Meniu Închide

Ordinul de plată condiționat. Noțiune, avantaje și procedură.

Ordinul de plată bancar este operațiunea prin care titularul unui cont transferă o sumă de bani din contul său bancar în contul bancar al altei persoane. De regulă acest transfer reprezintă plata unui contract de prestări servicii sau a unei achiziții de bunuri; ca excepție el poate reprezenta și altă operațiune între persoane fizice și/sau juridice. Plata efectuată prin virament bancar are numeroase avantaje, mai ales în ceea ce privește dovada ei deplină făcută prin documentele bancare care atestă efectuarea plății (ordinul de plată datat și ștampilat de bancă, extrasul de cont al plătitorului de unde reiese transferul banilor, extrasul de cont al beneficiarului de unde reiese primirea banilor în cont).

În ceea ce privește ordinul de plată condiționat acesta reprezintă un instrument necesar și foarte avantajos în multe situații. Din cele de mai jos vom vedea că el este o măsură de protecție pentru plătitor în anumite situații și totodată securizează raporturile contractuale în baza cărora are loc plata făcută. Ordinul de plată condiționat este un document juridico-bancar deoarece naște drepturi și obligații bancare pentru și între ordonator, banca ordonatorului, beneficiar și banca beneficiarului.

În ce constă această operațiune bancară ? Ordinul de plată condiționat reprezintă un ordin de plată simplu căruia i se adaugă anumite condiții și termene impuse beneficiarului (cel care primește plata) de către ordonator (cel care ordonă plata). Altfel spus cel care transferă o sumă de bani în contul altei persoane poate impune acelei persoane îndeplinirea unor condiții, iar acea persoană (căreia i se virează banii) va putea ridica din contul său suma transferată doar după îndeplinirea acelor condiții impuse de cel care face plata. În aceste condiții cel care face plata se asigură că cel căruia îi face plata va îndeplini anumite condiții impuse de situația sau contractul dintre ei. Aceste condiții ce se pot impune prin Ordinul de Plată Condiționat (OPC) pot fi: plata unei părți din suma transferată către altă persoană fizică sau juridică, semnarea/prezentarea/întocmirea  unor documente/declarații, îndeplinirea unor obligații de către cel care primește suma de bani. Plătitorul (ordonatorul) va putea impune beneficiarului (cel căruia i se transferă banii) una sau mai multe condiții în funcție de situația sau relația lor contractuală.

Des întâlnite în practică sunt tranzacțiile de refinanțare ori de stingere a ipotecilor. În primul exemplu o bancă acordă un credit de refinanțare și transferă în contul primei bănci la care exista creditul inițial (refinanțat de noua bancă) suma de bani care acoperă integral creditul și sarcinile aferente; acest transfer se face prin ordin de plată condiționat, banca refinanțatoare fiind astfel securizată de riscul ca banii pe care îi împrumută beneficiarul refinanțării să fie folosiți de acesta în alte scopuri private, și impune deci condiția ca acei bani să fie transferați în contul primului credit pentru a stinge acea datorie. În al doilea exemplu privind stingerea ipotecilor ordinul de plată condiționat se folosește în cazul achiziționării unui imobil asupra căruia există o sarcină. Imobilul grevat de o ipotecă poate fi vândut dacă noul cumpărător are acordul prealabil al băncii/persoanei în favoarea căreia este stipulat dreptul de ipotecă. În aceste cazuri cumpărătorul, pentru a nu risca să rămână cu ipoteca, va trebui  să achite băncii sau persoanei respective suma de bani pentru care este activă acea ipotecă. Astfel el virează prețul imobilului în contul vânzătorului cu condiția ca acesta să achite suma pentru care imobilul este ipotecat băncii sau persoanei în favoarea căreia este stipulată ipoteca. Vânzătorul imobilului nu poate lua din contul său nici o sumă de bani până nu îndeplinește condiția impusa de cumpărător și anume până nu achită creditul ipotecar pentru a stinge acea ipotecă. Abia după îndeplinirea acestei condiții vânzătorul poate ridica din contul său restul de bani din prețul imobilului. Un exemplu ar fi următorul: se vinde un apartament de 100.000 de euro care este ipotecat pentru o sumă de 40.000 de euro. Cumpărătorul obține un acord prealabil de la Bancă privind vânzarea în condițiile achitării creditului ipotecar pentru suma de 40.000 de euro. Achitarea acestei sume nu o poate face decât vânzătorul din contul său personal în contul de credit. Astfel cumpărătorul se înțelege cu vânzătorul asupra prețului de 100.000 de euro dar la viramentul banilor în contul vânzătorului cumpărătorul dacă ar face un ordin de plată simplu ar fi sub riscul ca vânzătorul să ridice întreaga sumă de 100.000 de euro și să nu achite cei 40.000 de euro. Pentru a evita acest risc cumpărătorul face un ordin de plată condiționat de plata celor 40.000 către banca sau persoana juridică în favoarea căreia există ipoteca imobiliară. În acest sens, după ce se face transferul celor 100.000 de euro de către cumpărător în contul vânzătorului prin Ordin de plată condiționat, vânzătorul este obligat să facă acea plată de 40.000 către banca sau persoana pentru care există ipoteca. Dacă nu face acea plată nu poate retrage nici o sumă de bani din cei 100.000 de euro. Abia după ce face acea tranzacție de 40.000 de euro (deci după ce îndeplinește condiția impusă prin ordinul de plată) poate retrage restul rămas de 60.000 de euro. Vânzătorul este astfel obligat de cumpărător să își achite creditul ipotecar, iar cumpărătorul reduce la 0 riscul de a achiziționa un imobil cu o ipotecă neradiată/neplătită. Abia după plata anticipată integrală a creditului ipotecar urmează procedura de radiere a ipotecii și astfel abia atunci cumpărătorul este proprietar asupra unui imobil fără ipotecă.

Ceea ce este și mai avantajos este că cel care face plata condiționată poate impune pe lângă condiție și un termen. Pentru a evita tergiversări sau prelungiri nejustificate a îndeplinirii condiției, se poate fixa un termen limită de îndeplinire a acelei condiții (de 30 de zile de exemplu). Termenul poate fi mai lung sau mai scurt, în funcție de condiție și de înțelegerea dintre părți. Trebuie menționat că între data la care se ordonă plata condiționată și până se îndeplinește condiția impusă prin acel Ordin suma de bani este indisponibilizată și deci nici ordonatorul nici beneficiarul nu se pot bucura de ea în sensul de a o retrage sau de a efectua altă tranzacție cu acei bani. Banca plătitorului și banca beneficiarului sunt obligate să respecte condiția impusă de plătitor și să suspende orice retragere de bani din acea sumă. Contul beneficiarului este alimentat cu suma ordonată la plată doar în momentul îndeplinirii în termen a condiției impuse. Cu alte cuvinte se plătește cuiva sub condiția ca acela să facă ceva; doar dacă face ce i s-a impus poate primi/încasa banii. Dacă la finalul termenului condițiile impuse nu sunt îndeplinite, banii se întorc în contul celui care a ordonat plata. Astfel acesta pierde doar comisioanele bancare și nu întreaga sumă în cazul în care persoana cu care are acea relație contractuală se dovedește a fi de rea-credință. În această situație banii nu ajung sub nici o formă în contul beneficiarului pentru că acesta se face vinovat de neîndeplinirea condiției impuse.

Așa cum am specificat și mai sus dacă acea condiție impusă de ordonator (cel care face plata) nu este îndeplinită ori este îndeplinită peste termen tranzacția făcută prin ordinul de plată devine caducă și banii se întorc în contul ordonatorului. Taxele aferente se suportă de acesta din urmă, dar totodată acesta este ferit de riscul pierderii întregii sume ori alte riscuri pe care le-ar presupune acel contract. Prin urmare riscurile celui care plătește condiționat sunt minime în raport cu suma ori prețul ce face obiectul contractului dintre părți, asa cum reiese și din exemplul privind imobilul ipotecat redat mai sus.

Ordinul de Plată condiționat se efectuează de către bănci și prețul unui astfel de produs bancar este în jurul sumei de 50-100 de euro, depinzând și de suma transferată. Acesta trebuie solicitat în mod expres personalului băncii nefiind o tranzacție obișnuită. Va trebui să menționați expres suma pe care doriți să o virați, condiția explicită impusă beneficiarului ce va fi trecută pe ordinul de plată respectiv, menționarea contractului dintre părți în baza cărui se face acea plată, termenul maxim la care condiția trebuie îndeplinită. În contractul dintre părți se poate stipula că unele sau toate costurile și comisoanele bancare să fie suportate doar de beneficiar sau doar de plătitor.

Ordinul de Plată Condiționat se conturează ca fiind un instrument juridico-bancar foarte eficient și avantajos. El este posibil la toate tranzacțiile bancare dar depinde în mare măsură de modul în care persoana care plătește s-a înțeles cu persoana care primește plata. Cel care virează banii este asigurat prin acest instrument bancar că beneficiarul își va îndeplini obligația discutată, cele două prestații fiind interdependente: plata se efectuează cu condiția îndeplinirii prestației de beneficiar, beneficiarul primește banii în cont doar după îndeplinirea prestației la care s-a obligat. Cu cât tranzacția privește o sumă mai mare cu atât este mai avantajos un astfel de instrument care protejează plătitorul de eventualitatea nerespectării obligațiilor de către cel care primește banii.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

18 comentarii

 1. Cristian

  Bună ziua,
  Intenționez să cumpăr o garsonieră și vreau să evit orice ”încurcături”. Aș putea face plata cu un ordin de plată condiționat? Vânzătorul îmi cere să facem actele la notar după ce îi virez banii. Cum ar trebui să procedez? Mulțumesc!

 2. Carol

  Bună ziua,
  Sunt in situația lui Cristian și azi m-am dus la BT, agenția Nemira din Sf. Gheorghe. Au zis că nu pot să fac așa cum srieți dv., cu ordin de plată condiționată. Doar dacă împrumut de la ei, ca să cumpăr o locuință, ei pun condiția să primesc banii după ce fac actele. Dacă fac cu un simplu ordin de plată (cum zic ei) și vânzătorul imobilului nu se va prezenta la notar ptr. semnarea contractului, pot să mai recuperez banii? Vă mulțumesc.

 3. Joitescu

  Am și eu o problema cu proprietarul unui local unde am un magazin alimentar ,bar și deasupra sh haine. Într-o buna zi a venit și a pus pe lângă lacătele care erau un alt rand de lacăte .eu am un contract de acomodat pe un an și am doar 6 _7 luni de când îl am magazinul in felul asta a trebuit să închid magazinul și doar cu mii de rugăminți am putut să îmi iau marfa din magazin, cum spuneam eu aveam contracte cu o firma de păcănele cu o firma de bere cu o firma cu cafea și totul sa dat peste cap când a venit proprietarul și a pus lacăte pe uși că nu ii convenea că îi dăm banii pe chirie pe 1 a lunii cam 9_10 milioane pe luna când aveam un contract de comodat și în final mă dat afara și am pierdut o afacere .și în schimb nici ce aveam acolo nu am putut relua ,obiectele și bunurile mele .ce pot face pe cale legală .mulțumesc.

  • Avocat ILIE DORIN

   nu avea voie să inchidă spatiul pe care dvs il foloseati…Daca aveti acolo bunuri, faceti plangere la politie pentru furt si i se va deschide proces penal. Cereti in plangere să vi se remită bunurile.

 4. ANA MARIA

  Buna ziua!
  Multumesc frumos pentru articol, este foarte util. Am o nelamurire, daca se poate. Eu sunt vanzatorul care are credit prin Prima Casa, iar cumparatorul a facut credit ipotecar la alta Banca. Plata se va face prin Ordin de plata conditionat de Banca la care are credit Cumparatorul, iar Banca la care am eu creditul a scris in Acordul de instrainare ca eu trebuie sa platesc comisionul acestui OP conditionat. Cum fac eu aceasta plata a comisionului? Banca la care are credit cumparatorul trebuie sa-mi dea copie dupa OP-ul conditionat? Sau notarul? Sau cum stiu eu cand sa merg la Banca sa platesc acel comision care este in valoare de 0.1% din valoarea transferata? Valoarea transferata o stiu doar din CVC. Multumesc frumos!
  Cu stima!

  • Avocat ILIE DORIN

   trebuie să aveti suma aferenta acestui comision in cont si vi se retrage automat de banca dvs, iar ulterior cumparatorul, dupa plata pretului de vanzare va trebui sa va dea, in mana cash sau prin ordin de plata normal, contravaloarea acestui comision.

 5. Ion George

  Buna ziua Dl.Avocat,

  Am achizitionat un apartament prin credit ipotecar de la un dezvoltator, am semnat CVC-ul cu Dezvoltatorul la notar si contractul de ipoteca cu banca. Am facut acel Ordin de plata conditionat deoarece Dezvoltatorul are o sarcina pe acel apartament(are sarcina pe tot complexul, probabil a luat suma de la banca sa finalizeze complexul).

  Intrebarea mea este:
  Dezvoltatrul vede suma din OP conditionat in cont si nu se poate atinge de ea pana nu indeplineste conditiile OP=ului conditionat, asta am inteles de la DVS. Insa banca mea este cea care deblocheaza OP-ul daca i se prezinta actele necesare cum ca s-au indeplinit conditiile? (in speta probabil radierea ipotecii/sarcinii ce o are dezvoltatorul pentru acel apartament)

  Nu prea inteleg cum functioneaza lucrurile referitor la deblocarea banilor si incasarea sumelor.

 6. Claudiu

  Bună ziua, D-le avocat,
  Am această speță cu un ordin de plată condintionat:
  Am făcut o refinanțare pentru un credit Prima Casă. După ce creditul de refinantare a fost aprobat, în data de 8 feb am semnat acest OPC. După o săptămână a ajuns ordinul de plata la banca veche și am semnat de primirea acestuia. La semnare mi s-a spus ca din cauza întârzierii mai trebuie sa adaug o suma de 425 lei din fonduri proprii pentru achitarea completa a creditului. Am fost de acord cu acest lucru. Totuși OPC-ul nu a fost procesat încă și la data scadenta mi-a fost retrasa încă o rată de credit vechi. Am sunat pentru a cere lămuriri despre stadiul procesării ordinului de plată și mi-au spus ca procesarea lui durează aproximativ 7 zile, timp în care eu acumulez alte dobânzi la creditul meu. Eu cred ca banca veche este posibil sa îmi mai ceara alți bani pentru achitarea completa a creditului fiindcă principalul ultimei rate plătite nu depășește suma de 425 lei calculată în ziua semnării ordinului de plată. Dumneavoastră ce părere aveți despre aceasta evoluție a lucrurilor?

   • Claudiu

    Care este data debitarii efective? Eu am semnat deja ca banii au ajuns la ei. Doar ca ei nu au procesat plata din varii motive. Din ce înțeleg eu, atâta timp cât ei taraganeaza achitarea opc-ului, eu sunt bun de plată cu rate și dobânzi în continuare fiind obligat sa accept acest fapt și neavând nici o pârghie ca aceasta situație sa înceteze.

 7. Dumitrache Carmen Mihaela

  Buna ziua, daca eu am avut un OPC făcut în data de 13 de la banca x spre y, in 14 banca y a cerut clarificări pe care banca X le-a oferit abia în data de 20, eu de ce trebuie sa plătesc dobânda pe acele zile la ambele bănci? Ei mi-au folosit scuza că sunt în cele 10 zile Swift așadar de la 2-4 zile am ajuns la 9 zile lucrătoare de dobândă la ambele banci.. Pot face ceva in acest sens?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente