Meniu Închide

Împăcarea nu mai este permisă la infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție. Câteva aspecte noi privind violența domestică.

În înțelesul Legii 174/2018, lege care vine să modifice chestiuni elementare ale Legii 217/2003, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.”

Definiții legale:

 – violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
– violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);
– violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;
– violența spirituală – subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.”

În sensul legii violenței domestice victimă nu este doar persoana agresată ci și copiii martori la formele de violență suportate.

Serviciul de probațiune desfășoară, potrivit competențelor legale, activități de reintegrare socială a persoanelor sancționate cu măsuri sau pedepse neprivative de libertate pentru infracțiuni care, potrivit prezentei legi, pot fi considerate ca fiind violență domestică.

Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în regim rezidențial, destinate victimelor violenței domestice, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt:
a) centre de primire în regim de urgență;
b) centre de recuperare;
c) locuințe protejate.
(3) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în regim de zi sunt:
a) centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
b) centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației;
c) centre de asistență destinate agresorilor.
(4) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu program continuu sunt:
a) servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență – help-line;
b) servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale.
(5) Serviciile sociale destinate agresorilor sunt organizate în regim de zi și au ca obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație și consiliere. În condițiile legii, centrele pot monitoriza tratamentul adicțiilor.
(6) Serviciile sociale specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt oferite în mod gratuit victimelor.

 În soluționarea cazurilor de divorț, în care s-a reținut culpa unuia dintre soți cu privire la săvârșirea unor fapte de violență domestică, instanțele judecătorești competente pot dispune, din oficiu sau la cererea expresă formulată de către celălalt soț, în sarcina agresorului, măsura de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private. Ministerul Muncii și Justiției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății și Colegiul Psihologilor din România, prin consultare cu Ministerul Justiției, elaborează metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private.
Ordinul provizoriu se emite de îndată ce polițistul instrumentator constată îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru emiterea lui și are un minim material probator în acest sens. Ordinul este valabil 120 de ore începând cu data emiterii lui. El se comunică inculpatului care poate face contestație. Până la expirarea termenului de 120 de ore procurorul, daca consideră necesară menținerea măsurii de protecție, va solicita instanței emiterea unui ordin de protecție propriu-zis.  Judecata va avea loc până la expirarea termenului de 120 de ore și agresorul va fi asistat de avocat în mod obligatoriu. Executarea hotărârii se face fără somație sau fără trecerea vreunui termen. Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecție este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor.
Nerespectarea ordinului de protecție provizoriu precum și nerespectarea ordinului de protecție propriu-zis constituie infracțiune. Legea nu mai permite împăcarea și nici medierea la astfel de infracțiuni. Ordinul de protecție provizoriu este cel emis de îndată de polițistul constatator al agresiunii și are o valabilitate de 120 de ore (5 zile) de la emiterea lui, fiind supus confirmării procurorului. Ordinul de protecție propriu-zis este ordinul de protecție obținut de la judecător în urma procedurilor standard prevăzute în Legea 217/2003.  
Print Friendly, PDF & Email

121 de comentarii

 1. Avocat Dorin Ilie

  Domnule Ioan, nu este definiția mea, este definiția ce se găsește textual în Legea 174/2018. Cu stimă, ILIE DORIN, Avocat și Mediator.

 2. Diana

  Buna ziua!

  Am plecat de acasă în urma unui act de violenta fizica.Vecinii au văzut dar nu vor să fie martori.Sotul a schimbat yala.

  Pot recupera bunurile personale până la divorț?
  Multumesc

 3. Maria

  Buna ziua, nu inteleg exact impacarea cu victima nu mai este permisa la infractiunea de nerespectare a ordinului de protectie. Eu am obtinut un ordin de protectie , dar se pare ca persoana respectiva nu mai prezinta pericol si s-ar putea chiar remedia conflictul , acest lucru constitue infractiune? Daca deja agresorul a facut apel ala sentinta si inca nu am primit citatie , si eu merg sa imi retrag plangerea oare ordinul de protectie se poate anula sau va fi iarasi proces?

 4. Raluca Andreea

  Am ordin de protecție timp de 6 luni insa vreau sa ma întorc acasă la soțul meu. Se poate sa o fac fara ca unul dintr noi sa aibă de suferit din punct de vedere legal? Multumesc!

 5. Fara nume

  Buna seara. Daca persoana protejată încalcă ordinul de protecție, în sensul ca se deplasează la domiciliul agresorului, fără voia acestuia, se dispune vreo măsură? Țin să mentionez faptul ca la domiciliul agresorului, a avut loc ÎNCĂ un act de violență, odata cu vizita inopinată..

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu nu, persoana protejata nu are obligații in ordinul de Restrictie. Dar dacă ea s-a dus la agresor, și su existat manevre provocatoare ori alte fapte similare, agresorul nu poate Răspunde pentru acestea. Însuși faptul că se duce la el e un pas spre provocare, doar dacă nu are un motiv întemeiat (copil minor, bunuri de ridicat, etc).

 6. Mihaela

  Buna seara!concubinul are un ordin de protectie pe6 luni fata de mine copilul nostru si parintii acestuia.Daca incalc eu ordinul si ii duc copilul minor sa il vada care ar putea fi consecintele?In cazul in care doresc doar eu revocarea ordinului de protectie fata de mine si minor ce trebuie sa fac??multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Exercitarea drepturilor părintești nu este o încălcare a ordinului de protecție, deci puteți merge cu copilul la el, fără vreo sancțiune. Dacă dvs doriți revocarea, faceți cerere de revocare la instanța de judecată, probați că au încetat temeiurile pentru care s-a dat ordinul, si, dacă instanța găsește oportun, revocă ordinul.

 7. Costin

  Buna ziua. Am.proces in curs legat de incalcarea ordinului de protectie al fostului sot. Ordinul de.protectie s a incheiat in septembrie 2019. Intre timp relatiile s au imbunatatit, am incheiat un acord de mediere. Este valabil si considerat ca o impacare intre parti? Va fi acceptat de catre instanta pt a nu se aplica pedeapsa cu inchisoarea? Multumesc.

   • Costin

    Judecatorul a intrebat daca este de acord cu munca in folosul comunitatii. Este si asta o varianta si poate inlocui pedeapsa cu inchisoarea? Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Munca in folosul comunitatii este o obligatie pe care o dă instanța, dacă există acordul inculpatului, în contextul în care îi va da o pedeapsă cu suspendare. Deci cred ca instanța se va orienta spre o pedeapsă cu suspendarea executării.

 8. Costin

  Buna ziua. Instanta a decis executarea pedepsei la 1 an de inchisoare. incalcarea ordinului de protectie a avut loc intr- o perioada in care fostul sot era in probatiune, un alt proces cu suspendarea pedepsei de 1 an, perioada nin care teoretic nu ar fi trebuit sa aiba nici o abatere. Acum probabil s-au cumulat cele doua. Nu cred ca se mai poate face nimic…

  • Avocat ILIE DORIN

   depunde daca faptele au fost comise în concurs, pluralitate intermediară sau recidivă. Luați o consultanță la un avocat ca să înțelegeți ce s-a întâmplat și ce mai e de făcut, dacă mai e de făcut ceva…

 9. Lara

  Bună ziua!
  Dacă a fost emis un ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni pe numele soțului iar după cele șase luni ne-am împăcat, dar, din păcate, a intervenit din nou violența, pot cere din nou un ordin de protecție?

 10. Victor

  La ordin de restricție de 3 luni cu măsuri de: păstrare de distanta de 300 m fata de victimă / locuință / loc de muncă
  plus fara posibilitatea de contactare telefonică / corespondenta și orice alt mod.
  Agresorul poate cere revocarea a ordinului ?
  Mai ales daca la mijloc se afla și un copil minor fata de care nu este ordin de protecție.

   • VICTOR

    Daca se face un acord de mediere ar inceta ordinul de protectie find vorba ca nu este un caz atat de grav?
    Daca da , cum ar trebui legal facuta medierea?

    Multumesc.

     • VICTOR

      Buna ziua,
      Sotia mea doreste revocarea ordinului,
      Avocata ei ma contactat si a zis sa fac eu cerere de revocare a ordinuli si am facut .
      Dupa infatisare cererea de revocare facuta de mine a fost respinsa fiind fapt ca eu nu am ordinul de restrictie pe perioada maxima de 6 luni.
      Ce ar trebi sa facem pentru a revoca ordinul de protectie?
      Avocata ei nu a mai avut o revocare a ordinului de protectie si nu stie ce e de facut mai departea.

 11. Ananaria

  Buna ziua.
  Am ordin de protecție împotriva soțul pt 3 luni cu următoarele măsuri: păstrarea distantei de 100 de m fata de mine și locuință. Între timp relațiile s au imbunatatit și dorim sa ne împăcăm. Avem și 2 copii minori. Se poate anula ordinul ?
  Mulțumesc.

 12. Ananaria

  Între timp până facem demersurile necesare ne putem întâlnii cu acordul meu împreună cu copii ? Sau se consideră infracțiune ?

 13. Levi

  Buna!Sotia a obtinut ordin de protectie fata de mine.Avem o firma in comun unde suntem amandoi administratori si asociati.Am ajuns la imposibilitate de a organiza AGA fiind ordinul de protectie pe 6 luni.Cu ce sanse pot castiga un recurs pe acest fond?

 14. Luiza Saga

  Buna seara …am un ordin de protecție pe o perioadă de 3 luni pentru mine si fiul meu minor, împotriva fostului iubit …Acesta a luat legătura cu mine in nenumarate randuri , implorandu ma sa l ajut cu bani si mâncare deoarece nu are sursa de venituri …nu l am reclamat la politie…i am dat acestuia bani si mancare , dar acum a inceput din nou sa ma ameninte si a inceput sa i trimita si fiului meu mesaje de pe diferite numere…el spune că are dovezi ca am fost la el de buna voie si isi permite acum sa fie agresiv verbal si sa ameninte …sau chiar sa vina in apropierea casei mele …ma suna de câteva zeci de ori pe zi si ma amenință cu moartea …dacă sun la poliție va suporta vreo consecință? …

  • Avocat ILIE DORIN

   Pai cam încalcă ordinul și acest fapt este sancționat cu închisoare de la 6 luni la 5 ani…. Dacă sunați la politie și îl găsește ca a încălcat ordinul i se deschide dosar penal…

 15. Alexandra

  Buna ziua! In urma unui conflict cu sotul meu am cerut obtinerea unui ordin de protectie. A fost emis un astfel de ordin pe o perioada de 5 luni. Acum am vrea sa ne impacam. Pot eu ca si reclamant sa fac cerere pentru revocarea acestui ordin de protectie?

 16. Alexandru

  Buna seara am si eu o problema !!
  Fosta concubina cu care am si o fetita mi-a pus ordin de protectie sa nu ma pot apropia de ea si de fiica mea timp de 6 luni…asta se intampla in august 2019 ..la doar 3 zile de L ordin ea a mers la sectia de politie unde mi-a facut plangere cum ca eu ai noua concubina am fi agresat o pe ea si pe matusa sa …Ordinul a trecut insa dupa 1 an de zile polițistul de sectie m a chemat la declaratii unde mi a aratat o declaratie pe care eu nu am dat o sustinand ca este a mea ..mi am angajat un avocat si am mers a 2 a zi pentru a declara . Avocatul m a sfătuit ca in ciuda faptului ca nu am agresat o si nu a avut nici macar certificat inml sau lovituri vizibile sa recunosc in declaratie asa scap mai usor …Politistul de la sectie…ma evita practic nu mi a dat alta optiune decat sa sennez altfel ma baga pe arest preventiv se fac abuzuri ..va rog sa mi spuneți am sansa sa ajung la inchisoare ?? Va multumesc!!!

 17. Alexandru

  Eu nu pot intelege acest lucru dle avocat … daca si eu merg cu martori care sustin ca au fost acolo cand partea vatamata a venit cu familia amenintand si sarind la bataie cu tatal meu se considera ca am si eu dreptate ?oare…

 18. Andrei

  Buna ziua!Revocarea ordinului de protectie se face in instanta?Avocatul mi.a zis ca trebuie facuta o declaratie ,si semnata de reclamanta si agresor.Intrebarea mea este:Revocarea ordinului de protectie trebuie insusita in instanta de catre procuror?

 19. Andrei

  Am uitat sa precizez ordinul de protectie este pe o perioada de 3 luni…revocarea ordinului nu necesita insusirea in instanta de catre un procuror…asa mi.a s.a zis..

 20. Iulia

  Buna .mă puteți ajuta cu un răspuns .am un ordin de protecție împotriva concubinului .dar vrem acum sa ne împăcăm . ordinul este pentru 6 luni .pot sa renunț la el .? Și unde ar trebui să mă adresez pt asta ? Mulțumesc

 21. Iulia

  Sa înțeleg că nu mai trebuie sa merg la poliție pt a cere revocarea ordinului . trebuie sa merg direct la instanta ? Mulțumesc

 22. constanta

  am cerut instantei ordin de protectie,am fost sunata ca se va emite citatie sa ma prezint la judecatorie,dar chiar azi cand am primit telefon ca luni voi primi citatia, am obtinut pe cale amiabila promisiunea sotului ca va parasi domiciliul.Pot revoca acea cerere de protectie in faza asta, daca el va respecta promisiunea si va parasi domiciliul?

 23. Cristina M.

  Buna ziua,

  Daca obtin un ordin de restrictie impotriva unei persoane care ma hartuieste psihic(sute de telefoane, mesaje, injuraturi si amenintari), care sunt conditiile in care eu pot frecventa locul respectivului de munca?
  Mai exact persoana lucreaza la un bar/club unde multi din furnizorii cu care colaborez se afla si am intalniri profesionale cu acestia. De asemenea, este locul unde mie imi face placere sa imi petrec timpul liber.
  Cum se aplica ordinul de restrictie in acest caz?
  Multumesc frumos!

  • Avocat ILIE DORIN

   se va aplica in sensul că atunci cand sunteti dvs acolo el nu are voie să fie acolo ori prin preajma dvs, si nici să va mai trimita nici un fel de mesaje. Dar din ce imi spuneti dvs, mai degraba e pasibil de raspundere penala si mai degraba ii faceti o plangere pentru hartuire si cereti control judiciar de la procuror, control prin care acea persoana este obligata să respecte aceste masuri de distanta si necontactare, pana la finalul procesului penal…

 24. Mihai Paula

  Buna ziua am un ordin de restricție valabil pe 6 luni împotriva sotului între timp ne am impacat oarecum deoarece m a păcălit iar ca una alta in fine ,după un timp adică câteva zile iar face panarama scandal ,sare la bătaie si ma amenința in fata copiii lor, mai este ordinul de protecție emis pe 6 luni valabil?ce pot face …el nu se va schimba in plus ma avantajează acum ca l am primit in locuinta ma ale intra ca vinde bunurile comune

 25. Pal Nicoleta

  Buna seara… Am avut două ordine de protecție în potriva fostului concubin, a fost încălcat in mod repetat, făcând scandal, dar nu mă lovit niciodată, este posibil sa scape de închisoare?

 26. Andreea

  Bună seara. Dacă am un ordin de protecție pentru 6luni și stau cu copilașul meu într-o locuință protejata, si între timp eu si concubinul (tatăl copilului), neam impacat, ce riscuri exista dacă merg cu copilul la el de sărbători și vrem sa ne impacam?
  Pana sa fac apel pentru revocarea ordinului, pot sa locuiesc în locuința acestuia? Sau poate sa ne impacam doar prin retragerea plângerii de la politie? A fost agresiune fizica și psihica….. Dar avem un copilaș micuț. Mulțumesc

 27. Maria

  Am și eu un ordin de protectie pe 6 luni, fostul concubin ma amenințat în toate moduri dacă nu retrag plângerile, ca ma omoară nu mai știu ce sa fac , am mers la politie și leam retras, ordinul rămânâne la fel , declarațiile le pot baga din nou ,cum procedez va rog să-mi dați in sfat ,menționez ca nu a respectat ordinul ….

 28. Gabriela

  Bună ziua!As dori câteva lămuriri dacă se poate. Am un ordin de protecție,împotriva soțului, emis pe 6 luni,care va expira pe 6 februarie 2022.Prima înfățișare la divorț e pe 10 februarie 2022. După expirarea ordinului de protecție el poate veni acasă?
  Eu pot cere evacuarea lui din locuință, pana la finalizarea divorțului și terminarea partajului, saunpot cere un nou ordin de protecție și cum pot proceda? Mulțumesc anticipat!

 29. Gabriela

  Mulțumesc frumos pentru răspuns!
  As mai avea o întrebare:în cazul partajului la tribunal,și dacă soțul timp de 17 ani nu a muncit decât ocazional(neputând justifica cu acte)și eu am fost singura care a adus un venit în familie,dacă se ia în calcul ca el nu a muncit,și ce cota din locuință revine fiecăruia. Cine evaluează valoarea locuinței și a bunurilor comune?Se poate face partajul la notar dacă el ar fi de acord și ne-am înțelege amiabil asupra unei sume de bani pe care sa i-o dau ca să rămân eu în locuință cu copilul?
  Copilul are cota parte la partaj,are 18 ani ,este la liceu,și va rămâne în grija mamei?
  Mulțumesc din suflet,multă sănătate!

 30. Gabriela

  Buna seara si mulțumesc anticipat pentru raspuns!
  Dacă fac partajul la notar,și ii dau soțului o suma de bani(sultă),reprezentând partea lui de la casă,suma stabilita de comun acord,
  și divorțul nu s-a finalizat(menționez ca divorțul se face la tribunal),el va mai putea locui în casă, dacă teoretic si-a luat partea ce i se cuvine.
  Sunt obligata să-l mai las în locuință sau nu?

  • Avocat ILIE DORIN

   depinde cum va intelegeti, puteti sa il lasati in casa sau nu, daca nu il lasati, mentionati la partaj că acesta nu mai are dreptul de a locui si nici de a folosi imobilul incepand cu data partajului.

 31. Gabriela

  Bună ziua!
  Revin cu o întrebare arzătoare pentru mine,și mulțumesc frumos pentru răspuns.
  Am un ordin de protecție care expira în februarie. Este ilegal dacă montez camere de supraveghere, cât soțul nu e acasă, și atunci când el revine la domiciliu conjugal, ele sunt montate?
  Le pot monta fără acordul lui,menționez că suntem ambii proprietarii imobilului unde locuim?
  Doresc sa le pun pentru siguranta mea și a copilului, având în vedere ca el e o persoana cu tulburări de comportament (tulburare deliranta),e agresiv verbal și foarte recalcitrant, consuma băuturi alcoolice, ne-a amenințat ca ne omoară, și ma tem pentru viețile noastre. Am deschis acțiune de divorț,dar pana la divorț și partaj ,el ca veni acasă.
  Doresc sa știu dacă îmi trebuie acordul lui sa le montez, sau legal nu am voie,că îi încalc intimitatea?
  Mulțumesc mult pentru răspuns!

 32. Alexandru Lorena

  Bun ziua,

  Împotriva fostului soț s-a emis un ordin de protecție provizoriu, pe care el la incalcat și acum este arestat preventiv, se mai poate face ceva pt a nu răspunde penal?
  Eu pot sa-mi retrag plangerea?
  Mulțumesc anticipat!

 33. Mircea

  Buna seara. Dacă împotriva mea este emis un ordin de protecție care prevede și prezentarea la poliția săptămânal, pot pleca la munca în străinătate?

  • Avocat ILIE DORIN

   prezentarea la poliție nu face parte din obligațiile ordinului de protecție, probabil aveți o măsură de control judiciar. Intrebati avocatul dvs sau la politie. De principiu dacă avețiu control judiciar nu puteți părăsi țara decât cu acordul procurorului sau instantei.

 34. Ciprian

  Am un ordin de protectie provuzoriu de 5 zile care s a prelungit.Am fost citat in instanta.Mentionez ca nu am antecedente penale.Care este pedeapsa pentru acest ordin de protectie

 35. Tiberiu

  Ce raspundere are partea vatamata in situatia in care aceasta a incurajat/ initiat intalniri cu cel impotriva caruia s-a emis un ordin de priotectie?

 36. Iulian

  Bună ziua! Am și eu o scurtă întrebare către dumneavoastră.
  Am un ordin de protectie pentru 6 luni și l-am încălcat.
  În cazul acesta nu mă mai pot împacă cu soția și reveni acasă astea 6 luni?
  Am mai avut un ordin în urmă cu 5ani neincălcat. Credeți că scap fără arest?
  Vă mulțumesc mult!!!

 37. Iulian

  Bună seara ! Vă deranjez din nou cu o întrebare.
  Având ordin de protecție pentru 6 luni, soția ar fi de acord să ne împăcăm cu condiția să îi aduc o declarație pe propria răspundere că nu am să îi mai greșesc ,, fără alcool., femei și violența ”. Unde se poate face aceasta? Notar, avocat, mediator…..? Vă mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   doar instanta decide daca scurteaza perioada de 6 luni sau va revocă ordinul. Declaratia o puteti da in fata instantei, sau si la un notar…desi e o declaratie ce nu face obiectul activitatii notariale…

 38. Iulian

  Bună ziua ! Soția mi-a cerut prin intermediul unei rude să fac cerere de modificare al ordinului ceea ce am și făcut.,, Să pot merge la domiciliu pentru a putea munci într-un anumit orar deoarece nu are nici o sursă de venit pentru a se întreține atât pe ea cât și pe copii,. . Î-mi puteți spune în cât timp vom fi chemați la apel?

 39. Simon

  Dupa expirarea ordinului de protectie, agresorul se poate intoarce in locuinta de unde a fost evacuat? Are nevoie de hartii de la tribunal sau politie, sau pur si simplu poate intra in casa? Multumesc

 40. Emma

  Dupa expirarea ordinului de protectie, agresorul se poate intoarce in locuinta de unde a fost evacuat? Are nevoie de hartii de la tribunal sau politie, sau pur si simplu poate intra in casa? Multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente