Meniu Închide

Sesizare HP: este contravenție continuă executarea de lucrări de construcție/desființare fără autorizație?

Tribunalul Cluj a sesizat în 24.02.2020 ÎCCJ cu privire la probleme în materie contravențională raportate la domeniul construcțiilor, problemă ridicată în cursul judecării unei cauze privind plângere contravențională – anulare Proces Verbal de Contravenție. Chestiunea în discuție privește caracterul continuu sau instantaneu al faptei contravenționale de a executa lucrări în domeniul construcțiilor fără autorizație.

Importanța problemei rezidă în dreptul organelor de a aplica sancțiunea contravențională și se reflectă în prescripția dreptului de a se aplica amenzi contravenționale pentru efectuare de lucrări fără autorizație. În funcție de caracterul continuu ori instantaneu al contravenției se stabilește regimul sancționator.

Astfel, dacă aceste contravenții sunt continue, termenul de prescripție curge nelimitat în timp, și deci o sancțiune contravențională poate fi aplicată oricând, atât timp cât beneficiarul lucrărilor nu a intrat în legalitate. Dacă dimpotrivă, aceste contravenții sunt fapte instantanee și deci contravenția se consumă la momentul finalizării lucrărilor, termenul de prescripție contravențională curge de la finalizarea acestor lucrări de construcție/desființare fără autorizație.

Conținutul sesizării se referă la interpretarea art.37 alin.(5) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv dacă sancţiunea contravenţională prevazută de art.26 alin.(1) lit.a) şi b) din aceeaşi lege se poate aplica oricând, contravenţia având caracter continuu, ori dacă termenul de prescripţie prevăzut de art.31 din aceeaşi lege începe să curgă de la savârşirea faptei în materialitatea ei.

 

UPDATE:

Decizia 42/2020:

Pentru considerentele arătate, constatând că nu sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, în temeiul art. 521 alin. (1) din același cod,

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Cluj — Secția mixtă, de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 26.842/211/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Interpretarea art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă sancțiunea contravențională prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) și b) din aceeași lege se poate aplica oricând, contravenția având caracter continuu, ori dacă termenul de prescripție prevăzut de art. 31 din aceeași lege începe să curgă de la săvârșirea faptei în materialitatea ei.”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședința publică din 25 mai 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente