Meniu Închide

RIL – ipoteca imobiliară încheiată sub regimul vechiului Cod Civil se prescrie în 3 sau 10 ani?

UPDATE 6 IUNIE 2022:

Luni, 6 iunie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit, a pronunțat următoarea soluție:

Prin Decizia nr. 13/2022, ÎCCJ a decis:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de apel Galaţi şi, în consecinţă, în interpretarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (l) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 şi art. 6 alin. (1), (4) şi (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 şi art. 2504 alin. (1) din Codul civil, stabilește că:

1. Regimul juridic aplicabil prescripției dreptului de a obține executarea silită a ipotecii este guvernat de normele de drept substanțial în vigoare la momentul nașterii dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea creanței garantate, fiind lipsită de relevanță norma procesuală aplicabilă procedurii de executare silită.

2. Dreptul de a obține executarea silită în temeiul contractului de ipotecă se stinge, pe cale accesorie, prin efectul prescripției executării silite a creanței întemeiate pe contractul de credit, dacă aceasta din urmă începe să curgă anterior datei de 1 octombrie 2011.

3. În cazul în care prescripția dreptului de a obține executarea silită a creanței garantate începe să curgă după 1 octombrie 2011 (inclusiv), executarea silită a ipotecii nu se stinge, pe cale accesorie, chiar dacă dreptul de a obține executarea silită a creanței principale este prescris, situație în care termenul de prescripție aplicabil este de:

3 ani, potrivit art. 405 alin.(1) teza I din Codul de procedură civilă din 1865, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă în intervalul 01 octombrie 2011-14 februarie 2013.

10 ani, potrivit art. 706 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, dacă prescripția dreptului creditorului ipotecar de a obține executarea silită în temeiul contractului de credit a început să curgă după 15 februarie 2013 (inclusiv).

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 6 iunie 2022.

 

 

_____________________________________________

Ipoteca imobiliară încheiată sub regimul vechiului Cod Civil se prescrie în 3 sau 10 ani? Deoarece in practică instanțele au dat o dezlegare diferită acestei probleme de drept, pronunțând soluții cu efecte juridice semnificative pentru persoanele fizice și juridice, Curtea de apel Galați a sesizat ICCJ cu un recurs în interesul legii.

Astfel, prin Hotărârea nr. 21/2022 Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galați, în temeiul art. 514 din Codul de procedură civilă, a hotărât sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justitie cu recurs în interesul legii referitor la următoarea problemă de drept pentru care s-a constatat că in jurisprudență nu există un punct de vedere unitar:

În interpretarea art 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, prin raportare la dispozițiile art 405 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv ale art 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 2010, care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară, încheiat sub regimul Codului civil din 1864 și al O.U.G. nr. 99/2006, pentru garantarea unei obligații de plată ce decurge dintr-un contract de credit pentru care s-a constatat că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanței?

Chestiunea principală de drept este aceea de a stabili dacă se aplică termenul de prescripție special de 10 ani, în materia acțiunilor ipotecare imobiliare sau dacă se aplică termenul de prescripție general de 3 ani, aplicabil acțiunilor personale.

Vom reveni cu soluția ICCJ de îndată ce se va pronunța.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente