Meniu Închide

La Penitenciarul Giurgiu dinții se lipesc cu superglue. Oroarea este constatată de instanță drept pentru care Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Giurgiu sunt în executare silită pentru daune de 20.000 euro

O speță mai rar întâlnită în instanțe este cea referitoare nu la condițiile locative din detenție ci la condițiile medicale din penitenciarele din România.

Jurisprudența CEDO privind condițiile de detenție este în sensul că statele au obligații speciale în ceea ce privește regimul medical. Astfel statele au o obligație de a asigura deținuților condiții de detenție care să fie compatibile cu demnitatea umană și de a se asigura că modalitățile de executare a pedepsei nu supun persoana în cauză unei suferințe sau încercări de o intensitate care să depășească nivelul inevitabil de suferință inerent detenției. Totodată statele au obligația ca în cazul unei probleme de sănătate a unui deținut sa efectueze investigațiile/analizele medicale și  tratamentele necesare.

În speță clientul meu, deținut în Penitenciarul Giurgiu, a fost supus unor orori medicale stomatologice greu de imaginat. Deși a solicitat îngrijiri medicale corespunzătoare, deși Penitenciarul Giurgiu era obligat să îi ofere analize și un tratament corespunzător, lucrurile s-au petrecut cum nu se poate mai rău. Dinții i-au fost lipiți cu adeziv superglue, i-au căzut în totalitate (deținutul avea edentație totală),  problema a durat peste un an de zile timp în care procesul de masticație și cel de digerare au fost necorespunzătoare conducând la o deshidratare vădită. Penitenciarul nu a făcut nimic să repare greșeala cât mai repede ci doar la o decizie a instanței a luat măsuri pentru repararea problemei, după mai bine de un an de la data apariției situației. De asemeni pe perioada detenției clientul meu nu a primit tratament pentru altă boală de care suferea.

Pentru aceste fapte Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Giurgiu au fost condamnate să plătească daune de 5.000 de euro la instanța de fond, dar în apel daunele stabilite au fost de 20.000 de euro.

Din extrasul Deciziei 3505/A/Tribunalul București Secția a III-A civilă: ”Analizând actele dosarului Tribunalul (ca instanță de apel) reține că: în privința primei fapte ilicite imputate apelanților pârâți (Penitenciarul Giurgiu și Administrația Națională a Penitenciarelor) respectiv neacordarea de asistență medicală corespunzătoare pentru problemele stomatologice ale apelantului reclamant, tribunalul reține faptul că prin Sentința penală nr.2748/17.11.2016 pronunțată de Judecătoria Giurgiu în dos. nr. 7322/236/2016 s-a desființat în parte incheierea nr.436/07.04.2016 pronunțată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din Penitenciarul Giurgiu și s-a constatat că apelantului reclamant i-a fost încălcat dreptul la tratament medical fiind obligat Penitenciarul Giurgiu să îi asigure acestuia asistența și tratamentul medical stomatologic. În motivarea acestei hotărâri s-a reținut faptul că potrivit fișei de consultație din 29.02.2016, la momentul consultației protezele nu s-au putut îndepărta de pe câmpurile proteice având în vedere că au fost lipite cu adeziv, motiv pentru care s-a recomandat apelantului(deținutului)  să revină la o dată ulterioară cu protezele igienizate, menționându-se și faptul că acesta dorește refacerea lor și se va lua legătura cu tehnicianul dentar. S-a mai reținut faptul că deși medicul specialist a recomandat la data de 29.02.2016 ca persoana condamnată să revină la o dată ulterioară, până la 02.11.2016 aceasta nu a fost prezentat la medicul stomatolog. Aspectele inserate în cuprinsul acestei sentințe se coroborează cu cele reținute în referatul medical din 02.02.2017  potrivit cărora la data de 23.01.2017 apelantul reclamant a fost adus prin transfer de la penitenciarul Giurgiu pentru reparația protezelor iar în data de 30.01.2017 pacientul s-a prezentat la cabinetul stomatologic ocazie cu care s-a constatat că proteza mandibulară a fost lipită cu soluție Super Glue, în data de 31.01.2017 proteza maxilară fiind rebazată iar in data de 01.02.2017 proteza mandibulară fiind reparată și rebazată. Totodată, anterior acestor perioade de timp, respectiv la data de 28.12.2015 medicul Penitenciarului Giurgiu a soluționat cererea apelantului reclamant prin care acesta solicita aprobarea de a primi Super Glue pentru a-și putea lipi proteza, în sens afirmativ dar condiționat de folosirea adezivului în prezența cadrelor medicale, fără permisiunea de a-l deține în camera de detenție.
Concluzia care se desprinde este că pe durata deținerii în penitenciarul Giurgiu apelantului reclamant nu i s-a acordat tratament stomatologic de specialitate pentru afecțiunea pentru care s-a prezentat deși acesta a solicitat acest lucru. Decât în momentul în care a fost pronunțată o sentință penală prin care intimatul penitenciar a fost obligat să acorde asistența medicală corespunzătoare, apelantul a fost dus la medicul stomatolog pentru a i se repara protezele, respectiv după o perioadă de mai mult de un an în care acesta a stat cu protezele rupte și lipite necorespunzător cu adeziv Superglue. 
….
În consecință tribunalul reține în sarcina apelantelor (ANP și Penitenciarul Giurgiu) existența faptelor
ilicite constând în neacordarea asistenței medicale și tratamentului medical corespunzător pentru problemele de sănătate invocate respectiv afecțiunile stomatologice și boala cronică de care suferă.
….

PENTRU ACESTE MOTIVE în numele legii DECIDE: Admite apelul formulat de apelantul-reclamant împotriva sentinței civile nr. 2287/16.03.2018 pronunțată în dosarul nr. 6216/302/2016 de Judecătoria Sectorului 5 București, cauza având ca obiect pretenții. Admite apelul formulat și schimbând în parte sentința civilă apelată, obligă pârâții Penitenciarul Giurgiu și Administrația Națională a Penitenciarelor la plata sumei de 20.000 euro, în echivalent lei la cursul B.N.R. din ziua plății, cu titlu de despăgubiri civile către reclamantul deținut.” 

Țin să precizez că împreună cu clientul meu am dorit o executare amiabilă a acestei hotărâri definitive și executorii pentru a nu mai antrena alte costuri (onorariu executor, onorariu avocat, cheltuieli executare, eventuale dobânzi), sens în care am făcut mai multe adrese la Administrația Națională a Penitenciarelor și la Penitenciarul Giurgiu. Răspunsurile la cererile de executare benevolă și amiabilă au fost deficitare și lipsite de concretitudine.

Astfel am fost nevoiți să demarăm executarea silită, fapt care va atrage și mai multe costuri pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Giurgiu. Astfel a fost încuviințată executarea silită atât de către Judecătoria Giurgiu pentru debitorul Penitenciarul Giurgiu (link), cât și de judecătoria Sector 2 pentru debitorul Administrația Națională a Penitenciarelor (link).

După ce am preluat acest caz am rămas puțin uimit de umanitatea care lipsește din oameni. Ce doctor să fii ca să lipești dinții omului cu superglue? Ce director de Penitenciar să fii ca să accepți acest lucru, să taci și să nu iei măsuri timp de un an și ceva în care deținutul îți aduce la cunoștință în mod repetat să îl ajuți și să repari această oroare?

Se pare că, uneori, câinii din libertate au mai multe condiții medicale decât au deținuții din penitenciare. Cu siguranță un medic veterinar nu lipește dinții animalelor cu superglue. De ce atunci un medic stomatolog face aceasta la un om?!

 

Print Friendly, PDF & Email

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postări recente