Meniu Închide

Ce posibilități juridice există când o persoană nu ne restituie banii pe care i-am dat împrumut? Caracterul executoriu al unui contract de împrumut încheiat la avocat

O situație foarte des întâlnită în România este cea a împrumuturilor în bani între cunoscuți, prieteni, rude, împrumuturi care deseori nu mai sunt respectate și creează mari probleme de ordin juridic celui care rămâne cu paguba, adică cu suma împrumutată nerestituită. Împrumutul este definit ca fiind contractul prin care o…

Puterea juridică a unei tranzacții întocmite de avocat vs puterea juridică a unui acord de mediere. Neconcordanțe legislative privind tranzacția executorie

Conform unor modificări la legislația medierii aflate într-un proiect legislativ (PL-x nr 483/2016/Camera Deputaților) ce a trecut de filtrul Curții Constituționale, acordul de mediere va fi titlu executoriu dacă va urma una din 5 proceduri legale. Momentan pentru a fi titlu executoriu un acord de mediere trebuie să fie consfințit la…

Orizonturi pentru medierea fiscală în România?

UPDATE 19.01.2019 – prin Legea 30/2019 s-a reglementat posibilitatea medierii fiscale, câteva considerații găsiți la adresa – Lege privind medierea fiscală __________________________________________________________________________ Deși comisiile europene de monitorizare a justiției și a procedurilor contencios-administrative a indicat României oportunitatea simplificării relației cetățean-administrație publică, nimic nu s-a concretizat până în prezent. Birocrația și…

România dată exemplu negativ privind medierea în Europa. Raport privind starea medierii la 10 ani de la adoptarea Directivei 2008/52/CE

În data de 21.11.2018 Parlamentul European a publicat un Raport privind starea medierii în statele membre. Raportul menționează că deși medierea este peste tot și de toți lăudată și promovată este foarte puțin folosită de cetățenii europeni și foarte puțin încurajată de statele membre. Raportul laudă o singură țară notând…

Medierea poate avea loc pe tot parcursul procesului penal doar dacă împăcarea este și ea permisă în aceste condiții

Prin Decizia CCR din 25.10.2018 medierea penală la infracțiunile pretabile împăcării desfășurată până la finalul procesului penal este neconstituțională. Proiectul de lege vizat introduce în Codul penal un nou articol și anume 159 indice 1, articol care menționează Acordul de mediere printre cauzele care înlătură răspunderea penală, enumerat în Codul…

Decizia CCR nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind proiectul de modificare a Legii Medierii

DECIZIA nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.6 [cu referire la art.18 alin.(11) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.12 [cu referire la art.58 alin.(3) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.16 [cu referire…

Temeiurile de drept privind acordarea ajutorului public judiciar în procesul de mediere. Lipsa și nevoia unui cadru normativ coerent

OUG 51/2008 conține câteva norme speciale privind facilitarea accesului la mediere pentru persoanele care au demarat sau intenționează să inițieze un proces judiciar în materie civilă. Mai jos găsiți temeiurile de drept extrase din OUG 51/2008 ce vizează ajutorul public judiciar în materie de mediere: Art 16 alin. 2: Daca cererea…

Asociația Europeană a Barourilor din Europa a dat publicității un Ghid al medierii pentru avocați

Ghidul a fost publicat în 27.06.2018 și poate fi găsit în întregime la sfârșitul prezentului articol. El definește medierea și etapele ei punând accent pe rolul avocatului în mediere.  Documentul menționează că, din perspectiva avocatului, medierea poate fi un instrument extrem de folositor pentru că dă acestuia oportunitatea de a…

Comisia Europeană analizează implementarea Directivei 29/2012/UE privind medierea penală

În primăvara acestui an am făcut o petiție către Comisia Europeană privind greșita aplicare in România a medierii penale prevăzute în Directiva 29/2012. Astăzi mi-a ajuns răspunsul și mi se spune ca este în curs o analiza făcută de Comisie privind aplicarea normelor în discuție, precum și o evaluare a…