Meniu Închide

Împăcarea nu mai este permisă la infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție. Câteva aspecte noi privind violența domestică.

În înțelesul Legii 174/2018, lege care vine să modifice chestiuni elementare ale Legii 217/2003, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.”

Definiții legale:

 – violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
– violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);
– violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;
– violența spirituală – subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.”

În sensul legii violenței domestice victimă nu este doar persoana agresată ci și copiii martori la formele de violență suportate.

Serviciul de probațiune desfășoară, potrivit competențelor legale, activități de reintegrare socială a persoanelor sancționate cu măsuri sau pedepse neprivative de libertate pentru infracțiuni care, potrivit prezentei legi, pot fi considerate ca fiind violență domestică.

Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în regim rezidențial, destinate victimelor violenței domestice, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt:
a) centre de primire în regim de urgență;
b) centre de recuperare;
c) locuințe protejate.
(3) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în regim de zi sunt:
a) centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
b) centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației;
c) centre de asistență destinate agresorilor.
(4) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu program continuu sunt:
a) servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență – help-line;
b) servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale.
(5) Serviciile sociale destinate agresorilor sunt organizate în regim de zi și au ca obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație și consiliere. În condițiile legii, centrele pot monitoriza tratamentul adicțiilor.
(6) Serviciile sociale specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt oferite în mod gratuit victimelor.

 În soluționarea cazurilor de divorț, în care s-a reținut culpa unuia dintre soți cu privire la săvârșirea unor fapte de violență domestică, instanțele judecătorești competente pot dispune, din oficiu sau la cererea expresă formulată de către celălalt soț, în sarcina agresorului, măsura de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private. Ministerul Muncii și Justiției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății și Colegiul Psihologilor din România, prin consultare cu Ministerul Justiției, elaborează metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică organizate de către serviciile de specialitate publice sau private.
Ordinul provizoriu se emite de îndată ce polițistul instrumentator constată îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru emiterea lui și are un minim material probator în acest sens. Ordinul este valabil 120 de ore începând cu data emiterii lui. El se comunică inculpatului care poate face contestație. Până la expirarea termenului de 120 de ore procurorul, daca consideră necesară menținerea măsurii de protecție, va solicita instanței emiterea unui ordin de protecție propriu-zis.  Judecata va avea loc până la expirarea termenului de 120 de ore și agresorul va fi asistat de avocat în mod obligatoriu. Executarea hotărârii se face fără somație sau fără trecerea vreunui termen. Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecție este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a dat fără citarea lor.
Nerespectarea ordinului de protecție provizoriu precum și nerespectarea ordinului de protecție propriu-zis constituie infracțiune. Legea nu mai permite împăcarea și nici medierea la astfel de infracțiuni. Ordinul de protecție provizoriu este cel emis de îndată de polițistul constatator al agresiunii și are o valabilitate de 120 de ore (5 zile) de la emiterea lui, fiind supus confirmării procurorului. Ordinul de protecție propriu-zis este ordinul de protecție obținut de la judecător în urma procedurilor standard prevăzute în Legea 217/2003.  
Print Friendly, PDF & Email

24 Comments

 1. Avocat Dorin Ilie

  Domnule Ioan, nu este definiția mea, este definiția ce se găsește textual în Legea 174/2018. Cu stimă, ILIE DORIN, Avocat și Mediator.

 2. Diana

  Buna ziua!

  Am plecat de acasă în urma unui act de violenta fizica.Vecinii au văzut dar nu vor să fie martori.Sotul a schimbat yala.

  Pot recupera bunurile personale până la divorț?
  Multumesc

 3. Maria

  Buna ziua, nu inteleg exact impacarea cu victima nu mai este permisa la infractiunea de nerespectare a ordinului de protectie. Eu am obtinut un ordin de protectie , dar se pare ca persoana respectiva nu mai prezinta pericol si s-ar putea chiar remedia conflictul , acest lucru constitue infractiune? Daca deja agresorul a facut apel ala sentinta si inca nu am primit citatie , si eu merg sa imi retrag plangerea oare ordinul de protectie se poate anula sau va fi iarasi proces?

 4. Raluca Andreea

  Am ordin de protecție timp de 6 luni insa vreau sa ma întorc acasă la soțul meu. Se poate sa o fac fara ca unul dintr noi sa aibă de suferit din punct de vedere legal? Multumesc!

 5. Fara nume

  Buna seara. Daca persoana protejată încalcă ordinul de protecție, în sensul ca se deplasează la domiciliul agresorului, fără voia acestuia, se dispune vreo măsură? Țin să mentionez faptul ca la domiciliul agresorului, a avut loc ÎNCĂ un act de violență, odata cu vizita inopinată..

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu nu, persoana protejata nu are obligații in ordinul de Restrictie. Dar dacă ea s-a dus la agresor, și su existat manevre provocatoare ori alte fapte similare, agresorul nu poate Răspunde pentru acestea. Însuși faptul că se duce la el e un pas spre provocare, doar dacă nu are un motiv întemeiat (copil minor, bunuri de ridicat, etc).

 6. Mihaela

  Buna seara!concubinul are un ordin de protectie pe6 luni fata de mine copilul nostru si parintii acestuia.Daca incalc eu ordinul si ii duc copilul minor sa il vada care ar putea fi consecintele?In cazul in care doresc doar eu revocarea ordinului de protectie fata de mine si minor ce trebuie sa fac??multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Exercitarea drepturilor părintești nu este o încălcare a ordinului de protecție, deci puteți merge cu copilul la el, fără vreo sancțiune. Dacă dvs doriți revocarea, faceți cerere de revocare la instanța de judecată, probați că au încetat temeiurile pentru care s-a dat ordinul, si, dacă instanța găsește oportun, revocă ordinul.

 7. Costin

  Buna ziua. Am.proces in curs legat de incalcarea ordinului de protectie al fostului sot. Ordinul de.protectie s a incheiat in septembrie 2019. Intre timp relatiile s au imbunatatit, am incheiat un acord de mediere. Este valabil si considerat ca o impacare intre parti? Va fi acceptat de catre instanta pt a nu se aplica pedeapsa cu inchisoarea? Multumesc.

   • Costin

    Judecatorul a intrebat daca este de acord cu munca in folosul comunitatii. Este si asta o varianta si poate inlocui pedeapsa cu inchisoarea? Multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Munca in folosul comunitatii este o obligatie pe care o dă instanța, dacă există acordul inculpatului, în contextul în care îi va da o pedeapsă cu suspendare. Deci cred ca instanța se va orienta spre o pedeapsă cu suspendarea executării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente