Meniu Închide

Împăcarea și retragerea plângerii în dreptul contravențional

Împăcarea în dreptul românesc este o convenție (chiar și verbală) prin care două sau mai multe părți sting un conflict/litigiu printr-o soluție amiabilă, fără a se mai discuta vinovăția unuia sau a altuia și fără a se mai antrena sancțiuni/răspunderi juridice civile sau penale.

În materie penală, împăcarea înlătură răspunderea penală, deci făptuitorul care ajunge la o înțelegere amiabilă cu persoana vătămată nu mai răspunde penal. Retragerea plângerii prealabile este specifică dreptului penal și este un act unilateral al persoanei vătămate, act ce poate surveni ca urmare a unei decizii personale, indiferent de vreo înțelegere cu făptuitorul, ori ca urmare a unei negocieri/medieri cu acesta. Atunci când litigiul este mai complex părțile pot apela la o negociere prin mediator, acordul de mediere fiind un act ce are același efect ca împăcarea ori retragerea plângerii prealabile. Medierea este un proces de negociere asistată și facilitată de mediator iar rezultatul discuțiilor/negocierilor se transcrie în acordul de mediere.

Împăcarea în dreptul contravențional românesc este reglementată timid. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice prevede la art. 4 aliniat 2 că: în cazul contravenției prevăzute la art. 2 pct. 28 este necesară plângerea părții vătămate. Retragerea plângerii ori împăcarea părților înlătură răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate să restabilească situația anterioară. Contravenția de care face vorbire art 2 punctul 28 din aceeași lege este cea de alungare din locuința comună a soțului sau soției, a copiilor, precum și a oricărei alte persoane aflate în întreținere. 

Din textul de lege amintit observăm că există în legislația noastră instituția juridică a împăcării în dreptul contravențional ca instrument de înlăturare a răspunderii contravenționale. De asemeni este reglementată retragerea plângerii tot ca instrument de înlăturare a răspunderii contravenționale. Deși deosebită de retragerea plângerii prealabile (plângere specifică doar dreptului penal), plângerea contravențională de care face vorbire textul legii se referă la plângerile telefonice sau scrise adresate organelor de poliție atunci când se ivesc conflicte de familie ce nu intră în sfera penală. Nu trebuie confundată plângerea contravențională pe care o face persoana vătămată de o contravenție la organele abilitate, cu plângerea contravențională pe care o face la instanță contravenientul împotriva procesului-verbal prin care a fost sancționat. Pentru eliminarea confuziilor, legea ar trebui să prevadă doar posibilitatea împăcării dintre contravenient și persoana vătămată.

Conflictele contravenționale unde la acest moment este posibilă o împăcare ori retragerea plângerii sunt conflicte de familie minore ce vizează strict acțiuni prin care un membru de familie este alungat din locuința familială. Nici o altă contravenție ce privește raporturile de familie ori raporturile de vecinătate sau chiar conflicte contravenționale ce aduc atingere exclusiv intereselor private nu are în componența sa această posibilitate de exonerare de răspundere contravențională prin împăcare sau retragerea plângerii.

Prin raportare la faptul că unele conflicte contravenționale sunt exclusiv conflicte private dintre persoane fizice și/sau juridice prin care se lezează interese și drepturi din sfera dreptului privat, noi considerăm că exonerarea de răspundere contravențională ar trebui existinsă și la alte contravenții. Împăcarea ar trebui să conducă la înlăturarea răspunderii contravenționale în aproape toate conflictele de familie și de vecinătate, având în vedere raporturile de rudenie/afinitate sau de vecinătate ce au o profundă substanță relațională.

Având în vedere că pentru unele infracțiuni grave/cu prejudicii mari este posibilă împăcarea ori retragerea plângerii prealabile, cum ar fi lovirile, furtul, distrugerea, înșelăciunea etc, considerăm că se impune ca împăcarea să fie posibilă și la alte conflicte private mai puțin grave care sunt în sfera contravențională. Altfel spus, dacă pentru conflicte penale grave este permisă negocierea unei soluții amiabile, cu atât mai mult ar trebui să existe permisiunea de negociere a unor soluții amiabile în conflictele contravenționale. Posibilitatea pentru contravenient și persoana vătămată să soluționeze amiabil conflictul contravențional ar fi o normalitate în sfera și logica juridică, devreme ce pentru conflictele penale, conflicte ce depășesc categoric gravitatea unei contravenții, soluțiile amiabile sunt posibile.

În acest context drepturile și interesele persoanei vătămate de o contravenție ar fi puse în prim plan și aceasta ar avea posibilitatea rapidă și efectivă de a primi despăgubiri/de a i se plăti prejudiciul produs prin fapta contravențională. Nu este just ca paguba persoanei vătămate să nu fie în grija legiuitorului. La acest moment persoana vătămată de o contravenție este lipsită de mijloace rapide și efective de recuperare a prejudiciului. Persoana vătămată ar avea astfel mai multe drepturi și interesele ei în astfel de situații ar fi consolidate. Totodată, contravenientul însuși ar fi mai diligent în a repara prejudiciul produs dacă ar avea un beneficiu legal și anume ar fi exonerat de răspundere contravențională, întocmai ca în conflictele penale unde este permisă împăcarea ori retragerea plângerii prealabile.

În alte state europene împăcarea între contravenient și persoana vătămată este posibilă și are ca efect ori exonerarea de răspundere contravențională ori diminuarea acestei răspunderi. Chiar și în Republica Moldova este mai largă sfera conflictelor contravenționale unde se permite împăcarea și chiar medierea acestor conflicte.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

4 comentarii

 1. Florin

  Buna seara.
  Tocmai ce vad un vecin dintr-un condominiu care se bucura de faptul că s-a retras o plângere făcută de altul pentru că a modificat ilegal fațada clădirii. Chiar politia locala a venit cu sugestia asta – a retragerii plângerii – pentru a evita sancțiunea și, cică, a împăca părțile. Sunt surprins, s-a modificat legislația până în luna mai 2022? Se poate face așa ceva?
  Mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   se poate face si ărin declaratia parintilor in fata organului de cercetare penală, dar cel mai bine la notar sau mediator, cu obligatia participării unui avocat pentru ambii copii care se impacă, pe langa parintii celor doi minori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente