Meniu Închide

ICCJ: instanța nu poate lua act de acordul de mediere privind divorțul. Procedura de divorț nu începe la mediator

O problemă de practică judiciară neunitară a fost ridicată de Avocatul Poporului în luna iulie 2019. Chestiunea se referea la acordul de mediere privind divorțul și posibilitatea instanței de a lua sau nu act de acordul de mediere care conținea acordul soților de a divorța.

În 2015 scriam că divorțul la mediator nu este posibil, motivând că mediatorul nu este nici organ/ofițer de stare civilă, nici notar, nici instanță de judecată ca să poată pronunța divorțul, și nici avocat ca să poată face proceduri în vederea divorțului. Analizând art 64  din Legea Medierii privitor la medierea conflictelor de familie, am tras concluzia atunci că ”mediatorul analizează și soluționează disputa legată de continuarea căsătoriei celor doi luând în considerare interesele și problemele lor incidente în cauză.” Acest lucru reiese din textul de lege: Art. 64 (1) Pot fi rezolvate prin mediere neîntelegerile dintre soti privitoare la: a) continuarea căsătoriei. Astfel mediatorul este abilitat de lege să poarte discuții privind continuarea căsătoriei în principal și nu discuții privind divorțul, el având un rol social de împăciuitor. Astfel că discuțiile la un mediator se vor concentra pe împăcare, pe continuarea căsătoriei, și nu pe divorț. Dacă însă un soț decide că o împăcare nu poate avea loc, și că divorțul este singura soluție, atunci medierea poate avea ca obiect doar aspectele accesorii divorțului: exercitare autoritate părintească (dacă există minori) și eventual partajul (dacă există bunuri/datorii comune), chestiuni care pot fi negociate în mediere și ulterior consfințite de instanță. Discuțiile despre divorț, despre culpa exclusivă sau comună raportată la desfacerea căsătoriei nu fac obiectul medierii.

În acest context, consider că soții nu pot conveni desfacerea căsătoriei prin acord de mediere deoarece căsătoria nu le conferă un drept de dispoziție în sensul Legii medierii, ei neputând dispune în mod liber – prin negociere – de desfacerea căsătoriei, această instituție având un cadru și un regim juridic specific. Acordul lor nu poate fi dat în fața mediatorului și nu poate avea efecte juridice dacă este astfel dat. Acordul de a divorța este subscris unor reguli de drept material și procedural clare, și trebuie dat exclusiv dat exclusiv în fața unui ofițer de stare civilă, unui notar sau unei instanțe. Stabilirea acordului ori culpei privind desfacerea căsătoriei nu sunt la libera alegere a părților, mai cu seamă într-o procedura de negociere (fondul medierii). Acordul se dă în fața instanței, notarului ori ofițerului de stare civilă, iar culpa o stabilește doar instanța. Nu se poate negocia acordul de divorț, dar se poate negocia/media decizia de divorț, chestiunile fiind net diferite. Decizia de a continua căsătoria ori de a o înceta conduc părțile spre alte proceduri.

Dacă în mediere se decide continuarea căsătoriei, chiar pe o perioadă de tranziție ca exercițiu de încercare de împăcare a soților, mediatorul a atins obiectivul medierii. Dacă însă în mediere se decide desfacerea căsătoriei, deci se cade la un acord privind încetarea căsătoriei, decizie care nu implică procedura de desfacere a căsătoriei ci doar decizia de a iniția astfel de proceduri, atunci părțile vor fi îndrumate de mediator să se adreseze organelor abilitate să desfacă căsătoria: ofițerul de stare civilă, notarul ori instanța de judecată, fiind ajutate/asistate/reprezentate de avocat, dacă va fi cazul. În aceste cazuri se poate sau nu redacta un acord de mediere. Dacă se redactează un astfel de acord de mediere el nu va menționa decât decizia de a înceta căsătoria și, eventual, metoda aleasă dintre cele 3 posibilități legale.

Astfel că în mediere doar se conturează decizia de a continua căsătoria sau nu, și deci divorțul ca procedură nu începe nicidecum la mediator. În consecință, instanța nu va consfinți și nu va emite o hotărâre de expedient în baza acordului de mediere ce conține divorțul.

Decizia ICCJ nr.33 în dosarul nr.2023/1/2019: admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, instanța de judecată nu poate consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei.

Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului (autoritate părintească, cuantum pensie de întreținere minori, partaj bunuri și datorii comune), instanța de judecată poate consfinți acordul de mediere având acest obiect.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 9 decembrie 2019.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Dreptul Familiei, Noutăți

Postări recente

4 Comments

 1. Dănceanu Traian

  Of!
  Greu e când interese străine medierii își bagă coada în interpretarea unui RIL.

  Acest RIL spune așa:
  Divorțul face obiectul medierii!
  Părțile, în temeiul art. 64, alin 2, depun la instanță înțelegerea cu privire la desfacerea căsătoriei.
  Acum atenție!
  RIL-ul spune că instanța nu poate consfinți acordul de mediere cu privire la divorț în temeiul art. 59, alin.2 (în camera de consiliu fără citarea parților).
  Instanța primește, în temeiul art. 64, alin 2, înțelegerea părților cu privire la desfacerea căsătoriei, citează părțile, părțile se prezintă personal sau în cazurile special prevăzute de lege prin reprezentant, legitimează părțile, verifică consimțământul acestora cu privire la divorț și pronunță divorțul în temeiul art. 373, litera a, teza 1 din Codul Civil.
  Așa a fost mereu și așa va fi în continuare.

  • Avocat ILIE DORIN

   Eu zic să așteptăm motivarea Înalte Curți, acolo vedem exact ce e cu divorțul la mediator și chestiunile accesorii unui divorț. Juridic vorbind s-a pus problema dreptului de negociere a divorțului și a transcrierii rezultatului unei astfel de negocieri in acordul de mediere. Curios cum pe tru mediatori lucrurile sunt simple și evidente, pe când pentru instanțe, avocați și Avocatul poporului nu sunt așa de simple și așa de evidente….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *