Meniu Închide

Poliția poate intra fără acord în locuința deținătorilor de animale și poate dispune preluarea lor dacă constată că au fost/sunt maltratate

Legislația privind protecția animalelor a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr  175/2020 publicată în Monitorul Oficial nr 954 din 16.10.2020. Actul normativ aduce câteva schimbări majore în instrumentarea cazurilor privind maltratarea animalelor.

”Poliția animalelorva fi formată din personal specializat/recrutat în cadrul Poliției Române. Astfel, polițiștii care vor avea atribuții în domeniul protecției animalelor vor fi unii din actualii polițiști, dar și persoane recrutate dintre medici veterinari oficiali din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu acordul acestora, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

În cazul animalelor maltratate și aflate într-o stare de pericol, polițistul este obligat să emită un ordin de plasament al animalului în centre specializate pentru o perioadă de 45 de zile. Polițiștii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura o îngrijire corespunzătoare animalului.

Reclamațiile în urma cărora polițiștii pot pătrunde fără consimțământul deținătorului animalului în casa sau curtea unde animalul este adăpostit (posibilitate dată indirect de aliniatul 3 al art. 24 indice 4 din Legea 205/2004 privind protecția animalelor) trebuie să vizeze acțiuni infracționale precum:
uciderea animalelor
rănirea sau schingiuirea animalelor
–  organizarea de lupte între animale sau cu animale
–  practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive, și/sau
–  folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.

Probe privind starea animalelor. Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă din:
–  constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris
– înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice
– declarațiile persoanelor implicate în activitățile abuzive sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora
–  înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora
–  înscrisuri, inclusiv mesaje sau postări în mediul online
–  fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Dacă poliția constată relele tratamente aplicate animalului sau o stare de pericol pentru acesta va dispune preluarea  animalului de la deținător printr-un Ordin de plasare a animalului în adăposturi publice. Ordinul va cuprinde, printre altele, descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii, indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt  (probelor) și dreptul de a contesta ordinul de plasare în adăpost a animalului, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația. Ordinul de plasare este executoriu și se pune în executare de îndată prin servicile publice de adăpostire a animalului. Ordinul de plasare în adăpost a animalului poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Preluarea animalului se va face prin serviciile publice de adăpostire a animalelor. Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. Serviciile publice prevăzute constă în capturarea, preluarea, ridicarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor conform legislației sanitar veterinare.

Deținătorul animalului poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost. Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională. Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul de 30 de zile de la data la care măsura plasamentului încetează. 

Regimul contravențional și infracțional cu privire la animale rămâne neschimbat.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente