Meniu Închide

Predarea permisului de conducere după ce s-a formulat plângere contravențională

Câteva clarificări privind predarea permisului de conducere după ce s-a formulat plângere contravențională.

Dacă după comunicarea Procesului Verbal prin care s-a suspendat dreptul de a conduce contravenientul face plângere la judecătorie împotriva acestui act, își poate ridica permisul de conducere reținut și deci poate conduce pe parcursul procesului.

Totuși, dacă renunță la proces ori dacă pierde procesul el trebuie să predea permisul la poliție. În ce condiții și când se predă permisul la poliție? Avem 3 situații posibile:

  1. Dacă se renunță la judecata plângerii contravenționale. Dacă după introducerea plângerii contravenționale petentul se răzgândește și nu mai dorește proces, deci nu mai vrea ca plângerea contravențională să fie analizată pe fond de instanță, trebuie să aducă acest fapt la cunoștința judecătorului. Contravenientul are oricând dreptul de a renunța la judecata plângerii contravenționale, inclusiv în cursul apelului, până când se emite o hotărâre definitivă. Odată formulată plângerea și odată înregistrat dosarul la instanță, dacă petentul contestator renunță la judecata cererii/plângerii sale, instanța dă un termen scurt pentru a se lua act de renunțare, citând în acest sens și IPJ-ul împotriva căruia s-a formulat plângerea contravențională. După ce plângerea contravențională a fost comunicată pârâtului/intimatului, se poate renunța la judecată doar dacă IPJ-ul  este de acord – expres sau tacit, cu această renunțare. Instanța se pronunță prin Hotărâre supusă recursului. De la data comunicării aceste hotărârii prin care se ia act de renunțarea la judecată contravenientul are 30 de zile să  formuleze recurs. După ce trec cele 30 de zile – termen de recurs – hotărârea devine definitivă și contraveninetul poate merge la judecătorie să legalizeze hotărârea cu mențiunea definitivă prin nerecurare. Ulterior o va depune la poliție împreună cu permisul de conducere. Nedepunerea permisului în acest termen va atrage ca sancțiune suplimentarea cu 30 de zile a perioadei de suspendare a permisului, la momentul când va fi descoperit în trafic. Renunțarea la judecată nu este indicată în procesele contravenționale.
  2. Situația în care contravenientul pierde la instanța de fond și nu mai dorește să facă apel, acesta trebuie să aștepte comunicarea hotărârii acasă sau la domiciliul procedural al avocatului. Din ziua în care i se comunică acasă sau la domiciliul procedural hotărârea începe să curgă termenul de 30 de zile de apel. Abia după ce trec cele 30 de zile hotărârea devine definitivă. Totuși, la acest moment, deci după ce au trecut cele 30 de zile – termenul de apel – contravenientul trebuie să mearga la judecătorie să legalizeze hotărârea comunicată, cu mențiunea definitivă prin neapelare. Cu  hotărârea legalizată și având mențiunea definitivă prin neapelare, împreună cu permisul, trebuie să meargă la poliție să îl predea. Hotărârea legalizată cu mențiunea definitivă prin neapelare împreună cu permisul se pot depune și prin curier/poștă împreună cu o adresă în sensul predării permisului de conducere.
  3. Situația în care contravenientul pierde în apel. Când judecata a continuat și cu faza de apel iar contravenientul a pierdut în apel, hotărârea rămâne definitivă la data pronunțării instanței de apel. Data pronunțării instanței de apel este data la care apare minuta hotărârii pe portalul instanței. Din acea zi contravenientul are 30 de zile termen să depună permisul la poliție. Atentie, el nu trebuie să aștepte comunicarea hotărârii de apel, pentru că aceasta poate veni in 1-3 luni de la data pronunțării, sau chiar mai târziu, și astfel contravenientului i se aplică o sancțiune suplimentară dacă depune tardiv permisul după comunicarea hotărârii de apel. În apel procesul se încheie la data pronunțării hotărârii pe portal iar hotărârea devine definitivă tot de la data  pronunțării hotărârii pe portal, și nu de la data comunicării. Astfel contravenientul este obligat să depună permisul în 30 de zile de la data pronunțării pe portal a instanței de apel. În caz contrar, dacă îl duce mai târziu de termenul de 30 de zile de când se publică soluția pe portal, i se va adăuga încă o suspendare de 30 de zile pestea cea primită prin Procesul Verbal de contravenție inițial.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente