Meniu Închide

Restituire taxă de timbru judiciar- cazuri și procedură

 

Restituirea taxei de timbru este procedura prin care statul înapoiază taxa de timbru plătită de justițiabil într-un proces, atunci când există un caz/temei legal de restituire.  Restituirea taxei de timbru de către stat nu trebuie confundată cu rambursarea taxei de timbru ca și componentă a cheltuielilor judiciare ce trebuie rambursate/plătite de către cel care pierde procesul civil.

OUG 80/2013 prevede la art 45 cazurile generale ce pot constitui temeiuri de restituire a taxei de timbru judiciar achitate de către persoanele fizice sau juridice:
a) când taxa plătită nu era datorată;
b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;
d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile  200alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;
e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;
f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;
g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;
h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;
i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;
j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

Alte temeiuri pot fi găsite în legi speciale. De exemplu Art. 63 alin. 1 și 2 din Legea Medierii stipulează că: în cazul in care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanta va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre, dispozițiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru investirea acesteia, cu excepția cazurilor în care conflictul soluționat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale. (Menționez că în proiectul Legii Medierii adoptat de Parlament în 2019 – dar încă neintrat în vigoare – se menționează că se va restitui jumătate din taxa de timbru judiciar în cazurile în care conflictul soluționat pe calea medierii (prin acord de mediere) este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale)

Modalitatea de restituire a banilor pentru persoanele fizice: în contul bancar, în numerar (pentru sume de maxim 500 lei) sau prin mandat postal. La persoanele juridice restituirea se face doar prin decontare bancară.

Regula este aceea că restituirea taxei de timbru se face de către Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită. Aceeași regula se aplică și la contestația la executarea silită dacă a fost admisă și o astfel de hotărâre a rămas definitivă: taxele de timbru în materie de executare silită  se cer și se restituie de la/de Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde au fost plătite și nu de la creditor.

Taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restitui decât în cazurile expres prevăzute de lege.

Taxa de timbru se restituie integral, parțial sau proporțional, în funcție de dispozițiile temeiului legal în baza căruia are loc restituirea.

Pasul 1: Cerere de restituire la instanța/instituția la care s-a introdus acţiunea sau cererea care a necesitat taxa de timbru.

Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. Astfel cererea de restituire se poate face în maxim un an de la data rămânerii definitive a procesului/acțiunii ce constituie temeiul restituirii. Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea, în cadrul procesului pendinte sau printr-o adresă ulterioară procesului. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea de restituire se adresează la aceste instituții. Sancțiunea pentru depășirea acestui termen poate fi respingerea cererii de restituire ca tardivă și stingerea dreptului de a mai cere restituirea.
Dacă cererea a fost introdusă în termenul de mai sus  și instanța decide că cererea este întemeiată, aceasta emite o hotărâre prin care dispune Restituirea taxei de timbru.

Pasul 2:  cererea de restituire soluționată de instanță/hotărârea instanței se depune la la Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită.

În baza acestei hotărâri restituirea poate fi cerută în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. După emiterea de către instanță a hotărârii prin care dispune Restituirea taxei de timbru și în baza acestei hotărâri,solicitantul face o cerere de restituire la Unitatea Administrativ Teritorială (organul fiscal local) unde a fost plătită. După acest termen de 5 ani datoria statului către contribuabil este prescrisă și organul fiscal poate refuza plata. Se poate face însă cerere de restituire și după acest termen, cerându-se repunerea în termen (dacă sunt motive) ori plata benevolă, obligația de plată fiind în continuare existentă.

Pasul 3: Plata efectivă sau compensarea fiscală. 

În vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local înștiințează solicitantul în vederea prezentării acestuia la ghișeu pentru efectuarea restituirii în numerar sau efectuează restituirea în contul precizat de solicitant, după caz.

Dacă solicitantul restituirii are taxe datorate la stat, banii nu se vor restitui decât după plata datoriilor fiscale prin compensare și în măsura îndestulării acestora. Astfel dacă se solicită restituirea unei taxe de timbru de 1000 de lei și solicitantul are o datorie fiscală de 1200 lei, banii nu I se vor restitui ci din ei se va plăti prin compensare datoria de 1000 de lei, solicitantul restituirii (contribuabilul) rămânând în continuare dator la stat cu suma 200 de lei.

Mai jos găsiți link cu Ordinul nr 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Drept Civil, Executare silită

Postări recente

4 Comments

 1. Daniela

  Imi puteti spune daca pot recupera taxa de timbru platita anul trecut in valoare de 8000 lei pe care avocata mi.a spus ca s.au dus …nu intelegem cum e posibil asa ceva.Anul acesta ne.au cerut si mai multi.

 2. Oana

  Buna ziua. Pentru un partaj in care la primul termen sa constatat lipsa fata de parat(acesta neprezentanduse) si sa numit un curator din oficiu se mai poate cere restituirea taxei de timbru?

  • Avocat ILIE DORIN

   Restituirea se poate cere doar daca s-a facut un acord de mediere semnat de ambele părți și depus de ele sau de mediator la dosarul cauzei. Deci trebuie vazut in baza carui temei legal solicitati restituirea taxei de timbru și atunci trebuie vazuta procedura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *