Meniu Închide

Noi dispoziții date instanțelor de CSM cu privire la fixarea ședințelor de judecată

Prin Hotărârea nr 1522/14.06.2022 CSM  a stabilit reguli noi pentru instanțele de judecată în ceea ce privește fixarea și desfășurarea ședințelor de judecată. Listele de ședință vor fi compuse din intervale orare stabilite de președinte. Intervalul orar va trebui respectat de toți participanții la judecată, o cauză neputând fi preluată spre dezbateri în afara intervalului orar stabilit. Intervalul orar va putea fi verificat de părți și avocați prealabil ședinței, pe pagina de internet a instanței.

Modificările (care vizează și  legalizarea hotărârilor judecătorești) sunt următoarele:

1. Grefierul de sedință preia dosarele de la arhivă, sub semnătură, de regulă  cu două zile inaintea sedintei si afișează lista cauzelor cu cel putin 24 de ore inaintea termenului de judecată, cu exceptia situatiei in care acest termen nu poate fi respectat in cauzele urgente. În același termen, lista cauzelor se publică pe pagina de internet a instantei. în alte cauze decât cele penale, la instantele la care activitatea se desfășoară in 2 – 3 timpi, lista se afișează cel mai târziu cu o oră inainte de inceperea sedintei.
2. Presedintele completului de judecată dispune intocmirea listei de sedință prin împărțirea cauzelor pe intervale orare, avându-se in vedere orele mentionate pe citatiile emise ori cele comunicate anterior părtilor sau altor participanti la judecată. La stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea in vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecărui interval find, de regulă, de cel mult două ore. Cauzele pot fi grupate pe intervale orare având in vedere si situatiile in care există identitate de părti sau avocati ori de alti participanti in procedurile judiciare. Pentru cauzele complexe se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul ședintei de judecată sau alocarea unei sedinte separate. Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească in cadrul aceleiasi sedinte de judecată mai multe cauze care sã impună administrarea unui probatoriu complex.
3. Părțile sau avocații pot să studieze dosarele și după începerea ședinței de judecată, în cadrul orarelor alocate, cu încuviințarea președintelui.
4. Amânarea fără discuții se poate face doar în intervalul orar alocat, de regulă la începutul acelui interval.
5. La cererea părților cauza se poate lăsa la a doua strigare, caz în care se va striga la finalul intervalului oral alocat și nu la finalul ședinței.
6. Se pot lua cauzele în altă ordine decât cea de pe listă dacă președintele dispune în acest sens, dar doar cu respectarea intervalului orar stabilit.
7. Se definește termenul de copie legalizată a hotărârii judecătorești – copie care cuprinde ștampila instanței pe fiecare filă și mențiunea conform cu originalul precum și mențiuni despre modul în care a rămas definitivă sau irevocabilă și data rămânerii definitive/irevocabile.
8. Cererile pentru emiterea copiei legalizate sunt de competența instanței unde se află dosarul la momentul formulării cererii.
9. Se poate solicita emiterea unei copii a hotărârii legalizate prin semnătură electronică, semnătură ce se va aplica la finalul documentului electronic și va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului, dacă instanța dispune de semnătură electronică
10. Pentru emiterea de copii legalizate se percepe taxa de timbru judiciar.

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente