Meniu Închide

În ce condiții se pot conduce tractoare cu permis categoria B

Începând cu 18.01.2024 se pot conduce tractoare cu un permis ce conține doar categoria B. În Monitorul Oficial nr 48/2024 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 1/2024, act normativ ce reglementează o echivalare a categoriei B cu Tr1 în condițiile pe care le vom expune mai jos.

Motivele care au dus la adoptarea acestei noi perspective legislative sunt enumerate in preambulul Ordonanței, și se referă la:

  • absența unui cadru legislativ privind circulația pe drumurile publice a tractoarelor agricole sau forestiere, în acord cu necesitățile reale ale conducătorilor acestei categorii de vehicule;
  •  prognoza privind extinderea parcului de utilaje agricole în exercițiul financiar 2023—2027 prin Programul național
    strategic, care are ca efect o disproporționalitate între numărul de utilaje și personalul specializat pentru conducerea acestora
  •  deficitul de unități de învățământ pentru școlarizarea și pregătirea operatorilor de utilaje, mecanizatori și tractoriști, care a devenit mai acut începând cu anii 2000
  • lipsa forței de muncă specializate, cauzată de migrația către țările Uniunii Europene, unde legislația rutieră permite
    operarea și conducerea utilajelor agricole cu permis de conducere de categorie B, în special pentru utilajele cu deplasare lentă în combinație cu una sau două remorci, cu condiția respectării unei anumite viteze de deplasare

Conform actului normativ orice posesor al unui permis de conducere de categoria B va putea conduce orice tractor agricol sau forestier, cu orice tip de utilaj atașat, inclusiv una sau două remorci, indiferent de masa maximă totală a ansambului format, dacă viteza constructivă a tractorului este de maxim 40 km/h.

Deși în discuțiile de anul trecut se vehicula o condiție a vechimii permisului categoriei B și o limită minimă de vârstă pentru posesorul permisului, actul normativ nu mai prevede astfel de praguri, în consecință orice persoană, indiferent de vârstă, deci chiar dacă are 18 ani, atât timp cât a dobândit permis de categoria B, poate conduce tractoare agricole și forestiere cu utilajele aferente.

Textul legal menționează că permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile și pentru vehiculele din categoria Tr1, precum și pentru ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria Tr1 și una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule.

Categoria Tr1 este definită în același act normativ ca referindu-se la tractoare agricole sau forestiere a căror viteză maximă constructivă este mai mică sau egală cu 40 de km/h. Așadar nu mai contează masa tractorului sau ansamblului ci doar viteza maximă de deplasare ce reiese din actele de identificare ale tractorului. Se menține în continuare categoria Tr ce se referă la orice alte tipuri de tractoare, mai cu seamă la cele ce au o viteză constructivă  de peste 40 km/h.

Prin urmare, cu permisul de categoria B se vor putea conduce doar tractoare agricole și forestiere a căror viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 de km/h. Dacă viteză maximă constructivă a tractorului este mai mare de 40 km/h atunci categoria B nu este suficientă pentru conducerea legală a acelui tractor, fiind necesară categoria Tr, categorie specială ce permite conducerea oricărui tractor indiferent de viteza maximă constructivă.

Viteza maximă constructivă este specificată în actele de identificare ale tractorului (carte, certificat, documente de omologare) și va fi elementul decizional în dosarele penale ce ar putea viza infracțiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere sau cu un permis de conducere necorespunzător categoriei sau subcategoriei vehiculului, infracțiune stipulată la articolul 335 aliniat 2 Cod Penal. Cu alte cuvinte, dacă viteza maximă admisă constructivă este de peste 40 km/h și un posesor al permisului cu categoria B este prins la volanul unui astfel de tractor, acesta este pasibil de răspundere penală pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere în forma raportată la un permis de conducere necorespunzător categoriei sau subcategoriei vehiculului.

Noile norme mai menționează că înscrierea în permisul de conducere a echivalării categoriilor B cu categoria Tr1 se realizează în cazul eliberării unui nou permis de conducere, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (18.01.2024). Titularii permiselor de conducere categoriile B aflate în perioada de valabilitate administrativă și emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ori până la împlinirea termenului prevăzut mai sus, care nu au înscrisă categoria Tr1, pot conduce pe drumurile publice vehiculele din categoria Tr1, precum și ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria Tr1 și una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule, până la expirarea valabilității acestora. Echivalarea categoriilor B  cu Tr1 se realizează fără examinarea de către autoritatea competentă.

În acord cu cele de mai sus, pentru a înscrie în permisul de conducere categoria Tr1 se va putea cere eliberarea unui nou permis în acest sens, doar începând cu data de 18.04.2024, dar se vor putea conduce tractoare cu utilajele aferente începând cu data de 18.01.2024, indiferent de înscrierea sau nu a categoriei Tr1 în permisul de conducere, atât timp cât acesta este valabil pentru categoria B.

Cum Ordonanța este o lege mai favorabilă din punct de vedere penal, de dispozițiile de mai sus beneficiază toți cei care sunt vizați de dosare penale privind conducerea tractoarelor fără permis de conducere ce conține categoria Tr, dacă au condus tractoare a căror viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 de km/h. Toate aceste persoane beneficiază de legea penală mai favorabilă și dosarele penale se vor clasa, dacă se află în fază de urmărire penală ori, dacă se află în fază de judecată, instanța va dispune achitarea, în ambele situații acțiunea penală nemaiputând fi exercitată pentru că fapta nu (mai) este prevăzută de legea penală. Legea penală mai favorabilă se referă așadar doar la conducerea unui tractor a cărui viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 de km/h, deci este egală sau mai mică de 40 km/h, legiuitorul doar cu privire la aceste autovehicule operând modificări legislative.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente