Meniu Închide

Speță mediere partaj judiciar – restituire 50% taxă de timbru ca urmare a depunerii și consfințirii acordului de mediere în faza de judecată

În octombrie 2019 am desfășurat medierea unui partaj judiciar aflat pe rolul Judecătoriei Iași. Având concursul și ajutorul avocaților, medierea s-a desfășurat în bune condiții, rezultând un acord de mediere total, discutându-se cotele de proprietate, atribuirea și sulta pentru fiecare din bunurile partajabile. Bunurile ce au fost partajate amiabil au fost atât bunuri imobile cât și bunuri mobile dobândite în timpul căsătoriei.

Privind celeritatea, nu aș da instanței o recenzie foarte bună deoarece, deși acordul de mediere a fost depus și în original și în format electronic (document word), s-a amânat pronunțarea de 8 ori…, instanța dând soluția abia în data de 06.02.2020, desi documentele de mediere s-au depus la dosar în luna octombrie 2019.

Tip solutie (LINK)instanță: Admite cererea. Solutia pe scurt: Admite cererea – Ia act de acordul de mediere dintre părţi şi îl consfinţeşte, având următorul conţinut: ,,)”. Dispune restituirea către reclamantă a 50% (3478,77 lei) din valoarea taxei de timbru de 6957,54 lei, după achitarea integrală a acesteia. Ia act de faptul că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată . Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Iași. Pronunţată azi, 06.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art.396 alin.2 Cod procedură civilă. Document: Hotarâre  1080/2020  06.02.2020.

Odată cu cererea de consfințire a acordului de mediere depusă în timpul procesului, părțile au solicitat și restituirea taxei de timbru judiciar în temeiul art 63 alin 2 din Legea 192/2006 actualizată: (1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale, caz în care se vor restitui 50 de procente din taxa achitată.

Medierea partajului are avantaje financiare considerabile, dar depinde de toți co-proprietarii. Medierea este în esență o procedură voluntară și nimeni nu poate fi obligat să participe la mediere împotriva voinței sale. Atunci când una din părți dorește medierea poate invita și celelalte părți să încerce împreună medierea. Fără participarea activă și voluntară a tuturor celor implicați în conflictul raportat la partaj, medierea nu poate exista. Medierea unui partaj înseamnă negocierea cotelor, discuții privind participația/aportul financiar la achiziția bunurilor, discuții privind creditele comune, discuții privind atribuirea bunurilor, discuții privind sulta, ori chestiuni legate de vânzarea amiabilă și distribuirea sumelor după vânzare.

Print Friendly, PDF & Email

2 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente