Meniu Închide

Tot ce trebuie să știi despre divorț: modalități, durată, costuri. Metoda cea mai simplă

În societatea modernă divorțul a devenit o metodă la modă pentru soții care nu se mai înțeleg. Conflictele conjugale culminează uneori cu discuții despre divorț, despărțire, uneori terminându-se cu separarea în fapt în aceeași casă sau în case diferite… Ruptura aceasta aduce momente tensionate și destul de greu de gestionat pentru fiecare din cei doi. Greutatea este și mai apăsătoare cu cât există și un copil sau copii minori. Situația este și mai chinuitoare dacă pe deasupra sunt și ani buni de conviețuire, ani în care s-au acumulat bunuri și datorii comune. Împărțirea datoriilor și a bunurilor, sau gândul la împărțirea lor, atrage neliniști și sentimente de lipsă de control a situației, fapt ce agravează situația și divorțul în sine. Gândul la lipsa unei locuințe după divorț sau la lipsurile materiale pentru sine sau pentru copil/copii, pot fi factori care efectiv blochează comunicarea dintre cei implicați, producând în final adevărate traume.

Cert este că divorțul nu este o crimă, și, în cele din urmă, cu toată greutatea cu care vine, trebuie acceptat. Acceptarea divorțului trebuie să survină unor discuții prealabile privind continuarea căsătoriei, dacă există iertare, înțelegere, cooperare și dacă cei doi sunt apți să regenereze o relație bazată pe respect și încredere. Trebuie încercată o împăcare între soți, acolo unde se vrea de către unul din ei și acolo unde este posibilă. Acolo unde nu se vrea și nu este posibilă o împăcare, lucrurile trebuiesc clarificate și soluționate cu tact pentru ca fiecare să plece pe drumul lui cât de cât împăcat. Pentru împăcare sunt recomandate proceduri ca medierea conflictelor de familie, terapia de cuplu, discuții cu duhovnici, psihologi, psihoterapeuți, proceduri care pot conduce la împăcare, ori, dacă nu conduc acolo, măcar mai clarifică lucrurile dintre soți, dezamorsând oarecum conflictele dintre ei.

Dacă decizia de divorț este fermă, atunci rămâne să se stabilească procedura de ales. Chiar și pe parcursul procedurilor de divorț soții ar trebui să coopereze pentru a evita consumul de energie, bani și timp, calea notarială și calea administrativă la starea civilă fiind opțiunile cele mai rapide. Atunci când sunt copii minori implicați, divorțul se va pronunța doar dacă se vor stabili (amiabil sau judiciar) problemele referitoare la autoritatea părintească. Deci divorțul implică în mod obligatoriu/necesar discutarea autorității părintești privind copilul/copiii. Delicatețea raporturilor și conflictelor de familie trebuie să se raporteze mereu și mereu la copii, la sănătatea lor fizică și psiho-emoțională, juridic vorbind la interesul superior al minorilor. Orice conflicte de acest tip comportă modificări în mintea și comportamentul copilului, iar părinții tind să neglijeze aceste aspect, deși, în antiteză cu culpa privind desfacerea căsătoriei și certurile privind comunitatea de bunuri și datorii, va fi singurul punct care va avea cele mai lungi efecte și cele mai mari amprente. Efecte și amprente ce vor configura mintal și comportamental copilul ce va deveni adult și  părinte la rându-i….

Partajul bunurilor ori datoriilor comune nu este obligatoriu de făcut odată cu divorțul. Datorită costurilor mari și procedurilor îndelungate, partajul ar putea îngreuna procesul de divorț. Negocierea cu privire la bunuri implică deseori resurse financiare și emoționale foarte mari, astfel că divorțul și partajul în același timp este destul de greoi. Uneori instanțele chiar disjung astfel de acțiuni, soluționând pe rând divorțul iar ulterior, în alt dosar nou format prin disjungere, partajul. Partajul este cerut uneori de soți pentru a negocia unele drepturi nepatrimoniale  în schimbul unor drepturi patrimoniale. Împărțirea bunurilor poate fi făcută oricând după divorț, chiar și după ani de zile, amiabil ori prin instanță, dacă cei doi, la momentul la care se va discuta o modalitate de partaj, nu se vor înțelege.

Mai jos se găsesc cele 3 proceduri legale prin care se poate divorța:

 1. Procedura administrativă de divorț prin acord la oficiul de stare civilă. Este competent ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei de la locul unde s-a oficiat căsătoria ori din cadrul Primăriei localității unde soții au avut ultima locuință comună (este suficientă o declarație comună a lor în acest sens). Procedura poate fi aplicabilă doar dacă soții se înțeleg asupra divorțului (deci există acordul de a divorța), asupra numelui ce îl vor purta și nu sunt copii minori rezultați în urma căsătoriei. Cele 3 condiții sunt cumulativ necesare pentru ca un astfel de divorț să poată fi declarat. Soții merg la starea civilă și declară intenția de a divorța, depun o cerere de divorț iar ofițerul de stare civilă le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. După 30 de zile de la data depunerii cererii, sunt întrebați de ofițer dacă stăruie și doresc în continuare divorțul, iar în caz afirmativ li se eliberează certificatul de divorț. Actele necesare acestei proceduri sunt afișate pe site-urile primăriilor. Cererea de divorț nu poate fi depusă prin mandatar în cadrul acestei proceduri ci este absolut necesară prezența personală a soților atât la depunerea cererii de divorț cât și peste 30 de zile la eliberarea certificatului de divorț.  O astfel de procedură durează aproximativ 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț. Taxa pentru o astfel de procedură este de aproximativ 500 de lei.
 2. Procedura notarială de divorț prin acord la un birou de notar public. Este competent notarul public din circumscripția UAT/localității unde s-a încheiat/oficiat căsătoria ori din cadrul UAT/localității unde se află ultima locuință comună a soților (este suficientă o declarație comună a lor în acest sens). Procedura poate fi aplicabilă doar dacă există un acord asupra divorțului în sine dar și raportat la toate aspectele conexe divorțului. În acest nu trebuie să existe conflicte/neînțelegeri cu privire la decizia de divorț, la numele ce va fi purtat după divorț și nici referitoare la autoritatea părintească, atunci când există copii minori. Divorțul cu copii minori va trebui să fie gestionat astfel încât să reglementeze modalitățile de exercitare a autorității părintești, locuința copilului, programul de legături personale cu copilul, participația financiară la creșterea și educarea lui (pensia de întreținere). Dacă există un acord pe aceste aspecte, este posibil divorțul la notar. Dacă sunt conflicte ori neînțelegeri, notarul îndrumă părțile spre un mediator sau spre instanță, soții fiind cei care vor decide ce procedură vor alege pentru soluționarea diferendelor referitoare la copil. Medierea are beneficiul echilibrării situației, dar pentru mediere este nevoie de participarea activă și voluntară a ambilor părinți. Dacă există un acord pe toate aspectele ce țin de divorț, soții depun cererea de divorț la notar odată cu înțelegerea/tranzacția scrisă referitoare la aspectele accesorii divorțului expuse mai sus, și revin pete 30 de zile pentru a li se elibera certificatul de divorț, dacă la acest moment (după 30 de zile de la depunerea cererii) stăruie, doresc în continuare divorțul. La notar, cererea de divorț se poate depune și prin mandatar cu procură autentică (notarială ori consulară). Cererea se poate depune prin mandatar avocat doar dacă acestuia i se dă un mandat special prin procură autentică la un notar sau la consulat, nefiind suficientă împuternicirea avocațială (considerăm că este oportună modificarea legii în sensul considerării mandatului avocațial probat prin Împuternicirea Avocațială ca fiind suficient în astfel de proceduri, mai ales că după termenul de 30 de zile soții oricum se prezintă în mod obligatoriu personal în fața notarului). Chiar dacă cererea se depune personal ori prin mandatar, după termenul de 30 de zile, părțile se prezintă personal la notar pentru a le lua consimțământul privitor la divorț și cererile conexe, și, dacă soții stăruie în divorț și există un acord cu privire la aspectele conexe, notarul eliberează certificatul de divorț. Acest document va conține și înțelegerea soților cu privire la copii. Un act necesar pe parcursul acestor proceduri, dacă există minori, este Raportul de Anchetă Socială ce va fi solicitat de notar Autorității tutelare de la domiciliul minorului, pentru a se vedea dacă este respectat interesul superior al copilului prin prisma înțelegerii dintre soți. Divorțul pe cale notarială durează aproximativ 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț. Onorariul pentru o astfel de procedură poate pleca de la 500 lei și poate ajunge chiar la peste 1500 de lei, dacă sunt copii minori.
 3. Procedura judiciară de divorț. Important de știut este faptul că divorțul prin hotărârea instanței poate fi aplicat și în cazul în care există un acord al părților de a divorța, nu doar în cazul în care acestea nu se înțeleg. Există așadar un divorț judiciar prin acord și un divorț judiciar prin decizia instanței după administrarea probelor și dezbateri. Dacă pe parcursul procedurilor la instanță soții se împacă și nu mai doresc să divorțeze instanța ia act de împăcarea lor și dispune închiderea închiderea dosarului de divorț și restituirea taxei de timbru. Pe lângă normele legislative interne, divorțul judiciar are ca temei și Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești. Conform unei decizii adoptate în 25.06.2019, acest Regulament va fi înlocuit din data de 01.08.2022 cu Regulamentul (UE) 2019/1111 privind executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii. Hotărârea primei instanțe este de drept executorie cu privire la stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, locuința minorului, programul de legături personale a copilului cu părinții și obligația (pensia) de întreținere. Deci chiar dacă se face apel, hotărârea trebuie executată astfel cum a fost pronunțată de către judecătorie/instanța de fond.
  a. Divorțul judiciar prin acordul soților este oportun datorită competenței generale a instanțelor. Astfel că dacă prin procedura adminstrativă ori notarială sunt competente organele doar de la locul încheierii căsătoriei ori de la locul unde este sau a fost ultima locuință comună a soților, în procedura judiciară pot fi competente diverse instanțe. Astfel, cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București. Părțile pot fi reprezentate de avocat prin împuternicire avocațială dacă nu se află în țară ori dacă sunt în situații excepționale ce nu le permit prezența la judecată. Dacă există acordul de a divorța dar există un dezacord pe aspectele accesorii divorțului, instanța va încuviința și va administra probe privind aceste aspecte aflate în litigiu, soluționându-le conform legii. Spre deosebire de procedura notarială sau administrativă unde se cere acordul părților simultan la depunerea cererii și totodată la finalul termenului de 30 de zile, acordul soților pe cale judiciară poate surveni și în doi timpi, pe parcursul procedurilor/termenelor judiciare, și deci nu există condiția simultaneității de acorduri privind divorțul. Astfel că un soț poate introduce cerere de divorț, iar dacă soțul pârât recunoaște faptele care au dus la imposibilitatea continuării căsătoriei, și soțul reclamant este de acord cu această recunoaștere, instanța va pronunța divorțul fără a mai intra în cercetarea judecătorească privind temeinicia motivelor de divorț; în această situație instanța nu va menționa în hotărâre culpa vreunuia din soți referitoare la desfacerea căsătoriei, ci va emite o simplă hotărâre de divorț. Divorțul judiciar prin acord  durează aproximativ 90 de zile, de la data depunerii cererii de divorț la instanță, dacă există un acord pe toate aspectele ce țin de divorț. Dacă există copii minori și soții locuiesc cu ei în străinătate, procedura durează mai mult pentru că este nevoie de o Anchetă socială internațională ce va fi dispusă de instanță și efectuată prin comisie rogatorie internațională- acest lucru face ca procesul să dureze mai mult. Durata se referă la divorțul fără partajul bunurilor comune. Taxa de timbru aferentă divorțului prin acord este de 200 de lei.
  b. Divorțul judiciar (în lipsa acordului soților) poate fi pronunțat dacă se probează motive de sănătate ce duc la imposibilitatea continuării căsătoriei, dacă se probează culpa exclusivă a pârâtului ori culpa comună a soților, ori dacă se probează o separare în fapt de cel puțin 2 ani. Astfel că cererea de divorț va fi respinsă dacă nu se probează motive temeinice de sănătate, dacă se probează exclusiv vina reclamantului în desfacerea căsătoriei ori o separare în fapt mai mică de 2 ani. În toate cazurile de divorț judiciar soții pot cere expres  instanței să nu motiveze hotărârea de divorț. Procedura judiciară a divorțului necesită încuviințare și administrare de probe în dovedirea culpei privind destrămarea căsătoriei. Probele pot fi obținute prin înscrisuri, martori, interogatorii, rapoarte de expertiză (de ex când se invocă motive de sănătate fizică sau psihică) etc. O astfel de procedură poate dura aproximativ 3-6  luni de la data depunerii cererii de divorț la instanță de către parte sau avocatul acesteia. Dacă există copii minori și/ori soții locuiesc în străinătate, procedura durează mai mult pentru că este nevoie de o Anchetă socială internațională ce va fi dispusă de instanță și efectuată prin comisie rogatorie internațională – acest lucru face ca un astfel de proces să dureze mai mult. Durata se referă la divorțul fără partajul bunurilor comune. Taxa de timbru aferentă divorțului din motive de sănătate este de 50 de lei, iar când se întemeiază pe culpa soțului pârât este de 100 de lei.

Metoda cea mai simplă este metoda acordului sau calea păcii. Dacă soții se înțeleg în cele din urmă și le este accesibil să meargă la ofițerul de stare civilă ori la notarul competent, aceste organe sunt indicate.

Dacă însă soții nu ajung la un acord, ori chiar dacă ajung la un acord nu le este accesibil ofițerul de stare civilă și notarul competent, pot introduce cererea de divorț judiciar la instanța competentă. Trebuie știut că nu orice instanță este competentă, ci competențele instanțelor sunt gradual limitate de normele procesuale. De asemeni un proces de divorț este greu de gestionat din toate punctele de vedere și este recomandabilă alegerea unui avocat pentru a gestiona procedurile și documentele necesare unui astfel de proces. Pentru a avea dreptate și în instanță nu numai în realitate, este nevoie de un probatoriu solid și temeinic, legal propus și legal administrat. Pentru românii din străinătate care vor să divorțeze alegerea unui avocat este considerată o necesitate. Onorariul unui avocat pentru divorț diferă în funcție de complexitatea cazului și va trebui discutat în momentul alegerii lui, după o prealabilă diagnoză a situației.

Cu un avocat și calea judiciară devine mai ușoară, dar nu atât de ușoară pe cât este calea păcii. Avocatul este necesar pentru a ajuta și a ușura ieșirea din această perioadă grea pentru persoana aflată în astfel de situații.

Print Friendly, PDF & Email

833 de comentarii

 1. Maria

  Buna ziua! Intentionez sa depun actele de divort, avem un copil minor, iar apartamentul este achizitionat de mine inainte de casatorie. Sotul nu doreste sa paraseasca domiciliul pana la finalizarea divortului. Care sunt demersurile pentru a parasi domiciliul odata cu depunerea actelor? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Atat timp cat este inca locuinta comuna, nu poate fi dat afara decât printr-un ordin de evacuare. Astfel că trebuie făcută o procedură de notificare privind evacuarea. Notificarea se poate face prin avocat sau executor. Dacă nici în urma notificării nu părăsește imobilul, va trebui să vă adresați instanței cu o acțiune separată de evacuare, proces ce se judecă în regim de urgență. În baza hotărârii instanței el este obligat să părăsească imobilul, iar dacă nu o face, îl puteți scoate afară cu executorul judecătoresc. Deci divorțul și copilul sunt separate procesual de evacuare.

   • anonim

    Si in cazul in care locuinta este comuna? dar este a mea si sotul nu doreste sa parasesca domiciliul, in plus jignestesi este violent si spune ca imi acorda divortul numai in cazul in care merg la notar si semnez o cerere care sa ateste ca, copilul ramine la el.( copil minor ) 2 ani

    • Avocat ILIE DORIN

     In cazul dvs trebuie cerut divorțul și partajul cu atribuirea casei. Pe parcursul divorțului se poate locui încă împreuna. La finalul procesului se va dispune evacuarea lui, dacă veți câștiga la partaj. Este posibil ca pe parcursul procesului sa plece singur. Luați un avocat și faceti-va o strategie pentru proces.

     • BADITA LACRAMIOARA

      Buna ziua.O intrebare va rog:daca ne am inteles de comun acord sa divortam dupa 29 de ani de casnicie si mi a promis ca mi lasa apartamentul cu tot ce e in el si o renta lunara in valoare de 2000 lei,fara a preciza pe ce perioada mi o da,intreb cum pot obtine acesti bani pe o perioada de 15 ani?
      .Care este legislatia in cazul meu?Va multumesc frumos.

     • Avocat ILIE DORIN

      aici pe forum noi nu oferim consultanta…. legislatia pentru cazul dvs necesita o intreaga consultanta juridica… Faceti contract să vă dea o rentă viageră de 2.000 lei.

    • anonim

     Va multumesc pentru raspuns, si daca ma mai puteti ajuta cu inca un raspuns,ar insemna ceva pentru mine.Ideea este in felul urmator:Sotul ma abuzeaza emotional, injuraturi,ma impinge, de 2 ori am primit palme in cap.Aceste lucruri nu se intampla meteu, dar este un abuz, si se intampla in momentul in care ii cer socoteala pentru faotul ca mi a luat inele si brata de aur si mi lea bagat la amanet aceesta avand nevoie de bani( dependent de pariuri sportive), daca il intreb ce afacut cu ele devinefoarte agresiv,a incecat sa ma faca sa ma aindoiesc de sanatateea mea psihica zicand ca nu le aluat el si ca nu mai stiu eu unde le am pus , apoi a recunoscut ca lea luat el.Daca il intreb de o anumita suma de bani tot aasa devine agresiv cu mine.Ma ameninta subtil si imi spune ca lui nu are nimeni ce sa ii faca.I am spus de nenumarate ori sa paraseasca casa si nu vrea , a zis ca pleaca doar cu copilul si sa merg la notar sa dau in scris ca, copilul ramine la el.Daca as demonstra toate acestea, filmandu l ,pentru ca nu am cum sa demonstrez altfel, poate fi o proba?Multumesc mult

     • Avocat ILIE DORIN

      Violenta domestică (verbala, fizica, psihologică sau financiară) este categoric un motiv de divort. Da, filmați și puteți obține chiar evacuarea lui dacă continua violentele.

     • Anca

      Buna. As avea o nelămurire, părinții mei vor divorța, nu au copii minori, însă as dori sa știu dacă bunurile din casa se vor împarți ( de exemplu mama va primi anumite piese de mobilier) sau cum se procedează cu ele? Menționez ca sunt căsătoriți de 25 de ani, iar casa este pe bunicul meu.

     • Avocat ILIE DORIN

      divortul este diferit de partaj. După divort, partajul bunurilor este indicat să se faca amiabil, benevol, voluntar, prin negocieri intre soți. Legea prezumă o co-proprietate de 50% pentru fiecare prin raportare la fiecare bun.

     • Andreea

      Bună seara! Eu cu soțul vrem sa depunem cererea de divorț la notar. Eu locuiesc în alta tara momentan și nu pot sa vin în România pentru a semna. Am făcut procura la ambasada sa semneze altcineva în locul meu dar am înțeles când se eliberează actul de divort trebuie sa fiu și eu prezenta. Cum sa procedez pentru ca nu pot ajunge în tara. Mulțumesc!

     • Avocat ILIE DORIN

      daca nu puteti fi prezenta la notar si nu puteti veni in tara, nu se poate divorta amiabil la notar ci doar la instanta, prin acord. La instanta puteti fi reprezentata de avocat prin procura specială (pentru divort prin acord la instanta), deci nu va trebui sa veniti in tara pentru divort. Dati-mi e-mail pe dorin@avocatu.ro dacă aveti nevoie de alte lamuriri.

     • Anonim

      Bună ziua soțul meu vrea sa divorțeze eu locuiesc cu copilu în afara poate sa divorțeze fără ca eu sa primesc vreo citație țin sa menționez ca adresa mea din buletin este la mama mea și avem un apartament

     • Marius

      Doresc să depună n actele de divorț , soția maameninta că îmi ia copii și pleacă.. asta e dureros și e cel Mai greu , nu e vorba de violența domestică sau. Alte lucruri… Pur și simplu e o prăpastie enorma între noi, relații conjugale etc..nimic nu e bun nimic nu e ok ceartă și amenințări , pe aceași temă… Că îmi ia copii … De la ce orice contrazicere sau punct de vedere diferit..totul în cadă e un butoi de pulbere… Ea dorește divorțul după cum am menționat iar eu după ani de certuri îl doresc. Și eu… Cum procedăm… La mijloc sunt copii care pentru amândoi e un lucru extrem de important… Dar amândoi știm că atmosfera asta nu e ok . Cum putem proceda

     • Avocat ILIE DORIN

      puteti avea un divort amiabil prin acord si probelma copiilor o puteti discuta la un mediator sau cu ajutorul unui avocat, ca sa gasiti o cale echitabila pentru toti.

    • Nicolaescu Simona

     Buna ziua!suntem o familie cu un copil minor si dorim sa divortam.Desi inca locuim impreuna vietile noadtre merg pe drumuri separate de cativa ani.Nu avem bumuri comune, si mentionez ca locuim cu chirie.Sotul ma agreseaza verbal zilnic .Doreste sa ne despartim dar se complace in starea aceasta in speranta ca va trece timpul si copilul nostru minor in varsta de 15 ani si 6 luni va deveni major si.va scapa de pensia alimentara.va rog sa ma sfatuoti pe ce cale ar fii mai bine sa divortam .pentru ca nu ne permitem costuri prea mari.Va multumesc!

     • Gabriela

      Buna ziua,sunt intr-o relatie cu un barbat care este in divort,care nu mai locuieste cu sotia,el locuind la mine in casa mea.La momentul cand l-am cunoscut intre el si sotie nu mai exista nimic de aproximativ 2 ani!Acum ca el are alta relatie dar inca nu a terminat divortul,sotia lui ma jigneste,a inceput sa intrebe persoane se pe facebook unde locuiesc,mi-a aflat adresa si spune ca va venii la usa mea,imi cerceteaza viata privata,fostele relatii…practic nu mai am nici o intimitate ca ea intreaba in stanga si in dreapta cu cine am fost eu…iar apoi il suna pe el sa ii spuna ce a mai aflat.Nu are ce sa afle pt ca am avut o viata normala,cu relatii de foarte lunga durata,doar ca ma simt urmarita si ca a intrat in viata mea privata fara ca eu sa ii dau voie,o pot da in judecata?iubitul meu e de acord sa fie martor la tot ce se intampla,are si inregistrari cu ea cand ii spune ca s-a interesat de mine

     • Gheorghe catalin Saftiuc

      Buna ziua santem în divorț dar abia în februarie avem prima sentința și eu doresc sa plec în vacanță in Germania cu fiica mea de 2 ani dar el numi semnează procura .cum pot proceda sa plec în concediu ?

   • Costin

    Buna ziua, ma aflu in UK cu sotia si copilul, doresc sa merg in Romania sa inaintez divort si sa cer custodia copilului insa ea nu vrea sa plece din Uk, va fi obligata sa se prezinte cu copilul minor daca merg in Romania si cer custodia si divortul? Va multumesc

    • Avocat ILIE DORIN

     da, va fi obligata să vină în România la divorț, dar poate să nu vină, și deci divorțul se va pronunța în lipsă. Privind copilul, e foarte dificil un proces de divorț în Romania cu un copil care locuiește în UK. Trebuie să aveți o anchetă socială dinainte făcută, acolo în UK, pentru a ușura lucrurile și procedurile în Romania.

     • Elena

      Buna ziua . Sunt căsătorită de 7 ani și avem 2 copii minori . Când ne-am căsătorit , casa era pe tata- socru , de 7 ani lucram eu cu soțul la ea , de 5 ani ii cer sa facem actele pe noi și nu dorește. zilnic sunt abuzată psihic de către el și nu mai rezist . Ce șanse am sa câștig copii in instanța ? Pana la urma doar atat cer , sa pot sa îmi iau copii și sa plec la apartamentul ce îl am dinaintea căsătoriei . Mulțumesc

     • Avocat ILIE DORIN

      dacă există violențe, puteti pleca oricand de acolo si va puteti muta in apartamentu dvs, iar ulterior stabiliti cu el amiabil sau prin instanta modul de exercitare a drepturilor si obligatiilor parentale.

   • Iordache Petruta Mihaela

    Buna dimineata, sunt data an judecata de catre sotul meu, sunt despartita de el de un an si jumate, am trait ampreuna 10 ani din care au resultant 3 copiii, totii minori! Motivele despartiri, era violent verbal si fizic cu mine, pe tot parcursul a ancestor 10 ani ma traumatizat pe mine si copiii, despartindu-ne de nenumarate ori la care el ami luna adesea copiii cu forta, ( noi locuind cu chirie )ami lua copiii cu forta de langa mine si pleca la mana lui fiind din alt judet. Neam despartit an 2019 Luna septembrie, el da casatorit dupa 2 luni de la despartire cu o femeie care are anca 4 copiii minoriii, locuind cu cei 3 ai mei , Eu an acest timp am plecat la munca an Anglia ptr a face in viitor mai bun copiiilor mei, mi da luat dreptul de a vorbi cu copii de in an si ceva nu ma lasa sa vb cu ei sa ai vad , el se pune mereu pe primul loc si nu copiii nostri, mi da luat total dreptul de a vb cu copiii si de a antrebuinta nevoilor lor! Ce pot da fac an capul asta pentru ca Eu ami doresc da casting custodia copiilor? Va rog in stat! Multumesc

     • Ovidiu

      Buna seara! Eu și soția mea suntem de 17 ani împreuna , am lucrat in străinătate 14 ani in care am făcut totul împreuna. Avem 2 copii minori și acum ea își dorește divorțul ! I-am oferit varianta notariala cu condiția sa vindem casa sa împărțim și fiecare pe drumul lui,copii pot rămâne cu ea sau nu! Susține ca-mi întoarce banii! Eu vrea doar dacă vindem casa! Exista o procedura legală prin care sa fim obligați sa vindem? Va mulțumesc anticipat!

     • Avocat ILIE DORIN

      nu puteti fi obligat unul de catre altul sa vindeti bunul comun. Dar trebuie să negociati si sa pastrați discutiile pentru solutii amiabile.

     • Bogdan

      Buna ziua.

      In cazul in care am construit o casa doar din veniturile mele, (sotia mea nu a lucrat niciodata) impartirea casei se va face tot 50% ?

      Multumesc Frumos.

   • Bianca

    Buna ziua. V-as fi recunoscătoare dacă mi-ați răspunde. Sunt căsătorită de 7 ani aproape, iar acum sunt însărcinată in 3 luni. As vrea sa divortez și vreau sa știu dacă soțul meu ar avea vreun drept asupra copilul după ce o sa se nască. Mentionez ca el nu vrea sa divorțăm de comun acord. Iar divorțul o sa dureze…Dacă nasc și încă nu suntem divorțati o sa aibă vreun drept asupra copilului? Va mulțumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Da, este conceput in timpul căsătoriei și se prezuma ca este tatăl copilului, indiferent de data nașterii (anterior sau posterior divorțului). Puteți face ulterior tăgada paternității…

   • Ana

    Bună ziua. Am o întrebare. Verișoara mea vrea să divorțeze după 17 ani. Au doi copii. Unu de 16 și unu de 6.ea a avut un apartament cumpărat înainte de căsătorie, acum 4 ani ani a hotărât sa îl vândă și să cumpere o casa aceasta a fost trecuta pe numele ambilor chiar dacă el nu a participat decât cu un credit de nevoi personale pentru c ale mai trebuiau 7000 euro pentru noua locuință. El nu dorește sa divorțeze chiar dacă bea în fiecare zi și își agresează verbal soția și copii. Ea ar vrea să plece din casă până la definitivarea divorțului și a partajului. O poate afecta cu ceva ținând cont ca durează foarte mult și cine știe ce invocă el pana la terminarea partajului (ca a adus îmbunătățiri la casă, ca a plătit ratele pentru creditul de nevoi personale….). Mulțumesc pentru raspuns

     • Elena

      Buna dimineata! O sa explic un pic cazul meu. Sunt casatorita si locuiesc cu chirie impreuna cu sotul si copilul minor in Spania. As vrea sa divortez si sa ma mut cu copilul in Romania deoarece aici depind de salariu sotului pentru ca eu lucrez la negru. Unde si cum pot depune actele de divort ? Mentiinez ca sotul este ludopat am incercat multe terapii dar nu se tine de ele si mai este si violent verbal. Copilul s-a nascut in Spania si pana in momentul de fata a mers la scoala in Spania.Sotul nu vrea sa-l lase cu mine in Romania vrea ca, copilul sa stea doua saptamani cu el doua cu mine dar in Spania.Cum trebuie procedat in cazul meu?

     • Avocat ILIE DORIN

      e complicat…daca veniti in Romania il lipsiti de drepturile parentale. Trebuie să cereti la instantele de acolo divortul si custodia, si daca veti castiga acolo custodia copilului, puteti veni cu copilul in Romania.

    • Iza

     Buna ziua!Intentionez sa divortez de sot,avem un copil de 3 ani,după căsătorie ne-am luat apartament cu prima casa și ne-am făcut și o casa de vacanța.Doresc sa stiu după divorț cum se impart?Daca se poate vinde apartamentul nefiind 5 ani de la cumpărare?Daca putem pune casa de vacanța pe numele minorului și care sunt condițiile dacă se poate.Mulțumesc!

     • Avocat ILIE DORIN

      puteti dona casa de la munte minorului, apartamentul luat cu garantie de la stat nu se poate vinde decat dupa 5 ani, dar il puteti partaja cu preluarea lui de catre unul din soti.

    • Andreea

     Buna ziua, am o intrebare, prietenul meu a incheiat divortul, impreuna cu respectiva au doua apartamente. Ea se afla in strainatate daca vine acasa poate intra in apartamentul in care sta el? Adica el ii da cheile sa stea in celalalt. Poate intra in acesta? Urmeaza partajul…dar pana se termina ea poate intra in apartament daca el ii pune la dispozitie cealalta locuinta? Multumesc!

     • Avocat ILIE DORIN

      atata vreme cat nu mai este domiciliu comun, si atata vreme cat ea locuieste in strainatate, si el ii pune la dispozitie celalalt apartament pentru eventualitatea cand ar veni in tara, EA NU MAI ARE DREPTUL să intre in domiciliul exclusiv al fostului soș, chiar daca e coproprietară pe apartament.

   • Dutescu Ionelia

    Sunt din Ploiesti vreau sa divortez de sot ,avem un copil de 8 ani si apart.este luat cu credit .Cum pot face ?.Nu am bani sa angajez un avocat vreau sa duvortez datorita comportamentului agresiv pe care îl are si prob.cu alcolul.Va multumesc

   • Marian

    Buna Dimineata , eu sunt cu o femeie de 1 an de zile care am facut un copil nefind casatoriti , ea este infidela in faptu ca vorbeste cu alti baieti pe messenger cand am cunoscuto , cand i-am cerut parola la facebook mare mi a fost mirarea vorbea cu multi baieti si in plus ma vorbea pe la spate pe messanger , inainte cand avea bebele in burta ea vorbea cu unu pe ascuns pe messenger eu nu am mai verificat ce facea ea pe messenger , a cladit in mine un om care nu imi place , cand a venit copilu pe lume masa a luat deja copilu in camera ei si asta ma enervat si in plus ma enerva soacra rau de tot in diferite ocazii, odata i-am zis sa numai vina Masa aici la noi in apartament si imi raspundea cu tupeu si eu nu am mai rezistat si am prinso de mana tare si am prinso de gura si am tipat la ea ca masa nu are ce cauta aici , tor timpu cauta sa ma enerveze imi raspunde cu tupeu si i-am zis ca am sa o bat pana la urma ,azi si a lasat telefonu in bucatarie si m-am uitat in el si mare mi a fost mirarea ca vorbea cu unu care ii iam zis sa il blocheze de vro 3 ori, am luat telefonu si am inregistrat ce vorbea ei plus ca vorbeau pe camera, eu nu mai vreau sa fiu cu ea deloc ce sa fac avand in vedere ca nu suntem casatoriti si avem un copil impreuna , stam cu chirie

   • Marian

    Buna ziua,
    Intenționez să divorțez de sotie.Avem un copilaș de 5 luni și din păcate chiar nu pot sa mai suport certurile pe care le provoacă soția.Avem o casa luată cu credit pe numele meu,la care nu e coplatitor soția.Avem o mașină luată pe numele ei.Ambele sunt luate după căsătorie.Cum se procedează?Merci!

   • Anonim

    Bună ziua, sunt cetățean european, căsătorit cu un cetățean neeuropean. Ea a obținut viză de familie prin mine în urmă cu câțiva ani, nu mai suntem împreună și nu locuim împreună, deși suntem încă căsătoriți. Ar trebui să merg la emigrare să declar asta? dacă da, i se va anula viza?

   • Tobol Anicuta

    Bună ziua. A-și dori sa intentez acțiune de divorț. Suntem separați de 5 ani. Eu nu am venituri. Cit ma costa divorțul? Eu nu mai doresc sub nici o forma aceasta căsătorie. În cazul în care el nu este de acord cu divorțul, ce este de făcut? Va mulțumesc pentru un eventual răspuns.

  • ROTARU ANIȘOARA

   Bună seara, cand a cumpărat soțul casa aveam 2 ani împreună de concubinaj , am fost mandatara in actele pentru casă,apoi ne-am căsătorit, el având o fata si eu tot o fată! El a lucrat mai mult in strainatate, eu am lucrat aici in romania, si am avut grijă de copii și casă! Ia cumpărat o garsonieră la făta lui ,si a cumpărat si 2 mașini ! Acum el vrea să divortam! Eu acum ce drepturi am si ce mă sfătuiți!El nefiind de acord cu un partajul amiabilă!Mulțumesc

  • Petrescu Geanina

   Bună,seara am intentat divort acum 3 ani din motive ca nu an avut un martor și eu nu eram un tara nu am putut divorța,Acum am intentat iar divort iar am plătit sper sa,reușească martorul sa,meargă,dacă,nu am martor și eu nu mai sunt im tara de 4 ani nu mai suntem împreună copilul are 20 de ani de 4 ani nu am fost în tara Simu mai merg m am stabilit aici în Austria de ce nu se pronunța,divortul și nu avem casa împreună,nu avem bunuri

   • Avocat ILIE DORIN

    se poate divorta si fara martori, mai ales că nu mai locuiti impreuna de ani buni, acesta fiind un motiv suficient pentru divort. Luati avocat sa va reprezinte interesele in proces si sa faca cereri privind cauzele, motivele si temeiurile juridice clare de divort.

   • Cristina ioana

    Buna,sm depus actele în instanță de divorț dar între timp ne-am împăcat si am plecat în spania,nu am așteptat sa ne vina citație acasa se poate întâmpla ceva dacă nu ne prezentam?si costurile pt ca am depus actele care sunt?
    Mulțumesc

     • Alina

      Buna! Intenționez sa plec cu minorul din țara avem procura de la tatăl cu care ne am separat de ceva vreme el fiind tot timpul plecat . Întrebarea mea e următoarea: soțul poate sa ma oblige sa ma întorc cu minorul dacă bagă divorțul și cere drept sa și vadă copilul ?

     • Avocat ILIE DORIN

      Pai depinde ce procura v a dat: de ieșire temporara sau de mutat din țara. Dacă nu v a dat acordul de mutare din țara da, va putea sa va oblige sa reveniti și sa ii permiteți sa aibă legături personale cu copilul.

   • Coaca Diana Andreea

    Bună ziua! Domnule avocat , va rog ,dacă a-ti mai întâlnit cazul , ma puteti ajuta cu o informatie?
    Am o căsnicie de 10 ani ,un copil de 6 luni ,vrem să divortam de comun acord, însă, casa noastră e comuna, soțul îmi spune că instanța nu o sa-mi dea mie bebelusul, deoarece EU nu am niciun acoperiș deasupra capului, pe numele meu ,pentru a-mi crește copilul. Imi spune mereu că el are casă și copilul va rămâne la el .În urma divorțului, nu se face partaj, având în vedere că am muncit împreună.
    Va multumesc anticipat!

     • Anamaria

      Buna ziua,
      In urma separarii de un cetatean turc ce legi se aplica?Daca eu am bunuti obtinute in afara casatoriei el are dreptul la ele?

     • Elena

      Buna seara ma confrun t cu un divott de un an fostul meu sot este plecat infara a spus acest lucru avocatei eu am un copil adica fostul.sot ma luat cand eram inssrcinata in 5 luni el a facut o cerere in care a spus ca nu este copilul lui natural avem o avocata amandoi nu se poate finaliza deoarece se doreste adresa lui din strainatate el a spus ca este de acord cu tot dar sa dea adresa de acolo nu doreste a spus ca vrea ss fie lin cu familia lui chiar nu se poate sa nu divortam??

  • Sapqy

   Buna ziua, avem certificat castorie transcris – Bucuresti, dorim divort amiabil ambii, doi copii minori, nimic de partajat, care este procedura?
   Multumesc anticipat

   • Avocat ILIE DORIN

    Procedura este poate fi a divorțului la notar dacă ambii se pot duce la notar de 2 ori (la depunerea cererii de Divort și încă o data peste 30 de zile la eliberarea certificatului de Divort), ori la instanța prin cerere de divort prin acord.

    • Cristina

     Buna ziua!
     As dori sa stiu dacă fostul soț a cerut ca vizita minorului sa fie in prezenta mamei,este necesar ca la prima vizita cu tatăl,sa stau împreuna cu el sau pot sta de la distanță sa supraveghez minorul?

 2. Pingback:Pandemia - motiv de alienare parentală și de îngrădire a drepturilor copilului - Avocați București

 3. Miki

  Buna ziua!Fostul sot a depus actele de divort (nu m ai suntem impreuna de 15 ani) eu sunt de acord cu divortul.Poate face divortul in lipsa mea?Va multumesc!

  • Andreea

   Buna ziua. La un an de la căsătoria din care rezulta un copil minor, dorim sa divorțăm. El ma amenință cu împărțirea copilului in condiția in care eu sunt salariata din 2015, având domiciliul la părinți. El neavând vreodată contract de munca. Ce șanse are sa îmi ia copilul?
   Mulțumesc!

   • Avocat ILIE DORIN

    Bună ziua. NIMENI nu poate poate lua copilul nimănui! Conform reglementărilor actuale copilul VA APARȚINE și după divorț amândurora. Instanta de divort va stabilit un plan parental adica un plan de legaturi personale al fiecarui parinte cu copilul. Copilul va fi dat parintelui care are un spatiu locativ mai stabil si poate sa îi ofere mai multa atentie. Va fi dat parintelui care poate avea grija mai bine de el. Va trebuie avocat ca sa castigati drepturi cat mai multe. Pensie de intretinere va plati parintele care nu sta zilnic cu copilul.

 4. Liliana

  Buna seara!Care este procedura dupa depunerea dosarului de divort,care este timpul legal in care va fi instintat paratul si cand se va da primul termen?Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă cererea de divort are toate documentele necesare anexate plus taxa de timbru plătită, pârâtul e înștiințat (ii este trimisa cererea de divort cu actele pentru a face întâmpinare) in 5-10 zile. Poate mai mult in funcție de încărcătura judecătorului.

 5. Ana Maria

  Soțul meu a băgat actele de divorț,avem 16 ani de căsătorie și 4 copii, el de un 1 de zile pleacă de acasă și se întoarce și acum a băgat actele de divorț, am fost cu el anul trecut la psiholog și ia reconandat să meargă mai departe la psiatru și el nu vrea.Eu îl mai vreau lângă mine dacă ar merge la un tratament, se poate să fie obligat să meargă la un control? Și de la câți ani sunt intrabati copii cu cine vor să stea. Eu în caz că divorțam vreau toți copii că sunt minori 14, 12 și 8 ani gemeni.

  • Avocat ILIE DORIN

   Pentru divort nu poate fi obligat nimeni la un „control”. Legea e permisiva când e vorba de divort… Dacă el nu mai dorește sub nici o forma întoarcerea acasă…e greu sa îl întoarceți… Copiii se asculta/se audiază de instanța obligatoriu dacă au peste 10 ani. Cei sub 10 ani doar dacă instanța dorește. De principiu copiii rămân împreuna la parintele care are/poate avea grija de ei. Apărați-va in divort cât mai bine, luați-va un avocat.

   • Lia keskin

    Buna ziua.numele meu este Lia Keskin.sunt casatorita de 12 ani,sotul meu este cetatean turc.desi suntem despartiti de 6 luni el nu doreste divortul.de 6 luni este plecat in turcia,pt ingreuna divortul.noi avem o fetia de 11 ani.de cand a plecat nu a tinut legatura cu copilul.acumvrea sa ia fata in turcia.ce pot face,pt ca dupa divort,(cand se va termina deorece nici nu am inceput)el sa nu poate lua fata in vacanta in turcia? Cu siguranta nu o va aduce inapoi,nu din iubire pt fata,,doar din razbunare si sa ne faca rau.va multumesc.

    • Avocat ILIE DORIN

     Buna ziua. La divort trebuie sa aduceți probe prin care sa învederați instanței ca sunteți singura care puteți avea grija de copil. Faptul ca el după ce a plecat in Turcia nu a mai menținut legăturile cu copilul este un avantaj (un Argument) in favoarea dumneavoastră. In divort trebuie sa câștigați o custodie cât mai in favoarea dumneavoastră . Pt deplasările cu fetita in străinătate el ca avea nevoie de acordul dvs dat in fata unui notar. Dacă nu veți dori sa ii dați acordul, nu va putea părăsi țara cu fetita. Dacă aveți temeri ca el va retine fetița acolo (in eventualitatea ca va pleca cu fetița ca așa decide instanța), trebuie probate aceste temeri prin: mesaje, mailuri, înregistrări audio-video din care sa reiasă „amenințări” de acest fel. Odată probate, instanța poate interzice deplasarea fetiței la el, și îl poate obliga pe el sa mențină legături cu fata doar pe teritoriul României. Trebuie sa va apărați bine interesele, fiind un proces foarte complex in speța dumneavoastră. Fata va fi in mod obligatoriu audiată de instanța. Puteți cere custodia exclusiva la modul cum mi-ați prezentat situația, dacă și probati temeinic aceasta solicitare.

     • Dani

      Am probe prin detectivi de infidelitate ale sotului meu .. am 29 ani de casatorie.lociesc de la casatorie in casa mostenita de la mama sotului decedata 3 ani in urma ..si impreuna cu sotul meu am o fata de 27 ani.
      Iin urma unui divort fie ca il fac eu ori el ..credeti ca imi face evacuarea din casa..?? Ce drepturi am..
      Va multumesc.

     • Avocat ILIE DORIN

      daca este casa lui…la un moment dat va putea să vă evacueze… Puteti să îi cereți daune/despăgubiri pentru infidelitate în cadrul unui proces de divorț.

     • Ilie

      Bună ziua as avea și eu o întrebare
      Sora mea e casatorita de 20 ani , are 3 copii doi minori și unul major ,
      EA a plecat la lucru în uk anul trecut în august cu acordul soțului, intre timp el SIA găsit pe cineva cu care sta împreună, copii au rămas în casa lor cei doi minori fiind în grija surorii mai mari a lor care e majora , în tot acest timp sora mea a avut grija de copii trimitindule cele necesare el ne voind sa contribuie cu nimic
      ACUM el vrea sa dea la divorț, ar putea el sa facă ceva sa nu mai poată sora mea să-și vadă copii ? Ea pentru moment neputându-se duce acasă din cauza ca are un contract de lucru și cu toată pandemia asta ar lipsi prea mult de la lucru și ar pierde jobul
      Mulțumesc mult

     • Avocat ILIE DORIN

      Custodia copiilor este de regulă la comun. Teoretic el nu poate să o împiedice pe ea vreodată să își exercite drepturile părintești. Dar consider că e necesar să își ia avocat în proces ca avocatul să îi facă apărări pentru a-și valorifica cât mai bine drepturile părintești.

     • Cristina

      Soțul a invocat in uk comportament nerezonabil din partea mea, doresc să contest competența instanței și să solicit desfășurarea procesului in Ro, avem un minor de 1 an, nu mai contribuie la creșterea lui de 3 luni și ne evită. Eu nu aș vrea să divorțăm, motive reale nu sunt, el vrea să se elibereze de responsabilități directe. Ce șanse am să se judece in ro cauza și cum pot motiva mai bine ca vreau să rămână familia unită?

   • Bianca

    Bună ziua. Doresc să divortez, există un copil minor la mijloc ,din câte știu va fi custodie comună. Dar există vreo metodă prin care la o anumită vârstă a copilului el să nu-l poată lua la el (acasă) ? Nu mă deranjează că vine să îl vadă, dar nu vreau să-l poată lua la el . El mă agresează emoțional, mă amenință că îmi ia copilul și că eu nu o să pot pleca nicăieri cu el fără acordul lui. Există variantă să nu mai depind de semnăturile lui?

 6. Corina

  Buna ziua ..am si eu o intrebare ..am avut o garsioniera mostenire sa vandut si din ea am cumparat o casa la tara .in acte este si sotul meu insa el nu a contribuit cu nici un ban la cumpăraee ei.de 2 ani ma chinui in chirie pt ca ma ameninta daca vin acolo ma bate .el stind acolo cu amanta si familia ei.noi ne fiind divortati..ce pot face? Nu imi pot permite un avocat ce ma sfatuiti ca nu stiu imcontro sa.p iau

 7. Baciu

  Bună seara!
  După 23 de ani ,am hotarat sa divortez.Am 2 copii ( 20 respectiv 14 ani).
  Am plecat si cu fetele din casa(proprietate comuna)
  de doua luni de zile (cu chirie) ,nu am mai rezista fiind violent verbal si pur si simplu nu ne mai intelegeam.Devenisem persoane cu principii diferite ,vorbea foarte urat si cu fetele.I-am spus ca vreau sa ne despartim ,si ca ne vom muta si a fost înțelegător.
  El spune ca nu va fi nciidata deacord cu divortul.E posibil sa am probleme la tribunal ca am plecat de acasa?

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu, nu veți avea probleme la divorțul judiciar, mai ales ca ati plecat din cauza violentelor! Bine ar fi sa faceti un divort amiabil! La fel și ulterior partajul, amiabil e cel mai avantajos. Dar depinde și de poziția lui in conflict… Pt fata de 14 ani se va discuta in mod obligatoriu custodia – autoritatea părintească.

   • Sorana

    Buna ziua Domnul Avocat pe scurt o sa va povestesc putin poveste mea.De 4 ani sunt cu tatal copiilor dar de doi jumate suntem casatotiti in acte.De ceva timp am aflat ca joaca la jocuri de noroc si tot el vrea sa bage de divort el fiind in Franta tot spune ca vine si numai vine,eu nu am vrut divortul pentru ca am zis ca il iert dar tot el nu vrea sa dea inapoi nu inteleg de ce.Întrebarea mea este urmatoarea cat ma costa sa-l dau in judecata pt divort de doua luni de zile nici la copii nu a trimis nimic (el fiind in Franta) si intreaba o data la sapt de copii pur si simplu nu-l intereseaza.Cum as putea face sa vina dupa divort doar in vizita sa nu-i poata lua la el sau cu el??? Multumesc frumos o zi frumoasa

    • Avocat ILIE DORIN

     Ca sa va fie incredintati copiii dvs si el sa vina si sa nu ii poata lua, trebuie să introduceti dvs divort. In acest proces de divort trebuie să cereti exercitarea autoritatii parintesti in exclusivitate de către dvs, motivata de faptul distantei si lipsei lui de implicare si ingrujire financiară. Trebuie să vă aparati drepturile in proces si asa veti avea la final o hotarare favorabila. In orice caz, el are dreptul de a lua legatura cu copiii, si dvs nu trebuie să il impiedicati in exercitarea acestui drept.

 8. Georgeta

  Buna seara!
  Am 21 de ani de casnicie si doi copii minunati,un baiat in varsta de 20 de ani si o fetita de 17 ani. De un an de zile m-am separat de sot si locuiesc cu copiii in chirie.
  Intrebarea mea este daca dupa divort si partaj le ramane ceva copiilor?
  Casa pe care am renovat-o si i-am mai ridicat un etaj este pe numele socrului!
  Am pierdut 20 de ani sperand ca se va schimba,dar nimeni nu se schimba.
  Acum suntem linistiti eu si copiii, dar imi e foarte greu cu chiria,utilități si toate cheltuielile…sotul nu-i suna niciodată sa-i intrebe daca au nevoie de ceva, le spune doar ca intalnirea mea cu el e fatala. Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. După divort și partaj nu le rămâne nimic copiilor. Bunurile aparțin exclusiv soților după partaj. Exista însă o posibilitate ca simultan cu partajul sa faceti ambii coproprietari (foști soti) o donație către copii. Nu faceti partaj fără sa va luați un avocat sa va apere drepturile, pentru ca e o situație juridica foarte complexa.

   • ALINA

    buna dimineata sunt o persoana cu 4 copii cu vârsta 16, 12 ,7,si 2 ani nu pot sa ma mai inteleg cu soțul de oarece el vine mereu beat si face scandal nu demult timp nea scos afara din casă acum locuiesc intro garsonieră cu copii si as vrea sa divortez dar nu stiu cum sa fac mie frica sa numi pierd copii ca eu nu am lucrat am stat langa ei si i am crescut nu am avut sprijin de la nimeni sa stea macar o zi cu ei ca părinții mei sunt departe si frați sunt plecați afara numai el lucrează ma amenință ca o sami ia copii ca eu nu am cu ce sai întrețin dar de cand neam mutat nu ia pasat ce mănâncă sau ce fac pot sa dovedesc ca am sprijin financiar de la părinți si frați?

 9. Ivașcu Lucica

  Bună seara!o întrebare vă rog, nepoata mea este în Galați în prezent soțul a rămas blocat în Italia cu covid 19 și a găsit altă persoană,cum nepoata mea,nu mai are servici lucra și ea prin Italia,a prinși covid in Romania,ea are bunuri luate numai de ea ,poate să ia lucrurile ei să le ducă la mama ei la țară apoi să plece la munca că nu mai are nicio situație, mulțumesc mult

 10. Roxana Marin

  Bună seara am o întrebare sunt căsătorită avem un băiețel de un an și aș dori să divortez deoarece nu ne m-ai înțelegeam problema e că el nu vrea și eu chiar nu mai pot continua așa ce mă sfătuiți mulțumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă el nu accepta divorțul amiabil la notar sau la instanța, singura varianta este divorțul contencios la instanța. Dar divorțul la instanța se acorda doar dacă exista motive temeinice de divort și căsătoria nu mai poate continua. Motive temeinice sunt: infidelitate, lipsa de la domiciliu conjugal, violenta domestică de orice fel (fizica, psihologică, financiară, etc). Trebuie sa inițiați proces de divort. Este indicat sa va luați un avocat care sa va ajute, mai ales ca in divorț trebuie ca instanța sa stabilească și condițiile Autorității parintesti privind copilul (custodia) și pensia de întreținere.

 11. Caciulatu Valentina

  Buna ziua. Divortata in Australia acum 35 de ani verisoara mea are nevoie de recunoasterea divortului de catre statul roman pentru pasaport roman. Cat dureaza un astfel de proces civil, daca nu se cunoaste adresa paratului. De cate ori trebuie citat? Eu sunt cea care o reprezint in proces.

 12. Angela Birgau

  Buna,daca vreau sa părăsesc domiciliu ,sa locuiesc singură in alta parte până intentez divorțul, mă poate afecta cu ceva( gen părăsire de domiciliu) mentionez ca sunt căsătorită de 36 de ani,nu mai am copii minori, dar nu mai functioneaza nimic intre noi,suntem singuri în doi.Dar soțul nu vrea divorțul lui ii convine situația.

  • Avocat ILIE DORIN

   Părăsirea domiciliului conjugal nu va poate afecta personal ci calmul procesual. Asta înseamnă ca părăsirea dom ar putea fi un motiv întemeiat de divort. Dacă aveați copii minori va putea afecta la momentul discutării autoritatii parintesti. Deci nu, nu riscați nimic.

   • Stefana Patrichi

    Buna seara ,sunt despãrtita de un an si ceva si nu am divorțat pentru cã nu știu daca pot sa bag eu divorț ca sunt din alt județ el Arges eu Bîrlad ,am si doi minori o fata de 12 si un baețel de 6 daca eu am fost casatoritã în Arges pot baga divort la mine ,el nu este de acord cu divorțu , motive era foarte violent si fizic si verbal .

 13. Maria

  Buna ziua ! Va rog sa ma ajutati si pe mine ! Sunt despartita de 15 ani .De cand m am despartit ,locuiesc in Spania . Vreau sa divortez si foatul sot nu vrea sa imi dea divortul ! Acum 5 ani am cumparat un teren si am construit o casa , pe bani mei ! El are vr un drept la casa , daca nu eram divortati ? Ce pot sa fac . Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Legal și teoretic vorbind da, are drepturi pe teren si pe casa. Asta deoarce legea prezuma ca bunurile dobândite in timpul căsătoriei sunt bunuri comune ale ambilor soti. Dacă nu vrea sa divorțeze, soțul se va pronunța indiferent de voința lui. Trebuie făcut divort judiciar. Ulterior sau concomitent trebuie făcut partajul. La procesul de partaj trebuie dovedit ca dvs nu mai locuiați de ani buni cu el și el nu a participat cu nimic la achiziția terenului și construcția casei. Doar prin partaj puteți dobandi proprietatea exclusiva a acestor bunuri. Vedeți la proces dacă va trebui sa-i dați și lui vreo sulta. Trimiteti-mi un e-mail dacă doriți mai multe clarificări.

  • Dinu nicoleta

   Buna ziua ,vreau sa ma ajutați și pe mine cu un sfat.
   Sunt 3 luni de când m-am despărțit de soț (nu a fost înțelegere , m-am îndepărtat de el din cauza părinților lui , tot timpul m-au chinuit aproape 4 ani, nu mi a dat libertatea de care aveam nevoie m-au ținut constrânsă numai in casa) aceasta căsătorie s-a rezumat cu un copil ,are 3 Anișori copilul locuiește cu mine la bunicul meu specific ca copilul este in grija mea și am grija de el ,nu ii lipsește absolut nimic este foarte bine îngrijit . Sotul o sa depună actele pentru divorț . Încă nu lucrez .. îmi este teama .. oare îmi poate lua copilul? Vreau un răspuns sincer ,va rog ?!

 14. Mary

  Bună ziua! O persoană care locuiește în străinătate, dar are buletin făcut în România, pe care este trecut domociliul în România poate depune cerere de divorț prin intermediul unui avocat. Precizez că, fiind angajată, nu va putea fi prezentă la procese. Dacă este posibil, este nevoie de împuternicire pentru avocat ca să se ocupe de divorț în numele ei ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, o persoana care lucrează ori are reședința/domiciliul in străinătate poate face cerere de divort prin avocat. In aceste cazuri avocatul gestionează întregul proces de divort, inclusi domiciliere procesuala (toate actele procesului vin la cabinetul de avocat). Pentru divort avocatul trebuie împuternicit prin procura notariala specială la un notar din țara respectiva, la ambasada sau consulatul României. Pentru alte detalii puteți cere lămuriri pe e-mail.

  • Morariu Alex

   Bună ziua. Sunt casătorit de 6 ani și momentan sunt plecat în afara țarii ( Afghanistan) cu jobul. Soția nu a muncit,și nici nu are un loc de muncă. Peste aproximativ 7 luni mă întorc în țară și soția dorește să divorțeze , momentan ea având o altă relație. Cum imi pot proteja venitul realizat în perioada următoare în caz de partaj,având în vedere ca ea nu lucrează,iar eu nu pot avea acces la o bancă să ii retrag pană ajung în țară. Acești bani se vor împărți chiar daca ii transfer în contul altei persoane înainte de a depune cererea de divorț?

 15. Anonima

  Buna seara. Sunt o fata destul de tanara, căsătorită puțin cam devreme și cu un copil făcut. Problema mea este următoarea : soțul meu este violent, in toate felurile. Nu tine cont de nimeni și nimic. Acum in sfârșit, m-am hotărât să plec.. el îmi spune că voi regreta mult nebunia asta de moment. Ideea este că el nu vrea să îmi de-a copilul. Spune că aici unde locuim acum este casa ei. Este o fire foarte vulcanică și îmi este cam teama de el …de ce ar putea face. Divorțul nu vrea să mi l acorde, zice că sunt eu nebuna, că de ce vreau sa divorțăm .. că doar eu vreau sa divortez..
  Daca părăsesc domiciliul, fara copil , sau cu copil , ce îmi poate face ? In ambele situații.
  Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă părăsiți domiciliul nu vă poate face nimic, decât dacă depășește limitele legii… Divorțul îl va pronunța instanța daca el nu este de acord: nu puteți rămâne într-o căsnicie care nu numai că nu vă mai face fericită dar sunteți și abuzată. Mai aveți opțiunea să mergeți la poliție să cereți un ordin de protecție pentru că sunteți victima unei violențe domestice și legea vă protejează. Raportat la copil el are deopotrivă drepturi de tată, deci chiar dacă veți pleca cu copilul din casă, va trebui să știe unde este copilul, va trebui să poată lua legătura co copilul, va trebui să aibă legături personale cu copilul, pentru că de regulă autoritatea părintească se exercită în comun de ambii părinți. Instanța de divorț va stabili și modul de exercitare a acestei autorități părintești – custodia și pensia de întreținere. Dacă el are un comportament abuziv și față de copil, atunci puteți cere custodia exclusivă. Dar e bine să vă luați un avocat, pentru că situația dvs este complexă și trebuie bine gestionată în fața instanței.

 16. Ionela

  Sunt căsătorită legal cu o alta persoana și de 8 ani trăiesc cu un alt bărbat cu care am și o fetita de 4 anișori. Am făcut proces de paternitate ptr recunoașterea fetitei ptr a o putea trece pe numele tatălui. Problema este ca soțul meu legal nu vrea sa divorțeze și nu mai locuim în aceleași localități. As vrea sa știu dacă pot sa intentez eu divorțul din județul unde am acum mutație și dacă se poate fără prezenta lui. Menționez că la procesul de paternitate nu sa prezentat niciodată, fetiță a fost pe numele lui.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, puteți intenta dumneavoastră procesul de divort. Va trebui sa fiți prezenta la fiecare termen. Procesul se tine și dacă el nu vine. Hotărâre de divort se da in lipsa lui. Trebuie sa stabiliți instanța de divort competenta și sa faceti o acțiune temeinica de divort.

 17. Raluca

  Buna seara,
  Sunt casatorita de 20 de ani, dar acum 3 ani sotul meu a parasit domiciliul conjugal, si astfel in ultimii 3 ani am locuit doar eu cu fiul nostru in apartamentul comun, baiatul implinind luna trecuta 18 ani deci acum e major. In ultimii 3 ani sotul a mai venit din cand in cand sa vada copilul si sa ii mai dea niste bani, dar pe mine nu m a mai ajutat cu nimic, eu ducand tot greul gospodariei, toate cheltuielile cu casa si copilul. In afara de acest apartament, noi mai avem un apartament contractat prin credit ipotecar care se plateste singur fiind inchiriat. Sotul meu efectiv nu stiu unde a locuit in acesti 3 ani pt ca nu am mai comunicat deloc, dar atunci cand a plecat eu am avut niste semnale ca este cu o alta femeie. Acum i am propus sa mergem la un notar sa divortam amiabil pt ca e clar ca nu mai e nimic intre noi si nu are rost sa mai stam asa. Si i am propus ca partajul sa il facem anul viitor dupa ce fiul nostru va intra la facultate pt ca sa actionam in functie de orasul unde va vrea el sa devina student (in acelasi oras sau in altul). Si i am propus ca atunci cand vom face partajul dupa ce va intra copilul la facultate sa vindem apartamentul in care am locuit dat fiind ca baiatul mi a zis ca va dori sa locuiasca singur si eu consider ca este o solutie buna pt ca nu ar fi normal ca la varsta studentiei sa mai locuiasca cu parintii trebuie sa isi dezvolte independenta mai ales ca e si baiat. Si sa ii luam o garsoniera. Sotul meu mi a raspuns dupa cateva zile ca nu e de acord cu acestea ca daca vreau sa divortez el imi va da banii "care mi se cuvin" din cele 2 apartamente (cel in care am locuit si cel ipotecat)-nu neaparat 50% pt ca el spune ca atunci la inceput cand l am cumparat parintii lui au dat mai multi bani la cumpararea lui in comparatie cu parintii mei-,  si eu sa plec ca se va muta el cu băiatul in locul meu (daca baiatul da la facultatea de aici din oras ceea ce e f posibil). Si in plus m a amenintat ca o data pronuntat partajul eu nu o sa mai am ce cauta in acest apartament, deci nu ma va lasa sa imi vizitez baiatul, acesta fiind repet major deja in momentul de fata (la anul va avea 19 ani). Eu as vrea sa vindem acest apartament, sa il ajutam pe fiul nostru sa isi ia o garsoniera si sa pot sa imi iau si eu o garsoniera in care sa locuiesc dupa divort. Nu stiu cum sa fac pt ca am crezut ca ne vom intelege, dar vad ca nu…. Daca el nu vrea sa ne intelegem amiabil, pot sa introduc eu divortul si sa spun ca el a abandonat domiciliul conjugal acum 3 ani?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, categoric puteți introduce si câștiga divorțul. Separarea in fapt pentru 2 ani este motiv suficient de divort. Totusi este bine sa separați și sa luați pe rand lucrurile: divorțul și partajul. Divorțul se obține msi ușor, partajul mai greu. La partaj trebuie discutate și negociate mai multe variante/soluții amiabile, dar după divort, așa este cel mai productiv.

 18. Raluca

  Va multumesc pt raspuns. Am cautat pe net modelul de cerere pt acest tip de divort (separare in fapt pt mai mult de 2 ani). Si am gasit in ea un lucru pe care nu l inteleg. Scrie acolo ca trebuie sa spun „din culpa mea exclusiva”. Adica eu reclamantul trebuie sa imi asum culpa exclusiva a divortului??!! Adica sotul a parasit domiciliul si eu sa imi asum culpa exclusiva?? Nu inteleg…

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua din nou. Teoretic trebuie făcută cerere de divort prin acord ori din culpa exclusiva a paratului, și ulterior, dacă soțul in timpul procesului nu accepta divorțul prin acord, ori dacă nu sunt probe sa dovediți culpa lui, puteți cere divort pe baza despărțiri in fapt, aici însemnând ca va asumați divorțul. Luați-va avocat in procesul de divort, in orice forma cereți divorțul.

  • Tudurache Ramona

   Bună seara ! Am și eu o întrebare am depus actele pt a divorțaul de soțul meu .Eu având un apartament înainte de căsătorie aș dori să știu dacă are și el dreptul la acest apartament după divorț dacă suntem căsătoriți de 13 ani .Mulțumesc!

   • Avocat ILIE DORIN

    Nu are nici un drept la apartament atat timp cât este bun achiziționat înainte căsătoriei și deci este un bun propriu al dvs, in mod categoric. Cu privire la îmbunătățiri însă, poate ridica pretenții dacă s-au făcut îmbunătățiri pe parcursul căsniciei.

 19. Simona Lupașcu

  Bună ziua,sunt despărțită de 21 de ani și nu am divorțat până acum, copii sunt mari la casele lor și de împărțit nu avem nimic.De soț nu mai știu nimic, cum trebuie să procedez să bag actele de divorț.multumesc.

 20. Raluca

  Buna ziua stau cu sotul meu de 6 ani si casatorita de 2 ani si 3 luni .Avem doua fetite una de 2 ani si 6 luni iar mezina de 1 an si 3 luni .Mentionez ca eu am un baiat de 14 ani dintr-o altă relație. Sotul meu mai are 2 copii din alte 2 relati .Dar sunt la mamele lor .Sotul meu este violent verbal si au mai fost si cazuri de violenta fizica cu mine chiar in perioada cand am fost insarcinata cu mezina familiei .Mentionez ca locuim in casa lui si tot ma ameninta ca sa plec ca nu imi da fetele ca imi voi piede fetele ca el are o casa eu nu am nimica .Sotul nu lucreaza cu carte de munca lucreaza cu ziua in constructi deci nu are un venit stabil. In afara ca are o casa .Eu Am lucrat in Germania dar nu mai lucrez ca trebuie sa stau cu fetele .Si tot vrea sa ma scoată din casă lui afara .Descoperind ca sotul meu cu verișoara mea isi fac ochii dulci si tot vorbesc la telefon cum il învață verișoara mea sa ma faca sa plec din casă. Nu am băgat inca divorț.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă problemele și conflictele nu se vor remedia, trebuie să vă căutați o locuință…Nu veți pierde fetițele, sunt destul de mici și au nevoie de mamă. Nu mai luați în considerare amenințările lui. Luați-vă avocat la divorț să vă ajute cu autoritatea părinteasca (custodia) și pensia de întreținere.

 21. Elena Claudia

  Sunt o mama cu 2 copii minori și am plecat din casa comuna pt că nu mai suportam violență și vorbele urate ,vreau sa inaintez divorțul dar el nu vrea ,ce mă puteți sfătui și ce mi se poate întâmpla pt că nu vreau să știe unde stau cu copii ,pt că este foarte violent

 22. Elena Claudia

  Sunt o mama cu 2 copii minori ,am plecat din locuința soțului meu împreună cu copii din cauza vorbelor urate și violenței ,el nu știe unde stau acum pt că îmi este frica sa nu îmi facă ceva și să îmi ia copii,aș vrea să depun plângere la politie dar nu am probe decât pe o vecina care știe ce mi sa întâmplat și mama mea .Vreau de asemenea să bag divorț cu care el nu este de acord ,ce mă sfătuiți să fac și ce mi se poate intampla

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu vi se poate întâmpla nimic devreme ce el este violent. Puteți cere ordin de protecție. Nu conteaza ca el nu este de acord cu divorțul; divorțul se va pronunța din cauza violentelor și a comportamentului lui. Faceti plangere la politie și cereți ordin de protecție. Pentru divort va trebuie copie după certificatul de căsătorie și după certificatele de naștere ale copiilor. Luați-va avocat pentru divort, sa va apere drepturile in mod corespunzator.

   • Dori Mihalache

    Buna seara. Sunt căsătorită de 22 de ani și am o fata de 21 de ani.Sunt separată de soț de mulți ani. Avem o casa care este pe numele la amândoi. Vreau sa știu dacă fica mea are dreptul la aceasta casa in condițiile in care ea merge sa locuiască cu mine după divorț. Mulțumesc mult!

   • Dan

    Și dacă el nu este violent și ea minte bazându se doar pe faptul ca este femeie și va fi crezută ?Ea nu trebuie sa demonstreze ca femeie prin probe ca este agresată ?

     • Cristina

      Buna ziua o am pe mama mea care vrea sa bage divortul de tatal meu vreau sa va intreb daca mama obtine dovortul iar casa este caaa de stat cum se poate face pentru a fii evacuat copii minori nu sunt tin sa precizez ca este si a fost din totdeauna un om foarte agresiv si violent fie cu mama mea cat si noi chiar si actual va rog frumos sami raspundeti o zii buna

     • Avocat ILIE DORIN

      daca e violent puteti cere dvs si mama dvs ordin de protectie impotriva lui cu obligatia de evacuare – poate fi evacuat de indata ce sunati la politie in cazul unei violente prin 112, cand va veni politia il va scoate efectiv afara si va ramane evacuat pe 6 luni.

 23. Dana

  Sunt căsătorită de 17 ani , am o fetiță de 12 ani și doresc separarea de soț. Motive sunt mai multe , dar cel mai important este că mă terorizează psihic, nimic din ce fac nu-i convine. Eu lucrez, si am lucrat încă dinainte să nasc fata, dar salariul meu este mult mai mic decât al soțului. El dorește ca eu să plătesc utilitățile ( acu. avem restanțe) asta pt că locuim într-un apartament moștenit de la părinții mei ( am succesiune unde scrie că eu și mama suntem proprietare, dar ea nu locuiește cu noi) . Practic este musafir acasă. Cum mă sfătuiți să încep divorțul ? Clar mergem în instanță. Ce șanse sunt să-,mi ia fata având în vedere că el are salariul mult mai mare ( cadru MAI) dar nu are locuință pe numele lui.

  • Avocat ILIE DORIN

   In urma divorțului copilul va avea legături personale cu parintele cu care nu locuiește, autoritatea părintească fiind comuna. Asta înseamnă ca, de principiu copilul va fi încredințat dvs, dar tatăl va avea obligația de plata a unei pensii de întreținere și dreptul de a o vedea câteva zile pe săptămâna/luna, ambii având obligația de a avea grija de copil. Copilul va fi încredințat părintelui care poate avea cel
   Mai bine grija de el, luându-se in calcul și faptul ca dvs dețineți o locuința stabilă, aveți șanse mari sa vă fie încredințat.

 24. Felicia

  Buna ziua , sotul meu este polițist , suntem căsătoriți de doi ani in care m- a batut , ma insulta constant in prezenta copilului minor . Eu nu muncesc deoarece am fost nevoită sa stau acasa sa îngrijesc copilul neavând cu cine il lasa ca sa pot merge la lucru . El cand e acasa sta inchis in camera cu muzica data la maxim sau se joaca jocuri pe PlayStation . Tot salarul in baga la jocuri de noroc si nu da bani pentru mancare in casa zice ca e suficient ca plătește rata la ap . Daca stau in casa cu copilul zice ca tb sa plecam ca el are pe altcineva iar daca ies cu copilul afara ma insulta continuu si zice ca nu fac mancare ca umblu pe afara si ma uit dupa bărbați 😢. Ar mai fi multe de zis .. dar scurtez si intreb : Oare pot merge la politie sa vb ce se intampla si sa cer sa ii puna in vedere sa ne lase sa Stam in liniste in locuința comuna pana reusesc sa incep sa lucrez si sa imi pot permite sa închiriez ceva unde sa stau in liniste cu copilul ? El zice ca daca fac asta il da afara si daca divortez nu mai primesc pensie alimentara la copil … Ce ma sfătuiți sa fac in condițiile astea? El suferă de depresie si anxietate pt care a luat tratament dar la care a renunțat intre timp 😓

  • Avocat ILIE DORIN

   Complicata problema. Cred ca cea mai buna varianta este să plecati si sa va gasiti linistea in alta locuinta. Evident va trebui sa faceti si proces de divort pentru că sunteti abuzata. Faceti si o plangere cu tot ce se intampla la politie.

 25. Damian Oana Manuela

  Bună seara,am și eu niște nelămuriri.Eu cu actualul soț cu care am doi copii vrem să divorțăm .Eu mai am un copil dintr-o relație anterioară.El dorește să divorțăm in tribunal iar avocatul care îl are ia cerut și certificatul celui de-al treilea copil, adică copilului meu.Eu ce să fac ,cum să procedez pentru că nu am un venit să îmi permit să plătesc un avocat să mă reprezinte.Trebuie să dau și copia după certificatul copilului meu? Și o să am probleme dacă sunt într-o altă relație?

  • Avocat ILIE DORIN

   Când sunt mai mulți copii dar unul din ei nu este al soțului NU trebuie depus certificatul acestui copil decât dacă îl cere instanța de judecata. De principiu nu are de ce sa îl ceară pentru ca la divort se discuta exercitarea Autorității parintesti a copiilor dintre soti, nu a copiilor dinainte de căsătorie care au deja stabilită autoritatea părintească cu părinții lor (mama si tatăl lor natural). Tatăl și mama nu pot sa-și dispute decât custodia copiilor lor; dacă mâna sau tata are un alt copil cu alta femeie/alt bărbat, pentru acel copil se discuta o alta autoritate părintească între acei părinți.

   Dacă sunteți intr-o relație deși sunteți căsătoriți se poate ajunge la divorțul din culpa exclusiva a dumneavoastră, dar acest aspect nu ar trebui sa aibă interferente asupra Autorității parintesti dacă aveți grija in mod corect de copii.

   • Maria M

    Buna ziua! Sunt căsătorită de 15 ani și avem 2 copii de 11 și 9 ani. Din primii ani ai căsătoriei sotul lucrează doar în străinătate și vine de 2 sau 3 ori pe an timp de 3 saptamani.De la început el a achitat doar ratele la credit ( 230 euro) și factura la energie, telecom, iar pentru creșterea copiilor nu mi- a dat nici un ban și nu l-a interesat educarea lor- nu-i suna și nu vorbește deloc cu ei.Astfel când erau mici și nu puteam lucra am fost nevoita sa stau la părinți, iar apoi când au crescut, la 6 ani am reinceput sa lucrez ca bugetar pt. a achita
    alimentația, haine,rechizite,cursuri de gimnastica,, pian,, engleza….Deși a promis ca îmi va da bani pt.copii nu s-a ținut de cuvânt, justificând ca el achita facturile și rata, iar restul din salariu îl strânge pe un card personal, în timp ce eu ma chinui sa îmi ajungă banii ,pt. cele necesare traiului zilnic.
    Va rog sa ma sfătuiți ce pot sa fac în aceasta situație, caci el ma amenință, ca este corect si dacă nu-mi convine, sa plec la părinți caci casa ii rămâne lui el fiind proprietar , deși și eu sunt in acte-coproprietar?
    Mulțumesc anticipat pt.raspuns!

    • Avocat ILIE DORIN

     daca casa este luata in timpul casatoriei este bun comun, indiferent ca el a achitat singur ratele, munca dvs in gospodarie, cresterea copiilor, etc, va dau drepturi asupra casei si ea va apartine in proportie de jumatate, poate mai mult poate mai putin in functie de ce se va stabili de instanta de partaj, daca amiabil nu rezolvati dispunta. Apelati la un avocat si vedeti ce este de facut, punctual.

 26. Daniel

  buna ziua! Sunt casatorit de 5 ani, avem un copil minor de 4 ani, relatia dintre noi nu mai merge deloc, avem total alte puncte de vedere. De cateva lunii bune dormim separat in camere diferite, iar de cateva zile ea a luat copilul fara stirea mea si a parasit locuinta conjugala ( noi locuim in Uk si ea a plecat in Scotia ). A amenintat ca nu se va intoarce la locuinta comuna. Nu pot accepta asa ceva si as vrea sa divortez,! Cum pot ataca faptul ca ea a luat copilul fara stirea mea? Am venit de la munca dimineata si ele plecase deja.

  • Avocat ILIE DORIN

   Ea nu avea dreptul sa ia copilul fără acordul dvs. Eventual faceti-i o plangere la politie. Ulterior încercați sa dati de ea și discutati soluții amiabile. Dacă mergeți pe varianta divorțului, puteți sa faceti proces in România, dar va dura mai mult și va trebui aflată locuința minorului.

 27. Rusu

  Buna ziua . Vreau sa divortez de sotia mea dupa12 ani de casatorie pe motiv de infidelitate . Principalul ar fi sa castig custodia copiilor( avem 3 copii 11 ani, 8 ani si 4 ani) . Cam ce sanse as avea ? Mentionez ca ea a luat 2 copii si a plecat de acasa locuind cu mama ei . Ia luat pe cei mici.

  • Avocat ILIE DORIN

   Destul de greu să vă spun ce șanse ați avea. De principiu nu mai există în legislație expresia că un părinte va lua copiii…. Copiii vor aparține mereu ambilor părinți, exercitarea autorității părintești se va face în comun de ambii, aveți ambii drepturi și obligații comune și reciproce. Fie că vreți, fie că nu, fie că puteți, fie că nu, va trebui să vă înțelegeți cu ea și să stabiliți un mod amiabil de legături personale între voi și copii. Dacă nu îl veți stabili dumneavoastră, îl va stabili instanța de divorț. Idea centrală este să respectați și opinia copiilor pentru că sunt mărișori și să aveți în vedere interesul lor major: să nu sufere de pe urma divorțului.

 28. Ana

  Buna ziua! Sunt casatorita de 4 ani, cu un copil minor de 2 ani si insarcinata cu al doilea. In cazul unui divort, copilul nenascut va trebui recunoscut de fostul sot sau se considera ca fiind tata in fapt deoarece am fost casatoriti? Mentionez ca el este tatal, nefiind infidelitatea motivul divortului.
  Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Buna ziua. Copilul conceput în timpul căsătoriei are ca tata pe soțul mamei. Este o prezumție legala. Deci soțul va fi considerat de drept tatăl copilului. Aveți ca temei articolul 414 Cod Civil.

 29. Daniel

  Sotia mea ma amenintat ca va pleca din Uk in Romania cu minorul fara aprobarea mea. Este posibil sa faca acest lucru fara aprobare scrisa din partea mea? Mentionez k minorul este cetatean roman cu rezidenta in uk.

  • Avocat ILIE DORIN

   Posibil este, dar este nelegal. Veți avea de dus un proces cu ea dacă va face asta. Anunțați autoritățile de poliție și de protecție a copilului din localitatea în care vă aflați pentru a-i pune în vedere să nu facă acte și demersuri ilegale privind copilul și drepturile lui.

 30. Alexandra

  Bună ziua, am nişte probleme în familie, tatăl meu bea de mai bine de 3 ani, iar mama suferă de schizofrenie, eu am fost crescută mai mult de bunici dar într-o curte comună. Tatăl meu pe parcursul anilor a făcut numai scandal, ne-a înjurat pe toţi etc. Acum vrem să scăpăm de el deoarece nu se mai poate fiind beat zilnic. Acum vine întrebarea mea, dacă nici unul dintre ei nu are nici o proprietate trecută pe el, casa şi tot sunt trecute pe numele mamei bunicului meu, dacă ar fi vorba de partaj, el are dreptul la ceva de aici? în condiţiile în care a mai ajutat şi el la construirea garajului de exemplu, dar nu are chitanţe cum că a plătit el ceva materiale.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă nu are nimic pe numele lui ar avea totusi cum sa probeze in fapt contribuțiile financiare făcute. Cel mai just ar fi sa ii dați despăgubire echitabila contra eventualei lui cote părți.

 31. Filip Valeriu

  Buna ziua vreau și eu sa bag divorțul de soție și avem și un minor împreuna ea este plecată la lucru in Germania și și-a găsit pe cineva acolo as dori sa știu ce șanse as avea sa câștig custodia la copil ?

 32. Petru

  Buna ziua! Ma numesc Petru, am o problemă dacă ma puteti ajuta cu un răspuns! Sunt căsătorit de 3 ani , neînțelegerile cu soția au dus la despertire , împreună avem un copil de 2 ani . Ulterior am plecat in alta tara , ea a depus actele de divorț in lipsa mea , ambii suntem de acord cu divorțul. Copilul va rămâne la ea. Va rog sa imi spuneti daca pensia alimentara pentru copil se poate calcula in functie de salariul din țara in care ma aflu , lucrând cu contract de munca legal ! Va multumesc !

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic da, pensia de întreținere se poate calcula in funcție de venitul din alta țara. Cel mai bine este însă sa stabiliți o suma fixa (de ex 500, 1.000, 1500 lei) ca pensie pentru copil, nu un procent din venituri.

 33. Doroftei Oana Elena

  Buna ziua sunt căsătorită de 9 ani am doi copii un băiețel de 8 ani si o fetiță de 6 ani in acest timp doar el a muncit eu am stat acasă si m-am ocupat de copii am fost plecată de două ori o data in Anglia 4 luni si o data in Olanda 3 luni noi am stat in casa părinților mei acum el a plecat la părinții lui si vrea sa imi ia si copii pe motivul că nu am cu ce sa ii cresc eu vreau ca copii sa ramana cu mine și cu părinții mei aici unde au fost crescuți si as vrea sa plec in strainatate la munca dar el ma amenința că imi ia copii si nu o sa ii mai vad niciodată se poate asa ceva eu ma duc la munca sa muncesc sa am cum sa cresc copii poate sa imi ia sa nu ii mai vad

  • Avocat ILIE DORIN

   La divorț se vor tranșa lucrurile. Dar dacă dvs aveți planuri de a pleca în străinătate și el vrea să rămână cu copiii în România unde aceștia au școlile, rudele, prietenii, etc, și instanța consideră că e mai bine pt copii să rămână în țară cu copiii, copiii vor fi încredințați lui. Trebuie să vă luați avocat ca să va apere drepturile și să explice situația instanței.

 34. Laurentiu

  Daca soția a plecat de acasa si a bagat si divorț in același timp si intr-o luna eu am văzut-o sărutându-se cu altcineva e ceva normal, in condițiile in care noi nu am avut nici o înfățișare la tribunal? Nu avem copii dar ea dorește sa obțină de la mine niste bani! Ea imi spune ca divorțul la bagat si se poate afișa cu cine vrea, e normal? Atata timp cat încă e pe numele meu si nu am avut nici macar o înfățișare la tribunal?

  • Avocat ILIE DORIN

   Divortul are 2 etape: divortul in fapt, si divortul in drept. Divortul in fapt e cand un sot paraseste domiciliul conjugal si/sau cand intalnteste pe cineva. Ceea ce a facut ea e imoral, dar ilegal nu e. Poate fi motiv și argument pentru dvs in a demonstra instantei infidelitatea conjugala, astfel că instanta nu ii va da nici un ban daca probati că ea poarta o vina mai mare si se face vinovata de infifelitate.

 35. Cuciureanu Aurelia

  Buna dimineața, dupa 24 de ani de căsătorie vreau sa divortez avem 2 copii de 23 de ani si de 14 ani eu împreună cu copii locuim in strainatate sotul este si el in aceeasi localitate in strainatate dar nu locuim inpreuna din luna martie 2020 practic nu al mai inereseaza soarta noastra eu nu am certificatul de căsătorie la mine si nu stiu cum sa procedez sa bag actele de divorț dupa partaj ca este si munca mea de 24 de ani va multumesc frumos daca puteti sa ami raspunde ti

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă locuiti in străinătate divorțul e posibil in România. Problema este custodia (exercitarea Autorității parintesti) copilului de 14 ani. Trebuie sa va înțelegeți cu privire la acest aspect sau va decide instanța. Vă trebuie un avocat in mod categoric, avocat pe care sa îl mandatați cu procura notariala. După divort trebuie sa analizați partajul/ modul de împărțire a bunurilor comune.

 36. Cuciureanu Aurelia

  Va multumesc frumos pentru raspuns eu as dorbag divort dar nu am la mine actele necesare certificatul de căsătorie sau certificatul de nastere al meu intreb daca se poate sa merg mai departe

 37. Maria

  Buna ziua, lucrez in Italia și vreau să divorțez de soțul meu care se afla in Romania. Nu avem bunuri de împărțit și nici copiii minori,iar divorțul va fi pe cale amiabilă. Singura problema este că eu nu pot veni în Romania dar am înțeles că se poate efectua și în lipsa mea cu o procură.
  As vrea sa știu pe cine ar trebuie sa împuternicesc in procură (Avocat/rudă) și cam cat timp ar dura divorțul.
  Mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți împuternici pe oricine dar este de preferat un Avocat pentru a gestiona eficient procedurile. La avocat va puteți stabili și domiciliu procesual pentru a ușura procedura de comunicare a actelor. Dacă este gestionat bine, și dacă soțul nu se răzgândește între timp in ceea ce privește acordul pentru un divort amiabil, un astfel de proces dureaza aproximativ 2-3 luni de la data introducerii cererii de către ambii soti.

 38. Anonim2

  buna ziua,
  sunt casatorit de 4 ani,dar suntem impreuna de 13 ani cu sotia,nu avem copii.am cumparat impreuna un apartament prin credit imobiliar,dar 25% din avans a fost platit din banii mosteniti de la parintii ei.de la data cumpararii apartamentului,pe care l-am cumparat sub pretul pietii,pretul apartamentului a crescut in total cu circa 35-40 la suta,iar intrebarea mea este faca am dreptul la o anumita suma din pretul apartamentului la partaj,daca se va ajunge la partaj?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, teoretic aveți dreptul la o cota parte in funcție de contributia financiară la restul de 75%. Se calculează procentual cota dvs de la acel moment, apoi se evaluează la acest moment apartamentul, iar cota dvs procentuală se aplica la aceasta valoare. Așa puteți vedea dacă practic vi se cuvine ceva. Practic la calcule nu conteaza sumele ci cotele care sunt consecință sumelor de achiziție/contribuție.

 39. Ali

  Buna, as avea o intrebare, si anume, daca sotul si-a refacut buletinul si nu stiu care este adresa noua de pe buletin, mai pot divorta de el, respectiv sa bag actele de divort la tribunal iar el sa fie chemat in instanta?
  Mentionez ca nu avem copii si nici bunuri, si, desi suntem separati de 1 an iar nici el nu vrea sa se impace cu mine, nici eu cu el, el nu da semne ca vrea sa se desparta amiabil, la notar.
  De asemenea, aveti idee cat ar putea dura un divort la tribunal intr-un astfel de caz, daca el nu se prezinta, sau daca se prezinta si spune ca el nu vrea sa divorteze?

  Multumesc mult.

  • Avocat ILIE DORIN

   Solicitați instanței ca după CNP-ul lui să facă o interogare în baza de date pentru a afla noua adresă. Puteți să îl citați și la vechea adresă, ori dacă nu dați de noua lui locuință se va cita prin publicitate. Un divorț la judecătorie dureaza 3-9 luni, depinde cât de bine este gestionat. Vă recomand să faceți procesul prin avocat.

   • Ali

    Multumesc din suflet pentru raspuns.
    In cazul in care intentez divortul la tribunal, cu un avocat, iar intre timp el este de acord cu divortul la notar, pot depune intre timp (in paralel, fara sa retrag cele le la tribunal) actele si la notar, in speranta ca se va finaliza cu un divort mai rapid? Sau nu merge pe ambele cai? El vrea doar sa lungeasca totul si de aceea nu stiu cum ar fi mai bine sa procedez.
    De asemenea, avand in vedere ca el are probleme cu pariurile si alte datorii/propriri, judecatorul poate accesa ca proba dosarul/dosarele in care el apare ca si parat?
    Multumesc anticipat.

    • Avocat ILIE DORIN

     Dacă este sau vs fi de acord cu divorțul poate sa își dea acest acord in fata instanței, și se da hotărâre de divort prin acord, așa nu mai pierdeți timp și bani la notar odată ce aveți proces de divort pe rol. Despre celelalte procese depuneți dvs dovezi la dosar, instanța nu preia dovezi din oficiu referitoare la alte dosare.

     • Ali

      Inteleg. Dar exista vreo posibilitate ca el sa vina si sa sustina ca nu vrea sa divorteze pt ca nu e vinovat de nimic si sa mi se respinga cererea din lipsa de dovezi? Mentionez ca printre altele am unele poze cu bilete de pariuri, cu unele datorii la banci, firme de creditare, somatii pt executare silita, etc – sunt suficiente?
      De asemenea am si inregistrare audio unde el spune ca e de acord cu divortul la notar, aceste dovezi pot fi folosite, avand in vedere ca acum tot isi amana refacerea buletinului desi ii este expirat, tocmai pentru a prelungi situatia?

      Multumesc.

     • Avocat ILIE DORIN

      daca instanta va retine doar culpa dvs in calitate de reclamanta si nu o culpa comuna sau exclusiva, va respinge cererea de divorț. Despre probatoriu nu ma pot pronunta, trebuie analizat in dosar ce este si ce mai trebuie.

 40. Alina

  Buna ziua, după 15 ani de căsătorie dorim sa divortam amiabil , avem un copil care împlinește în acest an 10 ani .
  In urma unei discuții am stabilit pretențiile fiecărui părinte care sunt in interesul copilului.
  Am câteva întrebări pentru care doresc un stat.
  – am cumpărat un apartament ( titular soțul
  eu codebitor) dar la care mai avem de platit 20 ani rate. De comun acord am hotarat sa-mi rămână mie si copilului apartamentul cu angajamentul de a plati eu rata. Ce trebuie sa fac la banca pentru a trece casa pe numele meu ?

  – avem impreuna o firma la care eu sunt asociat iar soțul este administrator . Dorește sa-i cedez partea mea de acțiuni în schimbul pretenției la apartament. Este suficient acordul meu la notar si ulterior sa demaram actele prin care îi cedez partea din firma?

  -domiciliul copilului si al nostru este la socrii. În urma divorțului sunt obligată sa-mi schimb adresa de domiciliu la apartament? Copilul trebuie sa figureze cu domiciliul stabil unde va sta cu mine sau poate figura la adresa prezenta ( care va fi adresa soțului) ? Doresc să-și continue cursurile în aceeași scoala si nu stiu cum este legal.
  – ce presupune audierea copilului la notar având in vedere că implineste 10 ani ? Intentionez sa ofer aceleași drepturi și obligații tatălui fără să traumatizam copilul.
  – este obligatorie stabilirea unui program de vizita sau pot oferi flexibilitate în funcție de dorințele copilului de a-și vizita tatăl, bunica si de a locui un timp scurt stabilit de comun acord ?
  – ancheta socială se face doar la domiciliul unde va locui permanent copilul sau si la domiciliul tatălui ?
  – de comun acord am stabilit ca tatăl sa ofere susținere financiară pe lângă pensia alimentară dar as dori sa facem acest lucru în scris . Ce procent din salariul lui pot solicita legal si daca am acest drept, având în vedere că o sumă stabilită acum își pierde valoarea în ani si nu voi putea acoperi necesarul copilului.
  Mentionez ca interesul nostru este sa ne protejăm copilul dar doresc sa am o susținere legală și o hotărâre luată în scris la notar pentru că am obligația de a lua în calcul și abaterile de la îndatoririle părintești.
  Multumesc frumos

  • Avocat ILIE DORIN

   De principiu informațiile dvs ar face obiectul unei consultații pentru că sunt probleme destul de complexe. Sumar vă spun că: pentru apartament, banca trebuie să își dea un acord de principiu și prealabil privind transferul creditului și cotei de proprietate, partajul se va face la notar. Pentru cesiunea părților sociale trebuie făcute demersuri la nota – tot în cadrul unei convenții de partaj – și ulterior la Registrul Comerțului. Locuința declarată a copilului trebuie să fie imobilul unde efectiv locuiește, indiferent ce adresă aveți pe buletin. Audierea copilului presupune o discuție simplă cu un judecător în biroul judecătoruluui, fără a fi public, fără să fie vb de o sală de judecată, fără cadre traumatizante. Da, ancheta socială se va face doar la locuința unde va locui minorul. Pensia pentru copil poate fi de PÂNĂ la 1/4 din venitul net al tatălui. Pe lăngă pensie, orice alte obligații financiare își asumă tatăl, nu mai fac obictul unei cote sau unei limitări legale, poate să promită/să plătească orice, oricât.

 41. Balan gabriela

  Buna seara
  Ati putea va rog sa ma îndrumați cu un raspuns,
  Sunt căsătorită de 4 ani impreuna de 13 ani si avem un băiețel de 2 ani
  Inainte de căsătorie am dobândit impreuna un imobil printr un credit prima casa + încă o altă suma.
  Înainte de căsătorie am semnat amândoi actul pentru separare de bunuri,
  Acum minunatul meu soț bea continuu isi pierde controlul ..cearta si scandal în fiecare zi ,sunt agresata verbal continuu,copilului meu nu ii pot asigura liniștea uneori asista si el
  Si acum imi cere divorțul si sa vand casa.
  Eu nu vreau nici sa divortez nici sa mi vand casa,doar ptr ca el nu poate renunța la alcool .
  Intrebarea mea este?
  Legal vis a vis de faptul că nu ne mai putem înțelege, sa ma pot apăra cat mai bine.
  Precizez la casa mai am de platit vreo 45 mii euro si copilul este cetatean irlandez cu ambii părinți români.
  Multumesc

 42. Ionuț

  Bună ziua. Sunt casătorit de 6 ani și momentan sunt plecat în afara țarii ( Afghanistan) cu jobul. Soția nu a muncit,și nici nu are un loc de muncă. Peste aproximativ 7 luni mă întorc în țară și soția dorește să divorțeze , momentan ea având o altă relație. Cum imi pot proteja venitul realizat în perioada următoare în caz de partaj,având în vedere ca ea nu lucrează,iar eu nu pot avea acces la o bancă să ii retrag pană ajung în țară. Acești bani se vor împărți chiar daca ii transfer în contul altei persoane înainte de a depune cererea de divorț?

  • Avocat ILIE DORIN

   Până la divort se prezumă că bunurile dobândite sunt în proprietatea amandurora, in timpul casatoriei doar o conventie notarială de sistare a comunitatii de bunuri și deci de incetare a acestui regim patrimonial al comunitatii de bunuri poate modifica regimul. Deci doar la notar puteti face o schimbare cu ea, fiind nevoie si de acordul ei in acest sens.

 43. Crystyna

  Am si eu o intrebare daca eu părăsesc domiciliul conjugal . Avem doi copiii 11 ani de căsătorie. Ce se poate întâmpla? Vreau sa stiu la ce sa ma astept . Copii va ramane la el la început.

 44. Reea

  Buna, am o intrebare, si anume daca sotul imi spune de mai mult de o luna ca e de acord cu divortul la notar, dar in paralel isi amana refacerea buletinului ca sa taraganeze cat mai mult aceasta situatie, care ar fi cursul cel mai bun, ca sa nu mai trebuiasca sa aman divortul? Mentionez ca si eu doresc la notar pentru ca s-ar termina mai repede, dar banuiesc ca un mesaj sau o inregistrare cu el in care spune ca nici el nu vrea sa ajunga la tribunal, ci vrea la notar nu sunt suficiente, nu?
  La introducerea divortului la notar si la incheierea lui, trebuie neaparat sa fie ambii soti prezenti, sau se poate ca celalalt sa faca un document scris si semnat, ca este de acord? Mentionez ca nu sunt bunuri sau copii la mijloc. Multumesc.

 45. Catalina

  Bună seara am și eu o intrebare eu cu soțul meu avem un apartament împreuna suntem căsătoriți de 20 de ani și am vrea să divortam de comun acord iar eu vreau să-i las lui apartamentul cu toate bunurile fără partaj fără nimic se poate face ceva înaintea divorțului sau doar atunci când se bagă divorțul Multumesc mult Aștept răspuns

  • Avocat ILIE DORIN

   Partajul se poate face doar după divorț și doar prin act notariala ori judiciar. Astfel că, dacă mergeți pe calea notarului sau calea instanței pentru un divorț prin acord, va trebui totodată cu cererea de divorț prin acord să depuneți și o cerere de partaj.

 46. vatamanu remus

  buna seara sunt casatorit de 12 ani cu sotia mea acum nu ne mai intelegem din cauza ei fuge de acasa ma lasa cu copii cate 3 luni vine in apoi acum a plecat iar la niste prietene deale ei am doi copii cu ea unu11 ani unu de 6 ani ce sanse am pt copii sai castig eu am o stare matereala buna casa meaq dobindita fara ea

 47. Axinte mădălina georgiana

  Buna seara am 23 de ani si am trei copiii si vreau sa divortez nu ma mai inteleg cu sotul ma bate bani in casa nu aduce eu ma chinui singura cu copii el ce muncește baga la pacanele el nu cred ca va vrea sa divorteze ma amenința că nu imi da copiii daca plec eu stau cu el mai mult pentru copiii va rog sa ma sfătuiți cumva ce sa fac

  • Avocat ILIE DORIN

   In primul rand trebue sa va găsiți un adăpost. Ulterior introduceți divort la judecătorie. Îl va obliga instanța la o pensie pentru copii și va avea dreptul de a menține legătura cu copiii.

  • Loredana

   Buna ziua . Am divorțul pe rol încă nu mi-a ieșit sentința și sunt însărcinată iar copilul este cu alt bărbat care acum este actualul meu partener . Ma poate afecta cu ceva dacă nu iese sentința pana nasc atunci când o sa fac certificatul de naștere a copilului ? O sa poate sa-l recunoască tatăl lui ?

 48. Ralea Didina

  Buna ziua.Fiul meu sa despartit de sotie de 2ani,motivul fiindca el are o relatie cu altcineva.Nu sunt in tara nici el nici sotia ce trebuie sa faca pentru a depune cerere de divort mentionez ca si sotia este deacord.Nu au copii si nici bunuri impreuna.De ce acte are nevoie si daca se poate ocupa o alta persoana sa le depuna.Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Pot sa facă divortul in țara prin avocat, doar prin acord judiciar – in fata instanței. Trebuie sa dea o procura specială avocatului, sa transmită copie după certificat de căsătorie, copie după buletine.

 49. Pingback:Ieșirea din coproprietate: partajul amiabil și partajul judiciar

 50. Cristina

  Buna ziua! Sunt casatorita de 31 de ani si avem un baiat major. Doresc sa divortez deoarece sotul meu cheltuie banii din salariu la jocuri de noroc. Avem o casa impreuna. Eu si baiatul nostru vrem sa ne mutam cu chirie si sa intentez actiune de divort. La partaj are dreptul la cota parte din casa si baiatul nostru? Daca baiatul nostru isi cumpara inainte de divort un apartament, dupa divort tatal lui are vreun drept asupra apartamentului? Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Copilul nu are nici un drept asupra nici unu bun dobândit de dvs și sot înainte sau in timpul sau după căsătorie. Patrimoniile sunt complet separate. Abia la decesul unuia din părinți are drepturi asupra cotei lui de moștenire. Cât părinții sunt in viața, nu are drepturi asupra bunurilor lor.

 51. Cristina Andreea

  Bună ziua! După 32 de ani de căsătorie se poate obține o indemnizație lunara de la soț, dar fără sa se bage divorțul? Soțul deține pensie, mama a crescut trei copii și s-a ocupat de casa. Acum soțul care locuiește cu ea ii oferă bani condiționat, iar ea nu vrea sa divorțeze, ci doar sa rezolve problema banilor încât sa aibă un trai decent. El va pleca la tara și amenință că o va lăsa fără niciun ban.

 52. Crystyna

  Bună ziua. Ma numesc Cristina am doi copii cu actualul soț. Eu vreau sa imi iau copii să plec sa stau cu chirie. Vreau sa bag divorț dar e nu vrea ce e de facut?

 53. Irina Rusu

  Bună ziua.
  Aș dori să vă prezint pentru început situația mea.Sunt divorțată din 20.07.2017,am 2 copii,o fetiță de 10 ani și un băiețel de 5 ani.A fost un divorț lung,prin tribunal deoarece fostul soț nu a fost de acord cu el până n ultimul moment.A fost stabilit domiciliul celor 2 copii,la mine,custodie comună.
  Situația mea financiară s a tot deteriorat și am hotărât să încerc să merg în Anglia cu copiii,unde avem prieteni și cunoștințe ce ne pot ajuta cu o viață decentă.Pentru ca fostul soț este un procesoman prin excelență,având ca unic țel citând „cât vei trăi,liniște nu vei avea”,ce șanse am ca în cazul intentării unui proces pentru facilitarea accesului copiilor in Marea Britanie,să reușesc?
  Fetița nu mai merge de mai bine de jumătate de an la el în vizită,doar cel mic o dată pe lună,dar nu vrea sa stea mai mult de câteva ore.
  Am vreo șansă ca o instanță să mă ajute cu acest demers?

  Mulțumesc anticipat pentru răspuns !

  • Avocat ILIE DORIN

   Va trebuie o hotărâre judecătorească privind exercitarea Autorității parintesti in exclusivitate. Aveți șanse sa câștigați un astfel de proces dacă probati ca aveți acolo prieteni, dacă probati ca aveți un loc de munca (cu un Contravt sau pre Contravt de avolo), dacă probati ca ați luat legătura avolo cu o grădinița și o scoala de o vor urma copiii. Se poate, dar trebuie dovezi in sensul ca acolo copiii vor urma scoala și ca le va fi mai bine acolo.

 54. Bogdan

  Bună seara tuturor, eu sunt Bogdan am 28 ani și sunt căsătorit de aproape 5 ani am o fetita de 3 ani jumate și cea micuța este ne născută în decembrie va naște. Eu locuiesc cu soția mea și cu socri mei în acea curte case diferite, am și eu un apartament cu 3 camere dar este închiriat.. De vreo 3 luni încoace au început sa tot apară discuți pe tema banilor certuri etc, eu lucrez soția are 30 ani și are decât 7 luni lucrate la prima naștere eu am fost nevoit sa întru în plenatar ca ea nu avea vechime, acum în momentul de fata ii plătesc la cartea de munca sa poată sa între ea.. Fetita mea îmi tot spune ca mami o bate ca o cearta, are zile când ia telefonul și ma suna pe mine la munca și ma roagă sa vin acasă.. Mi se rupe sufletul când o aud nu știu ce sa cred, cum sa procedez, soția de multe ori îmi striga ca stau la ea în casa și ca nu aduc banii suficienți în casa, ea și fumează eu nu sunt fumător.. Dacă o sa continuie asa as vrea sa divortez dar îmi e teama ca o sa pierd copii.. Ce pot sa fac?

  • Avocat ILIE DORIN

   In cazul dvs nu cred ca e timpul sa vorbim de divort. Cred ca prin dialog și comunicare puteți regla chestiunile care nu merg. Discutati și analizați cu soția aceste probleme. Divorțul trebuie evitat pe cât se poate. Dacă cumva se va ajunge totusi la divort, nu veți pierde copiii: copiii după divort rămân ai amandorura.

 55. Elena

  Bună ziua de ce eu nu primesc nici un răspuns informativ în legătură cu cazul meu?… Menționez ca sunt plecata de acasă de 8 luni. Va mulțumesc anticipat pt răspuns. Nu avem copii minori

 56. Ionescu Nicoleta Gianina

  Bună seara sunt Nicoleta am 35 ani sunt căsătorită de 12 ani avînd 2 copii minori de 9 și 13 ani și am intentat divorț la tribunal din cauza neintelegerilor(alcool, certuri, scandaluri, vorbe urîte, jigniri toate acestea din partea soțului de față cu copii)am hotărât să pun capăt acestei căsătorie și de 2 ani de zile locuiesc cu copii într-o locuință închiriată. Soțul nu contribuie cu nimic la creșterea și întreținerea copiilor. Întrebarea mea este dacă la prima înfățișare mă prezint fără avocat fostul soț poate face ceva împotriva mea? .. Mă refer la copii că el vrea să ia unul din copii la el adică băiețelul de 9 ani.. Cum să procedez în situația mea? Vă mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Cred ca știți răspunsul: cu avocat aveți șanse mult mai mari de câștigare a procesului de divort și a custodiei ambilor copii. Mai ales dacă el își ia avocat și dvs nu o sa aveți avocat….

   • Florina

    Buna ziua!
    As avea o întrebare, și as vrea un răspuns, doar ca sa știu dacă pot merge mai departe sau sa caut alta soluție.
    Eu și soțul vrem sa divorțăm , suntem nevoiți sa împartă totul la 2, însemnând apartament, mobila, electrocasnice.
    As putea sa ii ofer un spațiu de locuit ( garsoniera), pentru a nu mai împarți totul iar eu si copii (majori) sa rămânem in locuita actuala? Pentru noi partajul ar fi costisitor și dificil.

  • Anonim

   Buna seara !
   In cazul in care unul din parteneri nu dorește divorțul și refuza sa înmâneze certificatul de căsătorie celui care dorește sa meargă in instanța sa divorțeze , se pot pune actele ptr a divorța fără certificatul de căsătorie .
   Menționez ca nu exista copii și nici bunuri ptr împărțit .

 57. Pingback:Cele mai des întâlnite motive de divorț judiciar

 58. Savu

  Bună ziua. Locuiesc în Franța cu actualul partener, nu suntem căsătoriți, dar copilul de 1 an și 6 luni este născut aici. Doresc sa știu dacă este vreo problema ca plec în România cu copilul si nu m mai întorc. Ideea e ca el acum este de acord cu asta, mâine se răzgândește și dacă îmi poate face rău cum ca am părăsit domiciliul din Franța cu copilul și dacă exista vreo hârtie pe care o putem face înainte de plecare. Multumesc

   • 🐶🐶🐶

    Buna seara
    Suntem 2 cetateni romani casatoriti in uk 🇬🇧 avem un copil de 3 ani si suntem despartiti de aproape 1 an jumate. El vede copilul din cand in cand refuza sa participe la cheltuieli si face doar probleme ( scandal -are cazier pentru diverse etc)eu ma descurc singura fara probleme -mama este grav bolnava in Romania si el nu vrea sa semneze procura sa pot veni. Tatal copilului sta in uk la fel ca si copilul care este nascut aici . Mama vrea sa isi stranga nepotul in brate si Eu nu stiu ce sa fac. Pot demonstra ca am toata intentia sa ma intorc intrucat lucrez full -time si cel mic merge la gradinita.

    • Avocat ILIE DORIN

     Adresați-va autorităților de acolo. Trebuie sa existe o formula prin care refuzul lui nejustificat sa poată fi dat de o instanța sau autoritate. Luați-va un avocat de acolo și vedeți opțiunile legale de acolo.

 59. Toma

  Buna seara , as dori sa divortez de sotia mea .locuim in Anglia avem un baiat de 3 ani ea nu prea face mai nimic fumeaza langa copil eu intentionez sa ma intorc inapoi in tara dar nu prea sunt de acoord ca copilul sa creasca in anglia departe de mine ,ma intreb ce sanse am sa aduc copilu in romania ?

 60. Arcadie

  Buna ziua
  Sotia mea sta in Rep. Moldova, ea nu are cetatenie Romana. Eu stau in Iasi, am cetatenie Romana.
  Cununia civila am avut-o la Timisoara, pe atunci acolo stateam, nu am avut locuinta comuna nici in Iasi nici in Timisoara.
  Acum vrem sa divortam, suntem ambii de acord cu aceasta decizie.
  Cu parere de rau ea nu poate ajunge in Romania a merge in Timisoara, din cauza situatie de pandemie. Prin urmare nu putem merge pe divortul civil sau la notar.
  Putem oare apela la o instanta din Iasi pentru rezolvarea problemei, sau suntem obligati sa mergem la instanta din Bucuresti?

  • Avocat ILIE DORIN

   competentă este judecatoria Iași, dacă ea nu are domiciliu în țară. Dacă vreți să divorțați prin acord și faceți cerere comună de divorț vă alegeți Judecătoria Iasi. Dacă ea nu poate veni la procesul de divorț, trebuie să mandateze un avocat s-o reprezinte cu puteri depline la procesul de divorț din Romania. Mandatul (procura) se poate da la un notar sau amabasada/consulatul României.

   • Arcadie

    Mulțumesc pentru răspuns și clarificare
    Mai am trei întrebări scurte:
    Putem merge la judecătoria Iași chiar dacă buletinul meu este de Timișoara?
    Pentru depunerea cererii pot merge doar eu?
    De unde pot face rost de un model de cerere? Ce am găsit pe net sunt pentru stare civila sau notar.

 61. Annonimus

  buna ziua.cu sotia am cumparat un apartament printr-un credit bancar la care avansul de 40% a fost platit din banii mosteniti de catre mine.la partajul apartamentului trebuie dovedit faptul ca avansul a fost platit din banii mosteniti(mostenirea)?

 62. Catana Raluca Alexandra

  Buna, nu stiu cum sa incep ..nu am crezut ca se va ajunge vreodata la asa cva!! Intrebarea mea este: in prezent locuiesc in Spania .. SA intamplat un nefericit eveniment intre mine si sotul, dintre care a reiesit faptul ca EU sa am custodia copiilor , el avand oridin de distantare 2 ani ,, dupa EU neavand voie SA comumic cu el si invers. Am decís EU sa depun actele de divort ! Dar nu stiu ce sa fac totusi doresc sa ii mai acord o sansa .. poate se vor reglementa lucruriile prin ajutorul unui specialist Sau terapie de cuplu zic si EU.. nu stiu .. ce sfat mi ati putea da daca nu deranjez?

 63. Roman Andreea

  Buna seara. Doresc să divorțez de actualul soț datorită faptului că este consumator de alcool, iar in urma consumului devine violent verbal și cu mine și uneori chiar și cu copilul care are 3 luni jumătate. Problema care ma îngrijorează pe mine este faptul ca el este in concediu creștere copil și astfel îmi este frică să nu îmi ia copilul.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu va ia nimeni copilul si deci nici el nu vă poate lua copilul. Copilul e al amândurora și trebuie să stabiliti amiabil modul comun de îngrijire a copilului. Daca nu reușiți amiabil, o instanța va stabili acest mod comun.

 64. Roman Andreea

  Am înțeles. Dar pentru a demonstra în instanță faptul că el este violent verbal pot sa fac înregistrări audio pe care sa le prezint ca dovezi? Sper ca acest lucru să ajute la obținerea custodiei copilului. Și încă o intrebare: faptul că el este in concediu creștere copil mă încurcă cu ceva? Am ales să îl las pe el in concediu pentru ca el oricum vroia să își dea demisia și astfel am fi rămas toti 3 doar cu salariul meu de 2000 lei și ar fi fost foarte greu să ne descurcăm financiar.

 65. Ana Maria Dan

  Buna ziua! Prietena mea cea mai buna s-a căsătorit de curând dar dupa câteva luni vrea deja sa divorțeze pentru ca nu se mai înțelege cu sotul ei, aceasta a plecat din casa mamei ei in care locuiau si nu vrea sub nicio forma sa divorțeze amiabil. Menționez ca ei s-au cunoscut anul acesta, au avut o relație de câteva luni dupa care s-au căsătorit dar mai mult din pricina faptului ca el este cetățean nigerian iar documentele lui expirau in August si eu s-au căsătorit in Iulie. Acum, întrebarea mea este: ce poate sa faca in situația asta? Nu ar vrea o procedura de divorț îndelungată. Poate invoca părăsirea domiciliului ca si motiv de divorț? Mai menționez ca in buletin el are are domiciliul ei.

   • Badulescu Constanta

    Buna ziua, suntem casatoriti de 27 de ani, avem o fiica in varsta de 25 de ani. Sotul meu mi a comunicat ca vrea sa divorteze, l am intrebat pe ce motiv si mi a raspuns ca asa vrea. Eu sunt pensionata medical cu drept de munca 4 ore, sotul fiind unic actionar si administrator la firma din anul 2000. Va rog sa mi spuneti daca pot emite pretentii financiare de la sot drept pensie viagera si ce drepturi legale imi revin din firma, tinand cont de faptul ca firma functioneaza de 21 de ani, timp in care am fost casatoriti. In alta ordine de idei, apartamentul in care locuim este distribuit astfel: 37,5% sotul, 37,5 sotia si 25% mama sotiei. Este indreptatit sa solicite vanzarea apartamentului in vederea obtinerii cotei parte ce i revine din apartament si daca da trebuie sa solicite partaj? Va multumesc! As putea sa refuz divortul din lipsa de motive temeinice?

    • Avocat ILIE DORIN (Baroul București)

     1. Da, puteți solicita respingerea divorțului pt ca nu exista temeiuri solide.
     2. Nu puteți beneficia de prestație compensatorie pt ca Dvs veti avea calitate de pârâta.
     3. La partaj (care poate fi concomitent sa ulterior divorțului) poate cere atribuirea bunului cu plata unei sume pt cota Dvs sau puteți Dvs cere atribuirea cu plata unei sume.

     Poate ca ați putea negocia cu privire la apartament vs divort …

 66. Alexandra

  Buna ziua, vreau sa divortez de sotul meu, suntem casagoriti de 2 ani si a rezultat um copil, din pacate nu ne mai intelegem nici cum, ma jihneste, mereu incearca sa ma îndoiesc de mine si de capacitatiile mele mentale deoarece nereu de cate ori sunt vesela ma intarata si incearca sa ma provoace… Apoi face scandaluri monstru in care ma jigneste si ma urla, nu a dat in mine niciodata dar ma tem ca daca mai accept departe nu este.
  Eu pot accepta multe dar cel mai des face scandaluri de fata cu fiul meu si acesta se sperie… Am incercat sa ii explic dar nu intelege
  I-am spus sa ne despartim dar nu vrea el spune ca nu lasa copilul asteapta sa creasca si apoi stie el ce are de facut… Cuvintele lui
  Eubas fi deacord cu un divort amiabil dar am nevoie sa am custodie totala, sotul este cu epilepsie si chiar si cu tratament are crize, si sincer cred ca si asta ia afectat gandirea, nu era asa… Eu consider ca ar fi un pericol sa stea doar cu el nesupraveghiat… Pentru ca nu simte cand i se face rau… Dar el nu accepta…
  Este groaznic sa stam in aceiasi casa mereu cauta sa ma provoace si apoi cand zic ceva incepe scandalul, eu tac si incerc sa linistessc copilul…
  Locuim in chirie si nu dorește sa plece, desii eu ma ocup de doate platile…
  Cum credeti ca ar trebuii sa procedez?

 67. Cyupy

  Bună ziua, dacă mama este în concediu de creștere copil, e platita pentru asta, și se divorțează pe cale amiabila, tatăl este obligat sa plătească pensie alimentara chiar și în perioada asta? Practic ia bani pt creșterea lui și alocația pt copil.

   • Cyupy

    E obligatoriu sa se plătească o pensie de 1/4? Sau se poate agrea la notar/mediator amiabil și o suma fixa nu un procent, și mai mic de 1/4, intrucat 2/3 din venit se duc la ratele imobilului/mașinii.

     • Cyupy

      Înțeleg, doar ca este vorba de un bebeluș de 10luni, sa stabilesc 1000 lei pe luna pentru consumabilele lunare care costa maxim 200 lei mi se pare prea mult. Se poate agrea de pe acum o suma mai mica pana la 5 ani, o alta suma după 5 ani și tot asa?
      Oricum 3 zile din 7 va sta la mine, chiar de va avea ea custodia și domiciliul copilului, e aproape jumătate din saptamana și eu voi da bani pe mâncare, consumabile, haine,doctor, jucarii/cărți pt educația lui, și nu mi se pare normal sa plătesc pensie alimentara prea mare căci e ca și cum partea ei de contribuție o asigur tot eu sau o întrețin pe ea. Mulțam.

     • Avocat ILIE DORIN

      Stabiliti suma de 1.000 de lei cu mențiunea că pensia se va presta preponderent în natură, și restul echivalentului până la 1.000 de lei se va plăti în bani.

   • Elena

    Bună ziua! Fratele meu și cumnata mea sunt căsătoriți de 2 ani și vor sa divorțeze.. au 2 copii minori de 2 ani și celălat de 3 luni.. soția refuza sa ii lase un copil.. dacă merg in instanța și se vor judeca, va putea sa câștige fratele meu custodia unui copil ? Vreau sa subliniez ca ea nu are o stare financiară prea buna, locuiește intr-o camera cu chirie..

 68. Ciprian

  Buna ziua!soția mea a depus divorț si avem un minor cauzele au fost certuri nenumărate la care a asistat si minorul sunt de acord sa ramana la ea copilul dar sa l pot vedea avem casa si masina dak in urma pasajului casa e împărțită în două si ea nu vrea sa locuiască în jumătatea ei eu nu am bani să i dau pt jumătatea ei ce s ar putea intampla?

 69. Dana

  Buna seara sunt căsătorită de 12ani am un copil de 5 ani locuiesc cu soacra …vreau să divorțez motivul gelozie ,violenta fizica ,verbala,mă umilește verbal toate se întâmplă în prezența copilului …nu mai pot continua asa …sunt coafeza PFA nu am unde sa plec decât în chirie undeva cu copilul …apartamentul i la donat soacra soțului eu nu sunt trecută pe acte că proprietar…marea mea temere este sa nu îmi ia copilul eu singura l-am crescut el nu sa ocupat deloc de el ..
  .vreau sa plec dar nu știu cum să fac sa merg sa dau o declarație la poliție că plec din casă și vreau să divorțez cu copilul….ce mă sfătuiți am o căsnicie de coșmar și nu ne putem înțelege de comun acord…mie frica sa nu pierd copilul că nu am locuință sunt disperata ….menționez că am lucrat amandoi in străinătate și toți banii noștrii i-am băgat în apartament și i-am dat la frații lui să renunțe la partea lor de apartament.Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   pai primul pas este să scăpați de calvar – adică să vă mutați cu copilul. Nu trebuie să anunțați nicăierea asta. Daca după mutare el continuă să vă hărțuiească cereți de la poliție un ordin de protecție. Între timp faceți și cerere de divorț.

 70. Vald

  Buna ziua, am divortat in urma cu 6 ani prin tribunal fara a cere partajul pentru un imobil si o firma la care sunt unic asociat .
  Va rog sa imi spuneti daca pot face partajul la notar si daca trebuie sa impart si firma .

 71. Iulia

  Buna ziua!intr un divort cu un copil de 6ani ,mama este reclamată si tatăl parat.Se poate ca cel mic sa ramana doar in custodia mamei?

 72. Olivia

  La un divorț amiabil (când este implicat și un copil), dacă se agrează custodia la mine și domiciliul copilului va fi la amantul meu (la care stau) se trece o adresa exacta în acte? Dacă nu funcționează relația sau din orice alt motiv.. ma mut de acolo, trebuie sa merg iar la notar cu fostul soț sa actualizez adresa de domiciliu a copilului? Mulțumesc anticipat.

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, trebuie mentionată adresa exacată unde va fi domiciliul copilului. Dacă ulterior adresa se va schimba, teoretic nu trebuie să mai mergeți nicăieri dacă ambii părinți sunt de acord cu această schimbare și o acceptă, fie și tacit.

 73. Teodora

  Buna ziua,sunt în italia și căsătorită de 5 ani,avand si un copil minor.as putea inainta o cerere de divort,pe motiv :violență domestica, si bănuiala de infidelitate,la legile de aici?avem minim 7 ani de italia,iar problema e ca nu.mi da bani de avocat.multumesc.

 74. Teodora

  Buna ziua!sunt căsătorită de 5 ani avand si un copil minor,avem domiciliu si in italia de minim 7 ani.as putea inainta o cere de divort la legile de aici?bani de drum în țară sa plec nu mi da si nici de avocat?nu pot munci momentan pt ca am grija de copil.cum as putea proceda?făcând acest pas datorita violenței domestice si o posibila infidelitate, multumesc.

 75. Ionela

  Sotul a parasit domiciliul de peste un an, casa e proprietatea sotiei dinainte de casatorie, nu sunt copii sau alte lucruri de impartit. Sotul intrerupe orice contact cu sotia. Cum poate sotia sa divorteze in absenta sotului? Multumesc.

 76. Judit

  Bună ziua. Cazul meu😢Când ne-am căsătorit soțul atunci îşi terminase casa de construit. Avea o rată pe teren de 22 de ari(care a costat 22 000€)pe care o plătim şi în ziua de astăzi,mai avem 2 ani (nu la bancă ci la o firmă de executori)(2000ron/lună)Dar casa este în garanție,deci dacă nu plătim rata rămânem fără casă.Suntem căsătoriţi de 9 ani şi avem o fetiță de 9 ani.El în aceşti ani nu a avut loc de muncă numai eu am fost şi sunt angajată. El spune că nu am nici un drept din casă şi aşa mă şi trateză este foarte violent şi față de fetiță nu zic că mă bate dar am primit de câteva ori palme şi tot timpul îşi ridică mâna să dea în mine şi vorbeşte foarte urât pt că ştie că nu am unde să mă duc. Întrebare mea este cu ce aş rămâne după partaj? Vă mulțumesc anticipat.

 77. Alexandra

  Bună ziua. Cazul meu😢Când ne-am căsătorit soțul atunci îşi terminase casa de construit. Avea o rată pe teren de 22 de ari(care a costat 22 000€)pe care o plătim şi în ziua de astăzi,mai avem 2 ani (nu la bancă ci la o firmă de executori)(2000ron/lună)Dar casa este în garanție,deci dacă nu plătim rata rămânem fără casă.Suntem căsătoriţi de 9 ani şi avem o fetiță de 9 ani.El în aceşti ani nu a avut loc de muncă numai eu am fost şi sunt angajată. El spune că nu am nici un drept din casă şi aşa mă şi trateză este foarte violent şi față de fetiță nu zic că mă bate dar am primit de câteva ori palme şi tot timpul îşi ridică mâna să dea în mine şi vorbeşte foarte urât pt că ştie că nu am unde să mă duc. Întrebare mea este cu ce aş rămâne după partaj? Vă mulțumesc anticipat.

 78. Denisa

  Buna ziua. Sunt in procedura de divort cu sotul meu, de o luna ne-am separat. Avem un copil minor care se afla in grija mea. Sotul refuza sa acorde drepturile legale copilului, este un om de afaceri prosper, detine o avere importanta pe care a ascuns-o prin diverse metode oculte(proprietati pe numele unor terti, criptomonede sau pur si simplu sume importante de bani dositi prin cine stie ce cotloane(inainte de divort ii tinea intr-un seif montat in apartament). S-a angajat fictiv la firma unui prieten care ii ofera salariul minim bani pe care ii returneaza apoi cash.In astfel de circumstante ofera copilului o pensie exhivalenta cu 1/3 sin salariul minim. Ce se poate face pentru ca fiica noastra sa beneficieze de sprijin financiar adecvat din partea tatalui?

  • Avocat ILIE DORIN

   Va trebuie o apărare buna in proces! Nu conteaza veniturile fictive ci veniturile reale. De asemeni conteaza nevoile curente ale copilului. Deci cu o apărare buna puteți câștiga drepturi corecte pentru copil.

 79. Mihaela

  Bună ziua,cum se poate anula cererea de divorț depusă de soț,dacă ne-am impăcat,am găsit pe portalul instanței de unde aparține și un nr de dosar la judecătoriei,se poate anula dosarul de avocata .

 80. Cristina

  Buna ziua. Sunt căsătorită de 22 de ani. Locuiesc în Spania de mulți ani. Soțul de cinci ani a plecat cu munca in Anglia. Anul acesta s-a răcit relația între noi, și el a inițiat procesul de divorț, autorizand un avocat, în România. Părinții mei au primit citatia de divorț acum câteva zile, acolo unde am eu reședința în buletin, cu termen pentru a răspunde de 25 de zile. Avem un băiat de 21 de care studiază în Spania, locuiește cu mine iar ca bunuri comune avem doar un teren.
  Sunt obligată să raspund imediat? Ne poate reprezenta avocatul lui pe amândoi sau nu ar trebui să am incredere si e mai bine să îmi caut avocat. Se poate termina divorțul fără obligația de a merge în țară? Este o situație foarte incomodă și nu stiu cum e mai bine să procedez. Multumesc frumos!

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Nu este bine, dimpotrivă este total contraindicat să mergeți pe mâna avocatului lui… Cel mai bine și mai ”sănătos” este să vă luați dvs avocat în Romania care să vă reprezinte, așa nu veți avea surprize în proces și se poate rezolva procesul fără prezența dumneavoastră. Avocatul se poate ocupa de tot procesul de divorț de aici. Aveți termen 25 de zile de când ați primit adresa instanței, după aceste zile nu mai pueți să vă apărați în mod riguros pentru că veți fi decăzută din anumite drepturi procesuale. Termenul acesta trebuie respectat.

 81. Nour Daniela

  Bună ziua. Numele meu este Nour Daniela, am fost căsătorită 20 de ani. Din căsătorie au rezultat 8 copii, dintre care 7 erau minori la data divorțului. Fostul soț a plecat în străinătate, și deși a fost obligat să plătească pensia alimentară copiilor, nu a făcut-o. Eu nu am posibilitatea să deschid acțiunea de partaj. Menționez că, locuința a fost cumpărată din banii dați de părinții mei, dar este pe numele amândurora. Ce trebuie să fac ca să-mi rămână mie (și copiilor) casa . Mulțumim frumos!

 82. Florin Daniel

  Buna ziua , soția dorește sa divorțeze, eu nu vreau pentru ca avem și o fetita de 1 anișor.
  Motivul pentru care dorește sa divorțeze este ca am m-ai jignit-o ex:(proasta , nesimtito) am jignito pentru ca i-mi stima mereu ca părinții mei nu cumpara mai nimic la fetita ca nu ne ajuta și pe noi, (au rate și nu au mereu posibilitatea sa ajute ) parinti soției ,soacră-mea este pensionara si socrumeo lucrează la primărie ca, contabil fara alte datori .
  Un al doilea motiv ar fi ca m-am implicat sa zis prea mult în avea grija de fetita adică ii spuneam nu ii da asa bucățică mare de mâncare ca se inneaca si apoi se inecaca , ca nu ii punea pampersul bine și eu ii spuneam vezi k este prea strâns, pana am hotărât si am schimbat pampersul am luat chiloței.
  Soacră-mea o influențează cu acest divort pentru ca mai are o fata acasă și trebuie la anu sa plece la facultate și nu se inpaca cu ideea ca va romana singura fara nici o fata lângă Dansa, si ii baga numai prosti soției in cap sa divorțeze sa vi la mn acasă cu fetita ,pe perioada pandemiei am hotărât sa iau masina personala la lucru sa nu mai utilizez transportul în comun pentru singurul motiv sa nu ma infecteze cu virusul Covid si soacră-mea ii spune soției ca eu iau masina la lucru și nu ma gândesc ca cheltui bani pe benzina .
  Avem un apartament cumpărat împreună de 3 ani prin credit prima casa, este trecuta si soția in contract ca codebitor ,eu sunt cel care plătește ratele se opresc automat din salariu meu .
  Doresc sa știu dacă divorțează cine va rămâne cu apartamentul si sa plătească ratele in continuare ?
  Fetita la cine va rămâne?
  Precizez ca soția in ultima perioada a stat mai mult în casa cu perioada aceasta de pandemie si s-a închis în tiktok ,face in fiecare zi poze , mici filmulețe .Fumează in jur la 7-8 pachete de țigări pe luna .
  Nu am bătut-o niciodată am iubito si o iubesc in continuare dar ea i-mi spune ca nu mai simte nimic pentru mine , nu mai dorm cu ea de câteva luni pentru ca nu mai dorește.
  Va rog frumos sa ma ajutați cu câteva sfaturi ce am de făcut în aceasta situație, dacă soția dorește sa divorțeze.

  • Avocat ILIE DORIN

   Situația dvs este puțin complicată. În proces clar vă trebuie avocat. Pe parcursul procesului ar trebui să încercați o mediere unde va fi posibil să identificați susbstanța și miezul conflictului pentru a găsi o cale de împăcare. Dacă nu, instanța îi poate respinge cererea de divorț dacă vă apărați în proces și nu se vor găsi motive de divorț temeinice. Dacă totuși se va pronunțșa divorțul, autoritatea părintească se exercită în continuare de amândoi, deci nu va lua nimeni fetița exclusiv pentru el/ea. Cât despre apartament depinde ce se negociază sau judecă la partaj. Asta e o problemă diferită de divorț și custodia copilului. În opinia mea aveți nevoie de avocat imediat ce primiți vreun document de la instanța de divorț.

 83. Mimi

  Bună ziua vreau sa divorțez de soțul meu care are probleme cu băutura,e violent ma jicneste foarte des.Avem 2 copii majori de 22 ani si 19 ani.Casa in care locuim nu avem acte .Vreau doar sa imi acorde divortul nu vreau altceva.Ce pot sa fac in cazul in care nu vrea sa imi acorde divortul.Mulțumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu accepta divortul aveti calea instantei de judecata care să pronunte divortul pentru imposibilitate de continuarea a casatoriei pe temeiurile indicate de dvs: jigniri, violente, consum de alcool.

 84. Iurascu Nicoleta

  Buna ziua sora mea a depus cererea de divort deoarece sotul este foarte violent ea are filmari audio si certificat medico legal nu mai reuseste sa suporte totul.Eu sunt dispusa sa ii gasesc un apartament si sa il platesc chiria are doi copii de 4 si 8 ani.Ar vrea sa plece cu copii dar vroiam sa stiu daca este legal.In situatia actuala nu mai poate sta.

  • Avocat ILIE DORIN

   poate să plece oricând cu copiii, chiar fără voia sau știrea lui, dacă e vorba de violențe; doar că ulterior va trebui să îi permită lui să mențină legătura cu copiii și să îi ofere un un program de legături personale. Nu i se poate interzice legătura cu copiii.

 85. Iurascu Nicoleta

  Multumesc frumos acum pot sta mai linistita ea oricum lucreaza o va ajuta mama cu copii cat e la munca.Astazi s-a prezentat la locul ei de munca si a spus sefilor de munca ca ea nu mai are nevoie sa lucreze pentru cu trebuie sa fie femeie de casa si sa stea cu copii.Ea in seara asta cand el lucreaza o sa incerce sa ia copii si sa plece.Sper bine

 86. Cristina

  Buna ziua,ma numesc Cristina vreau sa divortezi pentru ca nu ne mai intelegem a inceput sa ma jigneasca si nu mai este respect reciproc intretinere Noi.
  Avem un Copil de 5 ani ,am vrut sa divortez cand eream gravida in 7 luni, de atunci ma Trimitea la Mama….
  Locuim cu Socrii este casa lor! (((Ce sanse am sa-mi iau Copilul de acolo dupa divort?)))
  Sotul nu vrea sa mi-l dea si nici Socrii ,mi-au zis sa plec fara Copil.
  De acea am ramas!
  Eu sunt din Constanta si locuiesc in Braila

  • Avocat ILIE DORIN

   Aveți șanse de a vi se încredința copilul dacă aveți o casa (a dvs sau a părinților dvs) unde sa locuiti cu copilul in Constanta. Dacă nu aveți disponibilă o locuința, aveți șanse f mici.

 87. Andreea .

  Buna ziua,
  Sunt casatorita de 10 ani si locuiesc impreuna cu sotul in casa parintilor lui .Datorita neintelegerilor si faptului ca el consuma foarte mult alcool doresc sa divortez.Daca plec cu copilul minir cu chirie se considerea parasire de domiciliu?..sau trebuie declar la.politie faptul ca plec din acea casa?..intentionez sa-i spun dupa ce ma mut ca doresc divort..si sa ma mut in alt judet cu locul de munca.

  • Adriana

   Buna. Am 30 de ani si 2 copii minori in varsta de 1an si 6 luni si 3 ani si 6 luni. Inca sunt in concediu crestere copil pana in aprilie 2021. Eu si sotul nu ne mai intelegem din anumite motive ba chiar jigneste si a avut 2 episoade cu agresiuni fizice. As vrea sa parasesc domiciliul si sa intentez divortul. Din pacate nu imi permit sa plec cu 2 copii dupa mine in chirie si in plus nu m-ar lasa sotul sa-i iau cu mine. Avem un apartament luat prin prima casa eu fiind coproprietar. Copii i-as lasa lui cu ocazia de a-i vizita si lua in vacante la mine. In ce masura mi-ar afecta divortul indemnizatia pana in aprilie si acel stimulent pana la 3 ani ai copilului? Iubesc copii astia, sunt sufletul meu, dar decat sa traiasca in neajunsuri si sa nu le pot oferii tot ceea ce au acum, prefer sa.i las in grija sotului. El este un tata bun, are un salariu f bun plus un pfa de unde are si de acolo castiguri f bune si le poate oferi un trai mai bun decat mine.

 88. Finta

  Mami și tati sunt separați de aproape 8 ani, dr atunci eu minora stăteam cu mami, astăzi am 18 ani. Dacă mami ar divorța acuma ar putea avea un drept la casa/ pamânturi etc? având in vedere ca sunt moștenirea lui tati și ea doar a făcut câteva lucrări in plus la casa, și ca tati nu sa ocupat niciodata financiar de mine.

 89. Bianca

  Bună ziua! As dori sa divorțez de sotul meu. Problema este ca avem 2 bebeluși. Unul nou născut și unul de un an. Mi e frica sa divorțez ca vor ajunge copiii la el. El cu copiii e un tata bun, dar pur și simplu nu ne mai înțelegem noi : jigniri, amenințări și mai nou gesturi violente din partea lui. Nu știu cum sa le dovedesc în instanta… Și mi e frica sa divorțez tocmai din cauza sa nu îmi pierd copiii. Cum sa fac?

  • Avocat ILIE DORIN

   Se pot dovedi cu inregistrari video și cu interogarea lui de cître instanță. Dar trebuue totuși să încercați să vă impacați cu el, poate este doar într-o perioadă mai dificilă… Incercați să discutați cu el și să ajungeți la soluții pașnice.

 90. Ileana

  Buna seara
  Sunt căsătorită de 10ani si am impreuna cu sotu 2copii gemeni. Ma ameninta ca daca plec de la el copii raman la el, ca nu am dreptul sa ii iau
  Eu avand unde sa merg la un domiciliu stabil si sustinerea parintilor mei
  Ce ma sfatuiti?
  Va multumesc mult

  • Avocat ILIE DORIN

   Vă sfătuiesc să încercați să vă conciliați și să vă împăcati. Daca nu reusiti, parasiti casa, luati copiii si incepeti o viata noua. Daca aveti domiciliu nou stabil, de principiu aveti sanse mari ca acei copii sa ramana la dumneavoastra. Dar trebuie să va aparati bine in procesul de divorț. Va trebuie avocat.

   • Cristina

    Buna seara. Sunt casatorita de 14 ani si am impreuna cu sotul o fetita in varsta de 4 ani. Am ajuns in punctul in care nu ne mai intelegem deloc, sotul nu este mai niciodata prezent in viata noastra, tot ce il intereseaza este munca si banii. Este si o fire colerica, se enerveaza foarte usor ( in trecut, acum foarte multi ani m-a si lovit de cateva ori bune, de ceva ani incoace este violent verbal, imi vorbeste foarte urat cand ne certam, amenintator). Locuim cu chirie pe care el o plateste, insa tot ce tine de casa si copil, eu platesc din salariul meu si pensia mamei care locuieste cu noi. Sotul a cumparat un teren pe care a construit o casa, si mai are cateva proprietati care insa sunt trecute toate pe numele socrului meu. In aceste conditii, daca initiez divortul, as putea beneficia de o frantura macar din bunuri ( mentionez ca I-am dat sotului pentru casa partea mea dintr-o mostenire, in valoare de 6000 euro)? Cum ar trebui sa procedez? El nu cred ca va fi de acord cu divortul si m-a mai amenintat in trecut ca fetita va ramane la el, ca el are bani ca sa o creasca. Va multumesc.

 91. Mirabela

  Buna seara! Sunt căsătorită de 5 ani, și vreau să divorțez deoarece sunt numai scandaluri in casa zi de zi. Avem 2 copii minori (2 și 5 ani). Locuim într-o garsonieră pe care am luat-o eu prin credit prima casa acum 6 ani având de platit încă 19 ani
  Ce șanse am să câștig garsoniera și copii pe ambele fetițe deoarece sunt f apropiate și chiar nu vreau sa le despart ( lui nu i-ar păsa dacă le despărțim lear lua numai pt a se răzbuna nici nu le baga in seama nu are treabă cu ele)
  De când sa Sa nascut prima fata am avut 2 ani indemnizație ( ccc ) apoi am lucrat un an după care a venit a doua fetița și am fost din nou în creștere copil 2 ani . Acum cu pandemia nu m-am angajat iar în octombrie fata a facut 2 ani iar concediul de creștere copil sa terminat. Bănuiesc că lucrul asta mă dezavantajează mult.

  • Avocat ILIE DORIN

   Aveti sanse mari să castigati garsoniera, dar exercitarea autoritatii părintesti se va face in comun, chiar dacă copiii vor fi incredintați către dumneavoastră. Puteti nota in cartea funciară titlul de locuinta de familie pentru garsonieră inca de pe acum.

 92. Elena

  Bună ziuă!am si eu nevoie de un sfat din partea dvs,sunt căsătorită de 15 ani am 3 copii de 14, 7, 3 ani si nu ma mai impac cu sotul ,nu vrea sa divorțam deloc, copii vor sa ramana cu mine ,inca locuim împreună si tot ma molesteaza trage de mine se poartă urat si nu mai am liniște cum pot rezolva daca el nu vrea,mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Daca existe violente luați un ordin de protecție sau cand e agresiv sunati la politie. Ulterior introduceti actiunea de divort. Luati-va un avocat si vă va spune ce anume presupune un proces de divort.

 93. Anonim

  Buna ziua! Va rog sa ma ajutați cu un răspuns! Sunt căsătorită de 18 ani și am 2 copii cu varsta de 12 respectiv 5. De câțiva ani nu ma mai înțeleg cu soțul meu pt ca ma abuzează verbal și sexual. Dacă nu acceptam propunerile lui obscene care sunt ieșite din comun începea scandalul. Pt a nu suferii copiii am acceptat o perioada crezând ca se va remedia cu timpul . Consuma zilnic alcool și nu a renunțat la acestea. Nu am mai acceptat abuzurile si relația s a deteriorat iar eu intre timp am cunoscut pe cineva. El a aflat si a pus microfoane în toată casa și a înregistrat o convorbire telefonica în care se înțelege ca eu am fost infidela. Acum ma ameninta cu acea înregistrare ca îmi va lua copiii dacă nu fac ce spune el adică sa revin la viata de dinainte. Va rog sa îmi spuneți dacă poate cu acea înregistrare sa ia custodia copiilor. Salariul lui în acte este mai mare decât al meu deși eu câștig mai mulți bani dar nu sunt declarați iar locuita comuna pe care amândoi am făcut o este pe numele lui ca moștenire de la părinți. Bunuri dobândite in timpul căsătoriei sunt doua mașini. Nu ma interesează nimic din casa doar sa pot pleca cu copiii .Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu poate câștiga custodia copiilor pe motivul infidelități. Copiii se încredințează-i părintelui care ii poate educa și îngriji mai bine, indiferent de motivele de divort. Infidelitatea este doar un motiv de divort. Începeți sa Rezolvați problema prin merge la un avocat.

   • Cristina

    Buna ziua si multumesc pentru raspuns. As vrea doar sa imi confirmati faptul ca pot dobandi cota parte din bunurile din timpul casatoriei chiar daca acestea sunt toate pe numele socrilor! Eu si sotul nu avem nimic pe numele nostru. Nu inteleg cum pot face dovada ca sunt de fapt ale sotului exclusiv doar ca din motive ce tin de lege, le-a trecut pe numele tatalui lui. Multumesc inca o data. O zi minunata!

 94. mada

  Buna sera, am si eu nevoie de un sfat profesional din partea dumneavoastra, sunt casatorita de 21 de ani aproape, si de 28 de cand suntem un cuplu. De cand ma stiu in relatia asta,am fost manipulata sentimental, de catre actualul (sper NU pentru foarte mult timp) meu sot. Dupa lungi tratamente am reusit sa avem un copil , iar de atunci pot spune ca … daca pana atunci era violent verbal, dupa ce am nascut este violent verbal,fizic si psihic fata de mine. Cu cel mic care are aproape 2 ani ,nu a fost violent dar atmosfera tensionata din familie il transforma in anumite situatii intr-un copil nervos. Au fost momente cand l-am auzit spunandu-i copilului ,, lasa tati ca scapam noi de asta”. chiar de curand mi-a spus tot asa intr-o altercatie verbala cu copilul de fata,, ca sa tac,ca altfel ma arunca de la balcon”
  Petrecandu-se in aceasta seara ,o scena violenta si fizica si verbala,m-am hotarat si doresc sa dau divort de el, Cum ma sfatuiti sa procedez ,fiind si un minor la mijloc? El mereu amenintandu-ma ca-mi v-a lua copilul. Mizeaza pe faptul ca are un prieten avocat. Multumesc

 95. BULETE MARGARETA

  Buna seara
  Sant casatorita de 38 de ani,de 15 ani sant despartita in fapt de sotul meu,vreau sa introduc divort,ce trebuie sa fac imi trebuiesc martori la divort ?Avem un apartament cumparat impreuna,vreau sa fac si partajul.Avem o fata impreuna care a ramas in apartament cu tatal ei si a facut mai multe imbunatatiri din salariul ei.Sotul meu este foarte violent datorita bauturii,in fiecare zi este beat si face scandal,am tot amanat divortul si partajul crezand ca se mai schimba adica sa nu mai bea,Valoarea apartamentului cu trei camere dupa partaj cine o stabileste ?Vaq rog sa ma ajutati cu un raspuns pentru care va multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Divortul și partajul sunt 2 probleme juridice diferite. Pentru divort nu trebuie martori, despartirea in fapt daca a durat mai mult de 2 ani este prin ea însăși un motiv de divorț. După divorț se va proceda la partaj. Un avocat vă spune etapele și procedurile divorțului și ale partajului. Având o situație complexă vă trebuie avocat ca să o luați pe etape.

 96. Munteanu ionelia

  Buna seara! Sunt căsătorită de 19 ani , am doua fiice de 18 inclusiv 11ani și jumătate .
  Va rog sa ma sfătuiți ,intenționez sa bag divorț deoarece copiii au spus sa fac asta deoarece nu mai suporta calvarul la care suntem supuse toate 3de tatăl lor .
  Eu lucrez in Germania câteva luni pe an .
  De fapt de 8 ani am tot lucrat in Germania , in primii ani mai multe luni pe an,, acum in ultimii doi ani plec doar câteva luni încât sa îmi ajungă banii de tot ce trebuie copiilor.
  Am îndurat bătăi ani la rând ( cu concepția ca nu sm unde sa ma duc și ca vreau ca copii mei sa aibă o familie)
  Dar acum nu mai putem !!!
  Ce pot face.. ce acte doveditoare trebuie sa am pentru a câștiga custodia fiicei mele celei mici in vârsta de 11 ani jumate.
  Dacă bag divorț nu mai pot locui in aceiași casa( ptr care sm muncit 8 ani in străinătate departe de copii) .. putem locui in casa surorii mele .
  Trebuie sa am locuința mea proprie??
  Va mulțumesc mult !!
  Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă ..

  • Avocat ILIE DORIN

   Puteți câștiga custodia fetitei indiferent dacă aveti sau nu o altă proprietate: pentru proprietatea surorii puteti face un contract de comodat prin care ea va ofera locuinta ei pentru a locui cu fetele. Violenta este un motiv arhisuficient pentru divort. Partajul casei care este bun comun este altă chestie și va trebui tratata dupa divort. Pentru divort și custodie trebuie dovezi: acte, mesaje, declaratia a 1-2 martori și interogatoriul lui. Veti avea nevoie de avocat sa gestioneze procedurile eficient.

 97. Anonim

  Buna seara,

  Am divortat la notar ca urmare a neintelegerilor, lipsei sprijinului moral, material din partea fostului sot si a lipsei de implicare in cresterea , educatia copiilor. A parasit domiciliul cu 1 an inaintea divortului, timp in care nu a oferit niciun sprijin financiar.

  Dupa divort, ne-a anuntat ca are o alta familie si un copil. De atunci copii nostri nu mai doresc sa il vada sau daca fac asta vor sa se intample doar in prezenta lui. Poate fi actionat in judecata daca nu se intampla astfel? Ce se intampla daca planul de vizite nu este respectat? Pot fi fortati sa il vada, desi nu vor? Primesc momentan amenintari din partea lui ca poate actiona si altfel daca nu respectam planul de vizite.
  Poate fi actionat in judecata pentru custodie unica, desi divortul este deja pronuntat la notar si avem custodie comuna? In ce conditii ar exista sanse de castig?

  Mentionez ca dupa divort isi achita indatoririle financiare.

  Multumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă acei copii nu vor să îl vadă, dvs nu riscați nimic fiind decizia copiilor. Doar că dvs nu trebuie să influențați copiii sau să îi alienați. Dacă nu îi influențați și nu îi alienați nu aveți ce risca.

   Da puteți obține custodie unică în acest context, dar trebuie discutat în amănunt despre cum ați putea-o obține.

 98. anonim

  Buna ziua

  Pentru inceput as avea nevoie de o sugestie
  Am decis sa ma despart de sotul meu din cauza jocurilor de noroc,noi fiind in Scotia,chiria o plateam doar eu,foarte rar mergea si el la cumparaturi pentru mancare.
  In tot timpul cat am fost certati el incerca sa ne impacam,am avut probleme cu cardul bancar si am mers la un coleg acasa pentru a imprumuta niste bani,fratele lui ma urmarit,mia filmat masina la colegul acela acasa reprosandu-mi ca il insel. Mam mutat din casa in care stateam impreuna,am inchiriat un apartament singura, am vorbit cu el si am decis ca un copil sa ramana cu el (baiatul are 9 ani),si fata sa ramana la mine (fata are 3 ani).
  La munca lucram la acelasi depozit amandoi,lucram 4 zile cu 4 libere si in timpul care eram la munca fata o duceam la el (el stateaa fratele lui).
  A venit la mine la munca,a sarit sa il bata pe baiatul care crede ca am o relatie cu el,in alta zi a venit si la batut pe alt coleg.
  in octombrie cat eram la munca a luat copii si a fugit in Romania,eu acolo nu am pe nimeni si la el nu vreau sa ma intorc
  Imi tot repeta ca eu nu am nici o sansa sa castig copii ca nu am domiciliu in tara.

  el imi tot repeta ca lam inselat,in contextul in care el parasise casa si chiar de ar fi fost asa nu am renuntat niciodata la copii,iar el nu a contribuit niciodata la ingrijirea si cresterea lor,
  nu pot sa ma intorc momentan in tara pentru ca nu am unde,dar am angajat un avocat s se ocupe de toate proceduriile de divort

  intrebarea mea este daca intr-adevar am vre-o sansa sa imi iau copii inapoi,tin sa precizez ca pe baiat la intors impotriva mea,ia aratat decizia de divort,sau ia spus sii copilul acum nu vrea sa mai vorbeasca cu mine,nu vrea sa ma mai vada si mai ales spune ca el nu vrea sa vina la mine niciodata

  imi e foarte teama ca pot pierde

 99. Bercaru gabriela

  Buna ziua as vrea sa depun dosarul pe desfacerea căsătorie el nefiind in tara se poate face in lipsa lui mențin ca este violent si face amenințări la adresa mea cat timp dureaza

 100. Cristina

  Buna seara! Sunt casatorita cu sotul meu de 23 ani si avem un copil de 17 ani. Vreau sa divortez intrucat nu ne mai intelegem de mult. Am crezut ca situatia se indreapta insa nu. As vrea sa va intreb care sunt sansele de castig asupra obtinerii unor despagubiri financiare din partea sotului in conditiile in care eu am sustinut financiar renovarea locuintei major ? Banii au fost din venituri si credite al caror titular am fost , iar ratele le-am platit din venituri proprii. Pe facturile de achizitie a bunurilor si materialele de constructie, a manoperei platite constructorului sunt cumparator eu. Mentionez ca imobilul este al soacrei si defunctului socru( sotul ar primi si el o parte din mostenire in cazul in care s-ar dezbate )

  • Avocat ILIE DORIN

   Sunt sanse să obțineti despăgubiri doar dacă divortul se va pronunta din vina sotului reclamant. Dar situatia indicata de dvs e mai mult despre un partaj de bunuri comune decat despre despagubiri. Partajul da, se poate castiga daca ati avut un aport mai mare la achizitia bunurilor.

 101. Lacrima

  Salve,fratele meu vrea sa divorteze mentionez sotia a plecat cu un alt barbat din ascuns,vrea un divort prima posibil deci la notar are nevoie de avocat?casa pe numele sau cumparata cu bani din mostenire la act ea a firmat la notar o foaie ca nu are dreptul la casa,avand in vedere casatoriti de 5ani fara copii, ea a contribuit la renovarea a unei parte vreau sa stiu daca are dreptul la casa

 102. Anonim

  Buna seara!

  Doresc sa stiu care este procedura de divort.
  Avem doi copii minori, un apartament achizitionat inainte de casatorie ,cu credit (la care mai avem 20 de ani de plata ) si un cont de economii tot pe numele meu(dupa casatorie).Suntem impreuna de 15 ani, dar casatoriti doar de 5 ani jumatate. Mentionez ca in cei 5 ani de casatorie salariul lui a fost minim pe economie. Cum se procedeaza cu apartamentul in acest caz ?Exista posibilitate sa mi se ceara sa il despagubesc?

 103. Adelina

  Am o nelămurire cu privire la onorariul pe care mi la facut doamna avocat pentru un divort fără minori eu nu lucrez si mia zis ca imi face minimul de 550 de lei .asta reprezintă toata suma pe tot parcursul procesului ? Sau e doar de început

 104. Feraru

  Buna am si eu o intrebare avem doi copii gemeni fata si baiat si au 20 de luni momentan copii sunt la nevasta si o sa divortam oare as putea avea si eu dreptul la un copil eu stau in chirie cu parintii si ce ar trebui sa fac va rog tare mult sa imi raspundeti

   • Avocat ILIE DORIN

    pai onorariul de avocar depinde de fiecare avocat…nelămurirea asta o discutati cu avocatul pe care l-ati angajat. In contractul de asistență trebuie să scrie cat și ce trebuie să plătiti. Dar 550 lei mi se pare că e un onorariu doar pentru un termen sau doar pentru redactarea cererii de divort.

 105. alexandra

  Buna seara!la un proces de divort cu minori reclamata are 1martor citat si apoi trimite cerere catre instanta pt al doilea martor se poate sa fie primit si cel de al doilea?

 106. Elena din Galați

  Bună seara,

  Sunt căsătorită de 13 ani cu soțul meu, avem impreuna un copil minor de 10 ani. Impreuna cu soțul meu am achiziționat in 2006 un apartament cu credit imobiliar, în act eu nefiind trecuta pentru ca mi s-a spus că nu pot fi codebitor pt ca eram angajată de câteva luni. Ratele au fost plătite impreuna dar eu nefigurand nicaieri se prezuma ca sunt platite de soț, eu ocupându ma de restul cheltuielilor ce tin de familie.
  De câțiva ani nu mai avem o relație normală, sunt tensiuni, presiuni psihice (agresiuni verbale si fizice in prezenta copilului ) din partea soțului care ma amenința că îmi ia si copilul si casa si ma da afara, eu neavând din punctul lui de vedere, niciun drept. Foarte des pleca din casa fara sa spuna unde pleacă, era un fel de musafir in propria casă.
  De aprox o săptămână soțul a părăsit domiciliul conjugal, imi cere divorțul la notar pe cale amiabilă, impunându mi sa cumpăr apartamentul luat cu credit si sa- plătesc eu ratele daca doresc sa raman alături de copil.
  Va rog sa imi spuneti ce drepturi am si eu legat de apartament . Pot rămâne cu fetița in casă în condițiile acestea?
  Ce ma sfătuiți să fac?
  Va multumesc frumos!

  • Avocat ILIE DORIN

   Eu nu dau sfaturi, fiecare face cum considera ca e mai bine pentru el, raportandu-se global la toate elementele. La apartament aveti amandoi drepturi pentru ca este bun comun si atunci legea prezuma ca este 50% proprietatea fiecaruia, dar la fel si capitalul ramas de plata, este al amandorura ca datorie. Trebuie să analizati daca e bine sa ramaneti in apartament si sa ii dati o suma pe jumatatea lui.

 107. Eugen dragos

  Buna ziua,
  Eu am stat in casa soției și m a dat afara.A păstrat copilul minor și nu a băgat actele de divorț.Intre timp la ea s a mutat alt bărbat.Nu Ma lasă sa mi văd copilul și mi l da numai când vrea ea ,adică câteva ore.Cum procedez sa mi văd copilul?
  Și ce trebuie sa fac sa obțin cat mai mult timp alături de el?
  Menționez ca vrea divorț la notar dar pana atunci îmi interzice sa mi văd copilul și nu vrea sa mi dea bunurile.
  Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   pentru urgenta este instrumentul judiciar numit ordonanta presedintiala, un porces prescurtat prin care o instanta o va obliga sa va dea dreptul la a avea legaturi cu copilul in anumite zile pe saptamana. Puteti face actiune de divort si custodie la judecatorie. La notar daca mergeti fiti foarte atent la ce obligatii suntetu pus si la ce program de legaturi personale cu minorul aveti dreptul. luati-va un avocat să vă asiste la procedurile notariale daca veti opta pentru ele.

 108. Mocanu laurentiu

  Buna ziua, eu și soția suntem din galati, avem un fiu in vârsta de 5 ani și 4 luni, avem domiciliul in ap socrului , socrul fiind divorțat și sta la țara. Eu am adus investitii in acel apartament in valoare de 17.000€ in decursul a 5 ani consecutivi, eu fiind plecat in strainatate , vin din 3 in 3 luni acasă la familie stau cu copilul , etc. In toți acești 5 ani ea a muncit 1 an de zile , in rest eu am achitat tot la ap , datorii, tot, investitii absolut tot. Apartamentul nu are datorii nu are nimic. Soția dorește sa dea divorț in prezent , cum se face Partajul având in vedere ca eu am investit in casa socrului și am acte doveditoare, bani trimiși din strainatate pentru achitarea datoriilor și a investițiilor ( sa cumpărat mobila canapele , pat, tv, boxe audio, plita, cuptor, hota. Etc) Socrul meu pretinde ca nu am dreptul la nimic din casa și dorește sa schimbe yala la usa ca sa numai intru in domiciliu când sosesc acasă peste 3 sapt. Cum ma sfătuiți sa procedez. De asemenea ea are deja o sesizare la protecția copilului pentru ca nu ma lasă sa îl văd.

 109. Mocanu laurentiu

  Buna ziua , locuiesc cu soția și fiul in vârsta de 5 ani și 4 luni in ap socrului de ap 5 ani, acolo avem domiciliul toți 3 , socrul sa mutat la țara , eu am investit in 5 ani de zile 17000 euro acolo, eu in toată aceasta perioada am fost plecat afara , 3 luni afara 1 luna in țara. Soția dorește sa dea divorț acum , eu la partaj cum procedez? Deoarece socrul spune ca eu nu am nici un drept acolo și ca îmi va schimba yala sa numai am acces in ap. Apartamentul este la zero cu datoriile , eu trimit bani lunar la copil acasă. Mai recuperez ceva din ap socrului?

 110. Francesca

  Bună seara. Sunt căsătorită de 3 ani și am un copil în vârstă de 2 ani. Vreau sa divorțez de soțul meu pe cale cât mai amiabila, dar el face în asa fel încât sa amâne, ca să ma tina lângă el. Am stabilit întru un final sa mergem la notar, iar după o zi iar s a răzgândit și îmi cere sa ii mai dau 1,2,3 luni. Îmi rămâne doar varianta de divorț în instanta. Motivul pentru care vreau sa divorțez este abuzul atât fizic, cât și verbal care se întâmplă foarte des și efectiv traiul împreună este un calvar. Cu toate astea, fizic nu m a mai abuzat de când i am spus ca vreau divorț și nu am nicio dovada. Singurele dovezi sunt mesajele în care jignește, înjura atât pe mine cât și pe părinții mei. Am închiriat recent o garsoniera în care vreau sa ma mut, dar îmi este frica sa nu fie interpretat ca îmi părăsesc copilul. Eu sunt de acord cu custodia comuna indiferent daca va locui la mine sau la el, iar el știe asta și ar fi în stare sa facă orice ca să obțină el custodia totala. Pot fi considerate mesajele ca dovezi sau ce altfel de dovezi ar trebui sa am? Și exista riscuri sa pierd chiar și custodia comuna în cazul în care m as muta de acolo? O alta problema ar fi ca majoritatea rudelor mele sunt plecate din tara, iar cei cu care avem cele mai apropiate legături sunt familia sau prietenii lui… M ar putea afecta și asta, în sensul ca nu as avea probabil martori în caz de divorț în instanta ?

 111. ioan

  Buna seara domnule avocat,
  As vrea sa aflu daca inregistrarile audio pe telefon sau alt dispozitiv pot fi prezentate in instanta ca „martori” ai violentei verbale si emotionale exercitate de unul dintre soti si ca proba a certurilor si a atmosferei de la domiciliu.
  De asemenea, daca se accepta sa fie martor o persoana care stie despre situatia conflictuala doar din spusele reclamantului, persoana respectiva fiind coleg de serviciu cu reclamantul dar nu se cunoaste cu pirita.
  Va multumesc,

 112. Laura Dodi

  Buna am si eu o intrebare ,locuiesc in londra de 6 ani sunt casatorita de 4 ani avem un baietel de 3 ani asi dori sa divortez nu se mai poate joaca totii banii la jouri de noroc online imi vb foarte urit este violent el este aici cu toata familia lui eu nu am pe nimeni ma ameninta ca imi ia copilul nu avem lucruri sau
  bunuri impreuna mentionez ca am lucrat tot timpul ce ar trebui sa fac de unde sa incep adica ar fi posibil sa mi ia copilul ca nu am locuinta propie mentionez ca se poarta urit si cu copilul va multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Primul pas ar fi să vă separați și să vă închiriați o locuință separată unde să vă duceti cu copilul. In continuare trebuie să aibă legaturi personale cu copilul. Apoi putem introduce divort in Romania. Pentru proces aici luați legătura sau mandatați un avocat și vă gestiona întreg procesul.

 113. Martha

  Buna seara.As avea si eu o intrebare.Sunt căsătorită de 17 ani și avem împreună 2 copii, 16 si 14 ani.Sotul a avut la momentul căsătoriei un apartament cu 2 camere si acum 3 ani l-am vândut si am luat împreună unul mai mare .Nu mai putem conviețuii împreună si vreau sa stiu daca in cazul in care părăsesc domiciliul împreună cu copiii imi pierd unele drepturi după divorț. Vreau sa mentionez ca sotul a contribuit cu mai mulți bani și la renovarea apartamentului actual, el lucrând în străinătate iar eu muncitoare in țară. Va mulțumesc.

 114. Costică

  Bună dimineața, sîntem căsătoriți cu acte de 12 ani dar în total avem aproape 20 de ani, avâd în preună două fetițe una de 18 si una de 12, soția a plecat de acasă cu aia mai mare si locueste la al doile bărbat a lui maicăsa de două luni, plecată fiind că șia făcu un amant si de rusine, a ales să plece , nu avem casa noastră personală e moștenire de la bunici mei dar fără acte, ce mar interesa , ia vrea să depună actele de divorț pe ce motivatie nuștiu , eu nu vreu să divorțez mă poate cineva forța să semnez, mentionez, ea este vinovată dar am iertato , si nu vrea să comunice ma blocat pe toate căile care erau de comunicat. Vă mulțumesc

 115. Voicu Elena

  Buna seara am o intrebare socrul meu este divorțat de soacra mea de multi ani sotului meu ia expirat buletinul si el nu poate sa isi reînnoiască buletinul pentru ca pe hotărârea de divort ii lipseste o ștampilă nu inteleg ce legătură are treaba asta
  Va multumesc

 116. Crina

  Buna ziua,situatia mea e una dificila,suntem casatoriti de 21 de ani,2 fete de 20 si 13 ani.Sotul meu intotdeauna era posesiv,nu aveam voie sa merg nici la parinti singura cand el avea voie sa mearga cand vroia unde vroia ,ma teroriza psihic,si emotional,stie ca fetele sunt punctul meu slab.Intoteauna vroia sa ma schimbe ,sa nu rad,gandire preistorica,primita de la parintii lui.Am inceput lucrul,si din cauza ca nu ma simteam iubita ,tot timpul era nervos cu mine,se rastea la mine,am inceput sa ne scriem pe insta cu un coleg,el a gasit ,si a inceput circul, la locul meu de munca, striga dupa mine cuvinte obscene, ma facut curva ,ca Imi taie gatul etc.Am demisionat,fetele deja erau impotriva mea,clar…. dupa ce am vazut un nr de telefon in telefonul lui pe ce numar stiam de mult ca il suna si cand sa aflu era o femeie…..de 4 ani o cunoaste o mai duce la lucru,dar numai la telefon vorbesc ,chipurile,de 5 -7 ori pe zi.ii trimite pe wapp poze etc,si disparea de acasa cu diverse motive ,ultima data o duminica cand am dovada ca nu a fost acolo unde zice ca a fost.De 4 ani…..mi a promis ca numai duce femei cu masina lui tot din cauza unei intamplari asemanatoare,de acum 8 ani,fetele tot impotriva mea sunt au zis ca fac drame ca vreau sa plec de acasa,el le a zis ca nu l bagam in seama si de aia a inceput sa vorbeasca cu ea,numai de acum.Cumnatul mea un bancher mare cu bani ,ii ia apararea ,ma ameninta ,santaj emotional,etc ,sa iau o hotarare daca vreau sa plec,ca casa e pe numele socrilor si nu am nici un drept,dar daca plec fara fete ,pot intoarce impotriva mea ca le am parasit.E totul din vina mea,eu sunt de vina pt tot,….ca o femeie trebuie sa tina família unita ,deci barbatul sa faca ce vrea, femeia sa taca si sa inghita,vorba cumnatului meu…..multe si multe …psihic nu mai rezist…daca plec fara fete ,ca le am abandonat…cum sa procedez?As vrea sa bag divort dar ma pune afara din casa….au acest drept?Multumesc mult.

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua. Situatia dvs este dificilă… Puteti introduce divort la instanta, si teoretic puteti sa ramaneti in casa… Daca el vă va evacua…nu avetui ce face trebuie să vă cautati alta casa. Daca introduce el divort puteti sa ii cereti daune. Luati un avocat pentru o consultanta mai amanuntita si analizati solutiile oportune.

 117. Georgiana

  Buna ziua! Eu si sotul nu ne mai intelegem si urmeaza sa divortam. Avrm un copil de 6 ani si o problema majora. Sotul este de acord sa lase copilul la mine doar daca raman in orasul actual. Eu doresc sa plec in alt oras pt un job si o viata mai buna pt fiul meu cu nevoi speciale, neingradindu-i lui accesul la a-si vizita sau a lasa copilul sa petreaca timp cu el. Chiar imi doresc acest lucru. Ma poate obliga in vreun fel sa raman in acest oras sau dupa solutionarea divortului pot pleca linistita? Tot in Romania, doar ca la ceva distanta de orasul actual. Multumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Nu vă poate obliga să rămâneți. Puteti pleca unde vreti cu copilul. Daca el nu accepta si nu va veti intelege, va decide instanta cum e mai bine opentru copil si la cine sa ramana, de principiu la cel care poate avea grija cel mai bine si mai mult de el.

 118. graure

  Bună ziua. Sunt căsătorit de 18 ani dar cu acte doar de 6. Avem o fată de 14 ani. Soția mea are probleme medicale psihice, de vreo 3-4 ani si viața împreuna a devenit un calvar. Fata sta mai mult la părinții mei. Deja a devenit foarte sensibilă și predispusă depresiei din cauza comportamentului propriei mame. Problema se pune așa: eu vreau sa divorțez dar casa pe care am făcut-o împreună este pe locul dat de soacra mea ..adică în curtea ei….iar actele sunt pe numele soției. Eu nu vreau nimic de acolo dar ceea ce mi se cuvine nu știu cum să fac să-i revină fetei. Soția are și un teren cu o valoare considerabilă, moștenit de la o mătușă de-a ei…Eu sau fata avem vreun drept din acel teren?… că sora ei tot încearcă să o păcălească să i-l dea la nepoți. Ea a moștenit acel teren dar s-a judecat pentru el iar cheltuielile adică 3500 de euro au fost bani dați din munca mea. Bani de judecăți nu am pentru că dintr-un salariu țin și casa noastră și pe soție cu căldură și mâncare … și pe fată, la părinții mei, și tot…Acum cumnata mea umblă să o scoată la pensie pe caz de nebuneală. Probabil că vor reuși și mă întreb eu cum fac să divorțez de această femeie și cum reușesc ca din toată munca mea să rămână ceva și la copilă. Vă rog să mă îndrumați…cum este mai bine să fac. Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   divortul il puteti obtine doar daca ea este violentă verlap sau psihic cu dumneavoastra. Partajul e alta chestiune si da, la partaj puteti obtine ceva. Terenul mostenit nu vi se cuvine nici dva nici fetei, este proprietate exclusivă a sotiei și poate dispune de el cum vrea: doar că dacă are probleme de ordin psihologic nu stiu daca poate dispune singură de ele, ii va trebui un curator, altfel toate actele vor putea fi anulae daca nu are discernamantul necesar.

 119. Alexandra

  Buna seara dl avocat,sunt intr o situatie foarte confuza,va rog sa ma ajutati daca doriti!sunt casatorita de aproape 8 ani ,am un copil in varsta de 6ani,am certuri cu sotul aproape zilnic in fata copilului,jicneste ,vb urat,este foarte agitat din cauza ratelor pe care le avem si fiind o perioada mai grea!am spus ca nu mai suport si as dori sa divortam,dar el sustine ca nu l intereseaza!sa ma duc!!Ideea este ca avem o casa construita impreuna pe numele la amandoi ,din care majoritatea banilor au venit din partea lui fiind plecat in strainatate!Terenul fiind din partea parintilor mei!Este posibil sa i revina lui toata casa,daca dovedeste ca el a contribuit mai mult?Ce ma sfatuiti sa fac?Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   divortul e divort…partajul e partaj… Divortul vi se poate acorda pentru violente din parte alui. La partaj, fiecare ea conform contributiei la achizitia bunului imobil. Daca terenul a provenit din familia dvs, trebuie văzute ce acte au fost întocmite. Luati un avocat si vedeti cum stau lucrurile si ce solutii legale sunt.

 120. Madalina Rata

  Buna ziua, doresc sa divortez, nu mai suntem impreuna de 5 ani, avem doi copii care locuiesc apartamentul tatălui meu si sunt crescuti de parintii mei deoarece eu am fost nevoita sa plec in Italia pentru a le putea oferi tot ce au nevoie. El trimite bani copiilor, dar nu lunar și nu o suma constanta.
  Intrebarea mea este cat poate dura procesul de divort si daca eu va trebuie sa fiu prezenta la fiecare chemare in instanta, sau cat de dese sunt înfățișările

 121. Cojocariu Diana

  Bună ziua, Ma numesc Diana și am 23 de ani. Părinții mei sunt căsătoriți de aproape 30 de ani dar ei trăiesc separat de mai bine de 12 ani, eu mai am 2 frați mai mari. Pe mine și pe frații mei ne-a crescut mama de când s-a despărțit de tata, iar în acest timp mama singura a reușit sa construiască o casa pentru noi. Întrebarea mea este, dacă mama decide sa divorțeze acum, după toti acești ani, tata are dreptul la casa? Vreau sa menționez ca tata nu a ajutat-o pe mama cu absolut nimic în construirea casei sau a creșterii noastre. Mulțumesc

 122. Iulia

  Buna ziua!
  As dori sa divortez de sotul meu.Suntem casatoriti de 12 ani si avem un copil de 2 ani.De cand a aparut copilasul au aparut tot mai multe problemele si neintelegerile intre noi.De curand,de un an ne am construit o casa impreuna si ne am si mutat in ea.Aici s a ajuns la violenta verbala si chiar fizica si in fata copilului.Nu doresc sa mai locuiesc impreuna cu el.Vreau sa plec din aceasta casa,dar el ma ameninta ca nu ma lasa sa plec cu copilul.Nu stiu cum sa procedez?Nu doresc nimic din partea materiala,vreau doar copilasul si atat.Am un venit stabil si as vrea sa imi caut o chirie.
  Poate sa imi ia copilul?Ce ma sfatuiti sa fac?

 123. Mihai d

  Dupa o relatie(necasatoriti) de un an a venit si un copilas pe lume , in urma unor discutii partenera a decis sa ia copilul si sa plece la parinti , copilul avand adresa si numele meu ! Eu momentan sunt plecat din tara , e legal ce a facut, cum putem imparti custodia copilului?
  Conditiile in casa mea sunt mult superioare fata de unde a dus copilul!
  Daca eu nu pot fii in tara datorita serviciului pot lua copilul si sa.l creasca parinti mei?

 124. Cristina Un

  Doresc sa divortez, am o fetita de 10 ani, si nu stiu cum sa procedez. Am luat un apartament acum 7 ani prin programul Prima Casa, credit pe 30 ani, si suntem trecuti amandoi, eu fiind coplatitor. Cum reusesc sa divortez fara circ, si sa raman cu fetita. Se vinde apartamentul, sau poate ramane unul din noi sa locuiasca si sa plateasca rata? Eu pot sa ma mut cu fetita in chirie sau la parintii mei? Investitii s-au facut in apartament deoarece am lucrat amandoi. Multumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   Circul depinde de el, daca vrea sau nu să divorțeze amiabil…. Casa poate fi păstrată de unul din soți. Vă puteți muta cu fetișa la chirie sau la părinți și ulterior intenta divorțul. Partajul apartamentului se poate face amiabil sau prin instanță. Trebuie discutat cu el despre divorț și ce variante posibile sunt oportune pentru el.

 125. Mirabela

  Bună seara……… A-și dori un răspuns …. Tatăl meu cu mama mea sau despărțit acum 8 ani din cauza scandalurilor pe care le făcea el…. Noi am locuit împreună în acea locuința pana când și eu și fratele meu neam mutat la casele noastre…. În acea perioada mama nu putea sa plece cu noi din apartament deoarece nu avea niciun venit…….. Apoi ea a plecat la munca și mai mergea și acasă deoarece acel apartament era și al ei……. Pe contractul de apartament sunt trecuți amândoi……… Apoi el a dat-o pe mama mea afara din apartament și el are alta femeie în viata lui pe care a băgat-o în acel apartament…… Mama mea a fost la politie și ei au spus ca nu pot sa facă nimic deoarece e și apartamentul lui si sa meargă sa bage partajul…. Mama nu are bani pentru partaj …….. Am luat-o la mine deoarece locuiesc tot în aceeași comuna……… Nu e o problema ca sta la mine doar vroiam sa întreb dacă aceea femeie are dreptul la apartament sau dacă tata o sa poată sa o scoată pe mama din contractul de apartament.. Va mulțumesc frumos

  • Avocat ILIE DORIN

   Tatăl Dvs nu poate dispune de apartament (vinde) decât după partaj. Pana la Partaj poate locui cu cine vrea acolo, devreme ce este domiciliul lui. Domiciliul/locuința nu de confunda cu dreptul de proprietate. Dar la un moment dat tot trebuie sa faceți Partajul. Amiabil sau la instanța dacă amiabil nu se va putea.

   • Mirabela

    Va mulțumesc frumos pentru răspuns ….. Tatăl meu spunea ca se trece în acte cu viitoarea femeie a lui și după 5 ani o sa aibe și ea dreptul la apartament și pe mami o sa o scoată din contract………..Noi nu avem treaba ca el sia refăcut viata dar noi cu toții am avut grija de acel apartament și am investit în el practic acolo am crescut….. Și aceasta femeie sta cu el doar sa pună mâna pe apartament știu asta pentru ca nea spus chiar ea, dar nu avem ce sa i facem noi…….. tata o crede doar pe ea.

 126. Gabriela

  Buna! Părinți mei vor sa divorteze eu am 20 de ani nu am nici o treaba in asta mama a plecat cu un alt bărbat de 4 ani tata la fel este cu alta femeie nu au nici un bun in comun casa masina sau altceva ei au stat în casă socrilor casa fiind pe numele lor dar tata nu vrea sa ii dea divorțul la notar in astfel de situație cum se procedează multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   daca nu vrea la notar se face proces de divort la instanță, va fi chemat la instanță, și, dacă nu vine, se va pronunța divorțul în lipsă. E important ca mama dvs sa isi ia avocat ca sa gestioneze procesul de divort la instanță.

 127. Nelutu

  Buna seara sunt casatorit de 3 ani dar am stat impreuna 12 ani care avem 2 copi 8 ani si 5 ani sotia a bagat la divort dar copii nu ma lasa sa ii vad fata de 8 ani a fugit la mine a stat o luna a fost bine cu fata acuma nu o mai lasa sa vina acasa si ia sa adus alt barbat acasa unde sta la maicasa si sunt 11 lersoane in 3 camere ce sanse am sa imi iau fata

  • Avocat ILIE DORIN

   Sa o luați nu știu ce șanse aveți, dar sa obtineți menținerea legăturilor cu ea și un program de legături cu copiii veți obține in mod cert. Luați va avocat in proces și apărați-va corespunzător.

 128. Adrian

  Bună ziua. Sunt căsătorit de 23 ani , nu ne mai înțelegem de ceva vreme și vreau sa divorțez. Soția a plecat de acasă de 3 luni cu fata, ea avand 22 ani. I-am propus sa divorțam amiabil dar nu vrea, își dorește jumătate din tot ce avem aici sau sa ii trec pe numele fetei tot, menționez ca locuiesc în casa părinților mama fiind încă în viata. Casa este a părinților, am făcut contract de vânzare cumpărare cu drept de renta viagera încă de când trăia tata , în plus de ce era la casa după casatorie am mai construit un dormitor cu baie și bucătărie. Cat poate avea dreptul soția la divorț pentru ca cred ca este aberant sa spui ca vrei jumătate din tot ce este din moment ce doar puțin am făcut în timpul căsătoriei. Va mulțumesc frumos pentru.

  • Avocat ILIE DORIN

   Divortul e divort, partajul e partaj. Puteti s-o chemati in instanta separat, in prima faza doar pentru divort. Ulterior acestui proces de divort, cine vrea, poate initia un proces de partaj. La partaj contează contributia fiecaruia la achizitia bunurilor. Un proces de partaj este foarte costisitor și lung. Din acest motiv trebuie separate si intai facut divortul. Ulterior, dupa ce se mai linistesc apele poate se ajunge la un partaj amiabil.

 129. Ella

  Daca dupa 17 ani de la divort unul din parintii baga partajul desi in acesti ani nu a contribuit la nimic cu intretinerea casei,mai are drept ca propietar.

 130. Monica

  Bună ziua, am 20 de ani de când sunt căsătorită cu soțul meu și avem trei Fete una de 20 iar doua de 17ani, iar de vreo 2 ani am început sa nu ne mai înțelegem dintre care eu am deci să divorțez. Avem împreună o pensiune făcuta o casă de la părinți lui cu contract de Vânzare Cumpărare și un Apartament luat cu credit din Bancă, oare aceste bunuri se împart în doua? Finca el mă amenință într-una că eu nu o sa rămân cu nimic totul este al lui.

 131. Olga

  Buna ziua.Doresc sa divortez dar avem 2 copilașii minori.Sotul nu dorește divorțul dar eu am obosit sa traiesc ani de zile amenințată la orice pas, am fost si bătută.Doresc sa plec din casă si sa traiesc cu chirie împreună cu copiii mei.El agresează si copiii.Apartamentul este cumpărat în timpul căsătoriei dar pe banii exclusiv ai lui.Nu doresc nimic decat sa traiesc liniștită cu copiii.Daca merg prin instanta am sansa sa fiu cu copiii meu chiar dacă nu am casă personală? Va multumesc.

 132. Mehmet

  buna ziua buna am divortat de sotia mea in Turcia. Am făcut apostila pentru decizia de divorț și am trimis-o soției mele. giurgiu a intentat și un proces pentru recunoaștere, iar ulterior s-a decis că instanțele de la București erau competente. În câte luni este aprobată decizia de promovare a divorțului

 133. Anonim

  Buna .am facut starea civila acum 8 ani și as dori sa divorțez, avem două fete 9 si 7 ani ,dar de 4 ani nu mai locuim împreună ,el are pe altcineva ,am avut si eu o relație din care o să rezulte un copil.pe care o sa il cresc singura pt ca ,cel cu care am fost nu il mai vrea.vrea sa stiu daca asta o sa fie o problema la divort. Nu vreau sa pierd fetele din cauza asta .mentionez ca tatăl fetelor e plecat in strainatate si mereu zicea ca o sa mi le ia ,ca eu nu lucrez

 134. Anonim

  Buna ziua , locuiesc in Qatar si sunt căsătorită la ambasada României mai puțin de o luna… dar am găsit poze ca soțul ma înșelat . E posibil de anulat căsătoria ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Teoretic da, aveti acele 30 de zile de gandire. Mergeti la ambasada si faceti o cerere in acest sens. Dacă nu functionează, trebuie făcută actiune de divort. De la distanță o faceti prin avocat.

 135. Ramona

  Buna ziua. Se da următoarea speta, va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Sotul vrea sa divorteze, sotia nu. 2 copii minori, 7 si 10 ani. In cazul in care unul din soti nu vrea divortul, am inteles ca singura solutie este tribunalul. Cat poate dura un astfel de proces (fara partaj)si in ce condta? Ce se intampla daca sotia nu se prezinta? Se poate desface căsătoria in.lipsa?
  Multumesc anticipat.

 136. Sanduta

  Buna ziua as vrea sa va fac o intrebare ori sa am mai multe raspunsuri ,sunt casatorita de 27 de ani avem 3 fete toate majore ,eu acum 16 ani am plecat in Italia El a ramas acasa cu feteledin care am fost singura care am adus bani acasa si am construit o frumoasa casa Dar pe mostenirea sotului ,am stricato pe aia vechea si am facuto noua acum suntem in divort El ma scuza de multe lucruri ,vreau sa stiu la partaj cum o sa fie c’è fretta am eu si c’è drept are El

 137. Sanduta

  Va multumesc mult ,Dar acuzile lui la divort ma poate desavantaja la partaj ? Stiu Ca’ divortul si partajul sunt doua lucruri diferite Dar tot stai cu gandul

  • Avocat ILIE DORIN

   Pe acest forum se oferă răspunsuri scurte, la probleme de principiu, expuse succint. Nu oferim consultații juridice. ”De principiu nu” înseamnă că într-un anume context se poate și da. Luați avocat în proces să vă facă apărări. El vă va consilia cu privire la toate problemele incidente în speța dvs.

 138. Anonim

  Buna seara, am nevoie de o informație eu și soția mea suntem căsătoriți de 5 ani avem o fata de 5 ani și jumătate am locuit in casa părinților ei încă de la începutul relației noastre. In tot acest timp banii pe care eu i-am câștigat i-am investit aici fara să pot dovedi cu acte lucru asta. in luna ianuarie a depus actele de divorț prin avocat la judecătorie dar mi-a cerut să plec și din casă că este casa ei și a mamei ei în urma succesiuni. Ce pot face in privința asta pentru că nu îmi dă voie sa intru in aceea locuință va mulțumesc

 139. Anonim

  Revin cu un detaliu sper sa îmi puteți spune în timp ce a depus actele de divorț ea avea o relație extraconjugala cu un alt bărbat însurat care continuă și asi

 140. Mar

  Bună ziua! O întrebare va rog.Daca noi am divorțat, copilul este la mine, și el tot apare „întâmplător” în restul zilelor de vizitare, doar ca să zăpăceasca copilul și pe mine ce pot face? Care este dreptul meu și al lui, ce pot face ca să nu mai vina după noi tot timpul, am și mesaj de la el când zice ca apare. Întâmplor unde suntem. ÎMI este frica de el.

  • Avocat ILIE DORIN

   Dacă vă este frică de el și deci e la mijloc o violență psihologică, faceti cerere de emitere a unui ordin de protecție. Dacă nu, nu ii deschideti si nu ii raspundeti decat la mesajele cu privire la programul din acte/stabilit.

 141. Anonim

  Bună ziua! Am 21 de ani de căsnicie și doi copii, unul de 21 și altul de 12.. Avem un apartament donat de soacra mea, soțului meu cu drept de habitat.. Apartamentul îl avea soțul înainte sa ne căsătorim.. Noi locuim în acest apartament de 21 de ani.. În cazul unui divorț, eu pot avea vre-un drept la acest apartament, având în vedere ca este un bun dobândit înaintea căsătoriei?

 142. Charfaoui Ecaterina

  Bună ziua. Ma numesc Ecaterina si sunt căsătorită, din iulie 2015 cu un cetățean din Maroc. Nu am am avut niciodată un domiciliu comun, decât în momentul vizitei mele in Maroc in 2015, 90 zile ; in 2016, 90 zile si in 2017, 90 zile. Din ianuarie 2018 nu am mai fost in Maroc. Deoarece relația noastră s-a deteriorat semnificativ , as dori sa divortez aici in Romania. Nu avem copii si bunuri împreună. Căsătorie s-a realizat în Maroc , la notar , si am transcris certificatul de căsătorie in Romania. Cum trebuie sa procedez? Va multumesc anticipat

 143. Elena

  Buna ziua ,ma numesc elena si sunt casatorita de 7 ani și doresc sa divorțez avem casa luata împreună și un copil minor el câștiga putin mai mult ca mine credeți ca poate câștiga copilul ce pot face

 144. Anonim

  Buna seara, urmează să depun cererea de divorț, avem un minor si soțul vrea sa ramana copilul la el.. Eu aș vrea custodia copilului , dar loc de muncă nu am ca am fost în creșterea copilului și domiciliu l aș avea la părinți mei. Ce sanse am sa pot avea custodia copilului. Multumesc

  • Avocat ILIE DORIN

   Sansele sunt mari dacă vă apărati, mici dacă nu vă apărați. Luati un avocat. Aveti sanse chiar dacă nu aveți locuință proprie. La incredintarea minorului se iau in considerare posibilitatile efective de ingrijire a copilului de fiecare părinte, prin raportare la timp, experiență, disponibilitate, adaptabilitate copil, opinie copil, etc nu neapărat bani și locuință.

 145. Anonim

  Bună seara, aș putea primi custodia copilului nostru minor în vârstă de un an și 5 luni dacă prezint în instanță poze și filmulețe „furate” din telefonul soțului că m-a înșelat? Menționez că noi am locuit în Germania după căsătorie, copilul fiind născut în această țară. Eu am lucrat în România și primesc indemnizație de acolo. Eu intenționez să mă mut cu fata în România, soțul fiind de accord și dorind să divorțăm de comun acord. Hotărâsem să mai acord o șansă căsniciei noastre, cu toate că aflasem că mă înseală și în ultima perioadă se purta urât cu mine și nu stătea mai deloc pe acasă.Dar soțul a fost cel care a hotărât să divorțăm zicându-mi că nu mai simte nimic pentru mine. Atunci am luat decizia de a divorța de comun accord, nu pot ține un om cu forța lângă mine. Dar dat fiind faptul că am găsit aceste dovezi cum că mă înșeală în telefonul lui nu aș vrea să avem custodie comună asupra copilului. Vă mulțumesc!

 146. Anonim

  Buna ziua,
  Rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea intrebare: Se poate divorta la notar, de comun acord, dupa doar 7 luni de casatorie?
  Mentionez ca nu avem copiii in custodie.
  Multumesc anticipat

 147. George

  Buna ziua!
  Mă numesc G. si sora mea se afla in Londra,dar in urma conflictelor familiale a decis sa vina in Romania,sotul ramas in Londra a depus actele de divort in UK,sora mea auzind acesta a depus si ea actele divort in Romania,in aceeasi zi,el nu are certificat casatorie,este la ea…care se va lua in calcul din aceste drpuneri de divort?
  Mentionez ca au si un copil de 5 ani,care a fost traumatizat de tatal lui,decizia copilului este luata in calcul ,adica la cu cine vrea sa stea?
  Multumesc.

 148. Daniela

  Buna ziua. As dori sa divortez de soțul meu . In timpul căsătoriei s a născut un copil ,însă nu ne mai înțelegem,iar pe cale amiabila nu dorește sa rezolvam aceasta problema . Întrebarea mea e: in cazul in care el și a cumpărat o casa in timpul căsătoriei cu bani moșteniți de la părinți ,iar eu nu am o casa a mea,ar putea sa îmi ia copilul(custodie comuna cu domiciliul la el?)

 149. Ana

  Bună seara! Va rog sa ma ajutați cu un răspuns. Sunt căsătorita din august 2020 și între timp am rămas însărcinată. Nu am un venit tocmai din motivul acesta, nimeni nu angajează femei însărcinate, însă voi beneficia de indemnizatie crestere copil după naștere pe baza lunilor lucrate anterior. Soțul a plecat în străinătate unde câștigă foarte bine însă refuza sa trimita bani acasă pentru întreținerea mea, eu neavând nici un venit momentan Are aceasta obligație? Ba mai mult vorbește foarte urat, am fost agresata și fizic în trecut și acum verbal aproape zilnic. El nu doreste sa mai continuam căsătoria, și nici eu, dar pana el nu vine acasă, nu se poate face nimic. Îmi spune ca nu am dreptul sa locuiesc în apartament pentru ca este al lui și ma amenință zilnic sa plec ca altfel o sa ma bata când revine acasă chiar și însărcinată pentru ca nu ii pasa de copil. Copilul poate rămâne la mine exclusiv după naștere având în vedere ca el nici nu dorește sa îl vadă? Îl va recunoaște dar nu e interesat de el. Și dacă voi deschide proces, pot sa cer o pensie alimentara mai mare având în vedere ca are contract pe România cu minim, dar de fapt în mana ia undeva la 10.000 lei? Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Bună ziua, se poate face divort chiar dacă el e plecat in străinătate. Da, va fi obligat la o pensie de intreținere de pana la 1/4 din veniturile lui. Copilul se prezumă de lege că este al lui. Dacă totusi nu va vrea să locuiți in apartamentul lui, va trebui să vă căutați o altă locuință.

 150. Cris

  Bună ziua, soția mea a intentat proces de divorț. Odată a fost amânat pt ca nu ne-am dus, a 2 a oara nu am fost eu. Pe data de 2 ar fi iar o înfățișare, spuneți-mi va rog ce se întâmplă dacă nu ma duc? De câte ori se amână dacă nu ma duc? Avem împreună o fata de 12 ani care am hotărât ca v-a fi custodie comuna. Între timp, se pare ca și-a găsit pe cineva, a lipsit de acasă, ce as putea sa fac, as avea ceva de câștigat vizavi de copil, partaj dacă dovedesc ca a călcat strâmb. Daca as lua un avocat și as merge mai departe ce șanse am la partaj copil, etc.

  • Avocat ILIE DORIN

   cu un avocat vă cresc șansele să aveți mai multe drepturi privind copilul. Dacă e vorba de partaj, de asemeni un avocat vă poate ajuta. Pe 2 se poate să nu se amâne, divorțul se judecă chiar dacă dvs lipsiti. Veti fi ”divorțat în lipsă”

 151. Vasilescu Gabriel

  Bună seara, cât durează un divorț de comun acord în instanta, avem un singur notar în Balș și sunt foarte aglomerati,si are ar fii costurile (informativa dacă se poate). Va mulțumesc frumos.!

 152. Victor

  Bună seara! Am nevoie de niște îndrumări. În urma căsătoriei cu soția, avem un copil de 1 an și jumătate. Un timp am fost plecați toți 3 în alt oraș, în chirie(cu jobul), dar datorita neînțelegerilor, ea a vrut sa meargă acasă, sa își vadă de viata(împreună cu copilul), s-a întors acasă la noi(apartamentul părinților mei) și după 2 săptămâni a plecat și de acolo, luând toate materialele de constructie, ce le aveam depozitate într-o camera(gresie, faianță, parchet, tăvi, etc. ) urma sa renovez apartamentul când ma întorceam din deplasare. Ea susține ca sunt cumpărate din banii ei și de aceea le-a luat, cu toate ca ea avea un venit de 1800 de lei, eu de 6000 . Și într-adevăr au fost cumpărate din indemnizația de creștere a copilului, în care nu ne bagasem o perioada bună, dar nu cred ca asta e important. Factura pe materiale este pe numele meu. Eu acum ce pot sa fac? Rămân cu buza umflata? Sau pot depune plângere împotriva ei? Oricum va trebui sa merg în instanta pt divorț și pt hotărârea de tutela a copilului meu, nu vad ce viitor ar putea ea să-i ofere. Ce sfaturi îmi puteți da? Îmi cer scuze pt mesajul lung! Va mulțumesc anticipat!

  • Avocat ILIE DORIN

   Trebuie sa va apărați in procesul de divort pentru a obține cât mai multe drepturi in legătura cu copilul. Cât despre materiale, se poate face o plangere penală de furt daca ele erau ale Dvs. Proba o puteți face cu bonuri/facturi. Dacă nu doriți sa intrați in Penal puteți sa ii faceți proces civil (eventual accesoriu celui de divort) in recuperarea lor, tot la fel cu probe.

 153. Dalia

  buna ziua,

  locuiesc cu sotul meu de 6 ani in Germania iar in urma cu 2 ani si 3 luni a venit pe lume tot in Germania fetita noastra.
  De atunci neintelegerile noastre au inceput sa apara tot mai des si gandindu-ma la binele copilului dar si a sanatatii noastre mintale iau in calcul tot mai des o inaintare a divortului. In Germania formalitatile sunt f dificile si costa multi bani,timp stres s.a.
  Pe perioada celor 6 ani am achizitionat cateva bunuri comune pe care sotul ma amentinta ca le vinde inainte ca eu sa intentez divortul. Ce pot face in cazul acesta?Va multumesc anticipat

  • Avocat ILIE DORIN

   dacă vinde bunurile comune trebuie să vă dea sulta/partea dvs din ele, in caz contrar vă puteți îndrepta împotriva lui prin proces. Ca sa i-o luați înainte faceți/cereți divorț și partaj.

 154. Elena

  Bună ziua, Intenționez sa divorțez, dar înainte as vrea sa ma lămuresc cu toate cele. Așadar situația mea este urmatoarea: suntem căsătoriți legal de 2 ani de zile, avem gemeni cu vârsta de 2 ani, o casa dobândită în timpul căsătoriei astfel, jumătate de casa a fost moștenită de soț în urma decesul tatălui sau, jumătate de casa a fost cumpărată de noi prin credit și o mașină cumpărată prin leasing. Noi 2 lucram, soțul mai pleacă și în deplasări prin tara, eu doar nu. În timpul petrecut la munca mama mea este cea care ne are grija de copii. Soțul nu ma ajuta în creșterea lor, când vine de la servici sta doar pe telefon, salariul lui doar el știe pe ce îl cheltuie. Când încerc sa vb cu el devine agresiv, la fel și în momentele când consuma alcool (mai rar, dar atunci sare sa ne bata, ne jignește, etc). Cum pot proceda dorind ca cei mici sa rămână la mine, în condițiile descrise mai sus. Eu am salariul dublu fata de soț, dar nu am o alta locuință pe numele meu, doar locuință părinților dar unde nu am succesiunea făcută în urma decesului tatălui meu. Va mulțumesc.

 155. Maria

  Bună ziua! Eu și copilul meu avem emis un ordin de protecție de către Judecătoria Cornerul, pe durata de 6 luni, pârâtul este soțul meu. Eu vreau sa divorțez dar nu am posibilitatea sa plătesc avocat, nu am venit, vreau sa divorțez cât mai repede sa îmi pot continua de viata împreună cu copilul, sa ma pot angaja și sa ne putem vedea de viata fără amenintarile, jignirile, țipetele și bătăile soțului.
  Voi sta cu părinți mei, pentru ca am camera și condițiile necesare pentru creșterea copilului, iar mama mea va avea grija de el cât timp voi fi la serviciu. Mama este casnica iar tata lucreaza.

  *Soțul meu, este un om violent, agresiv și nervos, este un consumator de alcool și trage pe nas
  ”prafuri albe” (nu știu exact ce sunt)
  *Ma bătut de multe ori în fata copilului.
  *Este jucător de aparate și jocuri sportive, când are bani se duce și ii baga pe toți ( în luna Ianuarie 2021, l-a convins pe tatăl sau sa facă un împrumut la banca sa cumpere un teren în spatele case, și toți bani, aproape 280 de milioane i-a băgat la aparate și pariuri)
  *Nu lucreaza
  *A trimis mamei mele, surorilor mele și prietenelor mele, poze cu organul lui genital, spunându-le ca vrea sa facă dragoste cu ele.
  *Copilul are 6 ani iar alocația lui totdeauna sa dus la Casele de pariuri, se poate verifica cu un extras de cont.

  Vreau sa divorțez de el și nu am absolut nici o pretenție de la el, doar sa ne lase în pace, sa trăim în liniște.

  Totdeauna am crezut ca copilul, fiind și băiat are nevoie de un tata și ca el se va schimba, dar…

  As dori sa găsesc un ajutor, sa ma îndrume cineva ce pot face.

  Mulțumesc!

  • Avocat ILIE DORIN

   Singura varianta este să îl chemați în proceS de divort si să cereti locuinta copilului la dvs, custodia exclusivă a copilului si o pensie de intretinere de la tată. Un astfel de proces, avand in vedere si conflictele dintre soti, este destul de complicat.

   Dacă nu aveti bani de avocat puteti face o cerere la Baroul Ilfov pentru a vă desemna un avocat din oficiu.

 156. Nicoleta Rostas

  Ce este de facut daca vreau sa divortez, noi neavand nimic de impartit? Am cautat intelegere si pace pentru a face totul la notar .. dar din pacate nu se ajunge la un consens ..tin sa mentin ca fiecare si-a refacut viata!

 157. Slavaston Ion

  Bună ziua! Urmează sa am un divort amiabilla notariat și un proces de partaj la judecătorie. Avem de împărțit o casa nefinalizata o mașină și un credit de nevoi personale cu care am ridicat casa. Actele toate sunt la soție și nu vrea sa mi le dea deoarece zice ca dacă o sa mi le dea am probe ca acei bani din credit sunt investiți în casa. Și ea ar vrea sa zică ca acel credit nu a fost folosit la casa ca să nu se scadă din valoarea casei. Menționez ca acel credit este făcut pe numele meu ea ne având venituri și nu a fost nevoie de semnătura ei. A fost băgată automat din sistem și ea. Cum as putea sa obțin acele acte legal? Și creditul o sa se ia în considerare la partaj ?

  • Avocat ILIE DORIN

   Da, creditul se ia in considerare la partaj – se împart și bunurile (activele) și datoriile (pasivele). Actele se obtin în copie ori de la emitent (bancă, stare civilă, etc) ori de la ea – o va obliga instanța să le depună la dosar. Sau vorbiți cu notarul să le depună la dosarul notarial.

 158. Andreea

  Buna seara
  Vreau să divorțez dar avem un copil de 3 ani și unul este in burtică. Motivul este că simțeam că soțul meu nu mai este aproape de mine, ne-am îndepărtat și am ajuns să îl înșel. Din păcate are dovezi și le-a păstrat. Apartamentul in care stam este cumpărat de el dinainte de căsătorie.
  Nu mă interesează bunuri materiale dar la copii mei nu vreau să renunț și nici el nu renunță și vreau să obțin custodia copiilor și să stea cu mine. Credeți că este posibil să custodia?