Meniu Închide

Lipsa apărării persoanei vătămate de către avocat va atrage nulitatea absolută a actelor procesual-penale dacă asistența este obligatorie

Lipsa apărării persoanei vătămate de către avocat va atrage nulitatea actelor procesual-penale dacă asistența juridică este obligatorie, conform unui Proiect de lege adoptat în data de 07.09.2022 de Senat, în calitate de cameră decizională. Proiectul a fost promulgat de Președinte, devenind Legea 279/2022.

În concret se modifică articolul care stabilește cazurile de nulitate absolută a actelor procesual-penale, și anume articolul 281 alin. 1 litera f, cu adăugarea persoanei vătămate ca subiect pricipal ce nu era înclus în regimul acestor nulități până acum. Persoana vătămată sau victima este persoana care a suferit o pagubă de orice natură de pe urma infracțiunii dar nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prin urmare nu are drepturile părții civile ci drepturi procesuale specifice.

Modificarea punctuală: La articolul 281 alineatul (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:,,f) asistarea de către avocat a suspectului sau inculpatului, a celorlalte părţi, precum şi a persoanei vătămate, atunci când asistenţa este obligatorie.”

Asistența este obligatorie pentru persoana vătămată dacă aceasta este lipsită de capacitatea de exercițiu sau are această capacitate diminuată/restrânsă. În acest context, dacă persoana vătămată nu își alege un avocat care să o apere/asiste, i se va desemna un avocat din oficiu prin grija Departamemtului de Asistență Judiciară din cadrul Baroului.

Lipsa de apărare a persoanei vătămate va conduce la nulitatea absolută a actelor procesuale efectuate, fie că sunt acte de urmărire penală, fie că sunt acte specifice fazei de cameră preliminară sau de judecată. Dacă nulitatea a intervenit pe parcursul fazei de urmărire penală sau pe parcursul camerei preliminare ea trebuie invocată și susținută până la încheierea procedurii de cameră preliminară. Dacă nulitatea a intervenit în cursul judecății, ea trebuie și poate fi invocată în orice stare a procesului, deci inclusiv în căile de atac. Dacă nulitatea privește un dosar penal unde s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, ea poate fi invocată în orice stare a procesului. Fiind o nulitate absolută ea poate fi invocată de orice participant sau parte din proces.

În acest context se conturează o protecție mai mare pentru persoanele vătămate privind drepturile procesuale ale acestora, avocatul având un rol elementar și în procesele penale unde victima, datorită vulnerabilității ei, are nevoie de o apărare eficientă și de protecție juridică sporită.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente