Meniu Închide

Restituire taxă de timbru judiciar- cazuri și procedură

 

Restituirea taxei de timbru este procedura prin care statul înapoiază taxa de timbru plătită de justițiabil într-un proces, atunci când există un caz/temei legal de restituire.  Restituirea taxei de timbru de către stat nu trebuie confundată cu rambursarea taxei de timbru ca și componentă a cheltuielilor judiciare ce trebuie rambursate/plătite de către cel care pierde procesul civil.

OUG 80/2013 prevede la art 45 cazurile generale ce pot constitui temeiuri de restituire a taxei de timbru judiciar achitate de către persoanele fizice sau juridice:
a) când taxa plătită nu era datorată;
b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;
d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile  200alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;
e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;
f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;
g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;
h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;
i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;
j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

Alte temeiuri pot fi găsite în legi speciale. De exemplu Art. 63 alin. 1 și 2 din Legea Medierii stipulează că: în cazul in care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanta va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre, dispozițiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru investirea acesteia, cu excepția cazurilor în care conflictul soluționat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale. (Menționez că în proiectul Legii Medierii adoptat de Parlament în 2019 – dar încă neintrat în vigoare – se menționează că se va restitui jumătate din taxa de timbru judiciar în cazurile în care conflictul soluționat pe calea medierii (prin acord de mediere) este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale)

Modalitatea de restituire a banilor pentru persoanele fizice: în contul bancar, în numerar (pentru sume de maxim 500 lei) sau prin mandat postal. La persoanele juridice restituirea se face doar prin decontare bancară.

Regula este aceea că restituirea taxei de timbru se face de către Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită. Aceeași regula se aplică și la contestația la executarea silită dacă a fost admisă și o astfel de hotărâre a rămas definitivă: taxele de timbru în materie de executare silită  se cer și se restituie de la/de Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde au fost plătite și nu de la creditor.

Taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restitui decât în cazurile expres prevăzute de lege.

Taxa de timbru se restituie integral, parțial sau proporțional, în funcție de dispozițiile temeiului legal în baza căruia are loc restituirea.

Pasul 1: Cerere de restituire la instanța/instituția la care s-a introdus acţiunea sau cererea care a necesitat taxa de timbru.

Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. Astfel cererea de restituire se poate face în maxim un an de la data rămânerii definitive a procesului/acțiunii ce constituie temeiul restituirii. Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea, în cadrul procesului pendinte sau printr-o adresă ulterioară procesului. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea de restituire se adresează la aceste instituții. Sancțiunea pentru depășirea acestui termen poate fi respingerea cererii de restituire ca tardivă și stingerea dreptului de a mai cere restituirea.
Dacă cererea a fost introdusă în termenul de mai sus  și instanța decide că cererea este întemeiată, aceasta emite o hotărâre prin care dispune Restituirea taxei de timbru.

Pasul 2:  cererea de restituire soluționată de instanță/hotărârea instanței se depune la la Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită.

În baza acestei hotărâri restituirea poate fi cerută în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. După emiterea de către instanță a hotărârii prin care dispune Restituirea taxei de timbru și în baza acestei hotărâri,solicitantul face o cerere de restituire la Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită. După acest termen de 5 ani datoria statului către contribuabil este prescrisă și organul fiscal poate refuza plata. Se poate face însă cerere de restituire și după acest termen, cerându-se repunerea în termen (dacă sunt motive) ori plata benevolă, obligația de plată fiind în continuare existentă.

Pasul 3: Plata efectivă sau compensarea fiscală. 

În vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local înștiințează solicitantul în vederea prezentării acestuia la ghișeu pentru efectuarea restituirii în numerar sau efectuează restituirea în contul precizat de solicitant, după caz.

Dacă solicitantul restituirii are taxe datorate la stat, banii nu se vor restitui decât după plata datoriilor fiscale prin compensare și în măsura îndestulării acestora. Astfel dacă se solicită restituirea unei taxe de timbru de 1000 de lei și solicitantul are o datorie fiscală de 1200 lei, banii nu I se vor restitui ci din ei se va plăti prin compensare datoria de 1000 de lei, solicitantul restituirii (contribuabilul) rămânând în continuare dator la stat cu suma 200 de lei.

Mai jos găsiți link cu Ordinul nr 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru:

 

Print Friendly, PDF & Email

52 Comments

 1. Daniela

  Imi puteti spune daca pot recupera taxa de timbru platita anul trecut in valoare de 8000 lei pe care avocata mi.a spus ca s.au dus …nu intelegem cum e posibil asa ceva.Anul acesta ne.au cerut si mai multi.

 2. Oana

  Buna ziua. Pentru un partaj in care la primul termen sa constatat lipsa fata de parat(acesta neprezentanduse) si sa numit un curator din oficiu se mai poate cere restituirea taxei de timbru?

  • Avocat ILIE DORIN

   Restituirea se poate cere doar daca s-a facut un acord de mediere semnat de ambele părți și depus de ele sau de mediator la dosarul cauzei. Deci trebuie vazut in baza carui temei legal solicitati restituirea taxei de timbru și atunci trebuie vazuta procedura.

 3. Turcu Monica Adela

  Buna ziua ,
  Am achitat taxa de timbru , in data de 05. 08. 2019 in valoare de 2914 lei la Directia taxe si impozite a UAT (resedinta de judet ) unde am domiciliu , fara sa datorez aceasta taxa , fara ca aceasta suma sa fie stabilita de vreo instanta judecatoreasca si fara sa fi introdus cerere sau actiune la vreo instanta judecatoreasca . In fapt taxa a fost stabilita de un avocat care a avut in vedere valoarea impozabila a unui imobil cladire din beton 52 433 , 92 lei – ( imobil proprietate conform evidentelor de cf a parintilor mei decedati in prezent , eu intentionind impreuna cu fratele meu sa dezbatem succesiunea dupa acestia ) . Avocatul in cauza ( fara sa existe un contract de asistenta juridica ) mi-a spus sa platesc taxa de timbru astfel calculata , sa obtin adresele vecinilor si dupa ce voi avea documentatia tehnica topografica cu terenul pe care se afla imobilul , cladire din beton , va face actiune in instanta . Speta este in curs de solutionare pe cale administrativa in baza L18/1991 art 23 nu prin instanta .Cum pot sa recuperez suma de 2914 lei taxa necuvenita? Trebuie sa ma adresez unei instante , care este aceasta si in ce localitate ? Chitanta si duplicatul in original sunt la mine dovada ca nu s-au folosit la instanta . Ma pot adresa direct Directiei taxe si impozite unde am platit taxa de timbru pentru recuperarea sumei de 2914 lei ? Care este temeiul legal al acestui demers ? Va multumesc .

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua.

   Temeiul de restituire a taxei platite este art 45 alin 1 lit a din OUG 80/2013.

   Problema este că neavând un proces pe rol în care să se dispună de judecător prin hotărâre restituirea taxei, va trebui să vă adresați mai întâi UAT unde a fost plătită taxă cu o cerere de restituire pentru plată nedatorată în temeiul Art. 1341 – Cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire. Dacă UAT refuză restituirea banilor în baza art 1341 COD CIVIL coroborat cu 45 alin 1 lit a din OUG 80/2013, atunci va trebui să faceți un proces nou prin care să solicitați instanței emiterea unei hotărâri privind restituirea plății nedatorate, și apoi cu hotărârea instanței în acest sens să depuneți din nou o cerere la UAT.

 4. Cami

  Buna ziua.
  Am achitat taxa de timpru in valoare de 16000 lei si am ajuns la o intelegere inainte de primul termen stabilit. Se va restitui taxa de timbru platita? Mentionez ca taxa a foat platita pentru un partaj care implica 2 imobile si o masina proprietate comuna cu fostul sot.
  Multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, se poate recupera taxa de timbru, doar daca intelegerea va fi cuprinsă într-un acord de mediere. Acordul de mediere depus la dosar va activa dreptul la returnarea taxei de timbru, si va trebui sa faceti cerere expresa de returnare taxa de timbru. Pentru valoarea imobilelor se va restitui jumatate de taxa de timbru si pentr valoarea masinii se va restitui toata taxa de timbru platita.

   • Cami

    Va multumesc frumos pentru raspuns.
    As mai avea o nelamurire. Aceasta mediere se poate face direct de catre avocati? sau trebuie facuta expres de un mediator si apoi semnata in fata avocatilor si depusa la dosar. Trebuie depusa pana in data primul termen sau este ok si in ziua respectiva?
    O zi buna!

    • Avocat ILIE DORIN

     Aceasta mediere o poate face oricare din avocati daca este și mediator autorizat în sensul Legii 192/2006, altfel nu beneficiați de avantajul restituirii taxei. Un astfel de acord de mediere trebuie semnat doar de părțile din conflict, facultativ de avocați și poate fi depus în aceeași zi la termen la dosar.

 5. ANDREI

  Bună ziua. Am plătit o taxa de timbru şi până să fac dosarul m-am înţeles cu părţile. Cum pot recupera taxa de timbru? Mulţumesc frumos!

 6. ANDREI

  Domnu Avocat, nu am apucat să depun dosarul la instanţă ptr ieşire din indiviziune, ne-am înţeles între noi. Mulţumesc frumos ptr răspuns!

 7. Mihai

  Buna ziua,

  Am platit doua taxe de timbru de 1000 lei si am castigat ambele procese (contestatii). UAT-ul unde am platit imi cere chitantele in original, dar acestea sunt la dosar. Copie dupa sentinta nu este de ajuns?

 8. Davieboy

  Daca judecatorul in cauza (materie civila),da dovada de dublu standard si discrimineaza impotriva mea, motiv pentru care cer recuzarea dansului, DE CE trebuie sa platesc taxa judiciara de timbru pentru a ma asigura ca voi dispune de o judecata dreapta? Nu este asta in sine dublu standard? Se poate recuza un judecator folosind alt fel de cerere decat cea de recuzare? Recuzarea completa este valabila doar pentru dosarul respectiv sau este considerata si pentru alte dosare civile in curs de judecata?

  • Avocat ILIE DORIN

   Recuzarea este taxabilă pentru că este o cerere adresată instanței de către justițiabil, dar taxa de timbru pentru recuzare vi se va returna la finalul procesului dacă veți câștiga procesul. Deci dacă aveți câștig de cauză și în consecință vi se atribuie cheltuieli judiciare, taxa de timbru pentru recuzare intră în aceste cheltuieli, deci o veți primi înapoi de la partea care a pierdut. Dacă sunteți pe un caz legal de restituire taxă de timbru, atunci ea se va restitui de către UAT, dacă cereți restituirea de la instanță.

   • Davieboy

    Multumesc pentru raspunsul prompt.
    Deci, nu exista nici o alta modalitate pentru a inlatura judecatorul discriminator? Nu se poate formula o plangere la presedintele judecatoriei pentru a fi schimbat acest magistrat din dosarul respectiv? Problema e ca am mai multe plangeri facute impotriva IPJ’ului si sunt realistic; e greu sa castigi impotriva organelor de control. Ar fi cate 100 de lei care in mod sigur i-as pierde. Am cinci dosare diferite si deja doua dintre ele au trecut prin mana aceluiasi judecator.
    Multumesc..

    • Avocat ILIE DORIN

     Pe lângă bănuială mai aveți opțiunea de a cere stramutarea procesului dacă considerati ca există bănuială/îndoială cu privire la imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților ori unor relații conflictuale locale.

 9. Marisina

  Bună ziua !
  Am avut un proces pe rol din 2015..în 2018 am făcut apel , am plătit taxa de timbru 26 mil, ( bani vechi),în febroarie 2019 când am avut termen stabilit am aflat ca avocata care ma reprezenta ( eu fiind plecata în tot acest timp din tara )a depus actele pe apel tardiv .
  Când am revenit în tara am încercat sa recuperez taxa de timbru ( care clar, nu era datorata ) de la primărie, ei nu au știut dacă au acest drept , asa ca uitându-se ma pe internet am depus cerere pe restituirea taxei la judecătorie. În primul termen m am prezentat invocând art 45 din ONG, nr 80/2013 precizat ca alineatul a și c imi da dreptul la restiture. …avocata a apreciat însă îmi da alt termen pretextul ca nu are la dosar decizia din primul proces de pe fond ( nu avea nici o relevanta , însă asa a decis….luna trecuta vad pe internet pe 16 trebuia sa fie dezbatuta dar s a dat amanare pana pe 27 iar decizia s a luat in camera , nu in sala ,decizia a fost : respins .
  As dori sa fac contestație. Îmi puteți da un sfat ce pot argumenta .Și de ce s a decis sa nu nu mi se restituie când acea taxa nu era datorata

 10. Anonima

  Buna ziua,
  Multumesc pentru munca voluntara care o efectuati aici. Sunte-ti f. dragut, Domnul sa va binecuvanteze!
  Caut si eu un raspuns la o intrebare. Am facut o plangere la Parchetul din Vaslui impotriva unui avocat, pentru reprezentare neloiala. Pentru motive care nu le cunosc, plangerea a fost transferata la Parchetul din Iasi. Stiu asta deoarece am primit o comunicare prin posta de la Parchetul de pe linga Judecatoria Vaslui. Comunicarea este insa incompleta – nu am fost informat nici de adresa nici numarul de telefon al Parchetului din Iasi. Eu am locuit temporar in Vaslui dar la scurt timp dupa ce am primit aceasta comunicare, m-am reintors la domiciliul meu, in Banat. Vreau sa scriu o cerere catre Parchetul din Iasi sa-i anunt de noua adresa unde sa-mi fie comunicate actele procedurale. I-am sunat pe cei de la Parchetul din Vaslui dar am primit un raspuns scurt si taios; “CAUTA PE INTERNET!” Inteleg ca pot cauta pe internet si pot gasi aceste informatii dar ele pot fi corecte sau incorecte. Uite care este intrebarea mea; Exista o lege/art. care obliga organul juridic sa furnizeze astfel de informatii in asemenea de comunicari. Exista un model de comunicare pe care org. judiciare trebuie sa-l urmeze sau au dreptul sa-l formuleze la discretia si dupa placerea lor? Daca exista o asemenea lege, as dori sa o invoc Parchetului din Vaslui. Probabil ca si orgoliul personal joaca un rol aici .. 
  Multumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Cel mai indicat ar fi să faceți o notificare la Parchetul de pe langa Judecătoria Iasi prin care să le aduceți la cunoștință noul dvs domiciliul unde sa vă fie comunicate actele. În notificare puteți să inserați si solicitarea privind stadiul cercetărilor în acel dosar, ca sa stiti ce si cum s-a mai lucrat în acel dosar.

   • Anonima

    Nu mi-ati raspuns la intrebare si am subliniat deja in prima postare, nu cunosc adresa Parchetului din Iasi. Este vre-o lege care obliga organul judiciar sa urmeze un sablon specific cand formuleaza aceste comunicari? Daca “DA”, atunci “CARE” este aceasta lege?

 11. Marisina

  Mulțumesc pt răspuns dl avocat însă, dacă apelul a fost declarat tardiv , adică actele au fost depuse după termen cum e posibil sa datorez taxa de timbru și sa mi se oprească aproape 26 de milioane ? Când se face evaluarea taxei de timbru acea persoana nu are atribuția sa verifice și alte aspecte ( adică putea vedea ca nu eram în termen ?) Și asa nu era necesar sa ma pună sa plătesc acea suma ) Nu e normal sa mi se restituie dacă legea spune ca nu era datorata taxa ? Și în acest caz nu se aplica ? Dacă actele au fost depuse târziu ,clar ca nu trebuia ceruta nici taxa de timbru. În ședința s a constatat de către avocat ca se depusese târziu ,și apelul s a respins .Avocata mea nu a cerut restituirea fiindcă era prea suparata probabil sa constate ca pierdusem din cauza neglijentei ei ( eu ne fiind prezenta ).Eu cred cu tărie ca în acest caz taxa e normal sa fie restituita, nu jumătate sau parțial ci în totalitate din moment ce ea nu era “datorata “…

 12. Marius

  Buna ziua,
  Sotia mea facut plangere la Judecatorie pentru restituirea integrala a unui onorariu avocatial.
  1) Am primit o notificare ca sa platim o taxa considerabila de timbru juduciar (vre-o 360 de lei). De ce trebuie sa platim taxa pentru asta? Nu am cerut nici un fel de dauna morala?
  2) Considerand faptul ca a mai fost facuta si o plangere la Barou si una la Parchet impotriva acestui avocat, mai este necesara aceasta plangere la Judecatorie?
  Va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   chestiunea indicată de dvs nu se încadrează la restituire taxă de timbru. În funcție de lucrul pentru care v-ați plâns Baroului sau Parchetului și de modul lor de soluționare, dacă considerați necesar, mergeți și cu acțiunea la judecătorie înainte. V-a cerut taxa de timbru la judecătorie pentru că cererea dvs este taxabilă, fiind o acțiunea în răspundere contractuală (presupun), cerere care se taxează.

 13. Vasile

  Buna ziua

  La prima instanta am platit taxa de timbru cu 2600 de lei mai mult decat cuantumul legal.

  Am facut apel si acum mi-a dat de plata alta taxa (fara sa tina cont ca am platit la prima instanta cu 2600 de lei mai mult).

  As vrea sa fac cerere de restituire a celor 2600 de lei platiti mai mult decat cuantumul legal.

  NU am inteles clar ce inseamna :

  “(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nașterii sale.”

  Termenul de 1 an de zile curge de la data plati taxei de timbru la primarie?

  De cand curge acel an de zile termen in care pot depune cererea de restituire?

  • Avocat ILIE DORIN

   Dreptul de a cere restituirea se naște dintr-o dispoziție a instanței. Restituirea trebuie cerută și Instanța trebuie să dea dispoziție de restituire: de la data încheierii sau sentinței prin care se dispus e restituirea se naște dreptul si curge termenul de restituire

 14. Vasile

  Sa inteleg ca dupa ce vine motivarea de la ultima instanta, fara sa ami existe cale de atac am timp 1 AN de zile sa depun cerere de restituire a taxei de judiciare de timbru care a fost achitata mai mult decat cuantumul legal.

  Ce institutie a statului este capabila sa dea publicitatii procedura de calcul a taxei de timbru judiciar pentru dosare in care se fac mariri de catime la mai multe capete de cerere?

  • Avocat ILIE DORIN

   Cerere de restituire puteți depune doar dacă in proces ați cerut expres restituirea și in sentința va apărea dispoziție expresa de restituire.

   Nu exista instituție de calcul a taxei de timbru. Instanța calculează la fiecare caz.

 15. arizan

  Buna ziua Domnule avocat
  Intrebarea mea se refera nu la restituirea acestei taxe ci valabilitatea ei , asadar ;
  – In procesul in care am fost implicat , pe fond am avut unele nemultumiri si am mers in apel unde nemultumiri a avut si partea adversa . Am depus taxa judiciara solicitata pe numele meu , iar partea adversa a depus o chitanta unde nu reprezinta parte din proces dar cu valoarea solicitata .
  Avocatul care m a reprezentat a atras atentia judecatorului acest fapt , mai mentionez lipsa acestuia la proces invocand ca are alt proces !
  In final am pierdut procesul cu toate ca legea imi dadea dreptate in multe cazuri , ca definitiv , neavand alta cale de atac ( este vorba de un proprietar si o asociatie de proprietari care nu doreste sa prezinte unele documente si copii dupa acestea )
  Intrebarea la care doresc un raspuns pentru ca parerile sunt impartite :
  A procedat corect judecatorul in acest caz in situatia acestei chitante judiciare de timbru de anulare a apelului partii adverse ?
  Va multumesc

 16. Rudeanu Ecaterina

  Bună ziua. Părinții mei care au decedat, au deținut o casă+teren și încă 2 terenuri agricole. Am chemat în instanță toți moștenitorii (1 frate, 3 nepoți și 2 strănepoți). Eu doresc să păstrez casa bătrânească in care am făcut modernizări (dovedite) și am fost pusă să plătesc taxa de timbru în valoare de 5% (nu 3%?). O să fiu nevoita să platesc și taxa de timbru pentru cele 2 terenuri, chiar dacă eu nu le vreau, iar ceilalți mostenitori spun că nu au bani, și dacă trebuie să plătesc, o să pot recupera taxa de timbru + taxa de evaluare? Va mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu se poate recupera taxa de timbru in condițiile expuse de dumneavoastră. Daca castigati procesul insă, toate cheltuielile judiciare ale dumneavoastra (deci si taxa de timbru), daca le cereti in instanta, vor fi imputate celor care pierd procesul (eventualii mostenitori) si ulterior procesului platite de acestia catre dumneavoastra, in temeiul restituirii cheltuielilor procesuale.

 17. rodica

  Buna ziua,in 2018 am avut un proces de succesiune dupa moartea sotului iar instanta a decis ca nu este de competenta instantei din Romania si a ramas definitiva hotararea dupa 30 de zile.Eu trebuia sa platesc suma de 6200 lei taxe de timbru in 24 rate lunare de 251 lei.Am cerut restituirea taxelor platite si suma ramasa neplatita sa fie stearsa din contul meu de la primarie.Instanta a hotarat restituirea dar de cealalta suma cu care am ramas debitoare la primarie nu spune nimic.Am facut apel la Tribunal si am sedinta pe 10 septembrie ,credeti ca au procedat corect?Este bine cum am procedat?am sanse sa scap de suma neplatita?

  • Avocat ILIE DORIN

   Instanța a procedat gresit. Trebuie sa dispună restituirea sumelor plătite și ANULAREA Încheierii prin care vi s-a încuviințat ajutorul public judiciar sub forma eșalonării ori CONSTATAREA (in hotărâre) ca nu mai datorați nici o sumă. Deci in apel fiți mai vigilenta și mai explicita in fata instanței. Cereți sa constate ca nu mai datorați nimic și sa trimită la Directia de Taxe și Impozite hotărârea.

 18. Simona Severin

  Buna ziua. Am introdus actiune de deschidere a procedurii de insolventa impotriva debitorului. Actiunea am introdus-o in calitate de creditor-persoana fizica si am achitat taxa de timbru 200lei. Banca finantatoare a debitorului a facut si ea cerere in acelasi dosar. S-a deschis procedura insolventei admitandu-se doar cererea bancii. Cererea mea a fost respinsa. Am 3 intrebari:
  1. Pentru a face apel trebuie sa platesc iar taxa de timbru de 100lei?
  2. Avand in vedere ca apelul va dura ceva timp iar datorita respingerii cererii de deschidere a insolventei eu trebuie sa depun declaratie de creanta, trebuie sa platesc iar 200lei pentru aceasta cerere?
  3. Ce se intampla in cazul in care castig apelul si mi se admite cererea introductiva? Mi se restituie vreo taxa de timbru din cele platite anterior (200lei-cerere intreductiva, 100lei-apel, 200lei-declaratie de creanta)?

  • Avocat ILIE DORIN

   In apel se plătește 50% din taxa de timbru ce trebuia plătită in prima instanța, dar depinde și ce capete de cerere apelați. Așteptați sa va pună in vedere instanța de apel taxa de timbru.

 19. Mariana

  Buna seara,

  Am doua intrebari la care am cautat raspuns pe internet si nu am putut gasi nici unul satisfacator;

  1. exista vre-o lege care pedepseste “refuzul de a elibera corespondenta personala”? Mi-am pierdut buletinul dar am o copie, mai am si certificatul de nastere in original si un alt certificat de cetatenie straina (cu fotografie). Am primit niste instiintari (corespondenta oficiala) de la Judecatorie, Parchet si Barou iar cei de la posta sunt atat de incuiati, nu vor sa le elibereze decat cu buletin! “Asa scrie in regulament” … zicea duduia din spatele geamului de la posta locala!
  As vrea sa o trag la raspundere si as vrea sa stiu ce lege as putea invoca.
  2. art. 7 din OUG nr. 80/2013, prevede: „Actiunile privind stabilirea și acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice se taxează [NUMAI …] cu 100 lei.”
  Intrebare; art. 238 aln.1 (Abuzul de Incredere), beneficiaza si acesta de un privilegiu asemanator cu cel din art. 7 de mai sus. Am cautat cateva ore deja dar nu am gasit nimic.

  Va multumesc foarte frumos pentru ajutor.
  Mariana

  • Avocat ILIE DORIN

   2. Abuzul de încredere este infracțiune și nu se platesc taxe de timbru. Se face plangere penală la politie/parchet, poliția face cercetări și, dacă fapta exista și sunt probe, făptuitorul se poate trimite in judecata. In faza de judecata puteti sa va constituiti parte civilă cu prejudiciul cauzat și daune morale, fără a plăti taxa de timbru.

   1. Vă trebuie buletinul nu copie. Copia nu are valoare de act de identificare și, fiind vorba de corespondenta, aceasta nu vi se poate da in baza unei hârtii/copii. Deci Posta procedeaza corect.

 20. Cristescu

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca pot depune o chemare la judecata prin email, dintr-un alt oras. Stiu ca cererea trebuie depusa cu duplicat, la fel si probele (care sunt cam multe; vre-o 25-30 de pagini). Va accepta oare Judecatoria cererea mea si probele depuse sub forma de PDF ca apoi sa le faca copii si sa le distribuie partii parate?
  Multumesc.

 21. Ana

  Buna ziua,
  am semnat un contract de asistenta juridica, in care s-a stabilit un onorariu de 2200. la data semnarii am achitata 1200lei, urmand ca diferenta sa o achit ulterior, inainte de finalizarea procesului. Verbal, avocata mi-a spus ca acest onorariu il voi recupera de la partea intimata, dupa ramanerea definitiva a sentintei judecatoresti.
  In sentinta definitiva se dispune restituirea sumei achitate constand din onorariu avocat achitat si cheltuiala cu xerocopierea dosarului.
  Avocata imi solicita plata diferentei de onorariu, suma pe care nu mai am posibilitatea sa o recuperez de la intimata, a refuzat sa imi dea sentinta definitiva, afirmand ca va trece la investirea cu formula executorie a contractului de asistenta juridica.
  Va intreb daca trecerea directa la executare silita este posibial, deoarece din documentarea facuta de mine pe internet,si din contractul incheiat cu aceasta, eu am inteles ca toate litigiile privind acest contract sunt supuse regulilor de arbitraj si a unei medieri la Decanul Baroului din care avocata face parte.
  De asemenea, vreau sa ma informati cum imi pot recupera toate inscrisurile si documentele depuse la biroul acesteia.

  • Avocat ILIE DORIN

   Contractul de asistenta juridica semnat cu avocata este titlu executoriu in ceea ce privește onorariul neplătit și da, poate fi pus în executare silită. Onorariul neplătit NU avea cum sa apăra in hotărârea instanței ca și cheltuieli ce vor fi restituite de partea care pierde procesul pt ca nu l-ați plătit. Doat dacă exista un înscris doveditor al plății la dosar – chitanța sau extrasul de cont al avocatei unde sa apăra ordinul de plata – și se depunea acest înscris la dosar, cheltuiala aceasta apărea in totalul cheltuielilor ce erau returnabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente