Meniu Închide

Prescripția împrumutului fără termen de restituire

Contractul de împrumut încheiat între persoanele fizice sau juridice are un regim juridic specific, stipulat în Codul Civil. Contractele de împrumut bancare nu intră în discuția din acest articol, ele având întotdeauna fixat în mod clar termen sau termene de restituire. Situația pe care o vom prezenta mai jos se referă la banii împrumutați la rude, prieteni, colegi de muncă, cunoscuți, etc, bani pe care aceste persoane nu îi mai restituie.

Contractul de împrumut este unul valid și valabil, chiar verbal încheiat, predarea/virarea banilor fiind suficientă pentru încheierea lui. Dovedire contractului poate fi făcută prin orice mijloc de probă, având în vedere relațiile de prietenie, de familie ori de muncă dintre părți.

După predarea banilor numerar ori virarea lor prin cont, unele persoane nu doar că nu îi mai restituie, dar blochează orice canal de comunicare cu persoana care i-a împrumutat, făcând dificilă dar nu imposibilă recuperarea sumei împrumutate.

În atare context, singura cale pentru recuperarea sumei de bani împrumutate este un proces civil împotriva acelei persoane. În acest procese deseori persoanele împrumutate, pârâții din aceste litigii, neagă împrumutul și/sau invocă prescripția.

Prescripția extinctivă stinge dreptul la acțiune, astfel că dacă instanța admite această excepție, procesul se stinge din fașă și nu se mai continuă cu fondul contractului de împrumut și nici cu analiza elementelor contractului ori a scadenței acestuia. O dată intervenită prescripția, o dată invocată de pârât și o dată admisă de instanță, procesul se încheie. Evident se poate face apel, dacă există motive și temeiuri.

Prescripția trebuie deci tratată cu maximă seriozitate și atenție în astfel de procese prin care se dorește recuperarea banilor dați cu titlu de împrumut.

Prescripția curge de la data scadenței, deci de la data la care suma trebuia restituită, dacă părțile au convenit o astfel de dată. De exemplu, dacă s-a dat împrumut o sumă de bani pentru a fi restituită pe data sau până la data de 01.10.2023 și banii nu s-au restituit până atunci, începând cu data de 02.10.2023 începe să curgă termenul de prescripție de 3 ani, termen ce se va împlini la data de 02.10.2026 dacă nu vor exista cauze de întrerupere sau de suspendare (expres prevăzute în Codul Civil).

Totuși, împrumuturile între rude, prieteni și colegi la care făceam referire mai sus deseori nu au o dată scadentă, nu au stabilit un termen fix de restituire de la care să curgă în mod clar prescripția. Banii împrumut sunt deseori dați fără termen de restituire, deci fără scadență, folosindu-se deseori sintagmele ”mi-i dai înapoi când ai”, ”vedem noi, nu e grabă”, ”ne înțelegem noi, doar ne cunoaștem de mici”, etc. Doar că, anumite persoane, o dată cu trecerea timpului, uită de datorie, de împrumut, cu atât mai mult cu cât suma de bani este mai mare…

În situația în care cei doi – împrumutătorul și împrumutatul, nici la data încheierii contractului de împrumut nici ulterior, nu au fixat o data scadentă, adică o zi ca termen maxim în care suma trebuie restituită, prescripția nu începe să curgă.

Codul Civil stipulează la art. 2.155 alin. 2: dacă termenul nu este convenit, împrumutatul este obligat să înapoieze bunul la cererea împrumutătorului. Norma este logică pentru că orice prescripție trebuie să aibă o dată certă de la care începe să curgă termenul, pentru a putea fi verificate judiciar atât perioada de prescripție cât și cauzele de întrerupere sau suspendare, dacă sunt.

Așadar la contractul de împrumut în care părțile nu au fixat o dată scadentă, nu au stabilit o dată limită până la care banii trebuie restituiți, prescripția începe să curgă de la data cererii de returnare a banilor, făcută de către împrumutător către împrumutat. O astfel de cerere poate fi făcută pe orice canal de comunicare, dar de cele mai multe ori o astfel de cerere este chiar cererea de chemare în judecată.

Cererea de chemare în judecată este cererea la care face referire și Codul Civil fiind dovada clară că împrumutătorul cere banii înapoi de la împrumutat. De la data acestei cereri de chemare în judecată începe așadar să curgă prescripția, care evident nu are cum să fie împlinită devreme ce procesul este pe rolul instanțelor.

În concluzie excepția prescripției va fi respinsă de instanță în cazul în care împrumutul este unul fără termen de restituire (fără dată scadentă), iar împrumutătorul cere returnarea banilor prin însăși cererea de chemare în judecată.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente