua, in cazul in care proprietarul dupa ce a notificat ocupantul care nu da curs notificarii de evacuare, intra in imobilul parasit dar cu bunuri prezente ale ocupantului si ulterior ocupantul reclama lipsa unor sume de bani, spre exemplu, fictiva bineinteles dar ca razbunare, este posibila tragerea la raspundere a proprietarului care a eliberat proprietatea sa de bunurile ocupantului si le-a depozitat la dispozitia ocupantului, intr-un loc anume? Exista vreo jurisprudenta in acest sens, care ar lamuri aceasta speta? Multumesc!

 9. Laura

  Buna ziua,

  Dacă nu exista niciun fel de contract si terenul, respectiv cladirea (in stare de degradare accentuata) sunt ocupate abuziv de cativa ani de catre o familie de oameni nevoiasi, iar intre timp terenul a fost cumparat de altcineva, care este procedura de evacuare? Mai au dreptul la cele 30 de zile sau pot fi dati afara de pe o zi pe alta?
  Multumesc!

 10. Andrei

  caz ipotetic:

  un parinte isi ameninta de cateva ori ca-si da copilul adult/major din prima casatorie afara din domiciliu, dupa ce l-a ajutat sa-si schimbe adresa din buletin la domiciliul detinut de drept (cu act de proprietate) de parintele respectiv.

  deci, parintele are act de proprietate pe garsoniera, a chemat fiul de 25 ani la stea la el, fiul a mers la evidenta persoanelor si-a schimbat in cartea de identitate noua adresa de domiciliu.

  parintele isi ameninta copilul ca-l da afara din garsoniera… fiului ii este teama ca nu cumva parintele sa-i fura sau sa-i distruga unele din obiectele personale si sta cu stres psihic ca nu se poate exprima cu libertate emotionala si intelectuala.

  daca intr-o zi copilul isi face curaj si comenteaza la amenintarile respective, si parintele decide sa-l evacueze…

  1. are preaviz 30 zile? sau e posibil ca acest preaviz sa fie de 5 zile sau mai putin (adica evacuare instantanee, in aceeasi zi)? (prima intrebare, in legatura cu durata preavizului; e posibil ca parintele sa aduca 2-3 vecini sa sustina o poveste prejudicioasa inventata, pentru a incerca sa evacueze mai rapid fiul)

  2. de asemenea, daca parintele ia/ascunde cheile fiului de la garsoniera si refuza sa i le dea, cum poate proceda fiul sa obtina acces in garsoniera, unde are adresa de domiciliu pe buletin? (ca tolerat)

  multumesc anticipat pentru raspunsuri.

  • Avocat ILIE DORIN

   2. dacă părintele schimbă yala și nu mai permite accesul in casă copilului, acesta nu are ce să facă.

   1. evacuarea se poate face doar cu o notificare prealabilă și ulterior doar cu proces de evacuare și ulterior cu executorul.

   • Andrei

    poate copilul chema un lacatus sa-i faca un model de cheie pentru yala proaspat schimbata? sau sa se duca la politie si sa faca o plangere ca i se interzice accesul in domiciliul inscris in adresa cartii de identitate (pentru a castiga inca 30 zile, daca se depune cererea de catre parinte pentru un ordin de evacuare) ?

 11. Margot431

  Buna ziua,
  ma aflu in situatia de a fi evacuata din imobilul in care locuiesc din 2007, nu am acte de propriatate cu toate ca am achitat pretul casei, dar asta este alta poveste.
  Imobilul a fost adjudecat la o licitatie de o firma. Eu nu am vrut sa parasesc imobilul deoarece pe rol am o contestatie la executare.
  Firma care a cumparat imobilul a facut prin BEJ cerere de executare silita in baza titlului executoriu care este actul de adjudecare, pe numele fostilor proprietari , care nu au locuit niciodata acolo. Ma pot evacua pe mine, care am alt nume si domiciliul acolo sau trebuie sa faca o alta actiune separata ? Mentionez ca nu am fost niciodata notificata , nici cand s-a facut licitatia si nici dupa adjudecare.
  Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   nu vă pot evacua pe dumneavoastră dacă nu au o hotărâre de evacuare împotriva dumneavoastră și dvs nu sunteți rudă ori membru de familie cu cei care ar trebui evacuați. Dacă sunteți membru de familie cu cei care apar în hotărârea de evacuare, atunci hotărârea vi se adresează și dvs si deci trebuie să evacuați imobilul.

   • Zahiu Magdalena

    Buna ziua,
    Va multumesc pentru raspuns, sper sa fie asa …
    Astazi am aflat ca a venit comunicarea de la instanta, cu incuviintarea executarii, fara cale de atac. Am vb cu executorul si spune ca nu conteaza daca nu sunt persoana executata caci tot ma evacueaza in baza actului de adjudecare unde spune ca e ,,impotriva oricarei persoane care are in posesiune ori detine in fapt, fara nici un titlu imobilul adjudecat,,
    Intre timp am mai aflat ca la adresa unde stau , figureaza cu sediul social doua firme, dintre care una in insolventa…
    Multumesc!

 12. Cristian Vladescu

  Buna ziua
  Am inchiriat un apartament unui notar care dupa 1 an nu are bani sa plateasca si a decis unilateral sa-mi plateasca 1000lei pe luna si utilitatile in loc de 550 E cat am stabilit in contract.
  exista un act aditional cu durata contractului nedeterminata.
  De asemenea eu care locuiesc in Canada si doresc sa ma stabilesc in Romania nu am unde locui.
  Cum pot sa fac sa-l evacuez?
  Multumesc

 13. MUSCELEANU GABRIEL

  – După divorțul notarial pronunțat in 10 iunie 2021, numita B.D. fosta soție(61 ani cu loc de munca ),având doi copii majori (din 5 in total) din căsătoria ei anterioară, ocupă momentan abuziv 2 camere din 3, plus folosință necuvenită de anexe, adică ¾ din locuința proprietarului, proprietarul(72 ani) fiind stânjenit in libera posesie a bunului sau privat de către aceste 3 persoane zgomotoase , persoane care acum nu mai sunt in drept de a locui gratuit si ultraconfortabil in spațiul proprietarului, dar refuzând categoric eliberarea locuinței sub pretext că proprietarul a consimțit in 2017 cei 3 să aibă adresa lor din CI pe locuința sa, acestea expirând prin 2025. B.D, fosta soție, posedă spațiu de locuit suficient cu copiii, la adresa mamei sale, unde anterior au mai avut adresa. Prin divorț si schimbarea numelui B.D. va trebui automat să își schimbe si adresa, dar ea intenționat tărăgănează .
  Menționez că proprietarul a avut încheiat in 2012 un contract notarial de întreținere cu B.D, pe care ea acum nu-l mai respectă, căsătoria survenind abia in 2013. Rezilierea acestui contract, cu drept de uzufruct viager al proprietarului, va dura mult timp din cauza numărului redus de complete de judecata(3 pe civil la tot județul).
  Cum pot proceda la urgență eliberarea imobilului meu,de aceste persoane zgomotoase, absolut neplatnice la cheltuielile casei, devenite recalcitrante si obraznice, viața mea devenind un calvar. Posibil clanul lor să fi făcut un scenariu ca să urgenteze moartea proprietarului si intrarea in posesie a apartamentului, ce să mai cred de schimbarea de atitudine a clanului lor ? Vă rog doamnă avocat, învățați-mă Cum să procedez cât mai urgent? Invocarea unei ordonanțe președințiale ar avea vreun efect ? Vă mulțumesc din suflet !

 14. Teodor

  Locuiesc cu contract de închiriere in imobilul unei firme, care imi emite factura si o plătesc lunar. Firma are un proces cu primaria pierdut (proprietarul nu a respectat autorizația de constructie) si este emis ordin de executare silită. Imi bate executorul la usa si imi zice sa eliberez imobilul, eu fiind chirias. Eu nu plec. Vine executorul si imi pune instintare pe usa, sa eliberez in 30 zile, altfel o sa fiu evacuat cu politia/jandarmeria. Ce pot sa fac? Avand in vedere ca eu am un contract de închiriere valid. Multumesc

 15. MUSCELEANU GABRIEL

  B.D. fosta mea soție de care sunt divorțat din 10 iunie 2021, care se consideră tot stăpâna casei , ca pană la divorț, vrea să mai introducă forțat in locuința mea încă 4 persoane , fiul ei RN din prima căsătorie , cu cazier, locuind de 6 ani in Roquetas, Spania cu concubina sa, aceasta având CI pe alt domiciliu in Romania, , împreună cu 2 copii ai lor sub 2 ani , ocupându-mi toată casa . Eu, proprietarul de drept, vreau să aduc si eu pe fiica mea cu 5 copii din București unde nu mai poate plăti chiria enormă. Cum să procedez domnule avocat ca sa nu-i primesc pe cei 4 din Spania si sa eliberez o camera pt. copilul meu ? Că dacă-i primesc câteva zile nu se mai muta in alta locuință

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca nu ati facut partajul sotia are dreptul sa aducă pe cine vrea in apartament, dar daca dvs vă opuneți, nu poate face ea ce vrea. Trebuie să discutati cu ea și să găsiți o solutie echitabilă.

 16. Dan

  Bună ziua,

  Am parcurs toate etapele unei evacuări pe proc. specială regl. de 1033 s.u., Mi-a fost admisă cererea…”dispune evacuarea paratilor….executorie…obligă la plata…etc…”, însă din păcate redactarea hotărârii nu a fost făcută nici la această dată ( de aproximativ 5 luni), deși procedura este “urgentă”… si evident că în acest fel eu sunt în continuare lipsit de posesia proprietății mele și prejudiciat, cei ce au ocupat abuziv și ilegal proprietatea mea continua să o ocupe fără nici un stres. Au chiar și dosar penal pe “tulburare de posesie”…se cercetează…de 2 ani în curând…
  Întrebarea mea este: – Există posibilitatea evacuării în vreun fel și fără că hotărârea să fie redactată? ( Am făcut cerere de urgentare….degeaba.)
  Întreb pentru că este clar că în baza Poliției Române, rămân cu “Siguranța și Încrederea” fix în mână, însă din câte se pare nu am pârghii nici cu “legea și dreptatea” în cealaltă mână…Ce pot face în situația această?

  Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

   • Dan

    Buna ziua,

    Revin cu o intrebare: – Deoarece a durat atat timp redactarea hotararii de evacuare (abia saptamana asta am legalizat-o si am dat-o spre executare la executor ) indivizii care mi-au ocupat abuziv proprietatea au deschis actiune in instanta pentru “Actiune posesorie” in conditiile in care au dosar de cercetare penala din 2019 si o hotarare de evacuare executorie de anul asta…ce sanse au cu aceasta actiune pe care au pus-o pe rol?

    Multumesc anticipat pentru raspuns

 17. Ana

  Buna ziua,
  Am un spatiu comercial inchiriat unei societati comerciale. Exista contract de inchiriere semnat de ambele parti, este inregistrat la Anaf. In fiecare luna port discutii cu locatarul pentru a-si achita chiria lunara stabilita prin contract dar de fiecare data intarzie. Acum refuza sa mai plateasca furnizorul de energie electrica sustinand ca facturile emise sunt pe numele meu, cel de Locator (persoana fizica), ca eu trebuie sa le platesc, chiar daca este consumul lui si ca doreste o refacturare si detaliere a facturii originale. Exista o modalitate prin care sa il oblig sa plateasca sau sa elibereze spatiul?

  • Avocat ILIE DORIN

   spatiul il eliberează ori benevol ori daca nu, dupa un proces de evacuare prin executor judecatoresc, adica silit. Daca nu plateste energia electrica și nici chiria, mergeti la furnizor si faceti cerere de suspendare a serviciilor de furnizare a energiei electrice. Dar mai intai NOTIFICATI-L prin avocat sau executor sa elibereze benevol spatiul.

 18. Pătrașcu Emil Eugen

  24.08.2021 sa depus la judecătorie cerere de executare silită pentru neachitarea chiriiei la spațiul de locuit, in condițiile in care ei mau asigurat ca pot plati cat pot pe luna pana la achitarea sumei pot eu sa atac executarea silita de evacuare daca de doua luni am inceput să platesc. Mai am o șansă sa stiu ca nu am unde să ma duc cu un copil de 3 ani in stradă

 19. Viorel

  Bună ziua,stimate domn ! Am și eu o problema! În urma cu 4 ani jumătate am găsit un imobil în care sa ma mut ,cheia fiindu mi data de fiica proprietarilor, de fapt tatăl ei era decedat! Am investit circa 3000 euro în imobil pentru ca era sub orice critică! M a asigurat ca 10 ani nu ma va deranja ,de aceea am și investit.Acum sora ei pe care nu am văzut o niciodată ar vrea sa ies afara sa se mute ea.Cum ar trebui sa procedez ca să nu fiu evacuat? Va mulțumesc anticipat!

 20. Bianca

  Bună ziua,
  Am închiriat un apartament cu 2 camere acum ceva timp. Am aflat a doua zi ca sunt probleme cu plosnitele dar deja plătisem și am crezut ca sunt zvonuri. I-am întrebat pe proprietari și ei au negat
  Pe parcursul șederi copilul a fost muscat frecvent dar ma crezut ca sunt mușcături de țânțari. Acum 2 luni maxim am găsit o plosnita și am bănuit ca este din vecini pt ca stau între 2 apartamente cu aceste probleme. Luna aceasta am descoperit ca sunt mult mai multe insecte de genul acesta in casă și am sursa mușcăturile de acolo provenea. Am discutat cu proprietari și le-am spus ca ma mut. Discuția a avut loc pe data de 14 iar pe 15 era data de plata. (au fost chemati mai devreme de 14,dar nu au venit) și ei așteaptă ca eu sa le fac plata pe încă o luna și apoi sa plec. Am o luna garanție plătită și as vrea sa stau o parte din luna și o parte sa le rămână pt facturi și dacă este necesar am sa completez… Dar ei nu vor. Eu am contract cu ei dar nu are nici o stampila… Ce as putea sa fac?
  Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!

 21. Ella91

  Buna ziua.am cumparat un imobil ce i a apartinut bunicii, banca a dat la fiecare cota parte,parintii lui au ramas in apartament, de curand li s a facut ci urile si vreau sa stiu daca exista o varianta sa le anulez domiciliul si sa ii evacuez. Mentionez ca m au injurat, jignit, dat afara, mi au distrus mobila si aruncat obiectele personale. Domnul are probleme cu alcoolul, au un limbaj vulgar. Eu am urmat o procedura fiv care s a terminat cu succes dar nu pot sta cu asemenea oameni in casa deoarece am nevoie de liniste.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu am inteles speta dvs. Daca nu e casa lor ci e proprietatea dvs, puteti sa ii dati afara chiar dacă ei au domiciliul legal acolo. Doar prin procedura evacuarii silite, daca ei nu parasesc voluntar imobilul.

 22. Ella91

  Sunt propietara impreuna cu sotul meu si parintii lui nu vor sa plece de buna voie cauzand multe discutii. Au domiciliul legal la noi si unde am fost mi s a spus ca nu am ce sa fac decat sa vindem apartamentul. Daca schimb butucul este o solutie?

 23. Ella91

  Presupun ca un astfel de proces este si foarte costisitor si de durata, nu? Singura varianta este vanzarea sau asteptarea expirarii ci ului.

 24. Aura

  Buna ziua, in calitate de chirias am subinchiriat o parte dintr-un imobil teren unei firme cu activitati horeca pe post de teresa si au construit un bar din OSB; contractul a fost pe perioada deterimanata. In timpul derularii contractului in urma unor neintelegeri am facut notificare prin avocat prin denuntare unilaterala pt reziliere(care era stipulata in contract) la care nu au raspuns. In aceasta perioada nu au functionat decat vreo saptamana, apoi si-au dus aparatele electrice abandonad chicineta cu ce mai ere in ea, frigidere,etc. Cu 30 zile inainte de incheierea contractului am facut notificare de incetare in calitate administrator, fara sa apelez la avocat. Au refuzat notificarea neridicand-o de la posta. Au fost solicitati in mod amiabil sa inlature constructia de pe imobil si sa elibereze terenul, dar nu raspund. Cum pot fi evacuati? Avand in vedere ca a expirat contractul proprietarul poate demola constructia si elibera spatiul sau nu poate aduce atingere bunurilor amplasate de ei ? Ce drepturi are proprietarul? Calitatea de proprietar ii da dreptul sa inlature lucrurile de pe proprietatea sa daca contractul a expirat si subchiriasul nu raspunde intentionat apelurilor proprietarului si chiriasului. Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   de principiu nu, calitatea de proprietar nu va da voie sa va apropiati de bunurile lor, pentru că vă pot acuza ulterior de distrugere sau furt sau altele. Trebuie făcută procedura legală de evacuare: notificare prin executor, si apoi proces de evacuare. Evacuarea inseamna nu numai plecarea unei persoane dintr-un imobil ci și ridicarea tuturor bunurilor ei. Aceste bnunuri se ridica prin evacuarea silită de către executor, prin proces verbal, dacă ea benevol, după un proces de evacuare, nu le ridică.

 25. Cadar Monica

  Buna ziua, ca si chirias firma am subinchiriat o suprafa de teren unei alte firme cu contract pe perioada detrminata. Au construit o ghereta pe post de bar-terasa. La expirarea contractului am facut notificare de incetare dar ei nu raspund la solicitarea de a-si ridica constructia si a preda spatiul liber. Cum pot fi evacuati? poate chirasul(proprietarul) sa demoleze constructia si sa elibereze spatiul fara a mai da nici o socoteala daca contractul nu mai este in vigoare?

 26. Adrian

  Bună seara am luat în chirie o locuință în conservare de la CFR după 12 am terminat renovarea introducerea utilităților și mobilarea soția a introdus divorț și acum dorește evacuarea.Mentionez ca proprietar este CFR.Va mulțumesc!

 27. MARIA

  Buna ziua,
  Am intrat in posesia unei propietati dupa decesul tatalui meu, dupa succesiune fiind unicul mostenitor, iar concubina acestuia refuza sa elibereze apartamentul in care locuiau cei doi, invocand tot felul de aberatii, am notificato pe aceasta de 3 ori sa elibereze apartamentul prin executor judectoresc si am deschis proces de evacuare prin procedura speciala, aceasta este in stadiul de pronuntare. Puteti sa imi spuneti va rog dupa pronuntare, ea poate face apel iar timpul se poate amana din nou? sau dupa pronuntare eu as putea sa merg la un exectutor sa o evacuez? mentionez ca pronuntarea este in 4.11 si stiu ca evacuari nu se pot face de la 1 decembrie pana in 1 martie? va multumesc mult pentru raspuns

 28. Andreea Aherghelegitii

  Bună ziua. Sunt chiriașă Intr un apartament de o luna de zile,am făcut contract ANAF și am platit in avans pentru 6 luni,proprietarul mi a făcut o viză de flotant iar a doua zi m am trezit cu bunica acestuia peste mine in casa spunandu mi că trebuie să părăsesc locuință. A venit proprietarul și vrea să mă de-a afara. Ar putea să mă scoată afară ținând cont că este în timp de iarnă și am și doi copii mici ? Vă mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   vă poate scoate afara doar cu hotarare judecatoreasca de avacuare, altfel in nici un caz. Deci daca nu sunteti chemata intr-un proces de evacuare, nu are cum să va scoata afara decat daca iesiti dvs, benevol sau constransa.

 29. Mecla

  Bună ziua, am cumpărat un teren de curând în București cu 7 garaje pe el ce nu sunt intabulate în cf, acele garaje sunt de 10 15 ani puse pe acel teren, nici firma care a vândut nici cel de la care am cumpărat nu știu cine sunt proprietarii acelor garaje, au mai fost notificați dar nu au plecat, iar zilele trecute am găsit o duduie la unul din garaje , care pe care l au modificat la ușa, are și curent tras din bloc , I am cerut nr soțului și nu a vrut sa mi-l dea spunând ca ei plătesc chirie la primărie! Ce pot face în mod legal ?! Garajele nu au autorizații și nici proprietari reali

 30. Mihai Salicean

  Buna ziua. Am obtinut in instanta evacuarea ( sentinta definitiva) chiriasilor mei. Nu vreau sa mai apelez la executor ca stim bine ca pot contesta executarea si se mai intinde cateva luni. La ce riscuri ma expun daca pur si simplu intru eu cind ei nu sunt acasa si schimb yalele? Multumesc

 31. Ionela Maria

  Bună dimineața, am o întrebare în urma cu doi ani am închiriat un spațiu comercial,acum 3 luni de zile a decedat propietarul și au rămas moștenitori contractul cu propietarul se termina pe 28 decembrie, moștenitori mi.au făcut în august altul contract de comodare peste cel a propietarul, acum a venit unul dintre moștenitori sa eliberez spațiu în termen de 10zile,precizez că ei nu au dezbătut succesiunea, doi dintre moștenitori sunt de acord sa locuiesc aici pana la expirarea contractului, dar cel de al treilea nuu, ce este de făcut,

 32. Alecu Sorina

  Buna dimineata!Am si eu o intrebare dețin un teren cu casa (casa părintească a soțului) in care au locuit socri mei de 55 ani .În 2006 am titlu de proprietate pe teren .Verișoarei soacrei mele i s a eliberat si ei titlul de proprietate pe acest teren in 2017 .M-a dat in judecata sa parasesc eu locuinta care imi apartine in mod legal si terenul pentru care detinem un titlu de proprietate .Judecatoria nu mi a anulat titlul spunand ca este mai bine caracterizat si pe ea sa o puna primaria pe alt teren in posesie . Ce pot face mai departe daca ea nu doreste sa ma lase sa locuiesc imi inerzice sa mai intru in locuinta ?
  ce pasi sa urmez in continuare ? Multumesc frumos!

 33. Monica

  Buna seara, locuiesc la domiciliu,sunt in divort,fostul sot tot vrea sa ma dea afara, a mai incercat odata si cererea de evacuare a fost reapinsa.
  Apartamentul este dobindit inainte de casatorie cu cateva luni pe numele lui.
  Suntem in proces si de partaj unde am cerut eu casa . Inca nu sa finalizat divortul cu minor,am cerut sa se faca apel.
  Indata ce se finalizeaza apelul el spune sa plec pentru ca asa trebuie. Ca sa plec Trebuie sa ma evacueze iar? Sau trebuie sa ma mut ca asa spune el ca trebuie?
  Multumesc!

 34. Elena

  Bună seara vreau sa cumpăr un ap iar vânzătorul cere un termen de 3 luni înainte de eliberarea ap
  In caz ca el nu eliberează ap după termenul de 3 luni trecut în contract:
  1 Care sunt pasi pt evacuare?
  2 Căt durează ?
  3Care sunt șansele de câștig și ce drepturi are el sa conteste?
  Îl pot scoate forțat? Pt bunul este al meu pina la urma sau pot sa locuiesc și eu în ap cu cine vreu pt am dreptul casa fiind dr drept a mea
  Va rog sa ma sfătuiți pt nu am timp, bani și resursele necesare nici fizic nici psihic având mamq cu probleme grave de sanatate sa aștept pronunțarea de lunga durata unui proces
  Și unde se poate rezolva mai repede în caz d3 ceva la ce Judecătorie?
  Mulțumesc frumos și tot respectul pt tot ce faceți!

  • Avocat ILIE DORIN

   daca va refuza, trebuie facut proces de evacuare (dureaza 2-4 luni). Trebuie ca acel contract de vanzare si clauzele să fei foarte clar. Cred ca ar trebuie sa aveti un avocat la semnarea contractului pentru a-l analiza înainte.

 35. Maria

  Acum 3 zile am semnat și plătit un contract de închiriere. Astăzi îmi bate la ușă un coproprietar (fost concubin al doamnei de la care am închiriat) și avocatul (doamna nu ne-a spus că ar fi 2 proprietari) spunând să evacuam de bună voie (fără vreun ordin judecătoresc) pentru că coproprietarul nu este de acord ca imobilul comun să fie închiriat. Mai mult, a precizat că ar trebui să evacuam de bună voie, pentru că dacă implică instanța noi chiriașii, cei prinși la mijloc, ar trebui să plătim alte prejudicii și să suportam costul procesului de evacuare (și să vorbim noi cu doamna după pentru restituirea chiriei, spunând că ea nu este clientul lui și nu ne poate garanta banii restituiti). Am sunat-o pe doamnă, spune că ea a câștigat copilul a cărui domiciliu ar fi casa pe care am închiriat-o, că bărbatul ar avea restricție de a mai vizita apartamentul, și că luni ar trebui ca cei doi să se întâlnească în instanță pentru partaj (avocatul bărbatului spunând că nu s-a început încă niciun partaj). Ce e de făcut într-o astfel de situație?

 36. A.O.

  Bună ziua. Părinții mei dețin o casa care este împărțită ca mod de posesie: 10 părți din 16 reprezinta bun propriu al mamei, obținut prin moștenire, 6 parti din 16 reprezinta bun comun obținut prin contract de vânzare cumpărare( cotele aferente fiecăruia nu sunt mentionate).Casa respectiva nu este locuita de peste 15 ani de niciunul dintre ei, ambii parinti locuind în străinătate. Părinții sunt separați fizic de peste 3 ani, acțiunea de divorț nu a fost depusa încă, se va depune curând. Acum 2 ani mama a venit în tara și a încheiat un contract de comodat cu titlu gratuit unei familii care se ocupa de întreținerea casei, reparatii, plata cheltuielilor, etc. Tatal a fost informat de venirea acestei familii și a fost de acord cu ocuparea spațiului. Contractul de comodat este în vigoare, el prelungindu-se automat de la an la an. Tatăl doreste sa provoace probleme și solicita în prezent plata unei chirii cu care mama nu este de acord și în caz contrar evacuarea respectivei familii din locuință, acțiune cu care din nou, mama nu este de acord. Ce soluții avem în acest moment pentru a putea impiedica evacuarea acestei familii și acțiunile abuzive ale tatalui?

  • Avocat ILIE DORIN

   daca unul din co-proprietari se opune folosinței gratuite si cere o chirie, trebuie intai sa ceara rezolutiunea contractului de comodat, si abia apoi poate obtine evacuarea. Fara să se desfiinteze contractul de comodat, nu se poate cere evacuarea. LUati un avocat daca el va intreprinde demersuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente