Meniu Închide

Reabilitarea de drept (din oficiu) și judecătorească (la cerere)

Reabilitarea unui condamnat penal este acel beneficiu legal oferit acestuia în vederea reintegrării depline în societate. Reabilitarea are ca scop restaurarea deplină și definitivă a acelui condamnat, prin eliminarea oricăror consecințe juridice (penale sau extrapenale) și sociale ale condamnării. Odată intervenită reabilitarea, fie de drept, fie pe cale judiciară, cel condamnat este restaurat total și nu mai suferă nici o interdicție, nici o decădere, nici o restricție, nici o incapacitate legală, nici o consecință cu privire la situația/condamnarea sa penală. Altfel spus, situația sa penală dispare din punct de vedere juridic, iar societatea trebuie să se comporte față de acea persoană reabilitată ca față de o persoană care niciodată nu a săvârșit nici o infracțiune. Persoana reabilitată se bucură de toate drepturile și de toate privilegiile publice, inclusiv cele politice.

Reabilitarea este iertarea deplină și definitivă oferită de societate condamnatului.

Ca acțiune procedurală reabilitarea înseamnă radierea din cazierul judiciar a mențiunilor privind infracțiunea și condamnarea. Cazierul curat arată că o persoană este pe deplin reabilitată și se bucură de toate privilegiile, drepturile și interesele legale, întocmai ca orice alt cetățean, fără îngrădiri și fără discriminări.

Reabilitarea și radierea mențiunilor din cazierul judiciar este prevăzută sub două forme, în funcție de gravitatea condamnării. Termenul de reabilitare începe să curgă din momentul în care executarea pedepsei închisorii a luat sfârșit,  de la data când aceasta s-a prescris, de la data la care amenda penală a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod prevăzut de lege ( de exemplu compensația), iar în cazul pedepsei închisorii cu suspendare de la data la care termenul de supraveghere s-a sfârșit. Termenul se împlinește la finalul perioadei prevăzute de lege (3, 4 , 5, 7 și 10 ani  – în funcție de condamnare) iar reabilitarea poate fi incidentă dacă pe durata acestui termen condamnatul nu a mai săvârșit nici o infracțiune.

Dacă este vorba de o condamnare ușoară, reabilitarea are loc de drept și din oficiu, în temeiul legii, fără intervenția instanței și fără a se face vreun demers judiciar sau administrativ. Condamnările ce atrag reabilitarea de drept sunt: pedepsele cu amenda, pedeapsa închisorii de 2 ani cu executare și toate pedepsele de închisoare cu suspendarea executării. În aceste cazuri radierea mențiunilor se face de către ofițerul/autoritatea ce gestionează baza de date a cazierului judiciar, de drept, la împlinirea termenului legal, fără a exista o cerere din partea condamnatului. Dacă după trecerea termenului reabilitării de drept mențiunile nu se radiază de drept și din oficiu, condamnatul poate face o cerere la serviciul de cazier judiciar pentru a constata îndeplinirea condițiilor reabilitării de drept și pentru a radia mențiunile privitoare la condamnare. Aceste cazuri când mențiunile nu se radiaza din oficiu sunt puține în practică, dar atunci când este cazul, persoanele trebuie să cunoască posibilitatea de a face această cerere, preferabil prin intermediul unui avocat pentru a spori șansele ca cererea să fie conformă și să-și atingă scopul. Aceste demersuri nu necesită intervenția instanței fiind proceduri strict administrative. Dacă în urma cererii ofițerul refuză radierea mențiunilor din cazier, deși sunt îndeplinite condițiile reabilitării de drept, condamnatul poate face contestație/plângere împotriva acestui refuz.

În toate cazurile și privind orice condamnare, pentru persoana juridică reabilitarea are loc din oficiu și de drept dacă nu a mai săvârșit o infracțiune în termenul de reabilitare. Radierea mențiunilor privind condamnarea se face din oficiu (sau la cerere) de către organul care a autorizat înființarea acelei persoane juridice și organul care a înregistrar persoana juridică.

Dacă este vorba de condamnări mai grele, reabilitarea nu intervine de drept și din oficiu, ci este acordată de instanță la cererea condamnatului, și doar dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Condițiile legale se referă la termenul de reabilitare, termen ce diferă în funcție de pedeapsa primită de condamnat, dar și la obligațiile civile stabilite în sarcina lui la momentul rămânerii definitive a hotărârii. Astfel, o condiție esențială pentru acordarea reabilitării judecătorești este ca persoana condamnată să fi achitat integral cheltuielile judiciare din dosar. De asemeni, o altă condiție este ca aceasta să fi îndeplinit obligațiile civile către persoana vătămată sau partea civilă, cu excepția cazurilor în care dovedește că i-a fost imposibil să și le îndeplinească (de exemplu prejudicii foarte mari ce nu pot fi returnate de condamnat, oricâtă muncă ar presta în Penitenciar sau ulterior după liberare). Este de asemeni o excepție și faptul renunțării de către persoana vătămată sau partea civilă la aceste despăgubiri ori la obligațiile civile, dar acest fapt va trebui dovedit cu înscrisuri ori chiar cu mărturia persoanei respective în procesul de reabilitare. În cazul unor obligații bănești solidare (mai mulți condamnați au fost obligați să plătească despăgubiri către partea civilă), instanța de reabilitare poate fixa în sarcina celui care cere reabilitarea o fracție din acele despăgubiri ce trebuie plătită de el în vederea reabilitării. Cererea trebuie să indice condamnarea pentru care se cere reabilitarea, locul de muncă și locul de domiciliu actuale ale petentului, precum și locurile de muncă și de domiciliu de după condamnare/executarea pedepsei. Instanța competentă este cea care a judecat cererea în primă instanță, iar dacă acea instanță nu mai judecă acel tip de infracțiuni, cererea se va depune la instanța care potrivit normelor procesuale în vigoare judecă acele infracțiuni (a se vedea Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 83 din 10 decembrie 2007) . Cererea se va depune la instanța din circumscripția domiciliului petentului ori de la ultimul său domiciliul dacă locuiește în străinătate. Cererea se judecă cu citarea petentului și cu participarea obligatorie a procurorului, în ședință nepublică. Nu se poate depune cerere de reabilitare judecătorească dacă prescripția executării pedepsei este imputabilă petentului. De asemeni, cererea de reabilitare judecătorească se suspendă dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva petentului, până la soluționarea definitivă a acestui nou dosar penal. Trebuie menționat că reabilitarea nu este facultativă pentru judecător, ci acesta este obligat să acorde reabilitarea dacă sunt îndeplinite condițiile legale menționate mai sus și cererea respectă condițiile de formă. Dacă se respinge reabilitarea, petentul poate face contestație, acțiune ce se va judeca de instanța superioară. Este preferabil ca cererea să fie făcută și susținută prin avocat, cu anexarea tutoror documentelor cerute de lege, pentru ca procedurile judiciare să fie bine gestionate. Dacă persoana care cere reabilitarea se află în străinătate, avocatul o poate reprezenta cu puteri depline. După ce hotărârea de reabilitare devine definită, se face mențiune pe hotărârea inițială de condamnare. De asemeni se trimite un exemplar al acestei hotărâri la serviciul de cazier judiciar pentru radierea mențiunilor privind condamnarea.

 

Print Friendly, PDF & Email

93 de comentarii

 1. Ionut

  Buna ziua,in data de 26.09.2016 am fost condamnat la 1an și 6 luni cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere termen de încercare 4 ani termen în care nu am mai comis alta infracțiune.azi 20.04.2022 mai figurez cu cazier? Va mulțumesc o zi buna

   • kumkapi

    buna ziua,daca in 2011 am fost condamnat la 3ani inchisoare si nu am facut pana in prezent reabilitatrea cazierul meu are inscrise mentiuni?mentionez ca in dosar au fost mai multe persoana care si-au facut reabilitarea.

   • Matache

    Buna ziua,in data de 15 .11.2019 am fost condamnat la 1an și 4 luni cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere termen de încercare 3 ani termen în care nu am mai comis alta infracțiune.azi 11.01.2024 încă figurez înscris în cazierul judiciar , și nu pot sa dau sala pentru obținerea permis auto , mi au spus că trebuie sa fac reabilitarea

    • Avocat ILIE DORIN

     nu trebuie sa faceti reabilitarea, puteti da examen pentru ca a trecut mai bine de 1 an de la condamnare. Mergeti la comandant si explicati-i ca aveti dreptul de a da examen din nou pentru un nou permis indiferent de reabilitare.

   • Mihai bogdan dabija

    Bina ziua în 2019 am fost prin la volan băut și fără permis mia dat 2 ani si 4 luni au trecut ani ăștia as putea depune cerere de reabilitare

  • Mihai

   Buna ziua, angajat MAI comite o fapt pt care se dispune pedeapsa închisorii pt 2 ani cu executare( talharie). Reabilitarea se poate face în 4 ani sau mai repede? Când va putea opta din noul pt înscrierea la școală de poliție/încadrare directa în sistem?

 2. Pingback:Judecătorii Curții de Apel București acceptă cererea fiului lui Sile Cămătaru de a-și "albi" cazierul judiciar - Justnews.ro

 3. George

  Buna seara acum 20 de ani am fost condamnat pentru viol ,au trecut 15 ani de la terminarea pedepsei și de atunci nici măcar o amendă n-am mai avut,întrebarea este:de ce mai sunt chemat la poliție pentru verificari

 4. daniel

  Bună ziua pe 20 iunie 2018 an fost condamnat 1an și 5 luni cu executare .pe 6 mai 2019 am fost liberat condiționat. pe 15 septembrie 2022 mi as scos un cazier și încă figureze.nu trebuia sa mi se facă reabilitarea de drept?

 5. Andrei

  Buna ziua , am fost condamnat in 2011 la 3 fapte 16anisi 8 luni, 3 ani si 1 an , cea de 3 ani si cea de 1 an sau contopit si am primit 1 an spor totatl 17 ani si 8 luni ,
  idea e ca cea de 1 an e de conducere fara permis , am fost eliberat in 9 februarie 2022 , Vreau sa fac permisu dar nu pot pina la reabilitarea condamnari rutiere , pot face reabilitare doar pentru condamnarea rutiera ?

 6. Andrei

  Buna ziua , am fost condamnat la 16ani si 8 luni respectiv 3 ani si 1 an , cea de 3 ani si 1 an sau contopit si am primit spor 1 an total 17 ani si 8 luni ,
  Cea de 1 an este pentru conducere fara permis , am fost eliberat in 09.02.2022 , doresc sa iau permisu dar nu pot daca am condamnare rutiera , pot face reabilitarea pentru doar pentru condamnarea de 1 an ?

 7. Florentina

  Buna ziua, pentru o condamnare de 2 ani cu suspendare și 4 ani încercare din 2014, se poate face reabilitare dacă în 2016 a fost deschis un dosar penal pentru o alta infracțiune, care încă nu a fost soluționat nici măcar în prima instanță , deci nu exista condamnare definitiva? va mulțumesc!

 8. Adrian

  Buna seara , in data de 30.05.2017 am fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare și termen de încercare de 3 ani , acum o luna am fost sa îmi scot cazierul și tot apar înscris in cazierul judiciar , nu trebuia sa fiu deja reabilitat de drept ? Va mulțumesc !

 9. rotariu mihaela

  buna ziua sotul meu a avut o condamnare de 6 luni cu suspendare si 2 ani supraveghere si incercare sentinta data la 30 oct 2019 si nici acum cazierul nu este curat ,am fost si in instanta si instanta mi,a spus ca cererea mea de reabilitare este nefondata comform art 165 cum pot proceda sa fie cazierul curat ? va multumesc

 10. Popa ion

  Buna ziua am fost condamnat la o perioada de 1an si 3 luni executare ,de cand am iesit am 2 ani cand pot face reabilitare de drept pentru a putea sa ma inscriu la examenul auto ? Multumesc

 11. liviu

  Buna seara,in 2007 am primit o pedeapsa de 3 luni inchisoare din care suspenda conditionat executarea pedepsei pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 3 luni….[legea privind drepturi de autor si drepturi conexe nr.8/1996]…acum vine surpriza anul trecut m am trezit cu politia sa ma duc la ei sa mi ia amprentele si probe biologice pe baza ca cica figurez cu cazier la ei…azi au venit iarasi si mi a dat sa semnez niste harti cica o data la 3 luni astia cu cazier dupa ce au plecat boul de mine am citi ce era scris…art 11 alin 5 legea nr.118/2019 privind registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor precum su pentru completarea legii nr 76/2008…intrebarea e daca eu am fost condamnata pentru piraterie ce treaba am cu cele scrise de mai sus…daca ma duc sa fac reabilitarea scap de astia…mentionez ca nu am facut nimic din 2007…va multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   probabil e o confuzie, daca nu ati avut in trecut nici o condamnare la infractiuni cu caracter sexual, nu trebuie să fiti amprentat si nici luat in baza de date cu privire la acele tipuri de infractiuni. Faceti o adresa comandantului politiei si sesizati-i eroarea, solicitând incetarea unor astfel de proceduri în ceea ce vă privește.

 12. Mihai

  Bună ziua .in 2013 am fost condamnat la 5,2 ani art.208.209 cp.in octombrie 2022 miam scos cazierul si aparea pedeapsa .care este procedura sa ma reabilitez?

 13. Ionut

  Buna ziua, in decembrie 2017 am fost condamnat la 1 an si 6 luni cu suspendare si supraveghere 2 ani care a inceput cu data de 9.01.2018, in 2020 am terminat cu supravegherea si acum in 2023 trebuia sa fiu reabilitat de drept. Azi 01.02.2023 am incercat sa scot un cazier on-line si imi spunea ca nu se poate deoarece am trecute mentiuni in cazier. E posibil ca sa nu fie operat la ei in sistem?
  Multumesc

 14. Andrei C.

  Buna ziua,

  Am avut o condamnare de 2 ani si 2 luni in anul 1998…eliberat conditionat in anul 1999…prin anul 2005 avocatul mi-a facut cererea de reabilitare care a fost acceptata de instanta…din cauza ca nu am mai avut probleme cu legea nu m-a mai interesat de cazierul judiciar.
  Dar acum, am vrut sa scot cazierul online, de curiozitate, si surpriza:

  Intrucat figurati cu mentiuni in cazierul judiciar, cererea dvs.nu poate fi procesata online….etc…

  Desigur voi merge personal la politie sa-l scot, dar pana atunci va rog sa imi spuneti care ar putea fi cauza…se poate sa mai existe ceva pe cazier chiar daca am fost reabilitat de instanta?

  Eu, dupa reabilitare, credeam ca acest cazier judiciar va trebui sa fie curat, fara mentiuni sau alte chestii notate….tot timpul va ramane patat chiar daca au trecut 20 ani?

  Va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Este doar e eroare a cazierului online. Mergeți și ridicați cazier fizic și o sa îl găsiți curat. Cazierul online nu se eliberează dacă au fost condamnări – indiferent ca au fost radiate din cazier, deci indiferent de intervenția reabilitărilor.

   • Andrei C.

    Buna ziua,

    Multumesc pentru raspuns.

    Da, ati avut dreptate, am scos cazierul si este curat.

    Nu este totusi o eroare, mi s-a spus ca mai exista niste mentiuni in evidentele Politiei care nu se sterg niciodata…din aceasta cauza nu poate fi scos online.

    Nu stiu cat de corect si legal este ca aceste mentiuni inca sa existe dupa 25 ani…practic din cauza acestora, eu sunt obligat sa merg la Politie pentru scoaterea cazierului, cu toate ca am cazierul curat, iar alte persoane, care la fel au cazierul curat, il pot scoate online.

    Va multumesc.

 15. Andrei C.

  Nu m-ar deranja sa fie pastrate acele mentiuni, isi pot face un panou la intrarea in Politie sa le vada in fiecare dimineata.

  Problema este ca, imi este incalcat un drept, eu nu pot scoate cazierul online la fel ca alte persoane, cu toate ca am cazierul curat.

  Stiti daca exista o solutie legala, chiar si in instanta, sa poata fi rezolvata aceasta problema?

  Multumesc.

 16. Florin Bogdan

  Buna ziua am terminat probațiunea in 2018 pt o pedeapsa de 2 ani cu suspendare cum pot face reabilitarea am nevoie de avocat sau o pot face eu singur

 17. Adrian

  Am avut o condemnation de 4,3 ani si nu inteleg ce inseamna cheltuieli judiciare nu am avut parte civil, si cheltuieli judiciare avansate care stat trebuie platite? Si de la primarie caracterizare daca nu ma cunoaste nimeni de acolo ce sa scrie in ea? Va multumesc pentru un eventual raspuns …….

 18. Vasile

  Buna ziua dnul avocat, in 2012 decembrie am avut o condamnare de 3 ani si patru luni cu suspendare si 5 ani perioada de proba (ucidere din culpa), aceasta expirand in 2021 luna aprilie. Va intreb daca beneficiez de reabilitare de drept in aprilie 2023 sau trebuie sa dau in instanta pt reabilitare judecatoreasca?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

 19. Emil

  Buna seara,
  In 2017 am fost condamnat la 1an și 4 luni cu termen de încercare 3ani (am fugit de la locul accidentului). Am scos cazierul recent și încă figurez. Ce este de făcut?

 20. Pașcan Iuliana

  Bună ziua!Am un dosar penal din anul 2004 pentru trecere frauduloasă a frontierei.In luna ianuarie a acestui an,am început școala auto și am fost trecută în certificatul de cazier judiciar având nevoie de el pentru înscriere.Aș dori să știu în cât timp se șterge,să am cazierul curat?Menționez că e prima și ultima abatere din anul 2004.Mulțumesc frumos.

 21. Loredana

  Bună ziua ,la o pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,pe un termen supraveghere de 4 ani ,la cat timp pot face reabilitare la cerere?(perioada 12.08.2022-11.08.2022.) Menționez ca au fost achitate cheltuielile judiciare și se respecta obligațiile etc.

  • Avocat ILIE DORIN

   reabilitarea in acest caz are loc de drept, iar termenul de 3 ani pentru reabilitare curge de la data sfarsitului celor 4 ani dispusi ca termen de supraveghere. Deci daca in 11.08.2022 s-au sfarsit cei 4 ani, peste 3 ani, adica 11.08.2025 va avea loc reabilitarea de drept.

 22. IONUT

  Buna ziua. Prin sentinta penala 28.03.2019 , ramasa definitiva prin Decizia penala din 08.05.2019 am fost condamnat la 1 an si 2 luni cu suspendarea exercitarii pedepsei sub supravaghere pe un termen de supraveghere de 2 ani .( data incetarii supravegherii de 2 ani . data incetare 07.05.2021) . Cand intervine reabilitarea ? Deocamdata in cazier apare mentiunea. Cand as putea face cerrea . Va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   reabilitarea intervine dupa 3 ani de la data incetarii supravegherii, deci din 07.05.2021 incepe sa curga termenul de reabilitare de drept, fiind implinit la 07.05.2024. Incepand cu 08.05.2024 veti fi reabilitat de drept.

   • Bogdan

    Bună ziua Domnule Avocat îmi răspundeți și mi-e va rog frumos.
    Sentința penala rămasă definitiva la data 26/02/2020 prin care sa dispus suspendarea executării pedepsei de 1an și 2 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani care expira la data de 25/02/2022.
    Când intervine reabilitare ?
    Va mulțumesc

 23. Ionel

  Buna ziua. la data de 27.09.2021 am fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere 2 ani pentru conducere cu alcool. cand voi fi reabilitat? care sunt pasii?

 24. Mihaiela Cretu

  Buna ziua, d-le avocat, in anul 2009 copilul meu in vârsta de 15 ani a fost batut de o persoana iar sotul meu, intalnind acea persoana l-a bãtut si el. S-au judecat iar ambii au primit amende penale cu respective cheltuieli de judecata si despagubiri. Am Platì amenda penala si cheltuielile de judecata catre stat. Nu am platit despagubiri civile agresorului baiatului intrucât acesta a foste obbligat la plata aceleeasi sume ca despagubiri in favoarea noastra. Processo s-a inchiesta in 2012.
  Acume sotul meu a mers la consulat torino(suntem in italia) intrucât are nevoie de cazierul judiciar. Nu i-a putut fi eliberat, fiind indrumat sa mearga in tara. Credeti ca ar putea avea mentiuni pe cazier, in aceste conditii, sau ar fi putut avea loc reabiltarea de drept?
  Va multumim anticipat pentru raspuns!

 25. Mihaiela

  Buna ziua, d-le avocat, in 2012 sotul meu a fost condamnat la plata unei amenzi penale, cheltuieli de judecata si despagubiri intr-un proces art.181 cod penal. A platit amenda penala si cheltuielile de judecata. Farà a mai sãvârsi alte fapte in acest interval de timp, poate avea mentiuni in cazier sau este reabilitat de drept?
  Va multumesc!

 26. Daniela Rusu

  Buna ziua D-le Avocat,

  Am fost condamnata in anul 2012 la 3 ani si 6 luni cu executare. A fost un dosar de infractiuni de coruptie cu un prejudiciu de pana la 1 mil Euro
  Termenul de prescriptie a fost 2020. Nu mi am scos inca cazierul judiciar dar banuiesc ca nu sunt reabilitata.

  In cazul in care deschid proces de reabilitare mai trebuiesc platite cheltuielile judiciare sau sunt prescrise si acestea?
  Va multumesc!

 27. Cosmin

  Buna ziua D-le Avocat,
  Am in cazierul fiscal o sanctiune aplicata din 2013. Care sunt etapele pentru reabilitare?
  Va multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   aceasta reabilitare are alta natură decât cea procesual penală și e prevăzută în PROCEDURA de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal la punctul B. Dispoziţii speciale privind scoaterea din evidența cazierului fiscal a faptelor sancţionate ca infracţiuni sau sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment, 1. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate ca infracţiuni, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani de la data executării pedepsei, fişa de actualizare se întocmeşte, la cererea contribuabilului, de către compartimentul de specialitate, pe bază de notă de serviciu, avizată de compartimentul juridic. 2. Pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a faptelor sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, fişa de actualizare se întocmeşte, la cererea contribuabilului, însoţită de documentele doveditoare sau din oficiu, de către compartimentulde specialitate, pe bază de notă de serviciu, avizată de compartimentul juridic. 3. Nota de serviciu prevăzută la pct.1 și 2 cuprinde informaţii privind identificarea contribuabilului, fapta sancţionată ca infracţiune sau sancționată conform legii penale cu amendă ori avertisment, hotărârea judecătorească/documentul în temeiul căreia/căruia a fost înscrisă fapta în cazierul fiscal şi data la care pedeapsa a fost executată/fapta a fost înscrisă în cazierul fiscal. 4. După întocmirea notei de serviciu, aceasta se transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, în vederea acordării unui aviz de legalitate.

 28. Irina

  Buna
  Soțul meu a avut in 1998 o condamnare de 3 ani cu executare , după ce a executat pedeapsa nu a mai avut nici o alta problema cu legea. Întrebarea mea este : este reabilitat de drept sau trebuie sa facă cerere in acest sens?

 29. Maria

  Bună ziua! In 2018 am primit pedepsa fara drept de condure 4 ani. Am fost condamnat în 2019 la 2 ani, din care am executat 1 an. Anul acesta m-am înscris la școală auto, am fost sa dau examenul și mi-au spus ca nu se poate, deoarece nu a expirat termenul. Întrebarea este de când se socotește? Eu am primit definitiv în 2018. Nu de atunci trebuia trebuie socotit ? Ei au socotit ce când m-am eliberat din penitenciar, are de văzut eliberarea dacă am fost deținut pentru alta fapta cu suspendare?

 30. Flory

  Flory,
  Bună ziua, domnule avocat!
  Va rog să ma ajutati cu un răspuns, din septembrie 2009 până in 2017 septembrie,adica 8 ani am executat o pedeasa la zi, când aș putea fi reabilitat si care este procedura ?!
  Mulțumesc frumos!

 31. Cristian Valentin Simodi

  Daca am implinit termenul de 4 ani dupa executarea pedepsei dar am un alt dosar pe rol care se judeca impiedica reabiliarea judecatoreasca?

 32. Grigore Marian

  Buna seara.In anul 1991 am fost condamnat la 4,10 ani pt tentativa de omor și m-am liberat in 1994.In anul 2022 am scos cazierul pt scoala de șoferi și îmi apare in cazier aceasta condamnare.Sa nu se șteargă după 28 de ani de la liberare?

 33. Iftime Alexandru

  Buna ziua.
  In 2017 am fost prins baut la volan am avut proces care a fost finalizat in septebrie 2019 dupa proces am fost la semnat timp de 2 ani. Am prestat munca in folosul comunitati timp de 60 de zile si am achitat toate cheltuielile. Am fost astazi sa scot cazierul pentru angajare si apare fapta. Se poate face ceva ca fapta sa dispara din cazier?
  Mentionez ca nu am mai avut nici o problema pana in ziua de astazi cu politia. Am redobandit si permisul.
  Multumesc anticipat

 34. Roberto

  Bună ziua eu am fost condamnat la 10 ani pentru trafic de droguri vreau să știu dacă mi se șterge dantes vendo cobró caso fac nacionalidad de España sin uso que me afectase los de antes

 35. Adi*

  Buna ziua…daca am avut 2 ani cu suspendare si 3 ani de incercare pe 15 febroarie 2024 fac 5 ani adica au trecut cei 2+3 ani….cand pot sa fac cererea pentru reabilitare? O fac acum sau mai astept cativa ani?

 36. Adrian

  Buna ziua! In 2022 am primit o sentinta de amanare a aplicarii pedepsei ramasa definitiva la data de 15 martie 2022, termenul de supraveghere fiind de 2(doi) ani. Va mai exista aceasta inscriere pe 18.03.2024? Mentionez ca 15.03.2024 este o zi de vineri, deci practic m-ar interesa daca radierea acelui inscris opereaza automat, chiar si peste weekend, intrucat pe data de 18.03.2024 am nevoie de un cazier fara inscrisuri

 37. Elena

  Buna ziua , am și eu doua întrebări .
  Pot da statul in judecată pentru ca la fond a fost achitat / nevinovat iar la apel i s-a dat 3 ani și jumătate cu executare , fiind băgat și la grup infracțional deși au fost 2 persoane și bineînțeles ca in dosar la apel nu a fost nici o proba noua adusă . Fapta a fost santaj .
  A doua intrebare este : poate depune cerere pentru reabiliatare ?
  A fost condamnat in Iulie 2018 și a ieșit in Decembrie 2019 prin eliberare condiționata deși termenul lui era pana in Martie 2021 .
  Va mulțumesc anticipat .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente