Meniu Închide

Minorii de peste 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoțiți

UPDATE 21.07.2023: Legea 247/2023 a fost promulgată, publicată in Monitorul Oficial nr 673/21.07.2033 și va intra în vigoare începând cu 19.08.2023.

———————

Parlamentul a adoptat în ședința din 28.06.2023 modificări legislative prin care minorii de peste 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoțiți, în anumite condiții. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a fost modificată pentru a facilita deplasarea minorilor în străinătate, în anumite situații expres reglementate de lege, după cum urmează:

  • minorul urmează să își viziteze rudele
  • minorul se deplasează pentru studii
  • minorul urmează să participe la concursuri oficiale
  • minorul merge pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol

Pe lângă existența unui document de călătorie valabil, o condiție este accea ca minorul trebuie să prezinte dovezi în sensul celor de mai sus, adică înscrisuri prin care să probeze una din cele 4 ipoteze legale.

O altă condiție esențială pentru ca minorul să fie lăsat să treacă granița este și acordul celor doi părinți dat în formă autentică (la notar).

Dacă unul din soți refuză (nejustificat) să își dea acordul, celălalt părinte are, ca și acum, posibilitatea de a solicita de la instanță suplinirea acordului pentru ca minorul să se poată deplasa neînsoțit. O ordonanță președințială în acest sens se emite în regim de urgență, fiind  expres reglementată de normele de procedură civilă. Este recomandat ca un astfel de proces să fie gestionat prin intermediul unui avocat, pentru a se da o eficiență maximă atât a conținutului și temeiurilor cererilor cât și a probelor necesare. Trebuie menționat că hotărârea judecătorească în aceste situații este executorie încă din primă instanță, deci se poate părăsi țară doar cu acest document, indiferent că partea adversă face sau nu apel.

Dacă părinții sunt despărțiți sau divorțați și au reglementată pe cale judiciară sau notarială autoritatea părintească, doar un părinte poate să își dea valabil acordul notarial ca minorul de peste 16 ani să părăsească singur țara, în condițiile de mai sus. Din cuprinsul normei reiese că nu este întotdeauna necesar acordul ambilor părinți, ci, în cazul celor despărțiți/divorțați, este suficient doar acordul notarial al părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial (convenție notarială privind autoritatea părintească), sau după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal.

Acordul notarial sau hotărârea judecătorească va trebui să conțină referințe din care să reiasă durata și scopul călătoriei, deci acordul să fie în concordanță cu dovezile pe care le va prezenta minorul pentru a dovedi una din cele 4 ipoteze de mai sus.

Legea va în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, dacă va fi promulgată.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente