Meniu Închide

Modificări importante privind acordul de recunoaștere a vinovăției

Prin Legea 214/2023 s-au operat modificări importante privind acordul de recunoaștere a vinovăției în procesul penal. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr 634 din 11.07.2023, și a intrat în vigoare începând cu data de 14.07.2023.

Printre noile modificări se află reglementarea privind dreptul inculpatului de a nu contribui la propria incriminare în situația inițierii demersurilor privind acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în faza de urmărire penală.

Conform noilor dispoziții procesuale dreptul inculpatului de a nu se autoincrimina devine valabil atunci când, deși au fost inițiate demersuri privind încheierea unui acord de recunoaștere acest acord nu a mai fost încheiat precum și atunci când s-a încheiat un acord de recunoaștere dar acesta nu a fost admis/confirmat ci a fost respins de instanța de judecată. Așadar, în cazul neîncheierii acordului sau încheierii lui în fază de Parchet și respingerii/neconfirmării lui de către instanță, raportat la demersurile judiciare din etapele procedurale ale acestor două situații, orice declarație dată de inculpat cu privire la recunoașterea faptei nu va fi luată în considerare și va trebui înlăturată de la dosar. Actul care consemnează astfel de declarații trebuie înlăturat fizic de la dosarul cauzei.

De la regula de mai sus există o singură excepție și anume situația în care inculpatul, în prezența unui avocat ales sau desemnat din oficiu, își dă acordul expres exprimat în scris pentru ca acea declarație cu privire la recunoașterea faptei să rămână la dosar și să fie folosită ca probă împotriva sa. Considerăm că un astfel de acord va fi dat/exprimat de inculpații care doresc să utilizeze procedura simplifcată a recunoașterii învinuirii în faza instanței de judecată, dar oportunitatea unui astfel de acord trebuie discutată prealabil și temeinic cu avocatul care face apărarea în acel caz.

O altă modificare importantă este cea privind inculpații minori, până acum nefiind o reglementare expresă privind conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției în cazul lor. Cu alte cuvinte, noua modificare vine să completeze lacunele vechii norme. Se modifică astfel normele ce stabilesc conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției când inculpații sunt minori, procurorul fiind obligat să menționeze în acord felul și cuantumul măsurii educative (privative sau neprivative de libertate) convenite. În aceste situații se menționează expres că acordul va fi semnat de inculpatul minor, de avocat și de reprezentantul legal al minorului.

Modificările legislative:

Se modifică literele h și i de la alinatul 1 al articolului 482Cod Procedură Penală:
Lit. h) felul și cuantumul pedepsei ori ale măsurii educative, precum și forma de executare a pedepsei ori soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat;
Lit. i) semnătura procurorului, inculpatului, avocatului și, după caz, a reprezentantului legal.

Se adaugă un nou aliniat la articolul 482 Cod Procedură Penală:

Alin 2: în cazul neîncheierii acordului de recunoaștere a vinovăției sau al respingerii acestuia prin hotărâre
judecătorească definitivă, declarația dată de inculpat în vederea  încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției nu poate fi folosită pentru soluționarea cauzei în lipsa acordului expres al acestuia, exprimat în scris în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu. În lipsa acestui acord, actul care consemnează declarația dată de inculpat în vederea încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției se înlătură din dosarul cauzei.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente