Meniu Închide

Proiect legislativ privind soluționarea amiabilă a conflictelor de muncă. Concilierea făcută de avocat, expert sau mediator

În data de 02.10.2019 a fost adoptat de Senat un proiect legislativ care reglementează concilierea conflictelor de muncă. Proiectul stabilește cine va putea desfășura o astfel de conciliere, cât timp va putea dura o astfel de procedură și dacă ea este sau nu obligatorie.

Astfel angajatul și angajatorul nu vor fi obligați să se concilieze ci vor încerca soluționarea amiabilă a conflictului, conform noului articol 232 din Codul Muncii. Așadar, de principiu concilierea este facultativă, părțile având dreptul de opțiune privind calea concilierii sau calea instanței. Părțile pot cuprinde în contractul individual de muncă, la momentul semnării sau la un moment ulterior, o clauză de conciliere. Această clauză obligă părțile să parcurgă procedura de conciliere, prealabil instanței. Astfel concilierea devine obligatorie doar pentru cei care au această clauză în contractul individual de muncă. O astfel de procedură obligatorie trebuie desfășurată în maxim 10 zile lucrătoare, termen care curge de la data la care persoana interesată a comunicat în scris intenția de conciliere.

Conciliator poate fi un avocat, un expert în legislația muncii ori un mediator specializat în legislația muncii. Conciliatorul va avea un rol activ și va propune soluții legale, stăruind pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor legale ale salariaților. Nu se știe dacă mediatorii autorizați în baza Legii nr 192/2006 sunt excluși de la această procedură de conciliere sau sunt incluși după specializarea în legislația muncii (cine și în ce context conferă mediatorilor această specializare?).

Toate costurile legale de conciliere vor fi în sarcina angajatorului.

În cazul în care părțile ajung la o soluție amiabilă, concilierea se consideră încheiată și se redactează un proces verbal, document ce va conține acordul/înțelegerea părților. În cazul în care concilierea se finalizează fără acord sau cu acord parțial în procesul verbal de închidere a concilierii se consemnează cererile părților care au fost soluționate și cele care au rămas nesoluționate. Sub forma procesului verbal de închidere a concilierii se reglementează practic ACORDUL DE CONCILIERE.

Momentan proiectul legislativ este trimis la Camera Deputaților pentru dezbateri în comisii și mai apoi în plen.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente