Meniu Închide

Poliția, Jandarmeria și orice autoritate sau instituție publică vor plăti cheltuieli de judecată

Poliția, Jandarmeria și orice autoritate sau instituție publică vor plăti cheltuieli de judecată.

ÎCCJ a decis în ședința din 17.10.2022 că pârâtul va plăti cheltuieli de judecată chiar dacă a recunoscut pretențiile reclamantului, atunci când este vorba de acțiuni ce nu sunt susceptibile de procedura punerii în întârziere sau de procedura emiterii hotărârii în baza recunoașterii de către pârât a pretențiilor reclamantului, acțiuni în care calitatea de pârât/intimat o au autoritățile sau instituțiile publice.

Este și cazul plângerilor contravenționale (dar nu numai) unde Poliția, Jandarmeria, Primăria, DSP-ul sau orice altă entitate publică este pârât și are o atitudine procesuală de recunoaștere a pretențiilor din plângerea contravențională.

În ultimii ani, cele mai dese astfel de cazuri au fost cele privind contestarea amenzilor contravenționale date pe parcursul stării de urgență (unde pârâți au fost Poliția ori Jandarmeria) și cele privind contestarea amenzilor contravenționale date pentru necompletarea formularului PLF (unde pârâte au fost DSP-urile județene). Având în vedere deciziile CCR de atunci, pârâții recunoșteau nelegalitatea procesului verbal și pretențiile reclamantului cu privire la anularea acestuia.

Decizia de astăzi a ICCJ se aplică oricărui litigiu de natură contravențională sau administrativă în care sunt implicate autoritățile sau instituțiile publice, și care necesită intervenția instanței pentru restaurarea ordinii de drept. Astfel că aceste autorități sau instituții vor plăti integral cheltuielile de judecată avansate de reclamant cu acel proces, indiferent de poziția lor procesuală formulată prin întâmpinare sau ulterior.

Recursul în interesul legii a fost promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați, care a hotărât sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la următoarea problema de drept pentru care s-a constatat că in jurisprudență nu există un punct de vedere unitar:

In interpretarea art. 454 din Codul de procedura civila, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată in situația în care obiectul acțiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestația introdusă la instanța competentă și care poate fi formulat doar in cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestația la decizia de stabilire o pensiei, contestația la executare, plângerea contravențională etc.) sau un litigiu in care hotărârea nu se poate pronunța doar în baza recunoașterii pretențiilor de către pârât?

În practică o opinie era că acești pârâți vor fi exonerați de la plata cheltuielilor de judecată (onorariu avocat, taxă de timbru, alte costuri procesuale), iar o altă opinie era că aceștia vor suporta integral cheltuielile (rezonabile)  făcute de reclamant/contestator/petent, chiar dacă au recunoscut pretențiile reclamantului.

Din comunicatul ICCJ:

Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 din Codul procedură civilă, pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 octombrie 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente