Meniu Închide

Interzicerea închirierii și condiționarea vânzării imobilelor cu risc seismic

O serie de modificări privind închirierea și vânzarea imobilelor aflate în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic au fost adoptate prin Legea 426/2023, lege ce completează Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Modificări importante au fost operate în această materie și prin Legea 243/2023. Proprietarii sau administratorii unor astfel de locuințe sau spații comerciale au anumite obligații și interdicții legale privind cedarea folosinței ori vânzarea acestora.

Legea interzice închirierea ori darea în comodat a imobilelor aflate în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la recepția lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice al clădirii existente. Primăriile au obligația de expertizare a clădirilor vechi și de întocmire a unor liste în care se va menționa grupa de risc seismic privind toate clădirile, blocurile ori casele vechi, până la data de 01.01.2025. Data încadrării în clasa de risc seismic RsI va fi data publicării listei unde imobilul figurează ca încadrat în acest tabel. De la această dată se interzice închirierea ori darea în folosință. Amenda contravențională pentru nerespectarea acestei obligații legale este între 5.000 și 10.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, adică de poliția locală. Totodată legea dispune că toate contractele de închiriere sau comodat aflate în derulare la data încadrării clădirii în clasa de risc seismic de grad I, prin raport de expertiză tehnică și lista publicată, încetează de drept la 30 de zile de la data încadrării și publicării tabelului. Astfe, observăm că rezilierea acestor contracte va avea loc de drept, fără intervenția părților și fără consimțământul/acordul părților, indiferent de voința lor. Clădirile vechi încadrate în orice altă clasă de risc seismic, nu sunt supuse acesto prevederi putând fi închiriate ori date în comodat fără nici o restricție.

Legea condiționează de asemeni vânzarea, donarea ori cedarea unor astfel de locuințe dacă au beneficiat de consolidare și renovare prin bugetare publică, indiferent de gradul de risc seismic. Astfel, înstrăinarea prin orice formă, în decurs de 5 ani de la notarea dreptului de creanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor incluse în program, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar persoană fizică sau juridică, imobile incluse în program și la care proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții au fost finanțate prin transferuri de la bugetul de stat, este condiționată de rambursarea integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotă-parte din valoarea totală a investiției. Norma interzice deci vânzarea/donarea/cedarea liberă în 5 ani de la notarea creanței, aceste operațiuni fiind posibile doar dacă se plătește suma aferentă consolidării din banii publici. După cei 5 ani, vânzarea/donarea/cedarea va fi liberă de orice condiție sau sarcină, și se va putea face fără restricții sau interdicții pentru proprietar. 

Tot astfel, înstrăinarea prin orice formă, în decurs de 10 ani de la îndeplinirea obligației de notare a dreptului de creanță în partea a III-a a cărții funciare a imobilelor incluse în program, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restituite de către fiecare proprietar persoană fizică sau juridică, a spațiilor cu altă destinație din clădirile incluse în program și la care proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții au fost finanțate prin transferuri de la bugetul de stat prin program, este condiționată de rambursarea integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotă-parte din valoarea totală a investiției. Norma interzice deci vânzarea/donarea/cedarea liberă în 10 ani de la notarea creanței, pentru imobile ce au o altă destinație decât locuințele, referindu-se la spații comerciale, birouri, sedii de persoane juridice, etc, aceste operațiuni fiind posibile doar dacă se plătește suma aferentă consolidării din banii publici. După cei 10 ani, vânzarea/donarea/cedarea va fi liberă de orice condiție sau sarcină, și se va putea face fără restricții sau interdicții pentru proprietar. 

Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor de mai sus sunt lovite de nulitate absolută. Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credință în asemenea cazuri.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente