Meniu Închide

Dosarele civile și penale care se vor soluționa de judecătoriile și tribunalele din București și Ilfov pe timpul pandemiei/stării de urgență

UPDATE 20.03.2020:

Având în vedere Decretul prezidențial de instituire a stării de urgență, Recomandările CSM Secția Judecători – Hotărârea nr 257 din 17.03.2020 , și Hotărârea Colegiului de Conducere a Curții de Apel București nr 53/18.02.2020, pe perioada stării de urgență, judecătoriile Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buftea și Cornetu vor judeca următoarele cauze:

În materie civilă: ordonanţe preşedinţiale; ordine de protecţie; suspendări provizorii de executare;  internare nevoluntară; încuviinţare executare silită având ca obiect un titlu  reprezentat de o ordonanţă  preşedinţială sau un titlu executoriu privind măsuri referitoare la minori.

În materie penală: cauze de  competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauze de  competenţa judecătorului de cameră preliminară/instanţei de judecată având următoarele obiecte: contestaţie privind măsuri asigurătorii, cauze în care există  inculpaţi  aflaţi sub puterea unor măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă); cauze privind aplicarea măsurilor  provizorii cu caracter  medical; cauze în care se solicită aplicarea măsurilor de protecţie a victimelor şi martorilor; cauze având ca obiect cooperare judiciară internaţională în materie penală dacă implică măsuri preventive; cauze având ca obiect liberarea condiţionată la propunerea comisiei de liberare din penitenciare, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detentie; anulare/revocare liberare condiţionată; contestaţia formulată de persoana  privată de libertate împotriva amânării dispuse de Comisia de liberare; întreruperea/amânarea executării pedepsei/revocare amânare/întrerupere; contestaţia împotriva încheierii  judecătorului  de supraveghere a privării de libertate privind stabilirea regimului de  executare; contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind soluţionarea cererilor de schimbare a regimului de executare; contestaţie împotriva încheierii  judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind  exercitarea drepturilor persoanelor  condamnate –art. 56  din Legea  nr.  254/2013.

Cauze în competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate: plângeri întemeiate pe dispoziţiile art. 56  din Legea  nr.  254/2013 formulate  de persoanele  private de libertate împotriva măsurilor locurilor de detenţie, cu privire la stabilirea drepturilor; cererile locurilor de deţinere de avizare de către  judecător a prezentării persoanelor  private de libertate la cabinetul medical  în vederea recoltării  de probe  biologice prin  mijloace  neinvazive (art. 22 din Regulamentul de aplicare  a Legii nr.  254/2013); participarea  judecătorului, în calitate de preşedinte, la şedinţele comisiei de liberare condiţionată (art. 97 din Legea nr. 254/2013); participarea judecătorului la procedura refuzului de hrană prevăzută de art.54 din Legea nr.  254/2013; plângerea împotriva deciziei de stabilire/schimbare a regimului de executare; alte cauze sau activităţi apreciate  de judecător ca fiind de maximă  urgenţă.

Lista cauzelor  va putea  fi actualizată, după împrejurări, în cazul în care intervin  situaţii neprevăzute.

Toate  celelalte  cauze  care  nu sunt  considerate  ca fiind de o urgenţă  deosebită, se suspendă de drept în temeiul art. 42 alin.6, respectiv, în temeiul  art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020

Tribunalul Ilfov si Tribunalul Bucureșt vor judeca:

▪ în materie civilă

– ordonanţe preşedinţiale;

– ordin de protecţie;

– suspendare provizorie a executării;

– internare nevoluntară;

– conflict de competenţă ordin de protecţie;

– încuviinţare executare silită (căi de atac) având ca obiect un titlu reprezentat de o ordonanţă preşedinţială sau un titlu executoriu privind măsuri referitoare la minori.

▪ în materia cauzelor cu profesionişti şi insolvenţă:

– ordonanţe preşedinţiale;

– suspendare provizorie a executării;

– executarea contractelor de achiziţii publice privind produse şi servicii medicale;

– suspendarea executării silite întemeiată pe dispoziţiile art. 66 alin. 11 din Legea 85/2014.

▪ în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale:

– ordonanţe preşedinţiale;

– cerere de încetare a greve.

▪ în materia contenciosului administrativ şi fiscal:

– ordonanţe preşedinţiale;

– cereri vizând acte administrative referitoare la aplicarea măsurilor prevăzute în Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achiziţiile publice.

▪ în materie penală:

– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară/instanţei de judecată: contestaţii privind măsurile asigurătorii; cauze cu inculpaţi aflaţi sub puterea unor măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă); cauze privind aplicarea unor măsuri de siguranţă provizorii cu caracter medical; cauze în care se solicită aplicarea măsurilor de protecţie a victimelor şi martorilor; cauze având ca obiect infracţiuni contra securităţii naţionale şi finanţarea terorismului, dacă vizează inculpaţi aflaţi sub puterea unor măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă);

– cauze având ca obiect cooperarea judiciară internaţională în materie penală dacă implică măsuri preventive;

– întreruperea/amânarea executării pedepsei/revocare amânare/întrerupere;

– contestaţii în cauzele având ca obiect acordarea liberării condiţionate, la propunerea comisiilor de liberare din penitenciare, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenţie

– contestaţii în cauzele având ca obiect anulare/revocare liberare condiţionată.

  1. Lista cauzelor prevăzute la punctul I va putea fi actualizată, după împrejurări, în cazul în care intervin situaţii neprevăzute.

 III: Toate celelalte cauze care nu sunt considerate ca fiind de o urgenţă deosebită, potrivit pct. I, se suspendă de drept în temeiul art. 42 alin. 6, respectiv, în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020.

  1. începând cu data de 20 martie 2020 şi până la încetarea stării de urgenţă procedura prevăzută de art. 200 şi 201 Cod procedură civilă se suspendă.
  2. Pe perioada stării de urgenţă se întocmesc acte de procedură doar pentru dosarele urgente stabilite la art. 1 (citaţii, comunicări, etc).

VI: Aplicabilitatea Decretului nr. 195/2020 nu împiedică pronunţarea hotărârii în cauzele în care s-a dispus amânarea pronunţării ori s-a stabilit termen pentru pronunţare, conform art. 391 C.pr.pen. sau art. 396 C.pr.civ., completele de judecată urmând să aprecieze în funcţie de circumstanţe dacă este posibilă pronunţarea hotărârii la termenul stabilit în situaţia în care acel termen se află în interiorul stării de urgenţă.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Mai jos găsiți extrase din comunicatele Judecătoriilor Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buftea și Cornetu, precum și din comunicatele Tribunalelor București și Ilfov, privind cauzele care se vor soluționa în perioada următoare. De principiu, pe perioada pandemiei, se vor soluționa doar cauzele civile și penale urgente. Toate celelalte cazuri care nu se regăsesc în listele de mai jos se amână și termenul se preschimbă de fiecare complet: părțile și avocații se vor cita pentru noile termene acordate.

Nici în materie civilă nici în materie penală, cauzele nu se suspendă în sens procesual, ci ele doar se amână, activitatea instanțelor fiind mai restrânsă în această perioadă.

Se recomandă verificarea portalului cu privire la fiecare dosar pentru a vedea ce se soluționează și ce se amână/preschimbă.

Părțile și/sau avocații pot face cereri de preschimbare a termenelor  în unele cauze urgente, dacă găsesc necesar acest lucru raportat la sănătatea lor și a celorlalți participanți la actul de justiție.

 

1. Extras din  Comunicatul Judecătoriei Sector 1

 Începând cu şedinţele de judecată programate pornind de la data de 12.03.2020, inclusiv, şi până la data de 03.04.2020, se vor judeca numai următoarele cauze:
– în materie penală: cauze cu sau privind măsuri preventive; cauze privind măsuri asiguratorii; cauze privind măsuri de siguranţă cu caracter medical; cauze în care se împlineşte termenul de prescripţie a răspunderii penale în mai puţin de 2 ani; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu caracter urgent.
     În aceste tipuri de cauze, judecătorul va putea lua în considerare audierea prin videoconferinţă, în acord cu dispoziţiile art. 106, art. 204, art. 235, art. 364 şi art. 597 Cod procedură penală.
– în materie civilăordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile având ca obiect delegare autoritate părintească, cererile având ca obiect obligarea minorului la consiliere psihologică, asigurare de dovezi.
Pentru cauzele de competenţa judecătorilor delegaţi la compartimentul persoane juridice, cauzele în materia persoanelor juridice vor fi judecate fără prezenţa petenţilor/publicului,  urmând  a fi amânate acele cauze în care este necesară depunerea de înscrisuri suplimentare. Se vor emite adrese către petenţi pentru a depune prin fax sau email înscrisurile solicitate.
Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată acordate în perioada 12.03.2020 – 03.04.2020, acordând termene de judecată începând cu luna mai 2020  şi înştiinţând părţile despre măsurile luate.

 

2. Extras din  Comunicatul Judecătoriei Sector 2

În ceea ce privește activitatea de judecată, Hotărârile Adunărilor Generale ale Judecătorilor nr. 2/21.01.2020, 3/31.01.2020 și 4/05.02.2020, își mențin valabilitatea.

Activitatea de judecată rămâne în continuare suspendată ca protest, până la data pronunţării de către Curtea Constituţională a României asupra controlului a priori de constituţionalitate referitor la proiectul legislativ adoptat privind abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, urmând a fi soluționate numai pricinile urgente civile (ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii, asigurare de dovezi, suspendarea executării silite în materie fiscală) și penale (măsuri preventive, cauze cu minori). Amânarea cauzelor se va face pentru luna mai, 2020, fără prezența părților în sală.

Pentru dosarele urgente care vor fi judecată în această perioadă se vor respecta următoarele măsuri: se vor fixa ore, ținându-se seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente de timp pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință; părțile vor fi îndrumate să solicite judecata în lipsă;  se va proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă  se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice, în vederea protejării sănătăţii publice.

 Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă. Părțile vor fi anunțate telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.

 

3. Extras din  Comunicatul Judecătoriei Sector 3

În cauzele aflate pe rol în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.   In acest context, la nivelul fiecărei secţii a Judecătoriei  Sectorului 3 Bucureşti în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, sunt stabilite următoarele cauze  care vor fi judecate în perioada menţionată:

Secţia Penală: măsuri preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi urgente, dosare cu arestaţi în cauză, cererile având ca obiect  prelungire drept de circulaţie, internare medicală, obligare la tratament medical, cauzele de competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate precum şi contestaţiile împotriva   încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere, cauzele care se soluţionează,  potrivit legii, fără citarea părţilor.

 Secţia Civilă: ordonanţe preşedinţiale, ordine de protecţie, delegare autoritate  părintească, suspendări provizorii de executare, măsuri  asigurătorii, asigurări  de  dovezi, cauzele care se soluţionează, potrivit legii, fără citarea părţilor. 

În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la  preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu 12.03.2020 până la 30.04.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

 

 4. Extras din Comunicatul Judecătoriei Sector 4

Începând cu şedinţele de judecată programate pornind de la data de 12.03.2020, inclusiv, şi până la data de 31.03.2020, se vor judeca numai următoarele cauze:

În materie penală: cauzele cu arestați, cauzele având ca obiect liberare condiționată, cauzele aflate în competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele referitoare la măsurile de siguranță (internare medicală și obligarea la tratament medical), cauzele privind cererile formulate de persoanele private de libertate, cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale; în aceste tipuri de cauze judecătorul va putea lua în considerare audierea prin video conferință

– în materie civilăordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile de confirmare a internării medicale nevoluntare/a externării; cauzele care se judecă, potrivit Codului de procedură civilă, fără citarea părţilor.

Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată acordate în perioada 12.03 – 31.03.2020, acordând termene de judecată după finalul lunii aprilie 2020 şi înştiinţând părţile despre măsurile luate.

 

5. Extras din Comunicatul Judecătoriei Sector 5

Stabileşte cauzele cu caracter urgent ce vor fi judecate în perioada 12.03.2020- 30.04.2020, cu posibilitatea unei reevaluări ulterioare:

 În materie civilă:  ordonanţe preşedinţiale, suspendări provizorii de executare,  măsuri asigurătorii, asigurare de dovezi,  ordonanţe preşedinţiale cu obiect pensie de întreţinere, stabilire domiciliu minor şi exercitare drepturi părinteşti, ordine de protecţie,  delegare autoritate părintească,obligarea minorului la consiliere psihologică,  tutelă, curatelă.

În materie penală:cauzele date prin lege în competenţa  judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele penale cu măsuri preventive, întreruperile de executare a pedepsei,  liberările condiţionate.

În cauzele definite ca urgente, aflate pe rol în perioada 12.03.2020 – 30.04.2020, cu posibilitatea unei reevaluări ulterioare, se va încerca stabilirea unei ore pentru fiecare cauză în parte, ţinându-se seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de judecată;

În cauzele aflate pe rol în perioada 12.03.2020 – 30.04.2020, altele decât cele definite ca urgente, cu posibilitatea unei reevaluări ulterioare, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la amânarea judecăţii/preschimbării termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

 

6. Extras din Comunicatul Judecătoriei Sector 6

La Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, vor fi judecate următoarele cauze:

  1. În materie penală:  cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele în care inculpaţii se află sub măsuri preventive sau măsuri de siguranţă (nu arestaţi/deţinuţi în altă cauză); cauzele în care judecătorul apreciază că este necesară soluţionarea cu urgenţă (această măsură va fi adusă la cunoştinţa părţilor şi avocaţilor, în timp util); prelungire drept de circulaţie; cauzele de competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate precum şi contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere; cauzele care se soluţionează, potrivit legii, fără citarea părţilor.
  2. În materie civilă: ordin de protecţie; internare nevoluntară; delegare autoritate părintească; suspendarea provizorie a executării silite; măsuri asigurătorii; asigurări de dovezi; anulare bilet la ordin/filă cec; ordonanţă președințială (dacă se impune în circumstanțele concrete); cauzele care, potrivit legii, se soluţionează fără citarea părţilor (încuviinţarea executării silite, cerere de valoare redusă, reexaminare taxă de timbru, acordare ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, restituire taxă judiciară de timbru, verificarea complinirii lipsurilor cererii de chemare în judecată conform art. 200 din Codul de procedură civilă etc.).

În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată în lunile aprilie sau mai 2020.

În dosarele în care este deja stabilit termenul de judecată, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în perioada 12.03.2020 până la 31.03.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentrujudecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.

 

7. Extras din  Comunicatul Judecătoriei Buftea

La Judecătoria Buftea se vor judeca:
În materie civilă: ➢ ordonanțele președințiale;➢ ordinele de protecție;➢ cauzele privind obligarea minorului la consiliere psihologică;➢ cauzele în materie civilă pentru a căror soluţionare nu este obligatorie citarea părţilor, potrivit legii (de exemplu: încuviinţări de executare silită, cereri de valoare redusă cu privire la care se apreciază de către președintele de complet că nu se impune citarea, suspendarea provizorie a executării silite, ajutor public judiciar, reeexaminare ajutor  public judiciar, reexaminare taxă de timbru, măsuri asigurătorii, cereri privind asociaţii şi fundaţii, asociaţii de proprietari, sindicate, îndreptări erori materiale, recuzări/abțineri, cereri necontencioase etc.);
În materie penală: cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri preventive, cauze cu arestaţi în materie penală

Totodată, s-a stabilit ca durata de acordare a primului termen de judecată după finalizarea procedurii prealabile să se prelungească de la 60 de zile la maximum 120 de zile.

 

8. Extras din  Comunicatul Judecătoriei Cornetu

La Judecătoria Cornetu se vor judeca:

În materie civilă: cereri de încuviințare a executării silite, suspendarea executării silite, suspendarea provizorie a executării, cereri privind asigurarea probelor, abțineri și recuzări, cauzele cu minori, ordine de protecție, internare nevoluntară medicală, încetare internare nevoluntară medicală, cererile de punere sub interdicție, măsuri asiguratorii și provizorii, ordonanțe președințiale, cauzele privind procedura specială de evacuare, cauzele cu părți în stare de detenție sau arest, cereri privind ajutorul public judiciar, cereri de examinare a taxei judiciare de timbru, cereri de reexaminare anulare formulare formulate în baza 200 CPC, cereri de preschimbare termen, contestație privind tergiversarea procesului, cerere de îndreptare lămurire completarea Hotărârii, toate cele de competența compartimentul persoane juridice, cauzele care se soluționează fără citarea părților.
În materie penală: cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, măsuri preventive în toate fazele procesuale, cauze în care este riscul împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, sesizări în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale, cauze cu părți în stare de arest sau detenție, luare confirmare măsuri de siguranță în baza pe art. 109 și 110 Cod penal, contestații la executare, contopiri/alte modificări ale pedepsei, cereri de preschimbare termen, cauze care se judecă fără citarea părților.

 

9. Extras din  Comunicatul Tribunalului București

În cauzele aflate pe rol în perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente
pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

În acest context, la nivelul fiecărei secţii a Tribunalului Bucureşti în perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, sunt  stabilite următoarele cauze care vor fi judecate în perioada menţionată: măsuri preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi urgente, cauze cu arestaţi în materie penală, cauze urgente în materie civilă (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii în conformitate cu art.100 din Legea nr.272/2004,  ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare, grevă, achiziţii publice privind produse medicale).

În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a  cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu 12.03.2020 până la 30.04.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

 

10 Extras din  Comunicatul Tribunalului Ilfov

În perioada de suspendare a activității se vor soluționa cauzele urgente, astfel:
SECŢIA PENALĂ: 
– întrerupere executare pedeapsă/prelungire întrerupere executare pedeapsă;
– contestaţie la liberare condiţionată;
– contestaţie la executare;
– contopire/alte modificări ale pedepsei;
– verificarea măsurilor preventive în fond/contestaţie;
– cauze în care inculpaţii se află sub puterea măsurilor preventive a arestului la domiciliu şi a arestului preventiv;
– cauzele în care se împlineşte termenul prescripţie în cursul anului 2020;
– toate cauzele care sunt de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
– orice alte cauze care se soluţionează fără citarea părţilor;
SECŢIA CIVILĂ:
FOND:- ordonanţa preşedinţială (în toate materiile), adopţia, plasamentul, măsuri de ocrotire a minorului, măsurile asiguratorii, suspendarea executare, suspendare executare act administrativ, abţinere şi recuzare, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară, suspendare atribuire, suspendare executare contract, suspendare licitaţie, cererile de achiziţii publice, suspendare executare hotărâre civilă, reexaminare anulare – art. 200 Cpc, cererile de preschimbare a termenului de judecată, contestaţie tergiversare proces, cererile de îndreptare, completare şi lămurire – indiferent de natura obiectului cauzei; toate cauzele care se soluţionează în camera de consiliu fără citare părţi în materia insolvenţei/drept societar şi orice alte cauze care se judecă în camera de consiliu/şedinţă publică fără citarea părţilor,
APEL: -ordonanţa preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, ordin de protecţie, măsuri asiguratorii, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară, reexaminare amendă, abţinere şi recuzare, cererile de preschimbare a termenului de judecată, plângere contestaţie tergiversare proces, cererile de îndreptare, completare şi lămurire – indiferent de natura obiectului cauzei, încuviinţare executare silită; -orice alte cauze care se soluţionează fără citarea părţilor.
RECURS:-ordonanţa preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, măsuri asiguratorii, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară, reexaminare amendă, abţinere şi recuzare, cererile de preschimbare a termenului de judecată, plângere contestaţie tergiversare proces, cererile de îndreptare, completare şi lămurire – indiferent de natura obiectului cauzei;
– orice alte cauze care se soluţionează fără citarea părţilor.
În funcţie de încărcătura fiecărui complet de judecată, durata de acordare a primului termen de judecată după finalizarea procedurii prealabile se va prelungi de la 60 de zile la maxim 120 de zile.
Pentru persoanele aflate în stare de detenţie şi care au pe rol cauze dintre cele exceptate de la suspendarea activităţii, se recomandă posibilitatea solicitării judecării cauzei în lipsă, având posibilitatea depunerii unor memorii scrise ce vor fi avute în vedere la soluţionarea cauzei.
În măsura în care nu se solicită judecarea cauzei în lipsă se va aduce la cunoştinţă persoanelor aflate în stare de detenţie că pot solicita participarea la şedinţele de judecată prin sistem videoconferinţă. Citaţiile emise către acestea vor purta la loc vizibil menţinea „ În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus/ COVID-19 sau alte infecţii respiratorii vă rugăm evitaţi prezenţa la Tribunalul Ilfov/instanţele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul”.
 Efectuarea actelor şi lucrărilor specifice procedurii prealabile, actelor şi lucrărilor specifice redactării sentinţelor/deciziilor, precum şi soluţionarea cauzelor în care s-a dispus amânarea pronunţării.
Toate actele de procedură emise vor purta la loc vizibil menţiunea „ În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecţii respiratorii vă rugăm să luaţi în considerare, în măsura posibilului: transmiterea şi primirea corespondenţei în format electronic/fax, poştă/curierat; evitarea prezenţei la Tribunalul Ilfov/instanţele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul”.
Accesul părţilor sau reprezentanţilor acestora/ avocaţilor/ experţilor/ interpreţilor în incinta Tribunalului Ilfov va fi permis numai în cauzele exceptate de la suspendarea activităţii şi numai la orele stabilite pentru şedinţa de judecată şi în intervalul orar înscris pe listele de şedinţă.
Se recomandă verificarea portalului cu privire la fiecare dosar pentru a vedea ce se soluționează și ce se amână/preschimbă.
Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente