Meniu Închide

Procese contravenționale online din ianuarie 2022

UPDATE 26.01.2022:

Proiectul de lege a fost declarat neconstituțional în ansamblul său de către CCR în ședința din 26.01.2022, sesizarea de neconstituționalitate fiind formulată de Guvernul României înaintea promulgării. Așteptăm motivarea deciziei CCR pentru a vedea argumentele. Noi scriam în 22.12.2021 că proiectul de lege afectează profund dreptul la apărare.

 

_____________________________________

În data de 21.12.2021 Parlamentul a adoptat un proiect de lege privitor la procesele contravenționale. Modificările sunt prevăzute prin adăugarea unui nou articol în OG 2/2001, articolul 36 indice 1. Proiectul merge la promulgare. S-au adăugat norme procedurale noi, în sensul desfășurării ședințelor de judecată în sistem online, fără deplasarea participanților la instanța de judecată.

Procesele contraventionale online rămân la latitudinea persoanelor catre atacă Procesul Verbal de contravenție. Așadar procesul online se desfășoară la cererea expresă a contravenientului și nu din oficiu. Instanțele nu vor putea desfășura aceste procese online decât dacă persoana în cauză solicită acest lucru prin plângerea contravențională. Odată făcută cererea în plângere, procesul se va desfășura online inclusiv în faza de apel.

Dacă persoana în cauză face cerere de desfășurare a procesului contravențional online, nu mai poate reveni asupra acesetei solicitări, procesul luând forma online și instanța dispunând toate măsurile care se impun în acest sens. Așadar nu se poate renunța la cererea ca plângerea contravențională să fie judecată online. Procesul fizic și judecata la sediul instanței nu va mai fi posibilă dacă s-a solicita judecarea online. În acest context, persoanele trebuie să cântărească bine dacă formulează această cerere odată cu plângerea contravențională.

Contravenientul are câteva obligații conexe cererii de judecare online a plângerii. Printre acestea se număra obligația de a primi toate actele de procedură exclusiv prin intermediul poștei electronice. De asemeni, contraveninetul care cere judecarea online are obligația de a asigura posibilitatea de a participa la audiere prin videoconferință (în locația stabilită de către instanță) a martorilor și a experților propuși.

Modificarea legislativă nu aduce în discuție apărarea contravenientului și modalitatea de participare a avocatului la acest tip de procese. Digitalizarea justiției nu poate fi pusă în discuție fără a garanta dreptul la apărare a contravenientului, mai ales că o contravenție este asimilată unei acuzații penale. Noile norme nu menționează nimic despre dreptul la apărare, nimic despre dreptul la un avocat, nimic despre cum și (de) unde va participa avocatul la aceste ședințe online de judecată.

Conform legii, procesul online se va desfășura doar prin sisteme de telecomunicații audiovizuale care permit verificarea
identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. La acest moment nici un astfel de sistem nu este configurat la nivel unitar în instanțele din România.

Având în vedere noutatea procedurii, necesitatea unei instruiri prealabile privitoare la aceste procedee noi, luând în considerare cunoașterea deficitară a procedurii judiciare de către contravenient precum și drepturile importante incidente în astfel de procese contravenționale (precum dreptul de proprietate, dreptul de a conduce, dreptul de funcționare a operatorilor economici, etc) considerăm că asistarea de către avocat ar fi trebuit să fie o condiție a proceselor contravenționale online, pentru o apărare efectivă și eficientă.

Digitalizarea justiției nu se poate face cu excluderea avocaților, iar neincluderea acestora în proiectele pilot, cum este cel prevăzut de noua reglementare, arată că legiutorul nu este preocupat de o  justiție în beneficiul justițiabilului. O justiție fără avocați nu este justiție, este o simulare a justiției.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente