Meniu Închide

Speță privind consfințirea tranzacției extrajudiciare

Speță privind consfințirea tranzacției extrajudiciare

R O M Â N I A, JUDECĂTORIA SÂNNICOLAU MARE , Sentința civilă Nr. 337/2018

Ședința publică de la 10.04.2018

Pe rol judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamant N____ C_____, reclamant N____ C_____ -LA avocat T___ D_____ și pe pârât N____ D_____ , având ca obiect cerere necontencioasa CERERE DE CONSFINȚIRE TRANZACȚIE

P rocedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care a arătat că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 29.03.2018 care face parte integrantă din prezenta.

 

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sânnicolau M___ la data de  sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta N____ C_____  solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se consfințească înțelegerea acesteia cu pârâtul N____ D_____ , conform contractului de tranzacție  având ca obiect partaj bunuri comune  dobândite pe perioada căsătoriei. Dintre părți.

În motivarea acțiunii reclamanta a arătat că părțile au ajuns la o înțelegere privind modalitatea de partajare a bunurilor dobândite pe perioada căsătoriei, reclamanta fiind despăgubită pentru partea ce îi revine din bunurile dobândite pe perioada căsătoriei , sens în care a încheiat în fața dlui avocat T___ D_____ un contract de tranzacție cu nr. 18/17.01.2018 care să fie consfințit prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța în prezenta cauză.

Cererea nu este motivată în drept.

Pârâtul nu a depus întâmpinare însă fiind prezent în fața instanței la termenul de judecată  din data de 29.03.2018 a recunoscut conținutul și semnătura proprie din contractul de tranzacție anterior menționat, depus la dosarul cauzei.

Tot la acest termen de judecată dl av. T___ D_____ a depus o procură specială notarială prin care reclamanta l-a împuternicit pe același domn avocat să o reprezinte în fața instanței pentru încheierea oricărei tranzacții având ca obiect imobilele specificate în contractul cu nr. 18/17.01.2018 depus la dosarul cauzei..

Având în vedere dispozițiile art. 438-441 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor. Dacă părțile se înfățișează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător. Dacă părțile se înfățișează într-o altă zi, instanța va da hotărârea în camera de consiliu. Tranzacția va fi încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii, aceste dispoziții aplicându-se în mod corespunzător și în cazul în care învoiala părților este urmarea procedurii de mediere,

Văzând tranzacția încheiată în data de 17.01.2018 la sediul Cabinetului de Avocat T___ D_____ din Sânnicolau M___, prin care părțile au convenit asupra condițiilor în care înțeleg să pună capăt prezentului litigiu, considerând că sunt îndeplinite cerințele impuse de art. 438-441 Cod procedură civilă, instanța urmează să ia act și să consfințească învoiala părților, cu conținutul înfățișat prin înscrisul depus la dosarul cauzei.

Văzând că nu se pune problema cheltuielilor de judecată

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Ia act și consfințește tranzacția încheiată între reclamanta N____ C_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _____________________. 624, județ T____ cu domiciliul procesual ales în loc. Sânnicolau M___, Piața 30. Decembrie nr. 7 jud. T____, în contradictoriu cu pârâtul N____ D_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _____________________. 624, județ T____, având următorul cuprins:

„ Masa partajabilă se compune din următoarele bunuri:

  • imobilul încris în cf. nr. xxxxxx Comloșu M___, cf. nr. vechi 2494, nr. top. 718/b, compus din casă și teren în suprafață de 432 mp.,
  • imobilul înscris în cf. nr. xxxxxx Comloșu M___, nr. top. xxxxxx, reprezentând teren arabil extravilan în suprafață de 3501 mp., situat pe raza localității Comloșu M___, județ T____

De asemenea convenim ca masa partajabilă ne revine în cotă de ½ parte fiecare, iar sistarea starii de indiviziune să se realizeze în natură, dupa cum urmeaza:

  • Lotul A, care va fi atribuit în proprietatea subsemnatei N____ C_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _____________________. 624, județ T____, să fie compus din:
  • intreaga cota de 1/1 parte din imobilul înscris în cf. nr. xxxxxx Comloșu M___, nr. top. xxxxxx, reprezentând teren arabil extravilan în suprafață de 3501 mp., situat pe raza localității Comloșu M___, județ T____.
  • sulta în sumă de 6.000 euro (șasemiieuro) corelativă cotei de ½ parte din       imobilul încris în cf. nr. xxxxxx Comloșu M___, cf. nr. vechi 2494, nr. top. 718/b,  compus din casă și teren în suprafață de 432 mp.,
  • Lotul B, care va fi atribuit în proprietatea subsemnatului N____ D_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _____________________. 624, județ T____ să fie compus din:
  • cota de 1/1 parte din imobilul încris în cf. nr. xxxxxx Comloșu M___, cf. nr. vechi 2494, nr. top. 718/b, compus din casă și teren în suprafață de 432 mp.”

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Sânnicolau M___.

Pronunțată în ședință publică azi, 10.04.2018

 

P_________, GREFIER,

A________ B_____                                              B_____ Á____

 

A.B. / BA 14 Mai 2018

 

Sursa: www.rolii.ro

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comentariu

  1. Pingback:Tranzacția judiciară și extrajudiciară - noțiune, obiect, avantaje și consfințire - Avocați București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente