Meniu Închide

Mesaj din Europa pentru MJ, ÎCCJ și Ministerul Public: stopați avocatura clandestină, opriți falșii avocați!

Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE), prin președinte domnul Ranko Pelicarić, a transmis un comunicat autorităților din România referitor la practicarea clandestină a avocaturii și transferul de avocați falși în Barourile din Uniunea Europeană. Acesta îndeamnă autoritățile române să sporească măsurile de constrângere împotriva persoanelor care practică fraudulos și ilegal avocatura, și să ia măsurile legale care se impun.

Mesajul vine în contextul în care avocați falși din România, avocați care nu sunt membri ai UNBR și nu fac parte din nici un Barou legal din România, solicită, cu acte false emise de barourile paralele din România, înscrierea în Barouri din străinătate.

 

 

Domnului Cătălin Marian Predoiu

Ministrul Justiției din România

Spre știință:

Doamnei Garbriela Scutea

Procuror general

Doamnei Nicoleta Margareta Țînț

Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Domnului Traian Cornel Briciu

Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România

 

Bruxelles, 27 februarie 2020

 

 

Stimate Domnule Predoiu ,

 

Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE) este recunoscut drept vocea avocaților europeni. CCBE reprezintă asociațiile naționale ale barourilor și societățile de drept din 45 de țări din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Europa lărgită și, prin intermediul acestora, peste un milion de avocați europeni.

De asemenea, CCBE acționează ca un organism consultativ și intermediar între membrii săi și între membri și instituțiile Uniunii Europene și Spațiul Economic European cu privire la toate problemele transfrontaliere de interes reciproc, inclusiv profesia de avocat și statul de drept în general.

Este important să subliniem că CCBE pune întotdeauna un mare accent pe respectarea statului de drept, a principiilor democratice și a drepturilor fundamentale. Una dintre misiunile noastre principale este de a proteja independența avocaților și valorile de bază ale profesiei.

După cum știți, pentru a deveni avocat definitiv în România, o persoană trebuie să fie înscrisă într-un Barou care este membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România, după ce a promovat examenul național de primire în profesie și a finalizat o perioadă de pregătire inițială.

CCBE a fost informat de către membrul său deplin Uniunea Națională a Barourilor din România, despre continuarea unei modalități ilegale de acces incorect în profesia de avocat din România. O organizație privată, care operează în România, desfășoară activități ilegale folosind același nume ca cel oficial al Uniunii Naționale a Barourilor din România și eliberează documente false de calificare „românești”, care atestă că purtătorul este avocat român. Ulterior, s-a raportat că documentele emise ilegal sunt utilizate în mod fraudulos în alte țări ale UE.

Conform informațiilor pe care le-a primit CCBE, Înalta Curte de Casație și Justiție a României, prin decizia nr. 15/2015, a recunoscut deja că unicul mod legal de exercitare a profesiei de avocat în România este cel prevăzut de Legea nr. 51/1995, (republicată, cu modificările ulterioare). Acest mod este condiționat de înscrierea în Tabloul avocaților unui Barou care este membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România, care este unica și exclusiva organizație profesională pentru avocații din România.

De asemenea, instanța română a declarat, în decizia sa de interpretare și executare a dispozițiilor articolului 348 din Codul penal, că o persoană care exercită activități specifice profesiei de avocat, ca parte a unei entități care nu face parte din una din organizațiile profesionale recunoscute prin Legea nr. 51/1995, comite infracțiunea de „exercitarea fără drept a unei profesii sau activități”, astfel cum prevede articolul 348 din Codul penal.

De asemenea, CCBE a primit informații și avertismente îngrijorătoare de la mai mulți dintre membrii săi, de la alte barouri și societăți de drept din statele membre ale Uniunii Europene, care informează că primesc cereri, de la cetățenii din SEE, prin care solicită să fie înregistrați în conformitate cu Directiva 98/5/CE,[1] sau să le fie recunoscută  calificarea în conformitate cu Directiva 2005/36/CE[2] folosind ca dovadă a calificării lor formale, documente emise de organizația românească frauduloasă care folosește denumirea de „Uniunea Națională a Barourilor din România”, așa cum am menționat mai sus în această scrisoare.

CCBE consideră că această situație pune în pericol mecanismele europene pentru libera circulație a avocaților în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Prin urmare, CCBE vă solicită să asigurați punerea în aplicare integrală a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, precum și să luați de urgență toate măsurile de constrângere necesare care sunt în competența dvs. pentru a opri orice acțiuni frauduloase și ilegale care au fost deja recunoscute ca atare de respectiva instanță.

 

Cu stimă,

Ranko Pelicarić

Președinte CCBE

[1] Directiva 98/5/CE facilitează și autorizează exercitarea profesiei de avocat în permanență într-un alt stat membru decât cel în care s-a obținut calificarea.

[2] Directiva 2005/36/CE stabilește regulile conform cărora un stat membru, care organizează accesul sau exercitarea unei profesii reglementate pe teritoriul său, determinat de deținerea calificărilor profesionale specifice, va recunoaște calificările profesionale obținute într-unul sau mai multe alte state membre care permit deținătorului calificărilor menționate să exercite aceeași profesie acolo, în vederea accesului la și exercitării profesiei respective.

 

Sursa unbr.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente