Meniu Închide

Noutăți juridice

Modificări importante la legislația privind Asociațiile de proprietari

Legea 196/2018 aduce schimbări majore la legislația privind modul de organizare a asociațiilor de proprietari. Aceste schimbări au intrat în vigoare în data de 28.09.2018. Redau mai jos câteva aspecte relevante din noua lege: Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în…

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, în vigoare începând cu 28.09.2018 La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 23 iulie…

15 modificări importante la Codul Penal adoptate de Parlament și aflate în dezbatere la CCR

15 modificări importante la Codul Penal adoptate de Parlament și aflate în dezbatere la CCR Curtea Constituțională va dezbate Legea în ședința din 16.10.2018. Abrogarea art 62, norma care se referea la posibilitatea judecătorului ca atunci când prin săvârșirea infracțiunii s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii…

Decizia ICCJ 10/2018 privind procurarea în orice împrejurare şi cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final, de produse susceptibile a avea efecte psihoactive

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr. 10 Dosar nr. 1129/1/2018 Şedinţa din data de 12 septembrie 2018 ÎN NUMELE LEGII D E C I D E: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală…

Decizia ICCJ nr 15/2018 referitoare la pedeapsa „executată sau considerată ca executată” ce constituie primul termen al recidivei

Decizia nr.15 în dosarul nr.1748/1/2018 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi…

Neconstituționalitate articol art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal

În ziua de 27 septembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) din Codul penal. Dispozițiile criticate…