Meniu Închide

Modificări legislative privind ieșirea minorului din țară

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a fost modificată în ceea ce privește circulația minorilor în străinătate. Ambii părinți vor trebui să își dea acordul pentru eliberarea pașaportului și pentru ieșirea minorului din țară, în caz contrar va fi necesară hotărârea instanței care să suplinească consimțământul părintelui care refuză nejustificat plecarea minorului. Legea 174/2024 a fost publicată în Monitorul Oficial nr 516 din 03.06.2024 și va intra în vigoare începând cu 02.07.2024.

Astfel, legea menționează că cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal al minorului se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor. Așadar minorul poate ieși din țară doar însoțit de un major, doar dacă are pașaport și doar dacă acel major are acordul ambilor părinți privind ieșirea cu minorul din țară.

Pot călători în străinătate neînsoţiţi minorii care au împlinit vârsta de 16 ani, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. Pot călători în străinătate neînsoţiţi minorii care au împlinit vârsta de 16 ani şi care au domiciliul sau reşedinţa stabilită în ţara de destinaţie, fără acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Minorii sub 16 ani vor călători întotdeauna însoțiți de o persoană majoră.

Tot în lege se menționează expres că  eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor la care vom face referire mai jos, se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.  Eliberarea succesivă a mai multor paşapoarte simple electronice, respectiv pentru o anumită perioadă de timp/până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către minor, se efectuează numai dacă, în cuprinsul hotărârii judecătorești sau al ordonanței președințiale de suplinire a acordului, instanța a stabilit, în mod expres, acest aspect.

Nu este nevoie de acordul ambilor părinți pentru eliberarea pașaportului și pentru ieșirea din țară a minorului atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte. Situaţiile acestea trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

Pentru toate celelalte situații, dacă unul din părinți nu este de acord cu eliberarea unui pașaport/act de identitate și nici cu plecarea/deplasarea în străinătate, atunci instanța de judecată, prin proces de drept comun sau pe calea ordonanței președințiale atunci când este urgență (de exemplu un turneu ori o tabără internațională), va suplini consimțământul celuilalt părinte și va emite o hotărâre ce permite eliberarea pașaportului și deplasarea înafara țării. Părintele pârât din acest proces va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Părintele care planifică plecarea cu minorul în străinătate trebuie să îi ceară celuilalt părinte acordul notarial din timp, pentru ca, dacă i se refuză, să aibă timp și resurse pentru a obține o hotărâre judecătorească necesară demersurilor de ieșire din țară cu minorul.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente