Meniu Închide

Ordinul de protecție provizoriu – cum trebuie să procedeze poliția în cazul unei violențe domestice cu risc iminent

Măsurile și procedurile se regăsesc în ORDINUL nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, emis de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 146 din 11 decembrie 2018 și MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.578 din 18 decembrie 2018, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018.

Prin acest act se reglementează în detaliu procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului, procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu, procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu.

Ordinul instituie anumite obligații procedurale pentru polițiștii care intervin în situațiile de violență domestică, din oficiu sau pe baza unei/unui sesizări/denunț. Pe parcursul intervenției, polițiștii desfășoară, după caz, următoarele activități:
–  iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate
– observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale
– informează atât victima, cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție provizoriu
– sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora;
procedează la obținerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
– analizează gravitatea riscului fiecărui caz pe baza formularului de mai jos. Dacă există risc iminent se va emite de către polițist Ordinul de protecție provizoriu. Riscul iminent este dat de gravitatea situației stabilită de gradul de pericol privind viața, integritatea fizică sau libertatea victimei. 
Cu ocazia intervenției, în vederea stabilirii existenței unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii evaluează situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului (formularul și metodologia de utilizare a lui sunt cuprinse în Anexele la Ordin pe care le redăm mai jos). Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoștința victimei, care semnează de luare la cunoștință. Cu ocazia evaluării gradului de risc premergătoare emiterii ordinului de protecție provizoriu, atât victimei, cât și agresorului li se solicită să dea câte o declarație, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6. În cazul în care aceștia refuză sau nu pot să dea declarații, acest aspect se consemnează în procesul-verbal prevăzut întocmit de polițist. În toate cazurile, atât victima cât și agresorul au dreptul de a fi asistați de un avocat pe durata procedurilor privind gestionarea situațiilor de violență domestică.

În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, polițistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecție provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3Ordinul de protecție provizoriu poate fi emis și în situația în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor din cap. I al formularului de către polițist. Ordinul se va emite pe baza unor probe care să susțină existența riscului evaluat de polițist, probe administrate la fața locului de polițistul/agentul instrumentator/constatator. Ordinul trebuie să menționeze exact situația de fapt constatată și  totodată să fie susținut de un material probator rezonabil. Originalul ordinului de protecție provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidențele unității/subunității de poliție din care face parte polițistul care l-a emis.

După emiterea Ordinului provizoriu, dacă vor considera necesar, polițiștii vor solicita intervenția echipei mobile SPAS (Serviciul Public de Asistență Socială). Echipa mobilă SPAS are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare inițială și de realizare a demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, orientarea către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și agresori. 

În situația în care a fost dispusă măsura evacuării temporare a agresorului din locuință (evacuarea poate fi dispusă chiar dacă acesta este proprietarul locuinței), iar agresorul declară că nu are asigurată cazarea din altă sursă, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la dreptul de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapteDacă agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziție de serviciul public și optează să locuiască la o altă persoană, polițistul care a emis ordinul de protecție îi va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui și persoana care îi va asigura cazareaCu ocazia evacuării temporare din locuință, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să își poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate. După evacuarea agresorului din locuință polițistul procedează la reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor acesteia în locuință.

 

Formular de evaluare a riscului 

CAPITOLUL I – CONSTATĂRI REZULTATE PRIN PRISMA RĂSPUNSURILOR OFERITE DE VICTIMĂ
Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieții și integrității victimei, răspundeți cu DA sau NU la următoarele întrebări: DA NU
1. Agresorul/Agresoarea a încercat vreodată să vă ucidă?
2. Au fost agresați și alți membri de familie/copii?
3. Agresorul/Agresoarea a amenințat vreodată că îi va răni sau ucide pe vreunul dintre ei?
4. În urma prezentului incident ați suferit leziuni? Echimoze  Excoriații  Plăgi tăiate/înțepate/împușcate  Arsuri  Mutilări  Altele 
5. Agresorul/Agresoarea a folosit vreodată arme sau obiecte care să vă rănească?
6. Agresorul/Agresoarea a vandalizat sau a distrus bunuri, a agresat/maltratat animale de companie ale victimei/familiei?
7. Vă este teamă de viitoare agresiuni sau violențe asupra dumneavoastră sau a altor membri de familie?
8. Agresorul/Agresoarea este o persoană violentă?
9. Agresiunile au crescut în intensitate și frecvență în ultima perioadă?
10. Agresorul/Agresoarea deține în mod legal/ilegal arme letale sau neletale?
11. Agresorul/Agresoarea este consumator/consumatoare de substanțe stupefiante?
12. Agresorul/Agresoarea a fost diagnosticat/diagnosticată cu afecțiuni psihice sau alte boli care îi pot afecta discernământul?
13. Agresorul/Agresoarea are probleme cu consumul de alcool?
14. Agresorul/Agresoarea vă interzice să vă întâlniți cu familia, prietenii sau alte persoane, vă controlează frecvent activitățile zilnice, convorbirile telefonice, corespondența (inclusiv electronică)?
15. Ați mai fost victima vreunui astfel de incident în relația dumneavoastră cu agresorul/agresoarea?
16. Agresorul/Agresoarea v-a împiedicat să vă despărțiți de el/ea?
17. Împotriva agresorului/agresoarei a mai fost emis ordin de protecție/ordin de protecție provizoriu?
18. Există o altă persoană, asociată agresorului/agresoarei, care v-a amenințat sau de care vă este frică? Dacă răspunsul este DA, menționați numele, prenumele și relația acesteia cu agresorul/agresoarea. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Cunoașteți dacă agresorul/agresoarea a mai avut probleme cu legea? În caz afirmativ, vă rog, detaliați. Violență domestică  Violență sexuală  Alt tip de violență  Altele  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. Vă simțiți amenințat(ă), urmărit(ă), hărțuit(ă) de agresor/agresoare?
21. Agresorul/Agresoarea v-a interzis vreodată să cereți ajutor sau să apelați la sprijinul organelor de aplicare a legii?
CLASIFICAREA RISCULUI ASUPRA VICTIMEI
EXISTĂ RISC IMINENT NU EXISTĂ RISC IMINENT
Dacă la întrebările 1-7 minimum 2 răspunsuri sunt cu DA Dacă la întrebările 1-7 nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA și nici la întrebările 8-21 nu sunt minimum 6 răspunsuri cu DA
Dacă la întrebările 1-7 nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA, dar la întrebările 8-21 au fost minimum 6 răspunsuri cu DA
CAPITOLUL II – CONSTATĂRILE POLIȚISTULUI
Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieții și integrității victimei: DA NU
1. Agresorul/Agresoarea manifestă agresivitate în limbaj.
2. Victima, copiii acesteia sau alți membri ai familiei se află în stare de panică.
3. În locuință sunt urme de distrugeri/răvășiri.
4. Victima nu cooperează cu poliția din cauza unei stări de temere. Față de agresor  Față de alți membri de familie  Față de alte persoane  Altele  Observații …………………………………..


Formular ORDIN DE PROTECȚIE PROVIZORIU

Emis astăzi, ……/……./…………, ora …….:……, în^1 …………………… de către^2 ………………………….., polițist în cadrul ………………………..Astăzi, data de mai sus, în urma intervenției efectuate la evenimentul sesizat de către ……………………………………….. din localitatea ………………………….., județul/sectorul …………………………………, am constatat existența riscului iminent asupra vieții, integrității fizice ori asupra libertății victimei/victimelor violenței domestice:a) domnul/doamna ………………………………., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în …………………, str. ……………………. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ………………….;b) domnul/doamna ………………………………………, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în …………….., str. ……………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul …………………;c) domnul/doamna …………………………, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în …………………….., str. …………………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………,ocazie cu care, în temeiul art. 22^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul ordin împotriva agresorului identificat în persoana domnului/doamnei …………………………………………………………………………………….., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ……………………………………………….., str. …………………………………………………….. nr. …….., bl. ……, sc. …., et. ……., ap. ……, județul/sectorul …………………………………, care la data de ……/……/…………. a săvârșit următoarele^3:……………………………………………………………………..Situația de fapt a fost evaluată pe baza următoarelor probe^4:…………………………………………………………………………………….Dispun ca, începând cu data ……/……/…………, ora …….:……., pe o perioadă de 5 zile reprezentând o durată de 120 de ore, respectiv până la data de ……/……/…………, ora …….:……., agresorul/agresoarea să respecte următoarele măsuri de protecție:[] să părăsească temporar, indiferent dacă acesta/aceasta este titularul dreptului de proprietate, locuința/locuințele comună/comune situată/situate la adresa: ……………………………, str. …………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……, județul ………………………;[] reintegrarea în locuința comună a victimei/victimelor și copilului/copiilor:a) domnul/doamna ………………………………….., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ………………………….., str. …………………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………………..;b) domnul/doamna …………………………………………, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ………………………………, str. ……………………….. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………….;c) domnul/doamna ……………………………………………….., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ………………………., str. ………………………. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul …………………..;[] să păstreze o distanță minimă de …………… metri față de:[] victima/victimele:a) domnul/doamna ……………………………………………., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ………………….., str. ………………….. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………..;b) domnul/doamna ………………………………………………….., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ……………….., str. ……………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………..;c) domnul/doamna ……………………………………………., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în …………………….., str. …………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ………………….;[] membrii familiei acesteia:a) domnul/doamna …………………………….., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ………………………, str. ………………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ……………………;b) domnul/doamna …………………………………………, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în …………………., str. …………………….. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul ………………..;c) domnul/doamna ………………………………………………, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria …… nr. ……………… C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ……………………………., str. ……………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul/sectorul …………………..;[] reședința victimei, situată la adresa ……………………………, str. ………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……, județul ……………..;[] locul/locurile de muncă al/ale victimei, de la adresa/adresele^5:a) …………………………, str. ……………………. nr. ………, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul …………………..;b) ……………………, str. ……………………. nr. ………, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul ………………….;c) ………………………., str. ………………………….. nr. ………, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul ………………….;[] unitatea/unitățile de învățământ a/ale victimei/victimelor ……………………, situată/situate la adresa ………………., str. ……………….. nr. ………, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul ………………….;[] să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;[] să predea organelor de poliție armele deținute:a) model/serie/număr;b) model/serie/număr;c) model/serie/număr.
Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecție provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Prezentul ordin poate fi contestat, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Judecătoria^6 ……………………………………………….Prezentul ordin va fi comunicat structurilor Poliției Române în a căror rază de competență teritorială se află locuința victimei și a agresorului, în situația în care acestea nu se află în raza de competență teritorială a structurii emitente.

Agent constatator (semnătură) Câte o/un copie/duplicat a/al prezentului ordin a fost înmânată/înmânat:
 victimei/victimelor …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….  agresorului ………………………………………..

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente