Meniu Închide

Rezoluțiune contract de întreținere – speță

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRNAVENI

CIVIL

 

SENTINTA CIVILA Nr. 131/2015

Ședința publică de la 10.02.2015

Completul compus din:

P_________ A______ C_____

Grefier G______ R_____

 

 

 

 

 

Pe rol judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant P_______ A__, reclamant P_______ L______ și pe pârât B____ A________, pârât B____ M____ , având ca obiect rezoluțiune contract

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezinta reclamantul P_______ L______ asistat de avocata N_____ D______ si ambii parati lipsa fiind reclamanta P_______ A__

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de sedinta dup a care

Se constata ca s-a depus la dosar de catre avocata N_____ D______ delegatie avocatiala pentru reclamantul P_______ L______ si o procura din partea reclamantului pentru P_______ Anaâ

Se procedeaza la identificarea reclamantului P_______ L______ acesta avand urmatoarele date de identificare CI ________ NR xxxxxx CNP xxxxxxxxxxxxx

Se procedeaza la identificarea paratului B____ A________ acesta avand urmatoarele date de identificare CI ________ NR xxxxxx CNP xxxxxxxxxxxxx si la identificarea paratei B____ M____ aceasta avand urmatoarele date de identificare CI ________ NR xxxxxx CNP xxxxxxxxxxxxx

Potrivit art 31 NCPC instanta constata ca este competenta general,material si teritorial in solutionarea prezentei cauze

Paratii prezenti in fata instantei arata ca sunt de acord cu admiterea actiunii astfel cum a fost formulata

La intrebarea instantei daca mai sunt alte cereri avocata N_____ D______ precum si paratii prezenti arata ca nu mai au alte cereri de formulat

Instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul in dezbatere pe fondul cauzei

Avocata N_____ D______ solicita instantei admiterea actiunii asa cum a fost formulata , fara cheltuieli de judecata.

Paratii solicita instantei admiterea actiunii de comun acord.

F___ de actele si lucrarile dosarului instanta retine cauza in pronuntare

 

 

 

INSTANȚA

 

          Constată următoarele:

Prin acțiunea  civilă înregistrată pe  rolul Judecătoriei  Târnăveni la  data de 08.09.2014, sub numărul XXXXXXXXXXXXX, reclamantii P_______ A__ si P_______ L______ au  chemat  în judecată pe paratii B____ A________ si B____ M____ , solicitând  instanței pronunțarea  unei hotărâri prin care  să  se  dispună rezolutiunea contractului de intretinere nr.1510/2013 autentificat de BNP C_____ R_____ .

În motivarea cererii in fapt, reclamantii au aratat că au inch eiat cu paratii la data de 23.10.2013, un contract de intretinere, deoarece sunt doua persoane in varsta, bolnave, fara copii, care doreau pe toata durata vietii sa aiba pe cineva sa le poarte de grija. Dupa incheierea contractului, paratii nu si-au executat nici una din obligatiile prevazute in contract, conform art.7.Paratii nu se preocupa sa le aduca alimente nici cel putin pe banii reclamantilor, nu ii ajuta in gospodarie.Nu s-au preocupat niciodata ca sunt bolnavi.Singuri au trebuit sa mearga prin spitale, sa-si cumpere medicamente.Nici la cumparaturi nu le acorda ajutor, fiind nevoiti sa plateasca o femeie pentru a le face menajul.Paratii nu se afla in imposibilitatea obiectiva de a-si indeplini obligatiile, astfel nu sunt incidente disp. art.2261-2262 NCC.

In drept au fost invocate disp. art. 2263 alin.2 NCC si art.10 din contractul de intretinere.

La actiune s-a atasat: contract de intretinere, extras CF nr.xxxxx T________.

Pârâtii au depus întâmpinare la data de 24.11.2014, conform art. 201 alin.1 NCPC coroborat cu art.205 NCPC prin care au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii in sensul de a se dispune rezolutiunea contractului de intretinere.

La termenul din data de 10.02.2015 paratii prezenti personal in fata instantei de judecata, au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

Analizând  actele  și lucrările  dosarului, prin prisma motivelor invocate, a apărărilor expuse și a probelor administrate, instanța  reține  următoarea situație de fapt :

La data de 23.10.2013, _______________ incheiat un contract de intretinere, reclamantii avand calitatea de creditori iar paratii calitatea de debitori.

  Avand in vedere ca la primul termen de judecata din data de 10.02.2015, paratii prezenti personal in fata instantei de judecata au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, instanta urmeaza sa ia act de vointa partilor si va dispune rezolutiunea contractului de intretinere nr.1510/2013 autentificat de BNP C_____ R_____, incheiat __________________________.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Admite acțiunea reclamantilor P_______ A__ si P_______ L______ domiciliati în Târnăveni, __________________, judetul M____, împotriva pârâtilor B____ A________ si B____ M____ domiciliati  în  T________, ___________________, judetul M____ și, în consecință:

Dispune rezolutiunea contractului de intretinere nr.1510/2013 autentificat de BNP C_____ R_____.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi  10.02.2015

 

Judecator                                      Grefier

A______ C_____                      G______ R_____

 

RED AC/TEHNORED GR

6EX 10.03.2015

 

SURSA: www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente